EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 32008R0889

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1 έως 84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ειδική έκδοση στην κροατική γλώσσα: Κεφάλαιο 15 τόμος 008 σ. 173 - 256

Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2023; καταργήθηκε από 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

18.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 26, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 3 και το άρθρο 38 στοιχεία α), β), γ) και ε) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ιδίως οι τίτλοι III, IV και V θεσπίζουν τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

(2)

Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των νέων λεπτομερών κανόνων παραγωγής όσον αφορά ορισμένα είδη ζώων, τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα φύκια και τις ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές σε κοινοτικό επίπεδο, η οποία πρέπει συνεπώς να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρέπει, άρα, να εξαιρεθούν αυτά τα προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, σε ορισμένα είδη ζώων, στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα φύκια πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι κοινοτικοί κανόνες παραγωγής, ελέγχου και επισήμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν ορισμένοι ορισμοί για να αποφευχθούν οι ασάφειες και να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής.

(4)

Η βιολογική φυτική παραγωγή βασίζεται στην θρέψη των φυτών κατ’ εξοχήν μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να απαγορευτεί η υδροπονική καλλιέργεια κατά την οποία τα φυτά αναπτύσσονται έχοντας τις ρίζες τους σε αδρανές θρεπτικό μέσο με διαλυτές ανόργανες και θρεπτικές ουσίες.

(5)

Η βιολογική φυτική παραγωγή απαιτεί ποικίλες καλλιεργητικές πρακτικές και περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους χαμηλής διαλυτότητας και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω πρακτικές πρέπει να προσδιορίζονται. Συγκεκριμένα, πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρησιμοποίησης ορισμένων μη συνθετικών προϊόντων.

(6)

Πρέπει να περιοριστεί σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων με δυνητικές βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή με αποτέλεσμα την παρουσία καταλοίπων στα γεωργικά προϊόντα. Πρέπει να λαμβάνονται κατά προτίμηση προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και των ζιζανίων. Ακόμα, πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρησιμοποίησης ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας.

(7)

Για τους σκοπούς της βιολογικής γεωργίας εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων, βελτιωτικών του εδάφους και ορισμένων μη βιολογικών πρώτων υλών ζωοτροφών, πρόσθετων υλών ζωοτροφών και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας, καθώς και ορισμένων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου και με σαφώς προσδιορισμένους όρους. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η έγκριση της χρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων και ουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς είναι δυνατό να προστεθούν στο μέλλον, με διαφορετική νομική βάση, και άλλα προϊόντα και ουσίες, ιδίως βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί το χωριστό καθεστώς κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με τη βοήθεια ενός συμβόλου στον κατάλογο των προϊόντων.

(8)

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικής γεωργίας απαιτεί η ζωική παραγωγή να είναι συνδεδεμένη με τη γη, όπου η παραγόμενη κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την καλλιέργεια των φυτών. Επειδή η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχείριση της γεωργικής γης, πρέπει να προβλεφθεί η απαγόρευση της κτηνοτροφίας εκτός εδάφους. Στην βιολογική κτηνοτροφία, η επιλογή φυλών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες και πρέπει να ενθαρρύνεται η ευρεία βιοποικιλότητα.

(9)

Ορισμένες φορές, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προμήθειας ζώων αναπαραγωγής βιολογικής εκτροφής από ένα περιορισμένο απόθεμα γονιδίων, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εισαγωγής στην εκμετάλλευση περιορισμένου αριθμού ζώων μη βιολογικής εκτροφής για τους σκοπούς της αναπαραγωγής.

(10)

Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της συμπεριφοράς των ζώων. Ως προς αυτό, οι συνθήκες σταβλισμού όλων των ειδών ζώων πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των ζώων όσον αφορά τον αερισμό, τον φωτισμό, τον διαθέσιμο χώρο και την άνεση και πρέπει, κατά συνέπεια, να διατίθεται επαρκής χώρος που θα παρέχει ελευθερία κίνησης του κάθε ζώου και θα επιτρέπει την ανάπτυξη της φυσικής κοινωνικής συμπεριφοράς του ζώου. Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συνθήκες σταβλισμού και μέθοδοι εκτροφής για ορισμένα είδη ζώων, περιλαμβανομένων των μελισσών. Αυτές οι ειδικές συνθήκες σταβλισμού πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για τη βιολογική κτηνοτροφία και υπερβαίνει ενδεχομένως τα κοινοτικά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων τα οποία εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία γενικά. Με βάση τις πρακτικές βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να απαγορεύεται η υπερβολικά ταχεία εκτροφή πουλερικών. Συνεπώς, πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις αποτροπής μεθόδων εντατικής εκτροφής. Ειδικότερα, τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται μέχρι να φθάσουν σε μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται από στελέχη πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην παρέχονται κίνητρα για την χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής εκτροφής σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

(11)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζώα πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριες εκτάσεις βοσκής, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, και αυτές οι υπαίθριες εκτάσεις θα πρέπει κατά βάση να οργανώνονται στο πλαίσιο κατάλληλου συστήματος εναλλαγής.

(12)

Για να αποτραπεί η περιβαλλοντική ρύπανση των φυσικών πόρων, ιδίως του εδάφους και των υδάτων, από θρεπτικές ουσίες, πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο χρησιμοποιούμενης κόπρου ανά εκτάριο και πυκνότητας ζώων ανά εκτάριο. Το όριο αυτό πρέπει να σχετίζεται με την περιεκτικότητα της κοπριάς σε άζωτο.

(13)

Πρέπει να απαγορευθούν οι ακρωτηριασμοί που επιφέρουν άγχος, βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα. Ορισμένες, ωστόσο, επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για ορισμένους τύπους παραγωγής και για την ασφάλεια των ζώων και των ανθρώπων μπορεί να επιτρέπονται με συγκεκριμένους περιορισμούς.

(14)

Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με χλόη, χορτονομή και ζωοτροφές που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας και προέρχονται κατά προτίμηση από την ίδια εκμετάλλευση, με βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους. Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση ορισμένων ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών με σαφώς προσδιορισμένους όρους.

(15)

Επειδή εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι τρέχουσες περιφερειακές διαφορές ως προς την δυνατότητα να λαμβάνουν τα μηρυκαστικά ζώα βιολογικής εκτροφής τις ζωτικά απαραίτητες βιταμίνες A, D και E μέσω της τροφής τους, λόγω των κλιματικών συνθηκών και των διαθέσιμων πηγών ζωοτροφών, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση αυτών των βιταμινών για τα μηρυκαστικά.

(16)

Η μέριμνα για την υγεία των ζώων πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πρόληψη των ασθενειών. Πρέπει ακόμη να λαμβάνονται ειδικά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

(17)

Απαγορεύεται η προληπτική χορήγηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, σε περίπτωση ασθένειας ή τραύματος ενός ζώου που απαιτεί άμεση θεραπευτική αγωγή, η χρησιμοποίηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η πληρότητα της βιολογικής παραγωγής προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, όπως ο διπλασιασμός της περιόδου απόσυρσης μετά την χρησιμοποίηση χημικά συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

(18)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες πρόληψης των ασθενειών και κτηνιατρικής αγωγής στην μελισσοκομία.

(19)

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών ή τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες με βάση το συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων σταδίων μεταποίησης, για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα μεταποιημένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

(20)

Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών προϊόντων και ουσιών για να διασφαλιστεί η παραγωγή ορισμένων μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών βιολογικής παραγωγής. Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εναρμόνιση των κανόνων επεξεργασίας του οίνου σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, τα προαναφερθέντα προϊόντα πρέπει να εξαιρεθούν όσον αφορά την επεξεργασία οίνου μέχρις ότου καθορισθούν ειδικοί κανόνες σε μελλοντικό στάδιο.

(21)

Για τους σκοπούς της μεταποίησης βιολογικών τροφίμων, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ενέκρινε, με σαφώς προσδιορισμένους όρους, την χρησιμοποίηση ορισμένων βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων και ουσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει ακόμη να περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς μπορούν να προστεθούν στο μέλλον και άλλα προϊόντα και ουσίες σύμφωνα με διαφορετική νομική βάση, συγκεκριμένα το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Πρέπει, λοιπόν, να προσδιοριστεί το διακριτό καθεστώς κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με την προσθήκη ενός συμβόλου στον κατάλογο.

(22)

Υπό ορισμένους όρους, επιτρέπεται η ταυτόχρονη συλλογή και μεταφορά βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων. Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον σωστό διαχωρισμό των βιολογικών και των μη βιολογικών προϊόντων κατά τον χειρισμό τους και για να αποτραπεί κάθε ανάμειξή τους.

(23)

Για την μετατροπή από την συμβατική στην βιολογική γεωργία απαιτούνται ορισμένες περίοδοι προσαρμογής όλων των χρησιμοποιούμενων μέσων. Πρέπει να καθοριστούν ειδικά χρονικά διαστήματα για τους διάφορους τομείς παραγωγής σε συνάρτηση με τον προηγούμενο τύπο της παραγωγής.

(24)

Βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι εφαρμογής των προβλεπόμενων στο ίδιο άρθρο εξαιρέσεων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να καθοριστούν σε συνάρτηση με τη μη διαθεσιμότητα ζώων βιολογικής παραγωγής, ζωοτροφών, κεριού μελισσών, σπόρων για σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση και οργανικών συστατικών καθώς και με ειδικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και συνθήκες καταστροφών.

(25)

Οι γεωγραφικές και διαρθρωτικές διαφορές ως προς τις γεωργικές και κλιματικές δυσκολίες ενδέχεται να εμποδίζουν την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σε ορισμένες περιοχές και για τον λόγο αυτό απαιτούνται εξαιρέσεις για ορισμένες πρακτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κτιρίων σταβλισμού των ζώων και των εγκαταστάσεων. Συνεπώς, πρέπει να επιτρέπεται η πρόσδεση των ζώων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους, υπό σαφώς προσδιορισμένες συνθήκες που σχετίζονται με την γεωγραφική τους θέση και διαρθρωτικές δυσκολίες, ιδίως σε ορεινές περιοχές, και αυτό μόνο όταν δεν είναι εφικτός ο ομαδικός σταβλισμός των ζώων με βάση τις ανάγκες της συμπεριφοράς τους.

(26)

Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη σε πρώτο στάδιο ενός τομέα βιολογικής κτηνοτροφίας, χορηγήθηκαν ορισμένες παρεκκλίσεις προσωρινού χαρακτήρα όσον αφορά την πρόσδεση ζώων, τις συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν, σε μεταβατική βάση, μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους για να μην διαταραχθεί ο τομέας της βιολογικής γεωργίας.

(27)

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της επικονίασης στον τομέα της βιολογικής μελισσοκομίας, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την παράλληλη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων μελισσοκομίας στην ίδια εκμετάλλευση.

(28)

Σε ορισμένες περιστάσεις, οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προμηθευτούν ζώα βιολογικής εκτροφής και βιολογικές ζωοτροφές και, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί η χρησιμοποίηση περιορισμένου αριθμού μη βιολογικών εισροών σε περιορισμένες ποσότητες.

(29)

Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν μεθόδους βιολογικής παραγωγής έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο φάσμα φυτικών ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν βιολογικοί σπόροι και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Παρόλα αυτά, για πολλά είδη δεν υπάρχουν ακόμη αρκετοί σπόροι βιολογικής παραγωγής και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

(30)

Για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων με βιολογικούς σπόρους για σπορά και σπόρους γεωμήλων, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τις ποικιλίες βιολογικών σπόρων για σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση που είναι διαθέσιμοι στην αγορά.

(31)

Η διαχείριση ενηλίκων βοοειδών μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τον εκτροφέα και άλλα πρόσωπα που χειρίζονται τα ζώα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις κατά το τελικό στάδιο πάχυνσης των θηλαστικών, ιδίως των βοοειδών.

(32)

Οι καταστροφικές περιστάσεις ή η εξάπλωση ασθενειών των ζώων ή των φυτών μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη βιολογική παραγωγή των περιοχών στις οποίες συμβαίνουν. Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η διατήρηση ή η αποκατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας. Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί, για περιορισμένο διάστημα, η χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής ή μη βιολογικών σπόρων για σπορά στις περιοχές που πλήττονται.

(33)

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια σχετικά με την εμφάνιση, τη σύνθεση, το μέγεθος και το σχέδιο του κοινοτικού λογότυπου καθώς και την παρουσίαση και τη σύνθεση του κωδικού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου και της αναφοράς του τόπου στον οποίο έχει παραχθεί το γεωργικό προϊόν.

(34)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη των ποικιλιών και της σύνθεσης των ζωοτροφών και των οριζόντιων διατάξεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στις ζωοτροφές.

(35)

Εκτός από το σύστημα ελέγχου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2), πρέπει να θεσπιστούν και ειδικά μέτρα ελέγχου, ειδικότερα λεπτομερείς απαιτήσεις για όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής βιολογικών προϊόντων.

(36)

Τα κοινοποιούμενα στοιχεία από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα και όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα για τη διαχείριση των στατιστικών δεδομένων και των στοιχείων αναφοράς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες ή να κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή.

(37)

Οι ανταλλαγές πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και η παροχή και η κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή γενικά πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή σε ψηφιακή μορφή. Για να βελτιωθούν ο τρόπος και ο βαθμός χρησιμοποίησης αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα ή να δημιουργηθούν νέα μηχανογραφικά συστήματα. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις από την Επιτροπή προς το σκοπό αυτό και να εφαρμοστούν αφού ενημερωθούν τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής βιολογικής παραγωγής.

(38)

Οι όροι επεξεργασίας των πληροφοριών από αυτά τα μηχανογραφικά συστήματα και η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιούμενων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 εγγράφων πρέπει να προσαρμόζονται συχνά, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των εφαρμοστέων κανόνων ή των απαιτήσεων διαχείρισης. Είναι επίσης απαραίτητη η ομοιόμορφη παρουσίαση των εγγράφων που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση λειτουργία αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων, πρέπει να καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων βάσει υποδειγμάτων ή ερωτηματολογίων, τα οποία πρέπει να προσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται από την Επιτροπή, αφού προηγουμένως ενημερώνεται η επιτροπή βιολογικής παραγωγής.

(39)

Πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικά μέτρα για ορισμένες διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια της γεωργικής παραγωγής.

(40)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1993, για τον καθορισμό του περιεχομένου του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής και για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2003, για διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά με αυτή την παρέκκλιση (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2003, για τις απαιτήσεις στον τομέα της επισήμανσης τις συναφείς με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (5) πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

(41)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2009. Ορισμένες από τις διατάξεις του, ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, με ορισμένες προσαρμογές, και πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας, είναι απαραίτητο να δηλωθεί η αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνες τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(42)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Περιεχόμενα

Τίτλος Ι

Εισαγωγικές διατάξεις

Τίτλος II

Κανόνες παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων

Κεφάλαιο 1

Φυτική παραγωγή

Κεφάλαιο 2

Ζωική παραγωγή

Τμήμα 1

Καταγωγή των ζώων

Τμήμα 2

Συνθήκες σταβλισμού και κτηνοτροφικές πρακτικές

Τμήμα 3

Ζωοτροφές

Τμήμα 4

Κτηνιατρική αγωγή

Κεφάλαιο 3

Μεταποιημένα προϊόντα

Κεφάλαιο 4

Συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση προϊόντων

Κεφάλαιο 5

Κανόνες μετατροπής της παραγωγής

Κεφάλαιο 6

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής

Τμήμα 1

Κλιματικοί, γεωγραφικοί ή διαρθρωτικοί περιορισμοί

Τμήμα 2

Μη διαθεσιμότητα βιολογικών γεωργικών εισροών

Τμήμα 3

Ειδικά προβλήματα διαχείρισης της κτηνοτροφίας

Τμήμα 4

Περιπτώσεις καταστροφών

Κεφάλαιο 7

Βάση δεδομένων για τους σπόρους

Τίτλος III

Επισήμανση

Κεφάλαιο 1

Κοινοτικός λογότυπος

Κεφάλαιο 2

Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης ζωοτροφών

Κεφάλαιο 3

Άλλες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Τίτλος IV

Έλεγχοι

Κεφάλαιο 1

Ελάχιστα μέτρα ελέγχου

Κεφάλαιο 2

Απαιτήσεις ελέγχου των φυτών και των φυτικών προϊόντων

Κεφάλαιο 3

Απαιτήσεις ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων

Κεφάλαιο 4

Απαιτήσεις ελέγχου της παρασκευής των προϊόντων

Κεφάλαιο 5

Απαιτήσεις ελέγχου των εισαγωγών

Κεφάλαιο 6

Απαιτήσεις ελέγχου των μονάδων που αναθέτουν δραστηριότητες σε τρίτους

Κεφάλαιο 7

Απαιτήσεις ελέγχου των μονάδων παραγωγής ζωοτροφών

Κεφάλαιο 8

Παραβάσεις και ανταλλαγή πληροφοριών

Τίτλος V

Διαβίβαση πληροφοριών, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Κεφάλαιο 1

Διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή

Κεφάλαιο 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α)

προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

β)

φύκια·

γ)

είδη ζώων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7·

δ)

ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Εντούτοις, οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ και ο τίτλος IV εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου μέχρι να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες παραγωγής των προϊόντων αυτών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Συμπληρωματικά προς τους ορισμούς του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«μη βιολογικό»: προϊόντα που δεν προέρχονται από ή δεν συνδέονται με τρόπο παραγωγής σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον παρόντα κανονισμό·

β)

«κτηνιατρικά φάρμακα»: τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) σχετικά με τον κοινοτικό κώδικα κτηνιατρικών φαρμάκων·

γ)

«εισαγωγέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό της Κοινότητας που παρουσιάζει φορτίο εμπορεύματος για ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου·

δ)

«πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το προϊόν για περαιτέρω επεξεργασία ή/και για διάθεση στην αγορά·

ε)

«εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων·

στ)

«μονάδα παραγωγής»: όλα τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια, βοσκότοποι, υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των ζώων, κτίρια αποθήκευσης των προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ζωικών προϊόντων, πρώτων υλών και κάθε άλλης εισροής που συνδέεται με αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής·

ζ)

«υδροπονική παραγωγή»: η μέθοδος καλλιέργειας φυτών με τις ρίζες τους σε ανόργανο θρεπτικό διάλυμα μόνο ή σε αδρανές μέσο, όπως ο περλίτης, το χαλίκι ή οι ορυκτές ίνες, στο οποίο προστίθεται θρεπτικό διάλυμα·

η)

«κτηνιατρική αγωγή»: όλα τα στάδια μιας θεραπευτικής ή προληπτικής αγωγής για την καταπολέμηση μιας ειδικής νόσου·

θ)

«ζωοτροφές σε μετατροπή»: οι ζωοτροφές που παράγονται κατά την περίοδο μετατροπής από την συμβατική προς τη βιολογική παραγωγή, εξαιρουμένων των ζωοτροφών που συγκομίζονται κατά τους δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της μετατροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Φυτική παραγωγή

Άρθρο 3

Διαχείριση του εδάφους και λίπανση

1.   Όταν οι διατροφικές ανάγκες των φυτών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, στην βιολογική παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα. Οι επιχειρήσεις διατηρούν έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2.   Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) για την προστασία των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που διασπείρεται στην εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς αγροκτήματος και αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομποστοποιημένων ζωικών περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών περιττωμάτων.

3.   Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής μπορούν να συνάπτουν γραπτές συμφωνίες συνεργασίας αποκλειστικά με άλλες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, με σκοπό τη διασπορά πλεονάζουσας κόπρου βιολογικής παραγωγής. Το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υπολογίζεται βάσει του συνόλου των μονάδων βιολογικής παραγωγής που συμμετέχουν σε αυτή την συνεργασία.

4.   Επιτρέπεται η χρήση των κατάλληλων παρασκευασμάτων μικροοργανισμών για τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης του εδάφους ή της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στις καλλιέργειες.

5.   Για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασμάτων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατάλληλα παρασκευάσματα με βάση φυτά ή παρασκευάσματα μικροοργανισμών.

Άρθρο 4

Απαγόρευση της υδροπονικής παραγωγής

Απαγορεύεται η υδροπονική παραγωγή.

Άρθρο 5

Διαχείριση παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων

1.   Όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής προστασία των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες με την λήψη των μέτρων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και ζ) και σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, στη βιολογική γεωργία. Οι επιχειρήσεις τηρούν έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2.   Για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε παγίδες και διανομείς, με εξαίρεση τις συσκευές φερομόνης, οι παγίδες ή/και διανομείς δεν εκλύουν τις ουσίες στο περιβάλλον και αποτρέπουν την επαφή ανάμεσα στις ουσίες και τις καλλιέργειες. Μετά την χρήση, πραγματοποιείται ασφαλής συλλογή και διάθεση των παγίδων.

Άρθρο 6

Ειδικοί κανόνες παραγωγής μανιταριών

Για την παραγωγή μανιταριών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υποστρωμάτων εδάφους, εφόσον αυτά αποτελούνται μόνο από τα ακόλουθα συστατικά:

α)

κοπριά αγροκτήματος και ζωικά περιττώματα:

i)

είτε από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν την μέθοδο βιολογικής παραγωγής,

ii)

είτε αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μόνο όταν το αναφερόμενο στο σημείο i) προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν το 25 % του βάρους των συνολικών συστατικών του υποστρώματος, εκτός από το υλικό επικάλυψης και πρόσθετο νερό, πριν από την κομποστοποίηση.

β)

προϊόντα γεωργικής προέλευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο σημείο α), από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν μέθοδο βιολογικής παραγωγής·

γ)

τύρφη που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία·

δ)

ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χημικά προϊόντα μετά την υλοτόμηση·

ε)

ανόργανα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, νερό και χώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ζωική παραγωγή

Άρθρο 7

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα ακόλουθα είδη: βοοειδή, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, ιπποειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά (είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ) και μέλισσες.

Τμήμα 1

Προέλευση των ζώων

Άρθρο 8

Καταγωγή ζώων βιολογικής εκτροφής

1.   Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, η ζωτικότητά τους και η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική τομή. Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι ζώων.

2.   Για τις μέλισσες, πρέπει να προτιμάται η χρησιμοποίηση του είδους Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.

Άρθρο 9

Καταγωγή ζώων μη βιολογικής εκτροφής

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να εισάγονται για λόγους αναπαραγωγής σε μια εκμετάλλευση, μόνο όταν δεν υφίσταται επαρκής αριθμός ζώων βιολογικής εκτροφής και με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Κατά την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή κοπαδιού, η εκτροφή των νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής εκτροφής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους. Ακόμη, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί από την ημέρα εισαγωγής των ζώων στην αγέλη:

α)

τα βουβάλια, οι μόσχοι και τα πουλάρια πρέπει να είναι ηλικίας κατώτερης των 6 μηνών·

β)

οι αμνοί και τα ερίφια πρέπει να είναι ηλικίας κατώτερης των 60 ημερών·

γ)

το βάρος των χοιριδίων πρέπει να είναι κατώτερο των 35 χιλιογράμμων.

3.   Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα θηλυκά θηλαστικά μη βιολογικής εκτροφής, για τους σκοπούς της ανανέωσης μιας αγέλης ή ενός κοπαδιού, πρέπει να εκτρέφονται στη συνέχεια σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ακόμη, ο αριθμός θηλυκών θηλαστικών υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς ετησίως:

α)

δεν δύναται να υπερβαίνει το 10 % των ενηλίκων ιπποειδών ή βοοειδών, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και το 20 % του πληθυσμού των ενηλίκων χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ως θηλυκά άτοκα ζώα·

β)

για τις μονάδες παραγωγής με λιγότερα από 10 ιπποειδή ή βοοειδή, ή με λιγότερα από πέντε χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, η προαναφερόμενη ανανέωση του πληθυσμού περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ένα ζώο ετησίως.

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου θα αναθεωρηθεί το 2012 με σκοπό να καταργηθεί σταδιακά.

4.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ποσοστά είναι δυνατόν να αυξηθούν έως το 40 %, εφόσον υπάρχει προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

α)

σημαντικής επέκτασης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης·

β)

αλλαγής φυλής·

γ)

έναρξης νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας·

δ)

απειλής εξαφάνισης φυλών από την κτηνοτροφία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (8) σε αυτή την περίπτωση τα ζώα αυτών των φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά άτοκα.

5.   Για την ανασύσταση των μελισσιών, επιτρέπεται να αντικαθίστανται το 10 % ετησίως των βασιλισσών και των σμηνών από βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα βιολογικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.

Τμήμα 2

Συνθήκες σταβλισμού και κτηνοτροφικές πρακτικές

Άρθρο 10

Κανόνες σχετικά με τις συνθήκες σταβλισμού

1.   Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για τα ζώα. Τα κτίρια πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φυσικού αερισμού και φωτός.

2.   Τα κτίρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων.

3.   Η πυκνότητα των ζώων εντός των ενδιαιτημάτων πρέπει να επιτρέπει την άνεση, την καλή διαβίωση και να ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα είδη, τη φυλή και την ηλικία των ζώων. Πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες της συμπεριφοράς των ζώων που εξαρτώνται ιδίως από το μέγεθος της ομάδας και το φύλο των ζώων. Η πυκνότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες άνετης διαβίωσης των ζώων, παρέχοντας σε αυτά επαρκή χώρο για φυσική στάση, να ξαπλώνουν με ευκολία, να κυλιούνται, να περιποιούνται τον εαυτό τους, να λαμβάνουν όλες τις φυσικές στάσεις και να κάνουν όλες τις φυσικές κινήσεις, όπως να τεντώνονται και να φτερουγίζουν.

4.   Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη και τις κατηγορίες ζώων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 11

Ειδικές συνθήκες σταβλισμού και κτηνοτροφικές πρακτικές για τα θηλαστικά

1.   Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των ζώων πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου πρέπει να είναι συνεχές, δηλαδή όχι υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού.

