Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0543-20090719

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/543/2009-07-19

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2009R0543 — EL — 19.07.2009 — 000.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 167, 29.6.2009, p.1)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 056, 1.3.2011, σ. 20  (543/2009)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και 959/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 1 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών ( 2 ) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά ( 3 ) έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένως. Επειδή τώρα απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις και απλουστεύσεις, οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν για λόγους σαφήνειας από μία και μόνη πράξη, σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση για την απλούστευση και βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας ( 4 ).

(2)

Οι στατιστικές φυτικών προϊόντων είναι σημαντικές για τη διαχείριση των κοινοτικών αγορών. Θεωρείται επίσης ουσιώδες να περιληφθούν και οι στατιστικές κηπευτικών και μόνιμων καλλιεργειών, επιπλέον των στατιστικών για τα σιτηρά και των υπολοίπων στατιστικών για τις καλλιέργειες αρόσιμων γαιών που διέπονται σήμερα από την κοινοτική νομοθεσία.

(3)

Για την ορθή διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή απαιτεί να παρέχονται τακτικά στοιχεία σχετικά με τις εκτάσεις, την απόδοση και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τις έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής ( 5 ) προβλέπει πρόγραμμα κοινοτικών ερευνών σε σχέση με την παροχή στατιστικών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έως το 2016.

(5)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) ( 6 ), όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση NUTS. Συνεπώς, προκειμένου να καταρτίζονται συγκρίσιμες περιφερειακές στατιστικές, οι εδαφικές μονάδες θα πρέπει να καθορίζονται με την ταξινόμηση NUTS.

(6)

Για να περιορισθεί η επιβάρυνση των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για περιφερειακά δεδομένα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας (εκτός εάν εμφανίσθηκαν νέα περιφερειακά επίπεδα εν τω μεταξύ). Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα περιφερειακά στατιστικά δεδομένα για τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχονται μόνο για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1.

(7)

Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, απαιτείται στενή συνεργασία κρατών μελών και Επιτροπής, ειδικότερα μέσω της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών η οποία συνεστήθη με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 1972 ( 7 ).

(8)

Για την ομαλή μετάβαση από το καθεστώς των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 959/93, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να δοθεί παρέκκλιση για δύο το πολύ χρόνια σε κράτος μέλος στο οποίο η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο εθνικό στατιστικό του σύστημα απαιτεί μεγάλες προσαρμογές και ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα.

(9)

Τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα για την παραγωγή στατιστικών είναι απαραίτητα για τη δράση της Κοινότητας. Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινού νομικού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, την απόδοση και την παραγωγή σιτηρών και άλλων φυτικών προϊόντων εκτός από σιτηρά στα κράτη μέλη δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές ( 8 ) συνιστά το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα αμεροληψίας, αξιοπιστίας, καταλληλότητας, ικανοποιητικής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, στατιστικού απορρήτου και διαφάνειας και συνιστά πλαίσιο αναφοράς για τη διαβίβαση και την προστασία απορρήτων στατιστικών δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε παράνομη κοινοποίηση και χρήση δεδομένων για μη στατιστικούς σκοπούς κατά την παραγωγή και διάδοση κοινοτικών στατιστικών.

(11)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 9 ).

(12)

Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εξουσίες για την τροποποίηση των πινάκων διαβίβασης δεδομένων. Εφόσον πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και σήμανση βιολογικών προϊόντων ( 10 ) προέβλεπε υποχρέωση διαβίβασης στην Επιτροπή των σχετικών στατιστικών πληροφοριών όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμματος. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συστηματικής παραγωγής κοινοτικών στατιστικών για τη βιολογική παραγωγή και καλλιέργεια, αναμένεται η λήψη κατάλληλων μέτρων από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων η υποβολή νομοθετικής πρότασης για τη δέουσα αντιμετώπιση του θέματος.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν αφορά τις στατιστικές των Πρώιμων Εκτιμήσεων για τα Φυτικά Προϊόντα (ΠΕΦΠ) που υποβάλλονται σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη.

