EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: ((BF = "32009R1071" AND DD = 01/07/2013) OR (RESOURCE_LEGAL_CORRECTS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" AND DD >= 01/07/2013 AND DD < 25/10/2020 AND (EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE > 01/07/2013 OR EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE = NULL)) OR ((RESOURCE_LEGAL_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_IMPLICITLY_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_RENDERS_OBSOLETE_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_REPLACES_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_PARTIALLY_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071" OR RESOURCE_LEGAL_AMENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009R1071") AND DD > 01/07/2013 AND DD <= 25/10/2020)) AND (EMBEDDED_WHE_EXPRESSION_LG=LAV), Meklēšanas valoda: latviešu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1055 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē

PE/26/2020/INIT

Spēkā

CELEX numurs:
32020R1055
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
15/07/2020; Parakstīšanas datums