2.   Τα ενδιαιτήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άνετο, καθαρό και στεγνό χώρο ωοτοκίας/ανάπαυσης, επαρκών διαστάσεων, αποτελούμενο από στερεή κατασκευή χωρίς δάπεδο υπό μορφή γρίλιας. Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό υλικό κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή άλλο κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν του παραρτήματος Ι.

3.   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/629/ΕΚ του Συμβουλίου (9) , απαγορεύεται ο σταβλισμός των μόσχων σε ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της μίας εβδομάδας.

4.   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 91/630 του Συμβουλίου (10) , οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα τελευταία στάδια της κυήσεως και την περίοδο του θηλασμού.

5.   Απαγορεύεται ο σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα δάπεδα ή σε κλωβούς χοιριδίων.

6.   Οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν στους χοίρους να κοπρίζουν και να σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το ρύγχος τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.

Άρθρο 12

Ειδικοί όροι σταβλισμού και πρακτικές εκτροφής πουλερικών

1.   Τα πουλερικά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς.

2.   Τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή γούρνα, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες υγιεινής, ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του είδους και οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

3.   Τα ενδιαιτήματα όλων των πουλερικών πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

τουλάχιστον το ένα τρίτο του εμβαδού του δαπέδου πρέπει να είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη·

β)

στα ενδιαιτήματα των ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα επαρκώς μεγάλο τμήμα του δαπέδου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο για τη συλλογή των περιττωμάτων των πτηνών·

γ)

πρέπει να διαθέτουν κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου προς το μέγεθος του σμήνους και των πτηνών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ·

δ)

πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του διαθέσιμου για τα πτηνά ενδιαιτήματος·

ε)

σε κάθε ενδιαίτημα πουλερικών δεν μπορεί να στεγάζονται περισσότερα από:

i)

4 800 κοτόπουλα,

ii)

3 000 ωοπαραγωγές όρνιθες,

iii)

5 200 φραγκόκοτες,

iv)

4 000 θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή 3 200 αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες,

v)

2 500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες·

στ)

σε κάθε μονάδα παραγωγής, η συνολική χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια ορνιθώνων για κρεατοπαραγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 600 τετραγωνικά μέτρα·

ζ)

οι ορνιθώνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση όλων των πτηνών σε υπαίθριο χώρο.

4.   Στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων, ο φυσικός φωτισμός επιτρέπεται να συμπληρώνεται με τεχνητά μέσα για να εξασφαλίζεται φωτισμός επί 16 το πολύ ώρες ημερησίως με οκτάωρη τουλάχιστον συνεχή νυκτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισμό.

5.   Για να αποτραπεί η χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής εκτροφής, τα πουλερικά πρέπει να εκτρέφονται είτε μέχρις ότου αποκτήσουν μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται από φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης. Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

α)

81 ημέρες για τα κοτόπουλα,

β)

150 ημέρες για τα καπόνια,

γ)

49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου,

δ)

70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας,

ε)

84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας,

στ)

92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard),

ζ)

94 ημέρες για τις φραγκόκοτες,

η)

140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese),

θ)

100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για τις φυλές βραδείας ανάπτυξης ή να συντάσσει κατάλογο αυτών των φυλών και παρέχει τις πληροφορίες αυτές στους επιχειρηματίες, σε άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Ειδικές απαιτήσεις και όροι για τους χώρους άσκησης της μελισσοκομίας

1.   Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση ή/και καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ισοδύναμες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (11) ή στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (12) οι οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής παραγωγής ως βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε διαχείμανση.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν περιφέρειες ή περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατό να ασκηθεί μελισσοκομία σύμφωνη με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής.

3.   Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται βασικά από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.

4.   Το κερί για τις νέες κηρήθρες πρέπει να προέρχεται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εντός των κυψελών χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά προϊόντα όπως πρόπολη, κερί και φυτικά έλαια.

6.   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.

7.   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρηθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού.

Άρθρο 14

Πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους

1.   Οι υπαίθριοι χώροι μπορεί να είναι εν μέρει καλυμμένοι.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα φυτοφάγα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες.

3.   Όταν τα φυτοφάγα ζώα έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά την περίοδο βοσκής και όταν το σύστημα χειμερινού σταβλισμού παρέχει ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες.

4.   Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι ταύροι ηλικίας άνω του ενός έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο ή σε υπαίθριο χώρο.

5.   Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους.

6.   Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και να παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ποτιστρών και ταγιστρών.

7.   Όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά για να ικανοποιούνται οι ηθολογικές ανάγκες τους.

Άρθρο 15

Δείκτης πυκνότητας

1.   Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων αζώτου ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής γης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

2.   Για τον καθορισμό του προαναφερόμενου ενδεδειγμένου δείκτη πυκνότητας των ζώων, η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζει τις μονάδες ζώων που ισοδυναμούν με το προαναφερόμενο όριο λαμβάνοντας ως κατευθυντήρια οδηγία τους αριθμούς που ορίζονται στο παράρτημα IV ή τις συναφείς εθνικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 16

Απαγόρευση της βιολογικής εκτροφής

Απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή κατά την οποία ο επιχειρηματίας-κτηνοτρόφος δεν έχει ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν διαχειρίζεται τη γεωργική γη ή/και δεν έχει συνάψει γραπτή συμφωνία συνεργασίας με άλλο επιχειρηματία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 17

Ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογικών ζωικών προϊόντων

1.   Επιτρέπεται η παρουσία ζώων μη βιολογικής εκτροφής στην εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι αυτά εκτρέφονται σε μονάδες των οποίων τα κτίρια και αγροτεμάχια είναι σαφώς διαχωρισμένα από τις μονάδες που τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και ότι τα ζώα αυτά ανήκουν σε διαφορετικό είδος.

2.   Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής μπορούν να χρησιμοποιούν βιολογικούς βοσκότοπους για περιορισμένο διάστημα κάθε έτος, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από σύστημα εκτροφής που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και ότι τα ζώα βιολογικής εκτροφής δεν είναι παρόντα στο βοσκότοπο την ίδια χρονική στιγμή.

3.   Τα ζώα βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να βοσκούν σε κοινόκτητες γαίες υπό τον όρο ότι:

α)

η γη να μην έχει υποστεί, επί τρία τουλάχιστον έτη, χειρισμούς με μη επιτρεπόμενα προϊόντα για βιολογική παραγωγή·

β)

τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που χρησιμοποιούν αυτή τη γη προέρχονται από σύστημα κτηνοτροφίας, κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

γ)

τα ζωικά προϊόντα που παράγονται από ζώα βιολογικής εκτροφής, ενόσω χρησιμοποιούν τις εν λόγω γαίες δεν πρέπει να θεωρούνται προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας, εκτός εάν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι υπήρξε επαρκής διαχωρισμός από τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής.

4.   Κατά την περίοδο της εποχικής μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται να βοσκούν σε μη βιολογικές εκτάσεις όταν μετακινούνται πεζή από ένα βοσκότοπο σε άλλο. Η κατανάλωση μη βιολογικών ζωοτροφών, με τη βόσκηση χλόης ή άλλων φυτών, στη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού σιτηρεσίου ανά έτος. Το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο υπολογίζεται ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

5.   Οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Διαχείριση των ζώων

1.   Ενέργειες όπως η τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις ουρές των προβάτων, η κοπή της ουράς, η κοπή των οδόντων, του ράμφους ή των κεράτων δεν πρέπει να αποτελούν συνήθη πρακτική στη βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, κατά περίπτωση, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές για λόγους ασφάλειας ή εάν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας, των συνθηκών διαβίωσης ή της υγιεινής των ζώων.

Τα ζώα πρέπει να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο με τη χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας και η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην πλέον κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό.

2.   Ο χειρουργικός ευνουχισμός επιτρέπεται προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής, αλλά μόνο με τους όρους που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.

3.   Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών.

4.   Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων πρέπει πραγματοποιούνται χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους ηλεκτρικής διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά.

Τμήμα 3

Ζωοτροφές

Άρθρο 19

Ζωοτροφές από την ίδια εκμετάλλευση ή από άλλες εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής

1.   Όσον αφορά τα φυτοφάγα ζώα, εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής διαχείμασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 4, τουλάχιστον το 50 % των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής κατά προτίμηση στην ίδια περιοχή.

2.   Όσον αφορά τις μέλισσες, στο τέλος της περιόδου παραγωγής, πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα.

3.   Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης νέκταρος ή μελιτώματος. Η εκτροφή πρέπει να πραγματοποιείται με βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.

Άρθρο 20

Διατροφή που καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των ζώων

1.   Όλα τα νεαρά θηλαστικά πρέπει να τρέφονται κατά προτίμηση με μητρικό γάλα σε σχέση με το φυσικό γάλα, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών για τα βοοειδή, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και των ιπποειδών, 45 ημερών για τα αιγοπρόβατα και 40 ημερών για τους χοίρους.

2.   Τα συστήματα εκτροφής των φυτοφάγων πρέπει να βασίζονται στην μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση βοσκής ανάλογα με τους διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του έτους. Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του ημερήσιου σιτηρέσιου των φυτοφάγων πρέπει να αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. Αυτό το ποσοστό επιτρέπεται να μειωθεί σε 50 % για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη περίοδο τριών μηνών στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής.

3.   Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων και των πουλερικών πρέπει να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή.

4.   Απαγορεύεται η εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες διατροφής ή άλλες που να προάγουν την ανάπτυξη αναιμίας.

5.   Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτροφής. Απαγορεύεται η καταναγκαστική διατροφή.

Άρθρο 21

Ζωοτροφές σε μετατροπή

1.   Μέχρι το 30 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή. Όταν οι ζωοτροφές σε μετατροπή προέρχονται από μονάδα που ανήκει στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 60 %.

2.   Μέχρι το 20 % της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα μπορεί να προέρχεται από βόσκηση ή από την συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή από αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά φυτά κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους, υπό τον όρο ότι αποτελούν τμήμα της ίδιας εκμετάλλευσης και δεν ήταν μέρος μονάδας βιολογικής παραγωγής αυτής της εκμετάλλευσης τα τελευταία πέντε έτη. Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ζωοτροφές σε μετατροπή και ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους, το συνδυασμένο συνολικό ποσοστό των ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσοστά υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών φυτικής προέλευσης.

Άρθρο 22

Προϊόντα και ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) (σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

1.   Μη βιολογικές πρώτες ύλες φυτικής και ζωικής προέλευσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, μόνο εάν τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 43 και μόνο εάν αναφέρονται στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί του παραρτήματος αυτού.

2.   Βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης και πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο αν απαριθμούνται στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτό.

3.   Προϊόντα και υποπροϊόντα της αλιείας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτό.

4.   Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται στο παράρτημα VI και τηρούνται οι οριζόμενοι σε αυτό περιορισμοί.

Τμήμα 4

Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή

Άρθρο 23

Πρόληψη ασθενειών

1.   Απαγορεύεται χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 3.

2.   Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής, (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου).

3.   Όταν τα ζώα προέρχονται από μονάδες μη βιολογικής εκτροφής, επιτρέπεται να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα, όπως εξετάσεις πρώιμης διάγνωσης ή περίοδοι απομόνωσης των ζώων, σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες.

4.   Τα ενδιαιτήματα, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα, ώστε να προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και η ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών. Τα κόπρανα, τα ούρα και οι αχρησιμοποίητες ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται όσο συχνά απαιτείται για να ελαχιστοποιούνται οι οσμές και να αποτρέπεται η προσέκλυση εντόμων ή τρωκτικών.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μόνο τα απαριθμούμενα στο παράρτημα VII προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των ζώων και των εργαλείων. Τα τρωκτικοκτόνα (που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μέσα σε παγίδες) και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη εντόμων και άλλων επιβλαβών οργανισμών στα κτίρια και τις άλλες εγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων.

5.   Τα κτίρια πρέπει να εκκενώνονται από τα ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο παρτίδων πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτίρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Επιπλέον, μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, πρέπει να τηρείται κενό διάστημα για τους υπαίθριους χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περίοδο κατά την οποία οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί. Η κτηνοτροφική επιχείρηση τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή αυτής της περιόδου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη την ημέρα.

Άρθρο 24

Κτηνιατρική αγωγή

1.   Όταν, παρά τα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα ασθενούν ή τραυματίζονται, πρέπει να τους παρέχονται αμέσως φροντίδες, εάν είναι απαραίτητο σε συνθήκες απομόνωσης και στον κατάλληλο στεγασμένο χώρο.

2.   Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ομοιοπαθητικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V, τμήμα 3 και στο παράρτημα VI, τμήμα 1.1, έναντι των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή των αντιβιοτικών, υπό τον όρο ότι έχουν πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο είδος ζώου και την παθολογική κατάσταση για την οποία χορηγούνται.

3.   Εάν η εφαρμογή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 μέτρων δεν είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση της ασθένειας ή του τραύματος και η θεραπεία είναι απολύτως απαραίτητη για να μην υποφέρει το ζώο, επιτρέπεται η χορήγηση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.

