EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R2117R(02)

Popravek Uredbe (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (Uradni list Evropske unije L 435 z dne 6. decembra 2021)

ST/11156/2022/INIT

UL L 210, 11.8.2022, str. 19–19 (SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/corrigendum/2022-08-11/oj

11.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/19


Popravek Uredbe (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

( Uradni list Evropske unije L 435 z dne 6. decembra 2021 )

Stran 290, člen 1, točka 32, podtočka (b), ki spreminja člen 119 Uredbe 1308/2013/EU, odstavek 2:

besedilo:

„(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

‚2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), se za proizvode vinske trte, ki so bili dealkoholizirani v skladu z delom I, oddelek E, Priloge VIII, navedba kategorije proizvoda vinske trte lahko izpusti za vina, katerih etikete vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.‘;“

se glasi:

„(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

‚2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), se za proizvode vinske trte, razen za tiste, ki so bili dealkoholizirani v skladu z delom I, oddelek E, Priloge VIII, navedba kategorije proizvoda vinske trte lahko izpusti za vina, katerih etikete vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.‘;“.


Na vrh