EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1067

Verordening (EU) 2016/1067 van de Commissie van 1 juli 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

C/2016/4013

OJ L 178, 2.7.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; stilzwijgende opheffing door 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1067/oj

2.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 178/1


VERORDENING (EU) 2016/1067 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2016

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (1), en met name artikel 20, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten de lidstaten voor elke gevestigde geografische aanduiding die is geregistreerd in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008, uiterlijk op 20 februari 2015 bij de Commissie een technisch dossier indienen.

(2)

Op 20 februari 2015 had de Commissie een technisch dossier ontvangen voor 243 van de 330 gevestigde geografische aanduidingen. Voor de overige 87 gevestigde geografische aanduidingen werd binnen de vastgestelde termijn geen technisch dossier ontvangen.

(3)

Overeenkomstig artikel 20, lid 3, van Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten de 87 gevestigde geografische aanduidingen waarvoor niet uiterlijk op 20 februari 2015 een technisch dossier bij de Commissie is ingediend, uit bijlage III bij die verordening worden verwijderd.

(4)

De overige 243 gevestigde geografische aanduidingen, waarvoor uiterlijk op 20 februari 2015 een technisch dossier is ingediend, blijven voorlopig opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008. Overeenkomstig artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie (2) zal de Commissie beoordelen of de voor die geografische aanduidingen ingediende technische dossiers voldoen aan de in artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 vastgestelde voorwaarden.

(5)

In het licht van het bovenstaande moet bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 worden vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

(6)

Verordening (EG) nr. 110/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (PB L 201 van 26.7.2013, blz. 21).


BIJLAGE

„BIJLAGE III

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Productcategorie

Geografische aanduiding

Land van oorsprong (de exacte geografische oorsprong wordt in het technisch dossier omschreven)

1.   

Rum

 

Rhum de la Martinique

Frankrijk

Rhum de la Guadeloupe

Frankrijk

Rhum de la Réunion

Frankrijk

Rhum de la Guyane

Frankrijk

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Frankrijk

Rhum des Antilles françaises

Frankrijk

Rhum des départements français d'outre-mer

Frankrijk

Rum da Madeira

Portugal

Ron de Guatemala

Guatemala

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Verenigd Koninkrijk (Schotland)

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Ierland

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Frankrijk

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Frankrijk

3.   

Gedistilleerde drank van granen

 

Korn/Kornbrand

Duitsland, Oostenrijk, België (Duitstalige Gemeenschap)

Münsterländer Korn/Kornbrand

Duitsland

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Duitsland

Emsländer Korn/Kornbrand

Duitsland

Haselünner Korn/Kornbrand

Duitsland

Hasetaler Korn/Kornbrand

Duitsland

Samanė

Litouwen

4.   

Wijn-eau-de-vie

 

Eau-de-vie de Cognac

Frankrijk

Eau-de-vie des Charentes

Frankrijk

Cognac

(De aanduiding „Cognac” mag worden aangevuld met de volgende termen:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Frankrijk

Fine Bordeaux

Frankrijk

Fine de Bourgogne

Frankrijk

Armagnac

(De aanduiding „Armagnac” mag worden aangevuld met de volgende termen:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Frankrijk

Eau-de-vie de vin de la Marne

Frankrijk

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Frankrijk

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Frankrijk

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Frankrijk

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Frankrijk

Aguardente de Vinho Douro

Portugal

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugal

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugal

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugal

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgarije

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgarije

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgarije

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgarije

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgarije

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgarije

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgarije

Vinars Târnave

Roemenië

Vinars Vaslui

Roemenië

Vinars Murfatlar

Roemenië

Vinars Vrancea

Roemenië

Vinars Segarcea

Roemenië

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Spanje

Brandy del Penedés

Spanje

Brandy italiano

Italië

Deutscher Weinbrand

Duitsland

Wachauer Weinbrand

Oostenrijk

Pfälzer Weinbrand

Duitsland

6.   

