EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R1589R(03)

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 248, 24.9.2015)

UL L 186, 19.7.2017, str. 17–17 (BG, DA, EL, FR, HR, LT, NL, SK, SL, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/corrigendum/2017-07-19/oj

19.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/17


Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

( Uradni list Evropske unije L 248 z dne 24. septembra 2015 )

Stran 18, člen 12(1), drugi pododstavek:

besedilo:

„Komisija nemudoma preuči vse pritožbe, ki jih predložijo zainteresirane stranke v skladu s členom 24(2), in zagotovi, da je zadevna država članica popolnoma in redno obveščena o napredku in izidu preučitve.“

se glasi:

„Komisija brez nepotrebnega odlašanja preuči vse pritožbe, ki jih predložijo zainteresirane stranke v skladu s členom 24(2), in zagotovi, da je zadevna država članica popolnoma in redno obveščena o napredku in izidu preučitve.“


Na vrh