EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Vaicājums: (PS_ID="reg_del:1961:2015:oj" OR (DTN_ELI=2015 AND DTA=1961 AND FM_CODED=REG_DEL AND DTC=false)) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu