EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1166R(08)

Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle ( IO L 321, 1.12.2008 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán L, Speisialta Gaeilge)

OJ L 309, 24.11.2009, p. 72–73 (GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1166/corrigendum/2009-11-24/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

24.11.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/72


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 321 an 1 Nollaig 2008 )

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

Leathanach 14, aithris (6):

In ionad:

‘(6)

Tá ganntanas faisnéise staidrimh ar na modhanna difriúla táirgeachta talmhaíochta ag leibhéal gabháltas aonair. (…)’

Léitear:

‘(6)

Tá ganntanas faisnéise staidrimh ar na modhanna difriúla táirgeachta talmhaíochta ar leibhéal gabháltas aonair. (…)’

Leathanach 15, aithris (20), an dara habairt:

In ionad:

‘Os rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus gur le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú a cheapfar iad, trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5(a) de Chinneadh 1999/468/CE.’

Léitear:

‘Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5(a) de Chinneadh 1999/468/CE.’

Leathanach 18, Airteagal 12, mír 1, pointe (a):

In ionad:

‘(a)

an teagar agus an mhodheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm;’

Léitear:

‘(a)

an t-eagar agus an mhodheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm;’

Leathanach 20, Iarscríbhinn I, an chéad mhír:

In ionad:

‘(d'fhéadfadh sé gur gníomhaíochtaí príomhúla nó tánaisteacha bheadh i gceist)’

Léitear:

‘(d'fhéadfadh sé gur gníomhaíochtaí príomhúla nó tánaisteacha a bheadh i gceist)’

Leathanach 20, Iarscríbhinn I, an tábla, an chéad cholún:

In ionad:

‘Gníomhaíochtaí tacaíochta don talmhaíocht agus do ghníomhaíochtaí barr iar-bhuainte’

Léitear:

‘Gníomhaíochtaí tacaíochta don talmhaíocht agus do ghníomhaíochtaí barr iarbhuainte’

Leathanach 21, Iarscríbhinn II, an tábla, an tríú colún, ‘Táirseach’:

In ionad:

‘10 gCeann

50 Ceann

10 gCeann

20 Ceann

20 Ceann

1 000 Ceann’

Léitear:

‘10 gCloigne

50 Cloigeann

10 gCloigne

20 Cloigeann

20 Cloigeann

1 000 Cloigeann’

Leathanach 24 go 28, Iarscríbhinn III, Ceannteideal an dara colún:

In ionad:

‘AONAID/AICMÍ’

Léitear:

‘AONAID/CATAGÓIRÍ’

Leathanach 31, Iarscríbhinn IV, an Ceannteideal:

In ionad:

‘Aicmí beachtais’

Léitear:

‘Catagóirí beachtais’

Leathanach 32, leathanach 33 agus leathanach 34, Iarscríbhinn V, Ceannteideal an tríú colún:

In ionad:

‘Aonaid/aicmí’

Léitear:

‘Aonaid/catagóirí’


Top