(15)

Ζητήθηκε η γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικών Στατιστικών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση γεωργικών εκτάσεων και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.

Άρθρο 2

Ορισμοί και διευκρινίσεις

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «έτος συγκομιδής» νοείται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου αρχίζει η συγκομιδή,

β) ως «χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση» νοείται η συνολική έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων λειμώνων, μόνιμων καλλιεργειών και λαχανόκηπων που χρησιμοποιείται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ασχέτως του είδους της γαιοκτησίας ή αν χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστη γη,

γ) ως «καλλιεργούμενη έκταση» νοείται η έκταση που αντιστοιχεί στη συνολική έκταση σποράς, αλλά μετά τη συγκομιδή εξαιρούνται οι κατεστραμμένες εκτάσεις (π.χ. λόγω φυσικών καταστροφών),

δ) ως «έκταση σποράς προς συγκομιδή» νοείται η συνολική έκταση σποράς για την παραγωγή συγκεκριμένης συγκομιδής κατά ορισμένο έτος,

ε) ως «έκταση συγκομιδής» νοείται το τμήμα της έκτασης σποράς προς συγκομιδή στο οποίο πραγματοποιείται συγκομιδή. Μπορεί άρα να είναι ίση προς ή μικρότερη από την έκταση σποράς προς συγκομιδή,

στ) ως «έκταση παραγωγής», προκειμένου περί μονίμων καλλιεργειών, νοείται η έκταση στην οποία μπορεί να γίνει συγκομιδή κατά το έτος συγκομιδής αναφοράς. Εξαιρούνται όλες οι μη παραγωγικές εκτάσεις, όπως οι νέες φυτείες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να παράγουν,

ζ) η «συγκομιζόμενη παραγωγή» συμπεριλαμβάνει απώλειες και φύρα στην εκμετάλλευση, ποσότητες που καταναλώνονται απευθείας στο αγρόκτημα και ποσότητες που διατίθενται στην αγορά, εκφραζόμενες σε μονάδες βάρους βασικού προϊόντος,

η) ως «απόδοση» νοείται η συγκομιζόμενη παραγωγή ανά καλλιεργούμενη έκταση,

θ) ως «καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό υψηλά (προσπελάσιμα) στέγαστρα» θεωρούνται καλλιέργειες οι οποίες, για το σύνολο της περιόδου ανάπτυξής τους ή για το μεγαλύτερο μέρος αυτής, καλύπτονται από θερμοκήπια ή από ακίνητα ή κινητά υψηλά στέγαστρα (από γυαλί ή από άκαμπτο ή εύκαμπτο πλαστικό). Εξαιρούνται τα φύλλα πλαστικού που τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος, καθώς και η γη που καλύπτεται από κώδωνες ή σήραγγες μη προσπελάσιμες για τον άνθρωπο ή από κινητά γυάλινα πλαίσια. Οι εκτάσεις καλλιεργειών που καλλιεργούνται προσωρινά σε θερμοκήπια και στο ύπαιθρο καταγράφονται ως καλλιέργειες θερμοκηπίου εξ ολοκλήρου, εκτός αν η περίοδος στο θερμοκήπιο έχει εξαιρετικά περιορισμένη διάρκεια,

ι) η «κύρια έκταση» ενός δεδομένου αγροτεμαχίου είναι η περιοχή όπου στο αγροτεμάχιο έχει γίνει μόνο μία καλλιέργεια στη διάρκεια ορισμένης καλλιεργητικής περιόδου, και η οποία ορίζεται σαφώς διά της καλλιέργειας αυτής.

