EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Kārtot pēc

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 119 – Vienoti noteikumi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pagrieziena lukturu apstiprināšanu

Dokumenta juridiskais statussSpēkā

CELEX numurs:
42014X0325(03)
Forma:
Noteikumi, ko pieņēmušas ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotas struktūras
Autors:
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija
Dokumenta datums:
25/03/2014; Publicēšanas datums
Lappušu skaits:
22

Komisijas Regula (ES) Nr. 119/2014 ( 2014. gada 7. februāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem Dokuments attiecas uz EEZ

Dokumenta juridiskais statussSpēkā

CELEX numurs:
32014R0119
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
07/02/2014
Lappušu skaits:
2
Kārtot pēc
Vaicājums: (PS_ID="reg:2014:119:oj" OR (DTN_ELI=119 AND DTA=2014 AND FM_CODED=REG OR REG_DEL OR REG_IMPL OR REG_ADOPT_INTERNATION AND DTC=false)) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu