EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: ((BF = "32013R1307" AND DD = 01/01/2021) OR (RESOURCE_LEGAL_CORRECTS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" AND DD >= 01/01/2021 AND DD < 18/09/2021 AND (EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE > 01/01/2021 OR EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE = NULL)) OR ((RESOURCE_LEGAL_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_IMPLICITLY_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_RENDERS_OBSOLETE_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_REPLACES_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_PARTIALLY_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307" OR RESOURCE_LEGAL_AMENDS_RESOURCE_LEGAL = "32013R1307") AND DD > 01/01/2021 AND DD <= 18/09/2021)) AND (EMBEDDED_WHE_EXPRESSION_LG=LAV), Meklēšanas valoda: latviešu

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1017 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu

C/2021/2486

Spēkā

CELEX numurs:
32021R1017
Atbildīgā nodaļa:
AGRI
Autors:
Eiropas Komisija, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
Dokumenta datums:
15/04/2021; Pieņemšanas datums