EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32012R0543

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2012 ( 2012. gada 25. jūnijs ), ar ko īsteno 11. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

OV L 165, 26.6.2012., 15./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 18 Sējums 013 Lpp. 212 - 216

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/543/oj

26.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 543/2012

(2012. gada 25. jūnijs),

ar ko īsteno 11. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 753/2011 (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Regulu (ES) Nr. 753/2011.

(2)

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1988 (2011) 30. punktu, 2012. gada 18. maijā grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kam piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumu groza tā, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2012. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk minētajām personām Regulas (ES) Nr. 753/2011 I pielikumā aizstāj ar turpmāk izklāstītajiem ierakstiem.

A.   Ar Taliban saistītas personas

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (jeb a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1969. gads. Dzimšanas vieta: Waka Uzbin ciems, Sarobi apgabals, Kabulas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas nr.: a) 2132370 (Afganistānas valsts personas apliecība (tazkira)), b) 812673 (Afganistānas valsts personas apliecība (tazkira)). Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) iesaistīts nelikumīgā narkotiku tirdzniecībā, c) ir no Ghilzai cilts. ANO norādes datums:23.2.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja

Shams ur-Rahman Sher Alam bija par Kabulas provinci atbildīgais Taliban loceklis (2007. gada jūnijs). Viņš bija atbildīgais par Taliban militārajām darbībām Kabulā un tās apkaimē un ir bijis iesaistīts daudzos uzbrukumos.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (jeb a) Obaidullah Akhund, bObaid Ullah Akhund).

Tituls: a) mulla, b) hādži, c) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma aizsardzības ministrs. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1968. gads, b) 1969. gads. Dzimšanas vieta: a) Sangisar ciems, Panjwai apgabals, Kandahar province, Afganistāna, b) Arghandab apgabals, Kandahar province, Afganistāna, c) Nalgham rajons, Zheray apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viņš bija viens no mullas Mohammed Omar vietniekiem, b) bija Taliban vadības padomes loceklis, kas atbildīgs par militārām operācijām, c) arestēts 2007. gadā un atradies apcietinājumā Pakistānā, d) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2010. gada martā, e) pēc laulībām izveidojusies radniecības saikne ar Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) ir no Alokozai cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja

Ubaidullah Akhund bija Mohammed Omar vietnieks un Taliban vadības loceklis, kas atbildīgs par militārām operācijām.

3.

Mohammad Jawad Waziri.

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ārlietu ministrijas ANO departamenta darbinieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Jaghatu apgabals, Maidan Wardak province, Afganistāna, b) Sharana apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; b) ir no Wazir cilts. ANO norādes datums: 23.2.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (jeb Nazar Mohammad).

Tituls: a) maulvi, b) Sar Muallim. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Kunduz pilsētas mērs, b) Kunduz provinces gubernatora pienākumu izpildītājs (Afganistāna) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1954. gads. Dzimšanas vieta: Malaghi ciems, Kunduz apgabals, Kunduz province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2008. gada 9. novembrī. ANO norādes datums:23.2.2001.

5.

Abdulhai Salek.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Uruzgan provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Awlyatak ciems, Gardan Masjid rajons, Chaki Wardak apgabals, Maidan Wardak province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 1999. gadā Afganistānas ziemeļu daļā, b) bija no Wardak cilts. ANO norādes datums:23.2.2001.

6.

Abdul Latif Mansur (jeb a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: a) Zurmat apgabals, Paktia province, Afganistāna, b) Garda Saray apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Taliban Miram Shah Shura loceklis (2007. gada maija informācija), b) Taliban vadības padomes loceklis un tās politiskās komisijas vadītājs (2009. gada informācija), c) Taliban komandieris Afganistānas austrumu daļā (2010. gada informācija), d) Taliban loceklis, kas atbildīgs par Nangarhar provinci Afganistānā (informācija 2009. gada beigās), e) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, f) ir no Sahak cilts (Ghilzai). ANO norādes datums:31.1.2001.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja

Abdul Latif Mansur bija Taliban"Miram Shah" padomes loceklis (2007. gada maija informācija). 2009. gadā viņš bija Taliban ēnu gubernators Nangarhar provincē Afganistānā, un 2009. gada vidū – Taliban politiskās komisijas vadītājs. Abdul Latif Mansur bija augsta ranga Taliban komandieris Afganistānas austrumu daļā (2010. gada maijs).

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (jeb a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Ghorak apgabals, Kandahar province, Afganistāna, b) Nesh apgabals, Uruzgan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: ir no Popalzai cilts. ANO norādes datums: 25.1.2001.

8.

Zabihullah Hamidi (jeb Taj Mir).

Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1958.–1959. gads. Dzimšanas vieta: Payeen Bagh ciems, Kahmard apgabals, Bamyan province, Afganistāna. Adrese: Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.02.2001.

