EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010R1070

Komisijas Regula (ES) Nr. 1070/2010 ( 2010. gada 22. novembris ), ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK, paredzēto lietojumu sarakstam pievienojot metabolisma veicināšanu locītavās kā īpašu barošanas mērķi suņiem un kaķiem osteoartrīta gadījumā Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 306, 23.11.2010., 42./43. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 060 Lpp. 211 - 212

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1070/oj

23.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/42


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1070/2010

(2010. gada 22. novembris),

ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK, paredzēto lietojumu sarakstam pievienojot metabolisma veicināšanu locītavās kā īpašu barošanas mērķi suņiem un kaķiem osteoartrīta gadījumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu Komisija saņēma pieteikumu Komisijas 2008. gada 5. marta Direktīvas 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (2), I pielikuma B daļā minētajā sarakstā par īpašiem barošanas mērķiem domātas barības paredzēto lietojumu pievienot īpašo barošanas mērķi “locītavu funkcijas veicināšana osteoartrīta gadījumā” attiecībā uz suņiem un kaķiem. Komisija šo pieteikumu, tostarp dokumentāciju, nekavējoties darīja pieejamu dalībvalstīm.

(2)

Pieteikumā ietilpa dokumentācija, kas pierāda, ka konkrētās barības sastāvs atbilst paredzētajam īpašajam barošanas mērķim un ka tā nerada nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku un cilvēku veselību, vidi vai dzīvnieku labturību. Tādējādi pieteikums ir derīgs, un īpašais barošanas mērķis “metabolisma veicināšana locītavās osteoartrīta gadījumā” attiecībā uz suņiem un kaķiem jāpievieno paredzēto lietojumu sarakstam.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/38/EK.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2008/38/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 62, 6.3.2008., 9. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/38/EK I pielikuma B daļā starp īpašā barošanas mērķa rindu “Ādas funkcijas veicināšana dermatozes un pārmērīgas spalvu izkrišanas gadījumos” un rindu “Piena triekas riska mazināšana” pievieno šādu rindu:

Īpašs barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

“Metabolisma veicināšana locītavās osteoartrīta gadījumā

Suņi:

 

Minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 3,3 %, un minimālais eikozānpentaēnskābes (EPA) saturs sausnā ir 0,38 %.

 

Pietiekams E vitamīna daudzums.

Kaķi:

 

Minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 1,2 %, un minimālais dokosaheksānskābes (DHA) saturs sausnā ir 0,28 %.

 

Palielināts metionīna un mangāna daudzums.

 

Pietiekams E vitamīna daudzums.

Suņi un kaķi

Suņi:

Kopējais omega-3 taukskābju daudzums

Kopējais EPA daudzums

Kopējais E vitamīna daudzums

Kaķi:

Kopējais omega-3 taukskābju daudzums

Kopējais DHA daudzums

Kopējais metionīna daudzums

Kopējais mangāna daudzums

Kopējais E vitamīna daudzums

Sākumā līdz 3 mēnešiem

Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.”


Augša