Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2145

Uredba Vijeća (EU) 2016/2145 od 1. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

OJ L 333, 8.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2145/oj

8.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 333/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/2145

od 1. prosinca 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Svojom presudom od 7. rujna 2016. u predmetu C-113/14 (1) Sud Europske unije („Sud”) poništio je članak 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), kojim se utvrđuju referentni pragovi za određene poljoprivredne proizvode, na osnovi činjenice da je te pragove, na temelju članka 43. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), trebalo donijeti Vijeće na prijedlog Komisije.

(2)

Sud je poništio i članak 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 (3), kojim se utvrđuje razina cijena javne intervencije, na temelju činjenice da je taj članak neodvojivo povezan s poništenim člankom 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3)

Sud je proglasio da pravne učinke članka 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 2. Uredbe (EU) br. 1370/2013 treba zadržati u razdoblju od najviše pet mjeseci od datuma donošenja presude.

(4)

Stoga je prije kraja tog petomjesečnog razdoblja potrebno izmijeniti Uredbu (EU) br. 1370/2013 tako da se u nju unesu ili da se izmijene odredbe o referentnim pragovima i razinama cijena intervencije koje je Sud poništio te da se na temelju toga izvrše određene prilagodbe.

(5)

S obzirom na rok koji je u svojoj presudi utvrdio Sud, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1370/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 1.a

Referentni pragovi

1.   Utvrđeni su sljedeći referentni pragovi:

(a)

za sektor žitarica: 101,31 EUR po toni vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara;

(b)

za neoljuštenu rižu: 150 EUR po toni za standardnu kvalitetu, kako je definirano u točki A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara;

(c)

za šećer standardne kvalitete definiran u točki B Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, vezano uz nepakirani šećer, franko tvornica:

i.

za bijeli šećer: 404,4 EUR po toni;

ii.

za sirovi šećer: 335,2 EUR po toni;

(d)

za sektor govedine i teletine: 2 224 EUR po toni za trupove muških goveda konformacije/stupnja prekrivenosti masnim tkivom klase R3, kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova goveda u dobi od osam mjeseci ili više kako je navedeno u točki A Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

(e)

sektor mlijeka i mliječnih proizvoda:

i.

246,39 EUR za 100 kg maslaca;

ii.

169,80 EUR za 100 kg obranog mlijeka u prahu;

(f)

za svinjetinu: 1 509,39 EUR po toni za trupove svinja standardne kvalitete definirane u smislu težine i sadržaja nemasnog mesa kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova svinja iz točke B Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 kako slijedi:

i.

trupovi težine od 60 kg do manje od 120 kg: klasa E;

ii.

trupovi težine od 120 kg do 180 kg: klasa R;

(g)

za sektor maslinova ulja:

i.

1 779 EUR po toni za ekstradjevičansko maslinovo ulje;

ii.

1 710 EUR po toni za djevičansko maslinovo ulje;

iii.

1 524 EUR po toni za maslinovo ulje lampante koje sadrži 2 stupnja slobodnih masnih kiselina, pri čemu se taj iznos smanjuje za 36,70 EUR po toni za svaki dodatni stupanj kiselosti.

2.   Referentne pragove određene u stavku 1. revidira Komisija, uzimajući u obzir objektivne kriterije, a posebno kretanja u proizvodnji, troškove proizvodnje (posebno ulazna sredstva) i tržišne trendove. Prema potrebi referentni pragovi ažuriraju se u skladu s postupkom iz članka 43. stavka 3. UFEU-a s obzirom na kretanja u proizvodnji i na tržištima.

3.   Upućivanja na referentne pragove u Uredbi (EU) br. 1308/2013 tumače se kao upućivanja na pragove utvrđene u stavku 1. ovoga članka.”.

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Cijene javne intervencije

1.   Razina cijene javne intervencije:

(a)

za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, rižu u ljusci i obrano mlijeko u prahu jednaka je odgovarajućem referentnom pragu navedenom u članku 1.a u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne smije prelaziti odgovarajući referentni prag u slučaju otkupa putem natječaja;

(b)

za maslac je jednaka 90 % referentnog praga određenog u članku 1.a u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne prelazi 90 % referentnog praga u slučaju otkupa putem natječaja;

(c)

za govedinu i teletinu, ne prelazi 85 % referentnog praga navedenog u članku 1.a.

2.   Cijene javne intervencije za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz i rižu u ljusci iz stavka 1. usklađuju se prema povećanju ili smanjenju tih cijena na temelju glavnih kriterija kvalitete za navedene proizvode.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju povećanja ili smanjenja cijene javne intervencije proizvoda iz stavka 2. ovog članka prema uvjetima utvrđenima u navedenim provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.”.

3.

U članku 8. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

cijene viška šećera dostupnog na tržištu Unije ili, ako nema viška šećera na tom tržištu, referentnog praga za šećer utvrđenog u članku 1.a točki (c).”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ÉRSEK


(1)  Presuda Suda od 7. rujna 2016., Njemačka/Parlament i Vijeće, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.

(2)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.).


Top