9.

Mohammad Yaqoub.

Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Baktrijas (Bakhtar) informācijas aģentūras (BIA) vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: a) Shahjoe apgabals, Zabul province, Afganistāna, b) Janda apgabals, Ghazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Taliban kultūras komisijas loceklis; b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; c) ir no Kharoti cilts. ANO norādes datums: 23.02.2001.

Papildu informācija no kopsavilkuma par Sankciju komitejas minētajiem iemesliem iekļaušanai sarakstā:

Mohammad Yaqoub kopš 2009. gada bija vadošs Taliban loceklis Yousef Khel apgabalā Paktīkas (Paktika) provincē.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangānas (Samangan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1956.–1957. gads. Dzimšanas vieta: Tirin Kot apgabals, Uruzgan province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:23.02.2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (jeb a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Zābolas (Zabol) un Orūzgānas (Uruzgan) provinces gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1966.–1967. gads. Dzimšanas vieta: a) Lablan ciems, Dehrawood apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna, b) Zurmat apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Taliban loceklis, kas atbildīgs par Orūzgānas provinci Afganistānā (2007. gada sākums), b) mullas Mohammed Omar svainis, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:25.01.2001.

Papildu informācija no kopsavilkuma par Sankciju komitejas minētajiem iemesliem iekļaušanai sarakstā:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada bija Taliban loceklis, kas bija atbildīgs par Orūzgānas provinci (2007. gada sākums).

12.

Khalil Ahmed Haqqani (jeb a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Tituls: hādži. Adrese: a) Peshawar (Pešāvara), Pakistāna; b)netālu no Dergey Manday Madrasa (reliģiskās skolas), kas atrodas Dergey Manday ciemā, netālu no Miram Shah (Mīramšāhas), North Waziristan (Ziemeļvazīristānas) administratīvais apvidus (NWA), federāli pārvaldītie cilšu apgabali (FATA), Pakistāna; c) Kayla ciems, netālu no Miram Shah, North Waziristan (Ziemeļvazīristānas) administratīvais apvidus (NWA), federāli pārvaldītie cilšu apgabali (FATA), Pakistāna; d) Sarana Zadran ciems, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a)01.01.1966., b) laikposmā no 1958. līdz 1964. gadam. Dzimšanas vieta: Sarana ciems, Garda Saray rajons, Waza Zadran apgabals, Paktia province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) augsta ranga loceklis Haqqani tīklā, kas darbojas no Ziemeļvazīristānas federatīvi pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā; b) iepriekš ir ceļojis uz Dubaiju (Dubai), Apvienotajiem Arābu Emirātiem un tur vācis līdzekļus; c) Jalaluddin Haqqani brālis un Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēva vai mātes brālis. ANO norādes datums:09.02.2011.

Papildu informācija no kopsavilkuma par Sankciju komitejas minētajiem iemesliem iekļaušanai sarakstā:

 

Khalil Ahmed Haqqani ir augsta ranga loceklis Haqqani tīklā – ar Taliban saistītā kaujinieku grupā, kas darbojas no Ziemeļvazīristānas administratīvā apvidus Pakistānas federāli pārvaldītajos cilšu apgabalos. Haqqani tīklu, kas ir nemiernieku aktivitāšu priekšplānā Afganistānā, dibināja Khalil Haqqani brālis Jalaluddin Haqqani, kurš pievienojās mullas Mohammed Omar Taliban režīmam 1990. gadu vidū.

 

Khalil Haqqani darbojas, lai vāktu līdzekļus Taliban un Haqqani tīklam, viņš bieži ceļo uz citām valstīm, lai satiktos ar finanšu atbalsta sniedzējiem. No 2009. gada septembra Khalil Haqqani ir ceļojis uz Persijas līča reģiona valstīm un piesaistījis līdzekļus no avotiem šajā reģionā, kā arī no avotiem Dienvidāzijā un Austrumāzijā.

 

Khalil Haqqani arī sniedz atbalstu Taliban un Haqqani tīklam, kas darbojas Afganistānā. No 2010. gada sākuma Khalil Haqqani nodrošināja līdzekļus Taliban vienībām Logaras (Logar) provincē Afganistānā. 2009. gadā Khalil Haqqani apgādāja un pārvaldīja apmēram 160 kaujiniekus Logaras provincē Afganistānā un bija viens no cilvēkiem, kas ir atbildīgi par Taliban un Haqqani tīkla sagrābto ienaidnieka gūstekņu aizturēšanu. Khalil Haqqani ir saņēmis rīkojumus saistībā ar Taliban operācijām no sava brāļadēla Sirajuddin Haqqani.