2.  Ως «διαδοχική καλλιέργεια» νοείται η καλλιέργεια σε αγροτεμάχιο αρόσιμης έκτασης το οποίο χρησιμοποιείται κατ επανάληψη εντός μιας δεδομένης καλλιεργητικής περιόδου αλλά για ένα μόνο φυτικό προϊόν κάθε φορά. Η έκταση αυτή θεωρείται ως καλλιεργούμενη έκταση για κάθε φυτικό προϊόν (οι έννοιες της κύριας και της δευτερεύουσας έκτασης δεν ισχύουν εδώ),

Ως «συγκαλλιέργεια» νοείται συνδυασμός καλλιεργειών που καλλιεργούνται σε ένα αγροτεμάχιο ταυτόχρονα. Η καλλιεργούμενη έκταση στην περίπτωση αυτή κατανέμεται μεταξύ των καλλιεργειών κατ’ αναλογία της έκτασης επί της οποίας καλλιεργούνται (οι έννοιες της κύριας και της δευτερεύουσας έκτασης δεν ισχύουν σ’ αυτό το πλαίσιο),

Ως «καλλιέργειες διπλού σκοπού» νοούνται οι καλλιέργειες οι οποίες έχουν περισσότερους σκοπούς και κατά σύμβαση θεωρούνται καλλιέργειες για την κύρια χρήση τους και δευτερεύουσες καλλιέργειες για τη συμπληρωματική χρήση τους.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Τα κράτη μέλη παράγουν στατιστικές σχετικά με τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα οποία παράγονται επί της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης εντός της επικράτειάς τους.

2.  Οι στατιστικές θα είναι αντιπροσωπευτικές ποσοστού τουλάχιστον 95 % των ακόλουθων εκτάσεων:

α) της συνολικής έκτασης για την καλλιέργεια φυτικών προϊόντων αρόσιμων γαιών (Πίνακας 1)·

β) της συνολικής έκτασης συγκομιδής κηπευτικών, πεπονοειδών και φράουλας (Πίνακας 2)·

γ) της συνολικής έκτασης παραγωγής μονίμων καλλιεργειών (Πίνακας 3)·

δ) της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (Πίνακας 4).

3.  Μεταβλητές με χαμηλή ή αμελητέα σημασία σε κράτος μέλος μπορούν να εξαιρούνται από τις στατιστικές, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα φυτικά προϊόντα και το εφαρμοστέο κατώτατο όριο χαμηλής σημασίας για κάθε φυτικό προϊόν το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που προηγείται αμέσως της κάθε περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 4

Συχνότητα και περίοδος αναφοράς

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα. Περίοδος αναφοράς είναι το έτος συγκομιδής. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2010.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις ακριβείας

1.  Τα κράτη μέλη που διεξάγουν δειγματοληπτικές έρευνες προκειμένου να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα δεδομένα του πίνακα 1 να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ακριβείας: ο συντελεστής μεταβολής των δεδομένων που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους Ν + 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει (σε εθνικό επίπεδο) ποσοστό 3 % της καλλιεργούμενης έκτασης για καθεμία από τις ακόλουθες ομάδες βασικών φυτικών προϊόντων: σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων για σπορά), αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων σπόρων για σπορά σιτηρών και οσπρίων), φυτά με ριζώματα ή κονδύλους, βιομηχανικά φυτά, και φυτά που συγκομίζονται χλωρά.

2.  Σε περίπτωση χρήσης άλλων πηγών εκτός από στατιστικές έρευνες, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ποιότητά τους να είναι τουλάχιστον ισάξια με την ποιότητα των πληροφοριών που προέρχονται από στατιστικές έρευνες.

3.  Σε περίπτωση χρήσης διοικητικών πηγών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εκ των προτέρων και παρέχουν λεπτομέρειες για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και την ποιότητα των δεδομένων που προέρχονται από διοικητικές πηγές.

Άρθρο 6

Διαβίβαση στην Επιτροπή

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα δεδομένα που προβλέπονται στο παράρτημα εντός των προθεσμιών που ορίζονται για κάθε πίνακα.

2.  Οι πίνακες διαβίβασης όπως ορίζονται στο παράρτημα προσαρμόζονται από την Επιτροπή. Αυτά τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 9, παράγραφος 3.