4.   Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις αντιπαρασιτικές αγωγές και τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών, όταν ένα ζώο ή ομάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες από τρεις θεραπευτικές αγωγές με χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα ή αντιβιοτικά σε διάστημα 12 μηνών, ή σε περισσότερες από μία θεραπευτικές αγωγές, εάν ο παραγωγικός κύκλος ζωής τους είναι μικρότερος του ενός έτους, απαγορεύεται αυτά τα ζώα ή τα προϊόντα που παράγονται από αυτά να πωλούνται ως βιολογικά προϊόντα και τα ζώα υπόκεινται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 παράγραφος 1 περιόδους μετατροπής.

Πρέπει να τηρούνται μητρώα αποδεικτικών στοιχείων για την εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου.

5.   Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο αναμονής η οποία ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ή, σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες.

Άρθρο 25

Ειδικοί κανόνες πρόληψης ασθενειών και κτηνιατρικής αγωγής στη μελισσοκομία

1.   Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κηρηθρών, ιδίως έναντι επιβλαβών οργανισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τρωκτικοκτόνα (πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες) και τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ ενδεδειγμένα προϊόντα.

2.   Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύμανση των μελισσιών, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.

3.   Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται μόνο για την περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).

4.   Εάν, παρ' όλα τα προληπτικά μέτρα, τα μελίσσια ασθενήσουν ή μολυνθούν, πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε θεραπευτική αγωγή και επιτρέπεται να τοποθετούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε μελισσοκομικές εγκαταστάσεις απομόνωσης.

5.   Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα στη βιολογική μελισσοκομία, όταν η αντίστοιχη χρήση επιτρέπεται στο κράτος μέλος με βάση τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή με εθνικές διατάξεις σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.

6.   Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης, ευκαλυπτόλης ή καμφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).

7.   Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία. Στη συνέχεια, τα μελίσσια αυτά θα υπόκεινται σε περίοδο μετατροπής διάρκειας ενός έτους που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3.

8.   Οι απαιτήσεις της παραγράφου 7 δεν εφαρμόζονται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 προϊόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 26

Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

1.   Πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και συστατικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τροφίμων ή ζωοτροφών και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή.

2.   Οι επιχειρήσεις παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών ή τροφίμων καθιερώνουν και επικαιροποιούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες βάσει συστηματικού εντοπισμού των κρίσιμων σταδίων μεταποίησης.

3.   Η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 διαδικασιών πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι τα παραγόμενα μεταποιημένα προϊόντα τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4.   Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να:

α)

λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα·

β)

εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά τους και καταγράφουν τις εργασίες αυτές·

γ)

εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε βιολογική μέθοδο παραγωγής.

5.   Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4, όταν στην εξεταζόμενη μονάδα επεξεργασίας παρασκευάζονται ή αποθηκεύονται μη βιολογικά προϊόντα, ο επιχειρηματίας:

α)

πραγματοποιεί τις εργασίες αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε μη βιολογικά προϊόντα·

β)

αποθηκεύει τα βιολογικά προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες, σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά προϊόντα·

γ)

ενημερώνει την αρχή ελέγχου ή το φορέα ελέγχου για τις εργασίες και τηρεί ενημερωμένο μητρώο όλων των εργασιών και των ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·

δ)

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των παρτίδων και να αποτρέπονται οι προσμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

ε)

πραγματοποιεί εργασίες σε βιολογικά προϊόντα μόνο αφού προηγουμένως έχει προβεί στον απαραίτητο καθαρισμό του εξοπλισμού παραγωγής.

Άρθρο 27

Χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στη μεταποίηση τροφίμων

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες ουσίες κατά τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων, με εξαίρεση τον οίνο.

α)

οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού·

β)

παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων που συνήθως χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση τροφίμων·

γ)

ουσίες και προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 στοιχείο β) περίπτωση i) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) και αναγράφονται ως φυσικές αρτυματικές ουσίες ή φυσικά αρτυματικά παρασκευάσματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας·

δ)

χρωστικές ουσίες για τη σφράγιση του κρέατος και του κελύφους αυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 και του άρθρου 2 παράγραφος 9 αντίστοιχα της οδηγίας 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14)

ε)

πόσιμο νερό και άλας (με βασικά συστατικά το χλωριούχο νάτριο ή το χλωριούχο κάλιο) που χρησιμοποιείται συνήθως στη μεταποίηση τροφίμων·

στ)

ανόργανες ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχνοστοιχείων), βιταμίνες, αμινοξέα και μικροθρεπτικά στοιχεία που επιτρέπονται μόνο εάν επιβάλλεται η χρήση τους στις τροφές στις οποίες είναι ενσωματωμένες.

2.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α)

τα πρόσθετα τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII και επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού του πρόσθετου τροφίμου, υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής προέλευσης·

β)

τα παρασκευάσματα και οι ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ), ε) και στ) του παρόντος άρθρου και δεν επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού του πρόσθετου τροφίμου, δεν υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής προέλευσης.

3.   Η χρήση των ακόλουθων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα VIII θα επανεξεταστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010:

α)

νιτρώδες νάτριο και νιτρικό κάλιο στο τμήμα Α.1 ενόψει της απόσυρσης αυτών των συμπληρωμάτων διατροφής·

β)

διοξείδιο του θείου και πυροθειώδες κάλιο του τμήματος Α.1·

γ)

υδροχλωρικό οξύ στο τμήμα Β για την επεξεργασία των τυριών Gouda, Edam και Maasdammer, Boerenkaas, Friese, και Leidse Nagelkaas.

Κατά την αναφερόμενη στο στοιχείο α) επανεξέταση θα συνεκτιμηθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ακίνδυνες εναλλακτικές ουσίες αντί των νιτρωδών/νιτρικών και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους μεταποίησης και υγιεινής για τους μεταποιητές/παρασκευαστές βιολογικού κρέατος.

Άρθρο 28

Χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης στην μεταποίηση τροφίμων

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα μη βιολογικά γεωργικά συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία βιολογικών τροφίμων.

Άρθρο 29

Έγκριση μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης από τα κράτη μέλη

1.   Όταν ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού, το συστατικό αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

η επιχείρηση έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι το εξεταζόμενο συστατικό δεν παράγεται σε επαρκείς ποσότητες στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή δεν είναι δυνατό να εισαχθεί από τρίτες χώρες·

β)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει επιτρέψει προσωρινά την χρησιμοποίησή του, για μέγιστη περίοδο 12 μηνών, αφού προηγουμένως επαληθεύσει ότι η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές με προμηθευτές στην Κοινότητα για να βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω συστατικά δεν είναι διαθέσιμα με τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές·

γ)

δεν έχει ληφθεί απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 ή 4, μιας εκδοθείσας άδειας όσον αφορά το εν λόγω συστατικό.

Το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την προβλεπόμενη στο στοιχείο β) έγκριση κατ’ ανώτατο όριο τρεις φορές για διάστημα 12 μηνών την κάθε φορά.

2.   Όταν χορηγήσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 έγκριση, το κράτος μέλος κοινοποιεί άμεσα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης και, σε περίπτωση παράτασης της έγκρισης, την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης έγκρισης·

β)

την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης· το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας της αρχής η οποία χορήγησε την άδεια·

γ)

την ονομασία και, εάν είναι απαραίτητο, την πλήρη περιγραφή και τις ποιοτικές προδιαγραφές του συστατικού γεωργικής προέλευσης·

δ)

τον τύπο των προϊόντων για την παρασκευή των οποίων είναι απαραίτητο το ζητούμενο συστατικό·

ε)

τις αιτούμενες ποσότητες και την αιτιολόγηση των ποσοτήτων αυτών·

στ)

τους λόγους της έλλειψης του συστατικού και την εκτιμώμενη διάρκειά της·

ζ)

την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω κοινοποίησης από το κράτος μέλος στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές στο κοινό.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στοιχεία στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες κατά την περίοδο της έλλειψης, το κράτος μέλος εξετάζει την ανάκληση της έγκρισης ή τη μείωση της προβλεφθείσας περιόδου ισχύος και ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε την πληροφορία.

4.   Με αίτηση ενός κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το θέμα παραπέμπεται για εξέταση στην επιτροπή του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, μπορεί να αποφασιστεί η ανάκληση ήδη εκδοθείσας άδειας ή τροποποίηση της περιόδου ισχύος της ή, κατά περίπτωση, να περιληφθεί το εξεταζόμενο συστατικό στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

5.   Σε περίπτωση παράτασης της άδειας, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων

Άρθρο 30

Συλλογή προϊόντων και μεταφορά στις μονάδες επεξεργασίας

Οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν ταυτόχρονη συλλογή βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων, μόνο εφόσον λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάμιξης ή ανταλλαγής με μη βιολογικά προϊόντα και για να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Η επιχείρηση διατηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ημερομηνίες, ώρες, και το δίκτυο συλλογής και την ημέρα και ώρα παραλαβής των προϊόντων στη διάθεση του αρμόδιου φορέα ή της αρχής ελέγχου.

Άρθρο 31

Συσκευασία και μεταφορά προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις ή μονάδες

1.   Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα βιολογικά προϊόντα μεταφέρονται σε άλλες μονάδες, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μόνο στην κατάλληλη συσκευασία, σε κλειστά κιβώτια ή οχήματα με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας και με την ύπαρξη ετικέτας που αναφέρει, με την επιφύλαξη όλων των άλλων ενδείξεων που απαιτούνται από το νόμο:

α)

την επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης και, εάν διαφέρει, του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος·

β)

την ονομασία του προϊόντος ή περιγραφή της σύνθετης ζωοτροφής που συνοδεύεται με αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής·

γ)

την επωνυμία ή/και τον κωδικό του φορέα ή της αρχής ελέγχου, στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση και

δ)

κατά περίπτωση, το σήμα ταυτοποίησης της παρτίδας, σύμφωνα με σύστημα σήμανσης το οποίο είτε εγκρίνεται σε εθνικό επίπεδο είτε εγκρίνεται από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου και επιτρέπει τη συσχέτιση της παρτίδας με τα αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται να αναγράφονται και σε συνοδευτικό έγγραφο, εάν το έγγραφο αυτό μπορεί να συσχετισθεί αδιαμφισβήτητα με τη συσκευασία, το εμπορευματοκιβώτιο ή το όχημα μεταφοράς του προϊόντος. Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο περιέχει τα στοιχεία του προμηθευτή ή/και του μεταφορέα.

2.   Δεν απαιτείται το κλείσιμο της συσκευασίας, των κιβωτίων ή των οχημάτων όταν:

α)

η μεταφορά πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ μίας επιχείρησης και μίας άλλης επιχείρησης που αμφότερες υπόκεινται στο σύστημα βιολογικού ελέγχου και

β)

τα προϊόντα συνοδεύονται με έγγραφο που αναφέρει τα απαιτούμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία και

γ)

τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να τηρούν μητρώα που καταγράφουν αυτές τις μεταφορές και είναι διαθέσιμα για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου αυτών των μεταφορών.

Άρθρο 32

Ειδικοί κανόνες μεταφοράς ζωοτροφών σε άλλες μονάδες παραγωγής/παρασκευής ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του άρθρου 31, κατά τη μεταφορά ζωοτροφών σε άλλες μονάδες παραγωγής ή παρασκευής ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων όρων:

α)

κατά τη μεταφορά, εφαρμόζεται αποτελεσματικός φυσικός διαχωρισμός των βιολογικών ζωοτροφών, των ζωοτροφών σε μετατροπή και των μη βιολογικών ζωοτροφών·

β)

τα οχήματα ή/και τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν μεταφέρει μη βιολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βιολογικών προϊόντων υπό τον όρο ότι:

i)

έχουν ληφθεί τα δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας κατάλληλα μέτρα καθαρισμού πριν την έναρξη της μεταφοράς των βιολογικών προϊόντων· οι επιχειρήσεις καταγράφουν αυτές τις εργασίες,

ii)

λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σε συνάρτηση με τους κινδύνους οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 και, εάν είναι απαραίτητο, οι επιχειρήσεις εγγυώνται ότι μη βιολογικά προϊόντα δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά με ένδειξη που αναφέρεται σε βιολογική παραγωγή,

iii)

οι επιχειρήσεις τηρούν μητρώα όπου καταγράφονται αυτές οι μεταφορικές εργασίες, τα οποία είναι διαθέσιμα στον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου·

γ)

η μεταφορά των τελικών βιολογικών ζωοτροφών πραγματοποιείται χωριστά ή σε διαφορετικό χρόνο από τη μεταφορά άλλων τελικών προϊόντων·

δ)

καταγράφονται η ποσότητα των προϊόντων κατά την έναρξη της μεταφοράς και η ποσότητα της κάθε παράδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης.

Άρθρο 33

Παραλαβή προϊόντων από άλλες μονάδες και επιχειρήσεις

Κατά την παραλαβή ενός βιολογικού προϊόντος, ο επιχειρηματίας ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου, όταν αυτό απαιτείται, και την ύπαρξη των αναφερόμενων στο άρθρο 31 ενδείξεων.