 

Khalil Haqqani ir arī rīkojies Al-Qaida uzdevumā un ir bijis saistīts ar tās militārajām operācijām. 2002. gadā Khalil Haqqani nosūtīja kaujiniekus Al-Qaida vienību nostiprināšanai Paktijas provincē Afganistānā.

13.

Badruddin Haqqani (jeb Atiqullah).

Adrese: Miram Shah (Mīramšāha), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1975.–1979. gads. Dzimšanas vieta: Miramshah, Waziristan ziemeļu daļa, Pakistāna. Papildu informācija: a) Haqqani tīkla operatīvais komandieris un Taliban šuras loceklis Mīramšāhā, b) palīdzējis vadīt uzbrukumus pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā, c) Jalaluddin Haqqani dēls, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani un Nasiruddin Haqqani brālis, Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls. ANO norādes datums: 11.05.2011.

Papildu informācija no kopsavilkuma par Sankciju komitejas minētajiem iemesliem iekļaušanai sarakstā:

 

Badruddin Haqqani ir operatīvais komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas no Ziemeļvazīristānas (North Waziristan) administratīvā apvidus Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīkls ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšplānā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada tā dibinātāja Jalaluddin Haqqani trīs vecākie dēli; Jalaluddin Haqqani pievienojās mullas Mohammed Omar Taliban režīmam deviņdesmito gadu vidū. Badruddin ir Jalaluddin dēls, Nasiruddin Haqqani un Sirajuddin Haqqani brālis, kā arī Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls.

 

Badruddin palīdz vadīt ar Taliban saistītus nemierniekus un ārzemju kaujiniekus uzbrukumos pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā. Badruddin ir Mīramšāhas Taliban šuras loceklis, kas pārvalda Haqqani tīkla darbības.

 

Ir domājams, ka Badruddin ir atbildīgs arī par Haqqani tīkla veiktajām cilvēku nolaupīšanām. Viņš ir bijis atbildīgs par daudzu Afganistānas un citu valstu valstspiederīgo nolaupīšanu Afganistānas un Pakistānas pierobežā.

14.

Malik Noorzai (jeb a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Tituls: hādži. Adrese: a) Boghra Road, Miralzei ciems, Chaman, Baluchistan province, Pakistāna, b) Kalay Rangin, Spin Boldak apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a) 1957. gads, b) 1960. gads. Dzimšanas vieta: Chaman pierobežas pilsēta, Pakistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Taliban finansētājs; b) viņam pieder uzņēmumi Japānā, un viņš bieži ceļo uz Dubaiju (Dubai), Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Japānu; c) no 2009. gada ir veicinājis Taliban darbības, tostarp vervējot kaujiniekus un sniedzot apgādes atbalstu; d) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā; e) ir no Noorzai cilts; f) Malik Noorzai brālis. ANO norādes datums: 04.10.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Malik Noorzai ir Pakistānas uzņēmējs, kas sniedzis finanšu atbalstu Taliban. Malik un viņa brālis Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Taliban mērķiem ir ieguldījuši miljonus dolāru dažādos uzņēmumos. 2008. gada beigās Taliban pārstāvji ir griezušies pie Malik kā pie uzņēmēja, ar kura palīdzību iegulda Taliban līdzekļus. Vismaz no 2005. gada beigām Malik ir arī Taliban personīgi piešķīris desmitiem tūkstošu dolāru un sadalījis simtiem tūkstošu dolāru, no kuriem daļa bija savākta no līdzekļu devējiem Persijas līča valstīs un Pakistānā un daļa bija paša Malik līdzekļi. Malik Pakistānā bija arī ierīkojis pārvedumu kontu (hawala account), kurā ik pēc pāris mēnešiem, pārskaitot no Persijas līča valstīm, tika iemaksāti desmitiem tūkstošu dolāru Taliban darbību atbalstam. Malik ir arī veicinājis Taliban darbības. 2009. gadā Malik 16 gadus Afganistānas un Pakistānas pierobežas apgabalā bija darbojies kā galvenais pārvaldnieks reliģiskajā skolā (madrassa), kuru Taliban izmantoja, lai ietekmētu un apmācītu savervētos kaujiniekus. Cita starpā, Malik ir piešķīris finansējumu reliģiskās skolas atbalstam. Malik kopā ar savu brāli veica arī uzdevumus to transportlīdzekļu uzglabāšanā, kuri tika izmantoti Taliban pašnāvnieku spridzinātāju operācijās, un palīdzēja pārvadāt Taliban kaujiniekus Afganistānas Helmandas (Helmand) provincē. Malik pieder uzņēmumi Japānā, un viņš bieži dodas darījumu ceļojumos uz Dubaiju (Dubai) un Japānu. Jau 2005. gadā Malik Afganistānā piederēja transportlīdzekļu importa uzņēmums, kas nodarbojās ar transportlīdzekļu importu no Dubaijas (Dubai) un Japānas. Viņš importēja automašīnas, auto rezerves daļas un apģērbu no Dubaijas (Dubai) un Japānas saviem uzņēmumiem, kuros ir investējuši divi Taliban komandieri. 2010. gada vidū Malik un viņa brālis deva garantijas, lai atbrīvotu tūkstošiem kravas konteineru, kuru vērtība saskaņā ar pieejamo informāciju ir miljoniem dolāru un kurus Pakistānas iestādes gadu iepriekš bija aizturējušas, jo uzskatīja, ka kravas saņēmējiem ir saistība ar terorismu.