Άρθρο 7

Περιφερειακές στατιστικές

1.  Τα στοιχεία για τις καλλιέργειες που επισημαίνονται με «Π» στο παράρτημα θα παρέχονται για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 και NUTS 2 που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να παρέχονται για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 για τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

2.  Μεταβλητές με χαμηλή ή μηδαμινή σημασία σε κράτος μέλος μπορούν να εξαιρούνται από τις στατιστικές, εφόσον το κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα φυτικά προϊόντα και το εφαρμοστέο κατώτατο όριο χαμηλής σημασίας για κάθε φυτικό προϊόν το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που προηγείται αμέσως της κάθε περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 8

Στατιστική ποιότητα και εκθέσεις

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, για τη διαβίβαση των στοιχείων εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας:

α) η «καταλληλότητα» αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι στατιστικές πληρούν τις τρέχουσες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών·

β) η «ακρίβεια» δηλώνει την προσέγγιση των εκτιμήσεων με τις άγνωστες πραγματικές τιμές·

γ) η «έγκαιρη υποβολή» δηλώνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και του γεγονότος ή φαινομένου που αυτές περιγράφουν·

δ) η «εμπρόθεσμη υποβολή» παραπέμπει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των δεδομένων και της ημερομηνίας στόχου κατά την οποία έπρεπε να παραδοθούν·

ε) η «προσβασιμότητα» και η «σαφήνεια» αναφέρονται στους όρους και στις διατυπώσεις βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται, να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν τα στοιχεία·

στ) η «συγκρισιμότητα» αναφέρεται στη μέτρηση του αντικτύπου των διαφορών σε εφαρμοσμένες στατιστικές έννοιες και σε εργαλεία και διαδικασίες μέτρησης, όταν γίνεται σύγκριση των στατιστικών μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, τομεακών πεδίων ή διαχρονικά· και

ζ) η «συνοχή» αναφέρεται στην ικανότητα των στοιχείων να συνδυάζονται αξιόπιστα με διάφορους τρόπους και για διάφορες χρήσεις.

2.  Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά έως την 1η Οκτωβρίου 2011 το αργότερο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις για την ποιότητα των στοιχείων που διαβιβάζονται.

3.  Η έκθεση ποιότητας, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιγράφει:

α) την οργάνωση των ερευνών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία,

β) τον επιτευχθέντα βαθμό ακρίβειας των δειγματοληπτικών ερευνών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, και

γ) την ποιότητα των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν εκτός των ερευνών.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μεθοδολογική ή άλλη αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις στατιστικές. Αυτό γίνεται το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής.

5.  Η αρχή ότι οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις παραμένουν εντός εύλογων ορίων λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης 72/279/ΕΟΚ.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 10

Παρέκκλιση

1.  Στο βαθμό που η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο εθνικό στατιστικό του σύστημα ενός κράτους μέλους απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι πιθανόν να προκαλέσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2, να χορηγεί παρέκκλιση από την εφαρμογή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν, για το σκοπό αυτό, δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2009.

Άρθρο 11

Κατάργηση

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12, δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 10 εξακολουθεί να εφαρμόζει τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου για τη διάρκεια της παρέκκλισης.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ωστόσο, το άρθρο 10 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

▼C1

Πίνακας 1

Καλλιέργειες αροσίμων γαιώνΜΕΡΟΣ Α

 

Καλλιεργούμενη έκταση

(1 000 εκτάρια)

Συγκομισθείσα παραγωγή

(1 000 τόνοι)

Απόδοση

(100 kg/εκτάριο)

Προθεσμίες διαβίβασης

31-Ιαν.

30-Ιουν.

31-Αυγ.

30-Σεπτ.

31-Ιαν.

30-Σεπτ.

30-Σεπτ.

31-Οκτ.

31-Ιαν.

30-Σεπτ.

31-Αυγ.