Ο επιχειρηματίας αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες της αναφερόμενης στο άρθρο 31 σήμανσης με τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων. Το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων αυτών καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 34

Ειδικοί κανόνες παραλαβής προϊόντων από τρίτη χώρα

Τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται από τρίτη χώρα στην κατάλληλη συσκευασία ή σε εμπορευματοκιβώτια που έχουν κλεισθεί κατά τρόπο που να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχομένου και αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και όλες τις άλλες ενδείξεις και αριθμούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της παρτίδας και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ελέγχου για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Κατά την παραλαβή ενός εισαγόμενου από τρίτη χώρα βιολογικού προϊόντος, ο πρώτος παραλήπτης ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου και, εάν τα προϊόντα εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ελέγχει αν το αναφερόμενο στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικό καλύπτει τον τύπο του προϊόντος της αποστολής. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος κανονισμού αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 35

Αποθήκευση προϊόντων

1.   Η διαχείριση των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων και να αποτρέπει κάθε ανάμειξη με ή επιμόλυνση από προϊόντα ή/και ουσίες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Πρέπει να είναι δυνατή ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά πάσα στιγμή.

2.   Όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων, απαγορεύεται να αποθηκεύονται στη μονάδα παραγωγής άλλες πρώτες ύλες πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού.

3.   Επιτρέπεται η αποθήκευση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιβιοτικών, υπό τον όρο ότι έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο σε σχέση με θεραπευτική αγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ε) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ότι αποθηκεύονται σε ελεγχόμενο χώρο και καταγράφονται στο αναφερόμενο στο άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού μητρώο των ζώων.

4.   Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χειρίζονται ταυτόχρονα μη βιολογικά προϊόντα και βιολογικά προϊόντα και τα τελευταία αποθηκεύονται σε χώρους στους οποίους αποθηκεύονται και άλλα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα:

α)

τα βιολογικά προϊόντα διατηρούνται χωριστά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα·

β)

λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των αποστολών και να αποφεύγονται οι αναμείξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

γ)

έχει διενεργηθεί ο κατάλληλος καθαρισμός, η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν πραγματοποιηθεί η αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων· ο επιχειρηματίας καταγράφει τις εργασίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κανόνες μετατροπής της παραγωγής

Άρθρο 36

Φυτά και φυτικά προϊόντα

1.   Για να μπορούν να θεωρούνται βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στο κεφάλαιο 1 του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, οι έκτακτοι κανόνες παραγωγής του κεφαλαίου 6 του παρόντος κανονισμού για μια περίοδο μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν την σπορά ή, στην περίπτωση των λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονομής, τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει αναδρομικά ότι αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδος κατά την οποία:

α)

στα αγροτεμάχια εφαρμόστηκαν μέτρα ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/99 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή άλλου επίσημου προγράμματος, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα εξασφαλίζουν ότι στα αγροτεμάχια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική παραγωγή· ή

β)

τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική παραγωγή.

Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου μπορεί να ληφθεί υπόψη αναδρομικά μόνο εφόσον έχουν δοθεί στην αρμόδια αρχή ικανοποιητικές αποδείξεις βάσει των οποίων βεβαιώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί οι καθορισμένοι όροι για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.

3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν το έδαφος έχει μολυνθεί από προϊόντα απαγορευμένα για τη βιολογική παραγωγή, να παρατείνει τη διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 περιόδου μετατροπής.

4.   Σε αγροτεμάχια που έχουν ήδη μετατραπεί ή ήταν σε διαδικασία μετατροπής και στα οποία χρησιμοποιείται προϊόν που δεν επιτρέπεται για τη βιολογική παραγωγή, τα κράτη μέλη μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 περιόδου μετατροπής στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α)

σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη επιτρεπόμενο για βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο ενός υποχρεωτικού μέτρου εξάλειψης μιας ασθένειας ή παρασίτου το οποίο επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

β)

σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη επιτρεπόμενο για τη βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου, για τον καθορισμό της διάρκειας της περιόδου μετατροπής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)

η διεργασία αποδόμησης του εν λόγω προϊόντος πρέπει να διασφαλίζει ότι, στο τέλος της περιόδου μετατροπής, το επίπεδο των καταλοίπων στο έδαφος θα είναι ασήμαντο και, στην περίπτωση πολυετούς καλλιέργειας, στο φυτό·

β)

η συγκομιδή μετά τη χρησιμοποίηση του φυτοφαρμάκου δεν είναι δυνατόν να πωληθεί με ένδειξη βιολογικής μεθόδου παραγωγής.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την απόφασή του να επιβάλει την εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων.

Άρθρο 37

Ειδικοί κανόνες μετατροπής γαιών για την παραγωγή βιολογικών ζωικών προϊόντων

1.   Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού κανόνες μετατροπής εφαρμόζονται σε ολόκληρη την έκταση της μονάδας παραγωγής στην οποία παράγονται ζωοτροφές.

2.   Παρά την διάταξη της παραγράφου 1, η περίοδος μετατροπής μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους βοσκότοπους και τους υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα είδη ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν λόγω έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή.

Άρθρο 38

Ζώα και ζωικά προϊόντα

1.   Σε περίπτωση που μη βιολογικά ζώα έχουν εισαχθεί σε μία εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του άρθρου 9 και/ή του άρθρου 42 του εν λόγω κανονισμού και εάν πρόκειται τα ζωικά προϊόντα να πουληθούν ως βιολογικά προϊόντα, πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κεφαλαίου 2 του τίτλου ΙΙ και, κατά περίπτωση, του άρθρου 42 του παρόντος κανονισμού, για περίοδο τουλάχιστον:

α)

12 μηνών προκειμένου για ιπποειδή και βοοειδή κρεατοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά τρία τέταρτα της ζωής τους·

β)

6 μηνών προκειμένου για μικρά μηρυκαστικά και χοίρους και ζώα γαλακτοπαραγωγής·

γ)

10 εβδομάδων για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που έχουν εισαχθεί πριν από την τρίτη ημέρα της ζωής τους·

δ)

6 εβδομάδων προκειμένου για πουλερικά ωοπαραγωγής.

2.   Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την έναρξη της περιόδου μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής ολόκληρης της μονάδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των βοσκοτόπων ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής. Η συνολική συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα ζώα και τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους ή/και τη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε 24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής.

3.   Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορεί να πωλούνται με αναφορές σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4.   Η περίοδος μετατροπής για τα μελίσσια δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

5.   Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής

Τμήμα 1

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής που συνδέονται με τους κλιματικούς, γεωγραφικούς ή διαρθρωτικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 39

Πρόσδεση των ζώων

Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν την πρόσδεση των βοοειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις, εάν δεν είναι δυνατό να διατηρούνται τα βοοειδή σε ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες της συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους κατά την περίοδο βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 40

Παράλληλη παραγωγή

1.   Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ένας παραγωγός μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή:

α)

σε περίπτωση που οι παραγωγοί πολυετών καλλιεργειών, για την οποία απαιτείται περίοδος καλλιέργειας τουλάχιστον τριών ετών, όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη διαφοροποίηση των ποικιλιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχεδίου μετατροπής, για το οποίο ο παραγωγός δεσμεύεται επίσημα και το οποίο προβλέπει την έναρξη της μετατροπής σε βιολογική παραγωγή του τελευταίου μέρους των εν λόγω εκτάσεων, στο συντομότερο δυνατό διάστημα, το οποίο κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα πέντε έτη,

ii)

έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός των προϊόντων που προέρχονται από την κάθε μία από αυτές τις μονάδες,

iii)

ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκομιδή του καθενός από αυτά τα προϊόντα,

iv)

όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή, ο παραγωγός ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα ή η αρχή ελέγχου για τις ακριβείς ποσότητες της συγκομιδής στις εν λόγω μονάδες και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον διαχωρισμό των προϊόντων,

v)

το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα ελέγχου τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και 2 του Τίτλου IV έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η έγκριση αυτή πρέπει να επικυρώνεται κάθε έτος μετά την έναρξη του σχεδίου μετατροπής·

β)

όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για γεωργική έρευνα ή τυπική εκπαίδευση, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v)·

γ)

όταν πρόκειται για την παραγωγή σπόρων για σπορά, αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και μοσχευμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεα ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v)·

δ)

στην περίπτωση λειμώνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βόσκηση.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε εκμεταλλεύσεις που πραγματοποιούν γεωργική έρευνα ή τυπική εκπαίδευση να εκτρέφουν ζώα βιολογικής και μη βιολογικής εκτροφής των ίδιων ειδών, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως στον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου, για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός μεταξύ των ζώων, των ζωικών προϊόντων, της κόπρου και των ζωοτροφών της κάθε μιας από αυτές τις μονάδες·

β)

ο παραγωγός ενημερώνει εκ των προτέρων τον αρμόδιο φορέα αρχή ελέγχου για κάθε παράδοση ή πώληση των ζώων ή ζωικών προϊόντων·

γ)

ο επιχειρηματίας ανακοινώνει στον φορέα ή στην αρχή ελέγχου τις ακριβείς ποσότητες που παρήχθησαν στις μονάδες καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση των προϊόντων και επιβεβαιώνει ότι έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα διαχωρισμού των προϊόντων.

Άρθρο 41

Διαχείριση μονάδων μελισσοκομίας για επικονίαση

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τις εργασίες επικονίασης ένας επιχειρηματίας μπορεί να διατηρεί βιολογικές και μη βιολογικές μελισσοκομικές μονάδες στην ίδια εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των κανόνων βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση τις διατάξεις για τη θέση των μελισσιών. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι δυνατόν να πωλείται ως βιολογικό.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς αυτής της διάταξης.

Τμήμα 2

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής σε σχέση με τη μη διαθεσιμότητα βιολογικών γεωργικών εισροών σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 42

Χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής

Όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής,

α)

για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση ή την ανασύσταση σμήνους πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών, επιτρέπεται η εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες που προορίζονται για την παραγωγή αυγών και οι νεοσσοί που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή είναι ηλικίας μικρότερης των τριών ημερών·

β)

επιτρέπεται να εισάγονται σε μονάδα βιολογικής παραγωγής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 πουλάδες μη βιολογικής εκτροφής για την παραγωγή αυγών, ηλικίας μικρότερης των 18 εβδομάδων, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα βιολογικά εκτρεφόμενων πουλάδων και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 3 και 4 του κεφαλαίου 2.

Άρθρο 43

Χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περιορισμένης ποσότητας μη βιολογικών ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όταν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων δεν δύνανται να προμηθευτούν ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής. Το μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης μη βιολογικής ζωοτροφής σε περίοδο 12 μηνών για είδη ζώων πλην των φυτοφάγων είναι:

α)

10 % κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009·

β)

5 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστά ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το επιτρεπόμενο ανώτατο ποσοστό μη βιολογικής ζωοτροφής στο ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 25 % υπολογιζόμενο ως ποσοστό ξηρής ουσίας.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη χρήσης αυτής της διάταξης.

Άρθρο 44

Χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών

Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια μετατροπής, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο:

α)

αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά κερί μελισσών βιολογικής εκτροφής·

β)

όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή και

γ)

υπό τον όρο ότι αυτό προέρχεται από απολεπίσματα κηρηθρών.

Άρθρο 45

Χρησιμοποίηση σπόρων προς σπορά και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής

1.   Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α)

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σπόροι για σπορά και αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό από μονάδα παραγωγής σε διαδικασία μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία·

β)

όταν δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων για σπορά ή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βιολογικά προϊόντα. Εντούτοις, για τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων προς σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2 έως 9.

2.   Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη βιολογικοί σπόροι για σπορά και κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση, υπό τον όρο οι σπόροι για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας πέρα από τα επιτρεπόμενα για την επεξεργασία σπόρων προς σπορά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, εκτός εάν η χημική επεξεργασία ζητείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (15) για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς, για όλες τις ποικιλίες ενός συγκεκριμένου είδους στην περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι σπόροι για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων.

3.   Τα είδη για τα οποία έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επαρκών ποσοτήτων σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση και για σημαντικό αριθμό ποικιλιών σε όλα τα μέρη της Κοινότητας ορίζονται στο παράρτημα Χ.

Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Χ δεν είναι δυνατό να χορηγούνται άδειες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), εκτός εάν αυτές αιτιολογούνται από έναν από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο δ).

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν την ευθύνη χορήγησης της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 στοιχείο β) άδειας σε άλλη δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία τους ή στις αρμόδιες αρχές ή φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

5.   Η άδεια χρησιμοποίησης σπόρων προς σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση που δεν παράγονται με βιολογική μέθοδο μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν καμία ποικιλία του είδους που επιθυμεί να προμηθευθεί ο χρήστης δεν είναι καταχωρημένη στην προβλεπόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων·

β)

όταν κανένας προμηθευτής, δηλαδή επιχειρηματίας που διαθέτει σπόρους για σπορά ή κονδύλους γεωμήλων για φύτευση σε άλλους επιχειρηματίες, δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων πριν τη σπορά ή τη φύτευση, σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει παραγγείλει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων σε εύλογο χρόνο·

γ)

όταν η ποικιλία την οποία επιθυμεί να προμηθευθεί ο χρήστης δεν είναι καταχωρημένη στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων και ο χρήστης είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρημένες ποικιλίες του ιδίου είδους δεν είναι κατάλληλη και, ως εκ τούτου, η χορήγηση της έγκρισης είναι σημαντική για την δική του παραγωγή·

δ)

όταν πρόκειται για λόγους που εξυπηρετούν την έρευνα και τις δοκιμές μικρής κλίμακας ή για λόγους διατήρησης που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

6.   Η άδεια πρέπει να χορηγείται πριν από την σπορά.

