EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Kārtot pēc

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 4 — Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīču apstiprināšanu

Dokumenta juridiskais statussSpēkā

CELEX numurs:
42009X0131(02)
Forma:
Noteikumi, ko pieņēmušas ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotas struktūras
Autors:
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija
Dokumenta datums:
31/01/2009; Publicēšanas datums
Lappušu skaits:
20

Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 ( 2008. gada 18. decembris ) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

Dokumenta juridiskais statussSpēkā

CELEX numurs:
32009R0004
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
18/12/2008
Lappušu skaits:
79
Kārtot pēc
Vaicājums: (PS_ID="reg:2009:4:oj" OR (DTN_ELI=4 AND DTA=2009 AND FM_CODED=REG OR REG_DEL OR REG_IMPL OR REG_ADOPT_INTERNATION AND DTC=false)) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu