EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2400R(01)

Popravek Uredbe (EU) 2022/2400 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list Evropske unije L 317 z dne 9. decembra 2022)

UL L 328, 22.12.2022, str. 169–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/corrigendum/2022-12-22/oj

22.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/169


Popravek Uredbe (EU) 2022/2400 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih

( Uradni list Evropske unije L 317 z dne 9. decembra 2022 )

Stran 29, Priloga, točka 1(c), četrti stolpec v tabeli, točka (a):

besedilo:

„(a)

do 29. decembra 2027 500 mg/kg;“

se glasi:

„(a)

do 29. decembra 2025 500 mg/kg;“.

Stran 29, Priloga, točka 1(c), četrti stolpec v tabeli, točka (b):

besedilo:

„(b)

od 30. decembra 2025 do 28. decembra 2027 350 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij navedenih snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v četrtem stolpcu, točka 2, Priloge I za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter;“

se glasi:

„(b)

od 30. decembra 2025 do 29. decembra 2027 350 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij navedenih snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v četrtem stolpcu, točka 2, Priloge I za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter;“.


Na vrh