EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2390R(03)

Rättelse till rådets förordning (EU) 2016/2390 av den 19 december 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 360, 30.12.2016)

OJ L 41, 14.2.2018, p. 15–15 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2390/corrigendum/2018-02-14/oj

14.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/15


Rättelse till rådets förordning (EU) 2016/2390 av den 19 december 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 360 av den 30 december 2016 )

Sidan 22, bilagan, KN-numren ex 2710 19 81 och ex 2710 19 99, texten i kolumnen ”Beskrivning”

I stället för:

”Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja omfattande hydrerade, högst isoalifatiska kolväten och innehållande

minst 90 viktprocent mättade fettsyror och …”

ska det stå:

”Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande

minst 90 viktprocent mättade kolväten och …”.


Top