7.   Η άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο σε μεμονωμένους χρήστες και μόνο για μία καλλιεργητική περίοδο, ενώ η αρμόδια αρχή ή ο φορέας που χορηγεί τις άδειες πρέπει να καταγράφει τις επιτρεπόμενες ποσότητες σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων για φύτευση.

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να χορηγήσει γενική άδεια για όλους τους χρήστες:

α)

για ένα συγκεκριμένο είδος και εφόσον τηρείται ο όρος της παραγράφου 5 στοιχείο α)·

β)

για μια συγκεκριμένη ποικιλία και εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).

Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο άδειες πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων.

9.   Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες έχει ήδη επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τμήμα 3

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής που συνδέονται με ειδικά προβλήματα διαχείρισης της βιολογικής κτηνοτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 46

Ειδικά προβλήματα διαχείρισης βιολογικού ζωικού κεφαλαίου

Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων βοοειδών κρεατοπαραγωγής μπορεί να πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι αυτή η περίοδος εσωτερικής εκτροφής δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της διάρκειας ζωής των ζώων και σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες.

Τμήμα 4

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής σε περιπτώσεις καταστροφών σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 47

Περιπτώσεις καταστροφών

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε προσωρινή βάση:

α)

σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας ζώων που προκαλείται από λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την ανανέωση ή ανασύσταση της αγέλης ή του σμήνους με ζώα μη βιολογικής εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν ζώα βιολογικής εκτροφής·

β)

σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας μελισσών που προκαλείται από λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την ανασύσταση των μελισσιών με μέλισσες μη βιολογικής εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν βιολογικά μελίσσια·

γ)

τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών για περιορισμένο διάστημα και για συγκεκριμένη περιοχή από μεμονωμένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση απώλειας της παραγωγής χορτονομής ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί, ιδίως λόγω έκτακτων μετεωρολογικών συνθηκών, εκδήλωσης μολυσματικών ασθενειών, μόλυνσης με τοξικές ουσίες ή εξαιτίας πυρκαγιών·

δ)

την εκτροφή των μελισσών με βιολογικό μέλι, βιολογική ζάχαρη ή βιολογικό σιρόπι ζάχαρης σε περίπτωση παρατεταμένων έκτακτων καιρικών συνθηκών ή καταστροφικών συνθηκών που εμποδίζουν την παραγωγή νέκταρ ή μελιτώματος.

Με έγκριση της αρμόδιας αρχής, κάθε επιχείρηση τηρεί έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση των ανωτέρω παρεκκλίσεων. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις παρεκκλίσεις που έχουν χορηγήσει βάσει του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου εντός ενός μηνός από την έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Βάση δεδομένων για τους σπόρους

Άρθρο 48

Βάση δεδομένων

1.   Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταγραφή των ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν στο έδαφός τους διαθέσιμοι σπόροι για σπορά ή κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση που λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής.

2.   Τη βάση δεδομένων διαχειρίζεται είτε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή αρχή ή φορέας που ορίζεται γι' αυτόν το σκοπό από το κράτος μέλος, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων». Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν μια αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό ενός άλλου κράτους μέλους.

3.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την αρχή ή τον ιδιωτικό οργανισμό που έχει ορίσει διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 49

Καταχώρηση

1.   Οι ποικιλίες των οποίων οι σπόροι για σπορά ή οι σπόροι γεωμήλων για φύτευση παράγονται με τη βιολογική μέθοδο και είναι διαθέσιμες καταχωρούνται στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων μετά από αίτηση του προμηθευτή.

2.   Κάθε ποικιλία που δεν έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων θα θεωρείται ως μη διαθέσιμη σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5.

3.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την περίοδο του έτους κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιείται η τακτική επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που καλλιεργούνται στο έδαφός του. Η βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία που αφορούν αυτή την απόφαση.

Άρθρο 50

Όροι καταχώρησης

1.   Για την καταχώρηση ο προμηθευτής οφείλει:

α)

να αποδείξει ότι ο ίδιος ή ο τελευταίος επιχειρηματίας, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με προσυσκευασμένους σπόρους για σπορά ή κονδύλους γεωμήλων για φύτευση, έχουν υποβληθεί στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 834/2007·

β)

να αποδείξει ότι ο σπόρος για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους σπόρους προς σπορά και τους σπόρους γεωμήλων για φύτευση·

γ)

να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 51 του παρόντος κανονισμού και να τις καταγράφει μετά από αίτηση του διαχειριστή της βάσης δεδομένων ή κάθε φορά που είναι απαραίτητη αυτή η επικαιροποίηση για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των στοιχείων.

2.   Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων μπορεί, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, να απορρίψει την αίτηση ενός προμηθευτή ή να διαγράψει μια προηγούμενη καταχώρηση, εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 51

Καταχωρούμενες πληροφορίες

1.   Για κάθε καταγεγραμμένη ποικιλία και για κάθε προμηθευτή, η αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της ποικιλίας·

β)

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του·

γ)

τον τόπο στον οποίο ο προμηθευτής μπορεί να παραδώσει τους σπόρους ή τους κονδύλους μέσα στο διάστημα που απαιτείται συνήθως για την παράδοση·

δ)

τη χώρα ή την περιφέρεια στην οποία έχει δοκιμαστεί η ποικιλία και εγκριθεί για να καταχωρηθεί στους κοινούς καταλόγους ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και ειδών κηπευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (16) και 2002/55/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (17)·

ε)

την ημερομηνία από την οποία θα είναι διαθέσιμοι οι σπόροι για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση·

στ)

την επωνυμία ή/και τον κωδικό της αρχής ή του φορέα ελέγχου που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του επιχειρηματία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

2.   Ο προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμη κάποια από τις καταχωρηθείσες ποικιλίες. Οι τροποποιήσεις καταγράφονται στη βάση δεδομένων.

3.   Εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1, η βάση δεδομένων περιέχει κατάλογο των ειδών του παραρτήματος Χ.

Άρθρο 52

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1.   Οι πληροφορίες της αναφερόμενης στο άρθρο 48 βάσης δεδομένων πρέπει να διατίθενται ατελώς μέσω του Διαδικτύου στους χρήστες σπόρων για σπορά ή σπόρων γεωμήλων καθώς και στο κοινό. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι κάθε χρήστης που έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 μπορεί να λάβει, εάν το ζητήσει, από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων γραπτές πληροφορίες σχετικά με μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.

2.   Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ενημέρωση όλων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 χρηστών, τουλάχιστον μία φορά το έτος σχετικά με το σύστημα και τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 53

Τέλος καταχώρησης

Για κάθε καταχώρηση μπορεί να εισπράττεται τέλος που αντιπροσωπεύει το κόστος καταχώρησης και διατήρησης της πληροφορίας στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκρίνει το ύψος του τέλους το οποίο χρεώνει ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 54

Ετήσια έκθεση

1.   Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 45, καταχωρούν όλες τις άδειες και συντάσσουν έκθεση με όλες τις σχετικές πληροφορίες, την οποία υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στο διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε είδος που αφορά η άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της ποικιλίας·

β)

την αιτιολόγηση της άδειας με παραπομπή στο άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχεία α), β), γ) ή δ)·

γ)

τον συνολικό αριθμό των αδειών·

δ)

το σύνολο της σχετικής ποσότητας σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση·

ε)

τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν για φυτοϋγειονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

2.   Για τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 8, η έκθεση περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την περίοδο ισχύος των αδειών.

Άρθρο 55

Ανακεφαλαιωτική έκθεση

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους συγκεντρώνει, πριν την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τις εκθέσεις και διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη συνοπτική έκθεση που καλύπτει όλες τις άδειες που εκδόθηκαν από το κράτος μέλος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 54. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει τη συγκέντρωση των εκθέσεων στο διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 56

Πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως

Εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοτικός λογότυπος

Άρθρο 57

Κοινοτικός λογότυπος

Σύμφωνα με το άρθρο 23 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ο κοινοτικός λογότυπος είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους οριζόμενους στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού κανόνες τεχνικής αναπαραγωγής.

Άρθρο 58

Όροι για τη χρησιμοποίηση του κωδικού και του τόπου καταγωγής

1.   Η ένδειξη του κωδικού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 πρέπει να:

α)

αρχίζει με το ακρωνύμιο του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας, όπως αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο για τους διψήφιους κωδικούς χωρών βάσει του προτύπου ISO 3166 (Κωδικοί αναπαράστασης των ονομάτων των χωρών και των υποδιαιρέσεών τους)·

β)

περιέχει όρο που δημιουργεί συσχετισμό με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ)

περιέχει αριθμό αναφοράς που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή· και

δ)

τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κοινοτικό λογότυπο, όταν ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται στη σήμανση.

2.   Η ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελούνται τα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κωδικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης των ζωοτροφών

Άρθρο 59

Πεδίο, χρησιμοποίηση εμπορικών σημάτων και ονομασίες πώλησης

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς, για γουνοφόρα ζώα και για ζώα υδατοκαλλιέργειας.

Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες πώλησης που φέρουν ένδειξη αναφερόμενη στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από πρώτες ύλες ζωοτροφών που παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής.

Άρθρο 60

Ενδείξεις στις μεταποιημένες ζωοτροφές

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 59 του παρόντος κανονισμού, οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 μπορεί να χρησιμοποιούνται στις μεταποιημένες ζωοτροφές υπό τον όρο ότι:

α)

η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) περίπτωση iv) και περίπτωση (v) και του άρθρου 18·

β)

η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 22 και 26·

γ)

τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος παράγεται με βιολογικό τρόπο.

2.   Με τη επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αναγραφή της ακόλουθης δήλωσης σε προϊόντα που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες πρώτων υλών ζωοτροφών που προέρχονται από βιολογική μέθοδο παραγωγής ή/και πρώτες ύλες ζωοτροφών από προϊόντα σε μετατροπή στη βιολογική γεωργία ή/και μη βιολογικά υλικά:

«μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008».

Άρθρο 61

Όροι χρησιμοποίησης ενδείξεων στις μεταποιημένες ζωοτροφές

1.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη:

α)

πρέπει να διαχωρίζεται από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου (18) ή στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου (19)

β)

δεν είναι δυνατό να αναγράφεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την περιγραφή ή την ονομασία της ζωοτροφής που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 96/25/ΕΚ αντίστοιχα·

γ)

πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από ένδειξη του βάρους ξηράς ουσίας, η οποία αναφέρεται:

i)

στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που παράγονται με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής,

ii)

στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που προέρχονται από προϊόντα μεταβατικού σταδίου,

iii)

στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που δεν καλύπτονται από τα σημεία i) και ii),

iv)

στο συνολικό ποσοστό σε ζωοτροφές γεωργικής προέλευσης·

δ)

συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των ζωοτροφών που παράγονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής·

ε)

συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των ζωοτροφών από προϊόντα που παράγονται κατά το στάδιο μετατροπής.

2.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη μπορεί επίσης να συνοδεύεται με αναφορά της απαίτησης να χρησιμοποιούνται οι ζωοτροφές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άλλες ειδικές απαιτήσεις σήμανσης

Άρθρο 62

Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο μετατροπής μπορούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τον όρο ότι:

α)

έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την εσοδεία·

β)

η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων·

γ)

το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης·

δ)

η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 10 του κανονισμού 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου

Άρθρο 63

Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων από τον επιχειρηματία

1.   Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια:

α)

πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας·

β)

όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής·

γ)

τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηματία.

Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 περιγραφή και μέτρα περιέχονται σε δήλωση που υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιχειρηματία. Η δήλωση αυτή πρέπει επιπλέον να περιέχει δέσμευση του επιχειρηματία:

α)

να ασκεί τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής·

β)

να αποδεχθεί, σε περίπτωση παραβάσεων ή παρατυπιών, την επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής παραγωγής·

γ)

να ενημερώσει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος, ώστε να απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής.

Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο δήλωση επαληθεύεται από τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει έκθεση η οποία εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ο επιχειρηματίας οφείλει να προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

3.   Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ο επιχειρηματίας κοινοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια αρχή:

α)

όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία·

β)

γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, των αγροτεμαχίων (στοιχεία κτηματολογίου) όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες·

γ)

τη φύση των εργασιών και τα προϊόντα·

δ)

τη δέσμευση του επιχειρηματία να πραγματοποιήσει τις εργασίες σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό·

ε)

σε περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης, την ημερομηνία κατά την οποία ο παραγωγός έπαψε να χρησιμοποιεί στα εν λόγω αγροτεμάχια προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται για τη βιολογική παραγωγή·

στ)

το όνομα του εγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο ο επιχειρηματίας έχει αναθέσει τον έλεγχο της εκμετάλλευσής του, όταν το εν λόγω κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου που εγκρίνει αυτούς τους φορείς.

