EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R0429R(01)

Popravek Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016)

UL L 57, 3.3.2017, str. 65–66 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
UL L 57, 3.3.2017, str. 65–67 (CS)
UL L 57, 3.3.2017, str. 65–72 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/corrigendum/2017-03-03/oj

3.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/65


Popravek Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“)

( Uradni list Evropske unije L 84 z dne 31. marca 2016 )

1.

Stran 39, člen 14(1), točka (c)(i), druga alinea:

besedilo:

„[…] kar zadeva dejavnosti s seznama v členu 61, točkah (a), (b), (e), (f) in (i) člena 65(1), členu 70(1), členih 79 in 80 ter členu 81(1) in (2), pa tudi […]“

se glasi:

„[…] kar zadeva dejavnosti s seznama v členu 61, točkah (a), (b), (e), (f) in (i) člena 65(1), členu 70(1), členih 79, 80, 81 in 82, pa tudi […]“.

2.

Stran 103, člen 149(1), točka (b):

besedilo:

„(b)

zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih na podlagi členov 125(2) in 131(1), člena 135, členov 136(2), 137(2), 138(4) in 139(4) ter člena 140;“

se glasi:

„(b)

zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih na podlagi členov 125(2) in 131(1), člena 135, členov 136(2), 137(2), 138(3) in 139(4) ter člena 140;“.

3.

Stran 134, člen 209, naslov:

besedilo:

„Obveznost izvajalcev dejavnosti glede zagotovitve, da druge vodne živali spremlja veterinarsko spričevalo, in izvedbeno pooblastilo“

se glasi:

„Obveznost izvajalcev dejavnosti glede zagotovitve, da druge vodne živali spremlja veterinarsko spričevalo“.

4.

Stran 138, člen 219(1), točka (a):

besedilo:

„[…] ter pravili, sprejetimi na podlagi člena 211 in člena 214(2);“

se glasi:

„[…] ter pravili, sprejetimi na podlagi členov 211 in 214;“.

5.

Stran 138, člen 219(1), točka (b):

besedilo:

„[…] pri premiku iz območja z omejitvami, kot je navedeno v točki (a) člena 208(2);“

se glasi:

„[…] pri premiku iz območja z omejitvami, kot je navedeno v členu 208(2);“.

6.

Stran 140, člen 223(1), točka (b)(i):

besedilo:

„[…] točko (a) člena 61(1), členoma 62(1) in 63(1), točko (c) člena 65(1), […]“

se glasi:

„[…] točko (a) člena 61(1), členom 62(1), točko (c) člena 65(1), […]“.

7.

Stran 164, člen 264(3):

besedilo:

„3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(5), 5(2), 5(4), 14(3), […] 42(6), 47, 48(3), […] 109(2), 118, 119, 122(1), […] 161(6), 162(4), […].“

se glasi:

„3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(5), 5(2), 5(4), 14(3), […] 42(6), 47(1), 48(3), […] 109(2), 118(1), 118(2), 119(1), 122(1), […] 161(6), 162(3), 162(4), […].“

8.

Stran 167, člen 271(2), drugi pododstavek:

besedilo:

„[…] ter izvedbenih aktov iz člena 118 te uredbe.“

se glasi:

„[…] ter izvedbenih aktov iz člena 120 te uredbe.“

9.

Stran 168, člen 274:

besedilo:

„[…] sprejme delegirane akte iz […] člena 122(2), in členov […] 239(1), kot tudi […]“

se glasi:

„[…] sprejme delegirane akte iz […] člena 122(1), in členov […] 239(2), kot tudi […]“.


Na vrh