Druivendraf-eau-de-vie

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Frankrijk

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Frankrijk

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Frankrijk

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Frankrijk

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Frankrijk

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Frankrijk

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Frankrijk

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Frankrijk

Marc d'Auvergne

Frankrijk

Marc du Jura

Frankrijk

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugal

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugal

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Orujo de Galicia

Spanje

Grappa

Italië

Grappa di Barolo

Italië

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italië

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italië

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italië

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italië

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italië

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Italië

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italië

Grappa di Marsala

Italië

Τσικουδιά/Tsikoudia

Griekenland

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia van Kreta

Griekenland

Τσίπουρο/Tsipouro

Griekenland

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro uit Macedonië

Griekenland

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro uit Thessalië

Griekenland

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro uit Tyrnavos

Griekenland

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cyprus

Törkölypálinka

Hongarije

9.   

Vruchten-eau-de-vie

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Duitsland

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Duitsland

Schwarzwälder Williamsbirne

Duitsland

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Duitsland

Fränkisches Zwetschgenwasser

Duitsland

Fränkisches Kirschwasser

Duitsland

Fränkischer Obstler

Duitsland

Mirabelle de Lorraine

Frankrijk

Kirsch d'Alsace

Frankrijk

Quetsch d'Alsace

Frankrijk

Framboise d'Alsace

Frankrijk

Mirabelle d'Alsace

Frankrijk

Kirsch de Fougerolles

Frankrijk

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Italië

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Italië

Williams friulano/Williams del Friuli

Italië

Sliwovitz del Veneto

Italië

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italië

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italië

Williams trentino/Williams del Trentino

Italië

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italië

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italië

Medronho do Algarve

Portugal

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italië

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italië

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italië

Wachauer Marillenbrand

Oostenrijk

Szatmári Szilvapálinka

Hongarije

Kecskeméti Barackpálinka

Hongarije

Békési Szilvapálinka

Hongarije

Szabolcsi Almapálinka

Hongarije

Gönci Barackpálinka

Hongarije

Pálinka

Hongarije,

Oostenrijk (voor abrikozen-eau-de-vie die uitsluitend is geproduceerd in de deelstaten: Niederösterreich, Burgenland, Stiermarken, Wenen)

Újfehértói meggypálinka

Hongarije

Brinjevec

Slovenië

Dolenjski sadjevec

Slovenië

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulgarije

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgarije

Pălincă

Roemenië

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Roemenië

Ţuică de Argeş

Roemenië

Horincă de Cămârzana

Roemenië

Hrvatska loza

Kroatië

Hrvatska stara šljivovica

Kroatië

Slavonska šljivovica

Kroatië

Pisco  (2)

Peru

10.   

Appelcider-eau-de-vie of perencider-eau-de-vie

 

Calvados

Frankrijk

Calvados Pays d'Auge

Frankrijk

Calvados Domfrontais

Frankrijk

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Frankrijk

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Frankrijk

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Frankrijk

Eau-de-vie de cidre du Maine

Frankrijk

Aguardiente de sidra de Asturias

Spanje

Somerset Cider Brandy  (3)

Verenigd Koninkrijk

15.   

wodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Zweden

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finland

Polska Wódka/Polish Vodka

Polen

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Litouwen

Estonian vodka

Estland

17.   

Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Duitsland

18.   

Gentiaan

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Duitsland

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Italië

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italië

19.   

Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank

 

Genièvre/Jenever/Genever

België, Nederland, Frankrijk (de departementen Nord (59) en Pas-de-Calais (62)), Duitsland (de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen)

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

België, Nederland, Frankrijk (de departementen Nord (59) en Pas-de-Calais (62))

Jonge jenever/jonge genever

België, Nederland

Oude jenever/oude genever

België, Nederland

Hasseltse jenever/Hasselt

België (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

België (Balegem)

O' de Flander/Oost-Vlaamse Graanjenever

België (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

België (Waals Gewest)

Genièvre Flandres Artois

Frankrijk (de departementen Nord (59) en Pas-de-Calais (62))

Ostfriesischer Korngenever

Duitsland

Steinhäger

Duitsland

Gin de Mahón

Spanje

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Litouwen

Spišská borovička

Slowakije

24.   

Akvavit/aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Zweden

25.   

Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Spanje

Hierbas de Mallorca

Spanje

Hierbas Ibicencas

Spanje

Chinchón

Spanje

Janeževec

Slovenië

29.   