έτος ν

έτος ν

έτος ν

έτος ν

έτος ν + 1

έτος ν + 1

έτος ν

έτος ν

έτος ν + 1

έτος ν + 1

έτος ν

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ΚΜ άνω του ορίου

ΚΜ άνω του ορίου

ΚΜ άνω του ορίου

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

Όλα τα ΚΜ

ΚΜ άνω του ορίου

Σιτηρά για την παραγωγή καρπού (περιλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά) (1)

X

Π

X

Π

Σιτηρά (εκτός από ρύζι) (1)

Χ

X

Χ

X

Σιτάρι μαλακό και όλυρα (1) εκ των οποίων:

Χ

X

X

X

Π

Χ

X

X

Π

X

Χειμερινό σιτάρι (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Σιτάρι σκληρό (1)

X

X

X

X

X

Π

Χ

X

X

Π

X

Σίκαλη και σμιγός (1)

X

X

X

X

X

Π

Χ

X

X

Π

X

Κριθάρι (1)

Χ

X

X

X

Π

Χ

X

X

Π

X

Από το οποίο χειμερινό κριθάρι (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Βρώμη (1)

Χ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Μίγμα σπόρων εκτός από σταροκρίθι (1)

Χ

X

Χ

X

Μίγμα σπόρων αραβοσίτου (1)

Χ

X

X

X

Π

Χ

X

X

Π

X

Σόργο (1)

Χ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Τριτικάλε (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Κεχρί, φαγόπυρο, φαλαρίδα κεχρί το μακρό (1)

X

X

X

X

Ρύζι (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

εκ του οποίου:

Indica

X

X

X

Χ

Japonica

X

X

X

ΧΜΕΡΟΣ Β

 

Καλλιεργούμενη έκταση

(1 000 εκτάρια)

Συγκομισθείσα παραγωγή

(1 000 τόνοι)

Απόδοση

(100 kg/εκτάριο)

Προθεσμίες διαβίβασης

31 Ιαν.

30 Ιουν.

31 Αυγ.

30 Σεπτ.

31 Μαρτ.

30 Σεπτ.

30 Σεπτ.

31 Οκτ.

31 Μαρτ.

30 Σεπτ.

31 Αυγ.

έτος ν

έτος ν

έτος ν

έτος ν

έτος ν + 1

έτος ν + 1

έτος ν

έτος ν

έτος ν + 1

έτος ν + 1

έτος ν

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ΚΜ άνω του ορίου

ΚΜ άνω του ορίου

ΚΜ άνω του ορίου

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

Για όλα τα ΚΜ

ΚΜ άνω του ορίου

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχα φυτά για την παραγωγή σπόρων

(συμπεριλαμβανομένων σπόρων για σπορά και μειγμάτων δημητριακών και οσπρίων) (1)

X

Π

X

X

Κτηνοτροφικά μπιζέλια (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Κουκιά και λαθούρια (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Γλυκά λούπινα (1)

X

X

X

X

Άλλα όσπρια π.δ.κ.α.

Χ

X

Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους

X

X

X

X

Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

X

X

X

X

Π

X

X

Π

Άλλα φυτά με ριζώματα ή κονδύλους π.δ.κ.α.

Χ

X

Βιομηχανικά φυτά

X

X

X

X

Κράμβη και γογγύλια (1)

X

X

X

X

Π

X

X

X

Π

X

εκ των οποίων: χειμερινή κράμβη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ηλιόσπορος (1)

X

X

X

X

Π

X

X

X

Π

X

Λιναρόσπορος (ελαιώδες λινάρι) (1)

X

Π

X

X

Σόγια (1)

X

X

X

X

Π

X

X

X

Π

X

Βαμβακόσπορος (1)

X

X

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι (1)

Χ

X

Κλωστικό λινάρι

X

Π

X

X

Κάνναβη

X

X

X

X

Ίνα βαμβακιού

X

Π

X

X

Λυκίσκος

X

X

X

X

Καπνός

X

Π

X

Π

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

Χ

X

Ενεργειακά φυτά π.δ.κ.α.

X

X

X

X

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά

X

X

Μονοετή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

X

X

X

X

εκ των οποίων: Χλωρός αραβόσιτος

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Σιτηρά που συγκομίζονται χλωρά

X

X

X

X

Λοβοφόρα φυτά

X

X

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

X

X

(1)   Τα στοιχεία για την παραγωγή των προϊόντων αυτών δίνονται με βάση το μέσο βαθμό υγρασίας που κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον Ιανουάριο/Μάρτιο του έτους ν + 1 (στ. 9).

Σημείωση: Οι εκτιμήσεις για τις στήλες 1, 2,3 και 11 είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη με μέση εθνική παραγωγή κατ’ έτος κατά τα 3 τελευταία έτη άνω των:

3 000 000 τόνων για το μαλακό σιτάρι,

1 000 000 τόνων για το σκληρό σιτάρι,

900 000 τόνων για το κριθάρι,

100 000 τόνων για τη σίκαλη και το σμιγό,

1 500 000 τόνων για τον αραβόσιτο σε κόκκους,

200 000 τόνων για το τριτικάλε,

150 000 τόνων για τη βρώμη,

150 000 τόνων για το σόργο

150 000 τόνων για το ρύζι,

70 000 τόνων για τα κτηνοτροφικά μπιζέλια,

50 000 τόνων για τα λαθούρια,

300 000 τόνων για την κράμβη,

200 000 τόνων για τον ηλιόσπορο,

60 000 τόνων για τη σόγια,

700 000 τόνων για τις πατάτες,

2 500 000 τόνων για τα ζαχαρότευτλα,

και 4 500 000 τόνων για τον χλωρό αραβόσιτο.

▼BΠίνακας 2

Κηπευτικά, πεπονοειδή και φράουλες

 

Έκταση συγκομιδής

(1 000 εκτάρια)

Συγκομισθείσα παραγωγή

(1 000 τόνοι)

Προθεσμίες διαβίβασης

31 Μαρτίου

έτος ν + 1

31 Μαρτίου

έτος ν + 1

 

1

2

ΚΗΠΕΥΤΙΚΆ, ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΉ ΚΑΙ ΦΡΆΟΥΛΕΣ

X

 

Εδώδιμα λαχανικά

Κουνουπίδια και μπρόκολα

X

X

Λάχανο (λευκό)

X

X

Φυλλώδη λαχανικά ή λαχανικά με μίσχο

Σέλινο

X

X

Πράσα

X

X

Μαρούλια

X

X

εκ των οποίων καλλιεργούμενα σε θερμοκήπιο ή κάτω από υψηλό προστατευτικό κάλυμμα (1)

X

 

Ραδίκια

X

X

Σπανάκι

X

X

Σπαράγγι

X

X

Αντίδια

X

X

Αγγινάρες

X

X

Κηπευτικά καλλιεργούμενα για τον καρπό

Ντομάτες

X

X

εκ των οποίων ντομάτες που καταναλώνονται νωπές

X

X

εκ των οποίων: καλλιεργούμενες σε θερμοκήπιο ή κάτω από υψηλό προστατευτικό κάλυμμα (1)

X

 

Αγγούρια

X

X

εκ των οποίων καλλιεργούμενα σε θερμοκήπιο ή κάτω από υψηλό προστατευτικό κάλυμμα (1)

X

 

Αγγουράκια

X

X

Πεπόνια

X

X

Καρπούζια

X

X

Μελιτζάνες

X

X

Κολοκύθια

X

X

Κόκκινες πιπεριές, κοινές πιπεριές

X

X

εκ των οποίων καλλιεργούμενα σε θερμοκήπιο ή κάτω από υψηλό προστατευτικό κάλυμμα (1)

X

 

Κονδυλώδη και βολβώδη κηπευτικά

Καρότα

X

X

Σκόρδα

X

X

Κρεμμύδια

X

X

Ασκαλώνια

X

X

Σύλινο(σελινόριζα)

X

X

Ραπανάκια

X

X

Όσπρια

X

 

Μπιζέλια αποφλοιωμένα

X

X

Φασόλια χλωρά

X

X

Φράουλες

X

X

εκ των οποίων καλλιεργούμενα σε θερμοκήπιο ή κάτω από υψηλό προστατευτικό κάλυμμα (1)

X

 

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

X

X

(1)   Υποχρεωτικές εκτιμήσεις για τα κράτη μέλη με συγκομιζόμενη έκταση 500 εκταρίων και άνω.Πίνακας 3

Μόνιμες καλλιέργειες

 

Εκτάσεις παραγωγής

(1 000 εκτάρια)

Συγκομισθείσα παραγωγή

(1 000 τόνοι)

Προθεσμίες διαβίβασης

31 Μαρτίου

έτος ν + 1

31 Μαρτίου

έτος ν + 1

30 Σεπτ.