15.

Faizullah Khan Noorzai (jeb a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Tituls: hādži. Adrese: a) Boghra Road, Miralzei ciems, Chaman, Baluchistan province, Pakistāna, b) Kalay Rangin, Spin Boldak apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Dzimšanas datums: a) 1962. gads, b) 1961. gads, c) no 1968. līdz 1970. gadam, d) 1962. gads. Dzimšanas vieta: a) Lowy Kariz, Spin Boldak apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna, b) Kadanay, Spin Boldak apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna, c) Chaman, Baluchistan province, Pakistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) ievērojams Taliban finansētājs; b) no 2009. gada vidus Taliban kaujiniekiem piegādājis ieročus, munīciju, sprāgstvielas un medicīnisko aprīkojumu, vācis līdzekļus Taliban atbalstam un Afganistānas un Pakistānas pierobežas apgabalā organizējis mācības tā kaujiniekiem; c) agrāk ir organizējis un finansējis Taliban darbības Kandahāras provincē Afganistānā; d) no 2010. gada ir ceļojis un bijis uzņēmumu īpašnieks Dubaijā (Dubai), Apvienotajos Arābu Emirātos un Japānā; e) ir no Nurzai cilts Miralzai atzara; f) Malik Noorzai brālis; g) tēva vārds ir Akhtar Mohammed (jeb Haji Mira Khan). ANO norādes datums: 04.10.2011.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ir bijis ievērojams Taliban finansētājs, ar kura palīdzību augsta ranga Taliban vadītāji ir veikuši līdzekļu ieguldījumus. Viņš Taliban mērķiem ir savācis vairāk nekā USD 100 000 no līdzekļu devējiem Persijas līča valstīs un 2009. gadā ir devis daļu no paša naudas līdzekļiem. Viņš ir arī finansiāli atbalstījis Kandahāras (Kandahar) provinces Taliban komandieri un nodrošinājis finansējumu, lai ar mācībām palīdzētu Taliban un Al-Qaida kaujiniekiem, kuru uzdevums bija veikt uzbrukumus koalīcijas un Afganistānas militārajiem spēkiem. No 2005. gada vidus Faizullah organizēja un finansēja Taliban darbības Afganistānas Kandahāras (Kandahar) provincē. Papildus finanšu palīdzībai Faizullah ir arī citādi veicinājis Taliban mācības un operācijas. No 2009. gada vidus Faizullah ir piegādājis ieročus, munīciju, sprāgstvielas un medicīnisku aprīkojumu Taliban kaujiniekiem no Afganistānas dienvidiem. 2008. gada vidū Faizullah bija atbildīgs par Taliban pašnāvnieku spridzinātāju izmitināšanu un pārvešanu no Pakistānas uz Afganistānu. Faizullah arī ir Taliban piegādājis pretgaisa raķetes, palīdzējis pārvest Taliban cīnītājus Afganistānas Helmandas (Helmand) provincē, veicinājis Taliban pašnāvnieku spridzināšanas aktus un Taliban locekļiem Pakistānā devis radioaparātus un transporta līdzekļus.

 

No 2009. gada vidus Faizullah Afganistānas un Pakistānas pierobežas rajonā ir nodrošinājis reliģiskas skolas (madrassa) darbību, kurā Taliban mērķiem tika savākti desmitiem tūkstošu dolāru. Faizullah reliģiskās skolas teritorija tika izmantota, lai Taliban kaujiniekiem rīkotu mācības pašdarinātu spridzekļu (IED) konstruēšanā un izmantošanā. No 2007. gada beigām Faizullah reliģiskā skola tika izmantota to Al-Qaida kaujinieku mācībām, kuri vēlāk tika nosūtīti uz Afganistānas Kandahāras (Kandahar) provinci.

 

2010. gadā Faizullah uzturēja birojus, un viņam, iespējams, piederēja īpašumi, tostarp viesnīcas, Dubaijā (Dubai), Apvienotajos Arābu Emirātos. Faizullah ar savu brāli Malik Noorzai ir regulāri ceļojis uz Dubaiju un Japānu, lai importētu automašīnas, auto rezerves daļas un apģērbu. No 2006. gada sākuma Faizullah īpašumā ir uzņēmumi Dubaijā (Dubai) un Japānā.


Augša