Gedistilleerde Anis

 

Ouzo/Ούζο

Cyprus, Griekenland

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo uit Mitilene

Griekenland

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo uit Plomari

Griekenland

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo uit Kalamata

Griekenland

Ούζο Θράκης/Ouzo uit Thracië

Griekenland

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo uit Macedonië

Griekenland

30.   

Gedistilleerde drank met bittere smaak/bitter

 

Rheinberger Kräuter

Duitsland

Trejos devynerios

Litouwen

Slovenska travarica

Slovenië

31.   

Gearomatiseerde wodka

 

Kruidenwodka uit de noordelijke laagvlakte van Podlachië, gearomatiseerd met veenreukgrasextract/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polen

Polska Wódka/Polish Vodka  (4)

Polen

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (4)

Litouwen

32.   

Likeur

 

Berliner Kümmel

Duitsland

Hamburger Kümmel

Duitsland

Münchener Kümmel

Duitsland

Chiemseer Klosterlikör

Duitsland

Bayerischer Kräuterlikör

Duitsland

Irish Cream  (5)

Ierland

Palo de Mallorca

Spanje

Mirto di Sardegna

Italië

Liquore di limone di Sorrento

Italië

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Italië

Genepì del Piemonte

Italië

Genepì della Valle d'Aosta

Italië

Benediktbeurer Klosterlikör

Duitsland

Ettaler Klosterlikör

Duitsland

Ratafia de Champagne

Frankrijk

Ratafia catalana

Spanje

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finland

Mariazeller Magenlikör

Oostenrijk

Steinfelder Magenbitter

Oostenrijk

Wachauer Marillenlikör

Oostenrijk

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Oostenrijk

Hüttentee

Duitsland

Polish Cherry

Polen

Karlovarská Hořká

Tsjechië

Pelinkovec

Slovenië

Blutwurz

Duitsland

Cantueso Alicantino

Spanje

Licor café de Galicia

Spanje

Licor de hierbas de Galicia

Spanje

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Frankrijk, Italië

Μαστίχα Χίου/Masticha van Chios

Griekenland

Κίτρο Νάξου/Kitro van Naxos

Griekenland

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat van Corfu

Griekenland

Τεντούρα/Tentoura

Griekenland

Poncha da Madeira

Portugal

Hrvatski pelinkovac

Kroatië

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Frankrijk

Cassis de Dijon

Frankrijk

Cassis de Saintonge

Frankrijk

37 bis.

Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán

Pacharán navarro

Spanje

39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatië

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Italië

Orehovec

Slovenië

Andere gedistilleerde dranken

 

Pommeau de Bretagne

Frankrijk

Pommeau du Maine

Frankrijk

Pommeau de Normandie

Frankrijk

Svensk Punsch/Swedish Punch

Zweden

Inländerrum

Oostenrijk

Bärwurz

Duitsland

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spanje

Aperitivo Café de Alcoy

Spanje

Herbero de la Sierra de Mariola

Spanje

Königsberger Bärenfang

Duitsland

Ostpreußischer Bärenfang

Duitsland

Ronmiel de Canarias

Spanje

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

België, Nederland, Duitsland (de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen)

Domači rum

Slovenië

Irish Poteen/Irish Poitín

Ierland

Trauktinė

Litouwen

Trauktinė Palanga

Litouwen

Trauktinė Dainava

Litouwen

Hrvatska travarica

Kroatië


(1)  De geografische aanduiding Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky bestrijkt in Ierland en Noord-Ierland geproduceerde whisky/whiskey.

(2)  De bescherming van de geografische aanduiding Pisco op grond van deze verordening doet geen afbreuk aan het gebruik van de naam Pisco voor producten van oorsprong uit Chili die beschermd zijn krachtens de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Unie en Chili van 2002.

(3)  De geografische aanduiding Somerset Cider Brandy moet vergezeld gaan van de verkoopbenaming „appelcider-eau-de-vie” („cider spirit”).

(4)  Het etiket van dit product dient de verkoopbenaming „gearomatiseerde wodka” te vermelden. De term „gearomatiseerd” mag worden vervangen door de naam van het overheersende aroma.

(5)  De geografische aanduiding Irish Cream wordt gebruikt voor de overeenkomstige likeur die zowel in Ierland als in Noord-Ierland wordt geproduceerd.”


Top