EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R2115R(03)

Popravek Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (Uradni list Evropske unije L 435 z dne 6. decembra 2021)

ST/10261/2022/INIT

UL L 227, 1.9.2022, str. 137–137 (DE)
UL L 227, 1.9.2022, str. 136–136 (ES, CS, ET, EL, EN, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/corrigendum/2022-09-01/oj

1.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/136


Popravek Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013

( Uradni list Evropske unije L 435 z dne 6. decembra 2021 )

Stran 153, opomba 1, tretja alineja:

besedilo:

„–

z Uredbo (ES) št. 853/2004: člen 3(1), Priloga III, oddelek IX, poglavje 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), Priloga III, oddelek X, poglavje 1(1);“

se glasi:

„–

z Uredbo (ES) št. 853/2004: člen 3(1), Priloga III, oddelek IX, poglavje I (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), Priloga III, oddelek X, poglavje I(1);“.


Na vrh