EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0651R(03)

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ( UL L 187, 26.6.2014 )

UL L 349, 5.12.2014, str. 67–67 (DA, IT, NL, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/corrigendum/2014-12-05/oj

5.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/67


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe

( Uradni list Evropske unije L 187 z dne 26. junija 2014 )

Stran 57, člen 41, odstavek 6, prvi stavek:

besedilo

„Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.“

se glasi

„Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.“


Na vrh