έτος ν + 1

 

1

2

3

ΜΌΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

X

 
 

Νωπά φρούτα από καλλιέργειες εύκρατων κλιμάτων

Μήλα

X

X

 

Από τα οποία μήλα καταναλώνονται νωπά

 

X

 

Αχλάδια

X

X

 

Ροδάκινα

X

X

 

Νεκταρίνια

X

X

 

Βερύκοκα

X

X

 

Κεράσια:

X

X

 

από τα οποία: Βύσσινα

X

X

 

Δαμάσκηνα

X

X

 

Μικροί σαρκώδεις καρποί

Μαύρα φραγκοστάφυλα

X

X

 

Σμέουρα

X

X

 

Καρποί με κέλυφος (1)

Καρύδια

X

X

 

Φουντούκια

X

X

 

Αμύγδαλα

X

X

 

Κάστανα

X

X

 

Νωπά φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών κλιμάτων

Σύκα

X

X

 

Ακτινίδια

X

X

 

Αβοκάντο

X

X

 

Μπανάνες

X

X

 

Εσπεριδοειδή (1)

X

 
 

Φράπες και γκρέιπ φρουτ

X

 

X

Λεμόνια, πράσινια λεμόνια

X

 

X

Πορτοκάλια

X

 

X

Μικρά εσπεριδοειδή

X

 

X

Satsumas

X

 

X

Κλημεντίνες

X

 

X

Αμπελώνες (1)

X

X

 

Αμπελώνες παραγωγής κρασιού:

X

X

 

εκ των οποίων:

κρασί με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

X

X

 

κρασί με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

X

X

 

Άλλα κρασιά

X

X

 

Αμπελώνες παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών

X

X

 

Αμπελώνες παραγωγής σταφίδας

X

X

 

Ελαιόδενδρα (1)

Ελαιόδενδρα παραγωγής επιτραπέζιων ελιών

X

X

 

Ελαιόδενδρα παραγωγής ελαιολάδου

X

X

 

(1)   Υποχρεωτικές εκτιμήσεις για τα κράτη μέλη με έκταση εθνικής παραγωγής 500 εκταρίων και άνω.Πίνακας 4

Γεωργική χρήση της γης

 

Κύρια έκταση

(1 000 εκτάρια)

Προθεσμία διαβίβασης

30 Σεπτεμβρίου

έτος ν + 1

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

Π

Αρόσιμη γη

Π

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται και οι καρποί)

X

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχα φυτά για την παραγωγή σπόρων

(συμπεριλαμβανομένων σπόρων και μειγμάτων δημητριακών και οσπρίων)

X

Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)

X

Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

X

Βιομηχανικά φυτά

X

Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες

X

Άνθη και διακοσμητικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

X

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά

X

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών

X

Γαίες υπό αγρανάπαυση

Π

Μόνιμα λιβάδια

Π

Μόνιμες καλλιέργειες:

X

Από τις οποίες:

φυτείες οπωροφόρων δένδρων και θάμνων σαρκωδών καρπών

Π

Ελαιώνες

Π

Αμπελώνες

Π

Φυτώρια

X( 1 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009.

( 2 ) ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 98 της 24.4.1993, σ. 1.

( 4 ) Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1).

( 5 ) ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14.

( 6 ) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.

( 7 ) ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.

( 8 ) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

( 9 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 10 ) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

( 11 ) Τα στοιχεία για την παραγωγή των προϊόντων αυτών δίνονται με βάση το μέσο βαθμό υγρασίας που κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον Ιανουάριο/Μάρτιο του έτους ν + 1 (στ. 9).

Top