Άρθρο 64

Τροποποίηση των διατάξεων ελέγχου

Ο υπεύθυνος επιχειρηματίας κοινοποιεί έγκαιρα στην αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου κάθε τροποποίηση της περιγραφής ή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 63 και των αρχικών απαιτήσεων ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 70, 74, 80, 82, 86 και 88.

Άρθρο 65

Επισκέψεις ελέγχου

1.   Η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά το έτος, φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων.

2.   Η αρχή ή φορέας ελέγχου μπορεί να διενεργεί δειγματοληψίες για να ελέγξει αν υπάρχουν μη επιτρεπόμενα για βιολογική παραγωγή προϊόντα ή αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής ασυμβίβαστες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Είναι επίσης δυνατό να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε ανάλυση για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα. Εντούτοις, η ανάλυση αυτή πρέπει να διενεργείται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα.

3.   Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας ή τον αντιπρόσωπο του.

4.   Ακόμη, η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου πρέπει να διενεργεί κυρίως αιφνιδιαστικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου, βάσει της γενικής εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων.

Άρθρο 66

Αποδεικτικά έγγραφα

1.   Στη μονάδα παραγωγής ή τις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται βιβλία αποθήκης και οικονομικοί λογαριασμοί, ώστε να είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να αναγνωρίσει και η αρχή ή ο φορέας ελέγχου να επαληθεύσουν:

α)

τον προμηθευτή και, εάν είναι διαφορετικός, τον πωλητή ή τον εξαγωγέα των προϊόντων·

β)

το είδος και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στη μονάδα και, ενδεχομένως, όλων των πρώτων υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τον τρόπο χρήσης των τελευταίων και, κατά περίπτωση, τη σύνθεση των σύνθετων ζωοτροφών·

γ)

τη φύση και τις ποσότητες βιολογικών προϊόντων που είναι αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις·

δ)

το είδος, τις ποσότητες και τους παραλήπτες και, εάν είναι διαφορετικοί, τους αγοραστές, εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών, των προϊόντων που εξήχθησαν από τη μονάδα ή από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη·

ε)

εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ούτε χειρίζονται βιολογικά προϊόντα, το είδος και τις ποσότητες των συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν, καθώς και τους προμηθευτές ή, εάν αυτοί είναι διαφορετικοί, τους πωλητές ή εξαγωγείς και τους αγοραστές ή, αν διαφέρουν, τους παραλήπτες.

2.   Τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει επίσης να αναγράφουν τα αποτελέσματα της επαλήθευσης κατά την παραλαβή των βιολογικών προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο φορέας ή η αρχή ελέγχου για τη διενέργεια σωστού ελέγχου. Τα στοιχεία των εγγράφων πρέπει να τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι λογαριασμοί πρέπει να παρουσιάζουν ισοσκελισμένες εισροές και εκροές.

3.   Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης των εισροών πρέπει επίσης να υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου.

Άρθρο 67

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

1.   Ο επιχειρηματίας:

α)

παρέχει στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου, για τους σκοπούς του ελέγχου, πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και στους λογαριασμούς και στα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα·

β)

παρέχει στην αρχή ή στον φορέα ελέγχου κάθε πληροφορία που είναι ευλόγως απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου·

γ)

υποβάλλει, εάν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου, τα αποτελέσματα των δικών του προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας.

2.   Συμπληρωματικά προς τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 απαιτήσεις, οι εισαγωγείς και οι πρώτοι παραλήπτες κοινοποιούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 πληροφορίες σχετικά με τις εισαγόμενες αποστολές.

Άρθρο 68

Αποδεικτικά στοιχεία

Για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του εντύπου του παραρτήματος ΧΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 69

Δήλωση του πωλητή

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η δήλωση του πωλητή ότι τα προϊόντα που παρέδωσε δεν έχουν παραχθεί από ή με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) μπορεί να βασίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που παράγονται ή συλλέγονται σε αγρόκτημα

Άρθρο 70

Διατάξεις ελέγχου

1.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιγραφή της μονάδας πρέπει:

α)

να συντάσσεται ακόμη και όταν ο παραγωγός περιορίζει τη δραστηριότητά του στη συλλογή άγριων φυτών·

β)

να αναφέρει τους χώρους αποθήκευσης και παραγωγής και τα αγροτεμάχια ή/και περιοχές συλλογής και, ενδεχομένως, τους χώρους όπου πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας και

γ)

να προσδιορίζει την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης στα αγροτεμάχια ή/και στις συγκεκριμένες περιοχές συλλογής προϊόντων η χρήση των οποίων δεν είναι συμβατή με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

2.   Στην περίπτωση της συλλογής άγριων φυτών, τα πρακτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν εγγυήσεις τρίτων μερών τις οποίες ο επιχειρηματίας μπορεί να παρουσιάσει για να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 71

Κοινοποιήσεις

Κάθε έτος, πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωστοποιεί στον φορέα ή την αρχή ελέγχου το λεπτομερές πρόγραμμά του παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.

Άρθρο 72

Μητρώα φυτικής παραγωγής

Καταγράφονται τα στοιχεία της φυτικής παραγωγής υπό μορφή μητρώου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των αρχών ή φορέων ελέγχου ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 71, τα μητρώα αυτά πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όσον αφορά την χρήση λιπασμάτων: ημερομηνία διασποράς, τύπο και ποσότητα του λιπάσματος, αγροτεμάχια·

β)

όσον αφορά την χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας: ημερομηνία εφαρμογής, τύπο προϊόντος, μέθοδο θεραπείας·

γ)

όσον αφορά την αγορά γεωργικών υλικών: ημερομηνία, τύπο και ποσότητα των αγορασθέντων προϊόντων·

δ)

όσον αφορά την συγκομιδή: ημερομηνία, τύπος και ποσότητα βιολογικής ή ευρισκόμενης σε φάση μετατροπής καλλιέργεια.

Άρθρο 73

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών φυτικών προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης γεωργικού υλικού υπόκεινται στους γενικούς και ειδικούς κανόνες ελέγχου που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο αυτού του τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαιτήσεις ελέγχου για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που παράγονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 74

Διατάξεις ελέγχου

1.   Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για τα προϊόντα ζωικής παραγωγής εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η πλήρης περιγραφή της μονάδας που περιγράφεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαμβάνει:

α)

πλήρη περιγραφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βοσκοτόπων, υπαίθριων χώρων και, κατά περίπτωση, των κτιρίων αποθήκευσης, συσκευασίας και μεταποίησης ζωικών προϊόντων, τα ζωικά προϊόντα, τις πρώτες ύλες και τις εισροές·

β)

πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων για την αποθήκευση της ζωικής κόπρου.

2.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρακτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

α)

σχέδιο διασποράς της κόπρου, εγκεκριμένο από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου, μαζί με πλήρη περιγραφή των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για φυτικές καλλιέργειες·

β)

κατά περίπτωση, όσον αφορά τη διασπορά της κοπριάς, τις γραπτές συμφωνίες, με άλλες εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των κανόνων βιολογικής παραγωγής·

γ)

σχέδιο διαχείρισης της μονάδας βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

Άρθρο 75

Ταυτοποίηση των ζώων

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ζώων ανά πάσα στιγμή με τη χρησιμοποίηση μεθόδων προσαρμοσμένων στο κάθε είδος ζώων, ατομικά για τα μεγάλα θηλαστικά και ατομικά ή ανά παρτίδα για τα πουλερικά και τα μικρά θηλαστικά.

Άρθρο 76

Μητρώα ζώων

Πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των ζώων υπό μορφή μητρώου και να είναι διαθέσιμα στις αρχές ή τους φορείς ελέγχου ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα μητρώα αυτά περιέχουν πλήρη περιγραφή του συστήματος διαχείρισης της αγέλης ή του σμήνους και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όσον αφορά τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση: προέλευση και ημερομηνία άφιξης, περίοδο μετατροπής, σήμα ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο·

β)

για ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος εάν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης και προορισμό·

γ)

στοιχεία των ζώων που έχουν απoλεσθεί και τις σχετικές αιτίες·

δ)

όσον αφορά τις ζωοτροφές: είδος, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αναλογίες των διαφόρων συστατικών της ημερήσιας τροφής και περιόδους πρόσβασης σε χώρους ελεύθερης βοσκής, περιόδους εποχικής μετακίνησης, όταν εφαρμόζονται περιορισμοί·

ε)

όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα: ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης, ποσολογία φαρμάκου· τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών, μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά με επισήμανση ως βιολογικό .

Άρθρο 77

Μέτρα ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμάκων

Όταν χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα, πρέπει τα σχετικά στοιχεία να δηλώνονται στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 76 στοιχείο ε), πριν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα. Τα ζώα που υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς, ατομικά στην περίπτωση των μεγάλων ζώων, ατομικά ή ομαδικά ή ανά κυψέλη στην περίπτωση των πουλερικών, των μικρών ζώων και των μελισσών.

Άρθρο 78

Ειδικά μέτρα ελέγχου της μελισσοκομίας

1.   Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου χάρτη ενδεδειγμένης κλίμακας που καταγράφει την θέση των μελισσιών. Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις κατάλληλες αναλύσεις εάν είναι απαραίτητο, ότι οι τοποθεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται στο μελισσοκομικό μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές: τύπος του προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες χρησιμοποιείται η τροφή.

3.   Κάθε φορά που πρόκειται να χορηγηθούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της δραστικής φαρμακολογικής ουσίας, καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η ποσολογία, ο τρόπος χορήγησης, η διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη από το νόμο περίοδος απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται σαφώς και να δηλώνονται στην αρμόδια αρχή ή το φορέα ελέγχου πριν τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα.

4.   Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να καταγράφεται μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών. Ο φορέας ή η αρχή ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τη μετακίνηση των μελισσιών εντός προθεσμίας που εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου.

5.   Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών προϊόντων. Καταγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

6.   Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής μελιού πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο του μελισσοκομείου.

Άρθρο 79

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, τα άρθρα 40 και 41, οι μονάδες μη βιολογικής παραγωγής ζώων ή ζωικών προϊόντων υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου που ορίζεται στο κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο του παρόντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απαιτήσεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής φυτικών και ζωικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία αποτελούνται από φυτικά και ζωικά προϊόντα

Άρθρο 80

Διατάξεις ελέγχου

Όταν μία μονάδα που παρασκευάζει για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μονάδων που ασκούν δραστηριότητες συσκευασίας ή/και ανασυσκευασίας παρόμοιων προϊόντων ή μονάδων που συμμετέχουν στη σήμανση ή/και εκ νέου σήμανση αυτών των προϊόντων, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας πρέπει να παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων πριν και μετά την πραγματοποίηση των εργασιών καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτήσεις ελέγχου για τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, ζώων, ζωικών προϊόντων και τροφίμων που περιέχουν φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα, ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών από τρίτες χώρες

Άρθρο 81

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται με την ιδιότητα του εισαγωγέα ή/και του πρώτου παραλήπτη στην εισαγωγή ή/και παραλαβή βιολογικών προϊόντων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλης επιχείρησης.

Άρθρο 82

Διατάξεις ελέγχου

1.   Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και τις δραστηριότητες εισαγωγής του, αναφέροντας τα σημεία εισόδου των προϊόντων στην Κοινότητα και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας για την αποθήκευση των εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την παράδοσή τους στον πρώτο παραλήπτη.

Ακόμη, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δήλωση πρέπει να περιέχει δέσμευση του εισαγωγέα που εγγυάται ότι όλες οι εγκαταστάσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου ή, όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.

2.   Στην περίπτωση του πρώτου παραλήπτη, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων.

3.   Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και ασκεί τις δραστηριότητές του σε μία ενιαία εγκατάσταση, οι αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως ενιαία έκθεση.

Άρθρο 83

Αποδεικτικά έγγραφα

Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης τηρούν χωριστά βιβλία αποθεμάτων και οικονομικούς λογαριασμούς, εκτός εάν λειτουργούν σε μια ενιαία μονάδα.

Εάν το ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου, πρέπει να παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες μεταφοράς από τον εξαγωγέα της τρίτης χώρας στον πρώτο παραλήπτη και από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη στους παραλήπτες εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 84

Στοιχεία για τις εισαγόμενες αποστολές

Ο εισαγωγέας ενημερώνει έγκαιρα την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα αναφέροντας:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη·

β)

όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου,

i)

στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο έγγραφα·

ii)

στην περίπτωση των προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικού ελέγχου.

Εάν το ζητήσει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου του εισαγωγέα, ο εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο στοιχεία στον φορέα ή την αρχή ελέγχου του πρώτου παραλήπτη.

Άρθρο 85

Επισκέψεις ελέγχου

Η αρχή η ο φορέας ελέγχου πρέπει να ελέγχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 83 του παρόντος κανονισμού έγγραφα και λογαριασμούς και το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού.

Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από διαφορετικές μονάδες ή εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για καθεμία από τις εγκαταστάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαιτήσεις ελέγχου για μονάδες που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής βιολογικών προϊόντων και οι οποίες αναθέτουν σε τρίτους μέρος ή το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων

Άρθρο 86

Διατάξεις ελέγχου

Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, η πλήρης περιγραφή της μονάδας που αναφέρεται στο σημείο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

κατάλογο των υπεργολάβων με περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και αναφορά των φορέων ή αρχών ελέγχου στις οποίες υπάγονται·

β)

γραπτή συμφωνία των υπεργολάβων ότι η επιχείρησή τους θα υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ)

όλα τα συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του κατάλληλου συστήματος τήρησης αποδεικτικών εγγράφων, τα οποία πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας για να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαδρομής των προϊόντων τα οποία διαθέτει ο επιχειρηματίας στην αγορά και, κατά περίπτωση, τους προμηθευτές, πωλητές, παραλήπτες και αγοραστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διατάξεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής ζωοτροφών

Άρθρο 87

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε μονάδα η οποία επεξεργάζεται προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.

Άρθρο 88

Διατάξεις ελέγχου

1.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας αναφέρει:

α)

τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή, την παρασκευή και αποθήκευση των προϊόντων τα οποία προορίζονται για τη διατροφή των ζώων πριν και μετά τις εργασίες·

β)

τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ζωοτροφών·

γ)

τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης·

δ)

εάν είναι απαραίτητο, περιγραφή των σύνθετων ζωοτροφών που προτίθεται να παράγει η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, και το είδος ή την κατηγορία των ζώων για τα οποία προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή·

ε)

εάν είναι απαραίτητο, την ονομασία των πρώτων υλών για ζωοτροφές που σκοπεύει να παρασκευάσει ο επιχειρηματίας.

2.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής πρέπει να περιέχουν αναφορές στα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 μέτρα.

3.   Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου χρησιμοποιεί τα μέτρα αυτά, για να διενεργήσει γενική αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε μονάδα παρασκευής και για να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου. Το σχέδιο αυτό ελέγχου πρέπει να προβλέπει ελάχιστο αριθμό τυχαίων δειγματοληψιών με βάση τους δυνητικούς κινδύνους.

Άρθρο 89

Αποδεικτικά έγγραφα

Για τους σκοπούς του σωστού ελέγχου των εργασιών, τα αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα περιέχουν στοιχεία όσον αφορά την προέλευση, τη φύση και τις ποσότητες των πρώτων υλών, των προσθέτων, των πωλήσεων και των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 90

Επισκέψεις ελέγχου

Η αναφερόμενη στο άρθρο 65 επίσκεψη ελέγχου περιλαμβάνει πλήρη φυσικό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων. Ακόμη, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου πραγματοποιούν στοχευμένες επισκέψεις βάσει γενικής αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα σημεία ελέγχου που επισημαίνονται για τον επιχειρηματία, για να διαπιστωθεί αν διενεργούνται σωστά οι εργασίες επιτήρησης και ελέγχου.

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία για άσκηση των δραστηριοτήτων του μπορούν να ελέγχονται με τη συχνότητα που απαιτούν οι δυνητικοί κίνδυνοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Παραβάσεις και ανταλλαγές πληροφοριών

Άρθρο 91

Μέτρα σε περίπτωση υποψίας για παραβάσεις και παρατυπίες

1.   Όταν ένας επιχειρηματίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει από άλλον επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το προϊόν. Μπορεί να το μεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά μόνον αφού εξαλειφθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην αγορά χωρίς αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής. Εάν υπάρχει παρόμοια αμφιβολία, ο επιχειρηματίας ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου μπορεί να απαιτήσει να μην διατεθεί το προϊόν στην αγορά με ενδείξεις βιολογικής μεθόδου παραγωγής μέχρι να βεβαιωθεί, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από τον επιχειρηματία ή από άλλες πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες.

2.   Όταν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ένας επιχειρηματίας προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη βιολογικού τρόπου παραγωγής, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου μπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηματία να μην διαθέσει προσωρινά το προϊόν στην αγορά με αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστημα που ορίζει η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου. Πριν λάβει αυτή την απόφαση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου δίνει στον επιχειρηματία την δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Η απόφαση αυτή συμπληρώνεται με την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε αναφορά στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής.

Εάν, όμως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση ακυρώνεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Ο επιχειρηματίας συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου για να εξαλειφθεί η υπόνοια.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή δόλιας χρήσης των ενδείξεων που αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙ ή/και στο παράρτημα ΧΙ του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 92

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Όταν ο επιχειρηματίας και οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει την συγκατάθεση του επιχειρηματία, για λογαριασμό δικό του και των υπεργολάβων του, να μπορούν οι διάφοροι φορείς ή αρχές ελέγχου να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό τους και να καθορίζουν τον τρόπο αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, την ύπαρξη παρατυπιών ή παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και φέρει τις ενδείξεις οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙΙ ή/και στο παράρτημα ΧΙ του εν λόγω κανονισμού, ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο έχει ορίσει τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου και την Επιτροπή.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Άρθρο 93

Στατιστικά στοιχεία

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους στην Επιτροπή τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη βιολογική παραγωγή, κάνοντας χρήση του μηχανογραφικού συστήματος ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

τον αριθμό των παραγωγών, μεταποιητών, εισαγωγέων και εξαγωγέων βιολογικών προϊόντων·

β)

την βιολογική παραγωγή φυτικών προϊόντων και την καλλιεργούμενη έκταση σε διαδικασία μετατροπής και τις καλλιεργούμενες με βιολογική μέθοδο εκτάσεις·

γ)

τον αριθμό ζώων βιολογικής εκτροφής και τα βιολογικά ζωικά προϊόντα·

δ)

τα στοιχεία βιολογικής βιομηχανικής παραγωγής ανά τύπο δραστηριότητας.

3.   Για τη διαβίβαση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 στατιστικών στοιχείων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σημείο ενιαίας εισόδου που παρέχει η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

4.   Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των στατιστικών δεδομένων και των μεταδεδομένων καθορίζονται στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος βάσει υποδειγμάτων ή ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 94

Άλλες πληροφορίες

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) για άλλες πληροφορίες πλην των στατιστικών στοιχείων.

α)

πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στη συνέχεια κάθε τροποποίηση, όταν υπάρχει·

β)

έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που εγκρίθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους·

γ)

πριν την 1η Ιουλίου κάθε έτους, όλα τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται ή είναι απαραίτητα βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα στοιχεία κοινοποιούνται, καταχωρούνται και επικαιροποιούνται στο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σύστημα με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, από την ίδια την αρχή ή από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα.

3.   Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και των μεταδεδομένων καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων ή ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 95

Μεταβατικά μέτρα

1.   Για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, επιτρέπεται η πρόσδεση των βοοειδών σε κτίρια που υπήρχαν ήδη πριν την 24η Αυγούστου 2000, υπό τον όρο ότι παρέχεται τακτική άσκηση και η εκτροφή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων με άνετη στρωμνή καθώς και ατομική διαχείριση και υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει την εφαρμογή του μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων επιχειρήσεων, για περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει, για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, εξαιρέσεις αναφορικά με τις συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των ζώων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με βάση την παρέκκλιση η οποία προβλέπεται στο μέρος Β, σημείο 8.5.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι ωφελούμενες από αυτήν την παράταση επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου σχέδιο που περιγράφει τις ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην διασφάλιση τη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανόνων βιολογικής παραγωγής μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει την εφαρμογή του μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων επιχειρήσεων, για περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

3.   Για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το τελικό στάδιο πάχυνσης των προβάτων και των χοίρων κρεατοπαραγωγής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι.Β σημείο 8.3.4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, μπορεί να πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

4.   Ο ευνουχισμός χοιριδίων επιτρέπεται να πραγματοποιείται χωρίς την εφαρμογή αναισθησίας ή/και αναλγησίας για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

5.   Σε αναμονή της έκδοσης λεπτομερών κανόνων μεταποίησης ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες ή, εάν δεν υφίστανται, ιδιωτικά πρότυπα αποδεκτά ή αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη.

6.   Για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και μέχρι να εγκριθούν οι ειδικές ουσίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

7.   Οι εγκρίσεις μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 μπορεί να θεωρηθεί ότι χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

8.   Για μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιουλίου 2010, οι επιχειρηματίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν στη σήμανση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για:

i)

το σύστημα υπολογισμού του ποσοστού των βιολογικών συστατικών στα τρόφιμα,

ii)

τον κωδικό αριθμό ή/και την επωνυμία του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου.

9.   Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων προϊόντων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, με ενδείξεις που αναφέρονται στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

10.   Επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, για προϊόντα τα οποία διατίθενται στη αγορά και φέρουν όρους που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, εφόσον κατά τα λοιπά το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 96

Κατάργηση

Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 207/93, (ΕΚ) αριθ. 223/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1452/2003.

Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙV.

Άρθρο 97

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Εντούτοις, το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 58 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ. 17.

(5)  ΕΕ L 31 της 6.2.2000, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15.

(9)  ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28.

(10)  ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 33.

(11)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(13)  ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61.

(14)  ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.

(15)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(17)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

(18)  ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30.

(19)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A

:

επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B

:

που επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που περιέχουν αποκλειστικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο:

Κοπριά αγροτικών ζώων

Προϊόν που αποτελείται αποκλειστικά από μείγματα περιττωμάτων ζώων και φυτική ύλη (στρωμνή ζώων).

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A

Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη κοπριά πουλερικών

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A

Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών καθώς και της κοπριάς αγροτικών ζώων

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A

Υγρά απεκκρίματα ζώων

Χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή/και κατάλληλη αραίωση

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A

Οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που παράγεται από διαχωριζόμενα οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια ζύμωση για παραγωγή βιοαερίου

Οικιακά απορρίμματα μόνο φυτικής και ζωικής προέλευσης

Μόνον όταν παράγονται σε αποδεκτό από το κράτος μέλος κλειστό και ελεγχόμενο σύστημα συλλογής.

Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ύλης: κάδμιο: 0,7· χαλκός 70· νικέλιο 25· μόλυβδος 45· ψευδάργυρος 200· υδράργυρος: 0,4· 70· χρώμιο (σύνολο): 70· χρώμιο (VI): 0

A

Τύρφη

Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκομία (κηπευτικά, ανθοκομία, δενδροκομία, φυτώρια)

A

Απόβλητα καλλιέργειας μανιταριών

Η αρχική σύνθεση του υποστρώματος περιορίζεται στα προϊόντα του παρόντος παραρτήματος

A

Περιττώματα σκωλήκων (κομπόστα γαιοσκωλήκων) και εντόμων

 

A

Γκουανό

 

A

Μείγματα φυτικών υλών που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που λαμβάνεται από μείγματα φυτικών υλών τα οποία έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια ζύμωση για παραγωγή βιοαερίου

A

Τα κατωτέρω προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης:

 

αιματάλευρο (ξηρό αίμα)

 

άλευρο οπλών

 

άλευρο κεράτων

 

οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο

 

ιχθυάλευρο

 

κρεατάλευρο

 

φτερά, μαλλιά και άλευρο «chiquette»

 

μαλλί

 

γούνα

 

τρίχωμα

 

γαλακτοκομικά προϊόντα

Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ουσίας χρωμίου (VI): 0

A

Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής προέλευσης για λιπάσματα

π.χ. ελαιούχοι σπόροι, μεμβράνες κακάου, ριζίδια βύνης

A

Φύκια και προϊόντα φυκιών

Εφόσον λαμβάνονται απευθείας από:

i)

φυσική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αφυδάτωσης, της ψύξης και της άλεσης,

ii)

εκχύλιση με νερό ή με όξινα ή/και αλκαλικά διαλύματα,

iii)

ζύμωση.

A

Πριονίδια και θρύμματα ξύλου

Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση

A

Κομποστοποιημένοι φλοιοί δένδρων

Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση

A

Τέφρα ξύλου

Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση

A

Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά αλεσμένα

Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι.Α.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) όσον αφορά τα λιπάσματα, 7

Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg P205

A

Φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο

Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 6 του παραρτήματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003,

Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg P205

Χρήση περιορισμένη στα αλκαλικά εδάφη (ph> 7,5)

A

Σκωρίες αποφωσφατώσεως

Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A

Ακατέργαστα άλατα καλίου ή καϊνίτης

Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος IA.3. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A

Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει ενδεχομένως άλας μαγνησίου

Προϊόν που παράγεται από ακατέργαστο καλιούχο άλας με φυσική διαδικασία εκχύλισης και που είναι δυνατό να περιέχει και άλατα μαγνησίου

A

Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης

Εξαιρούνται οι αμμωνιακές βινάσσες

A

Ανθρακικό ασβέστιο

(κρητίδα, μάργα, αλεσμένος ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης, φωσφορικός ασβεστόλιθος, κλπ.)

Μόνο φυσικής προέλευσης

A

Ανθρακικό μαγνήσιο και ασβέστιο

Μόνο φυσικής προέλευσης

π.χ. μαγνησίτης, αλεσμένο μαγνήσιο, ασβεστόλιθος

A

Θειικό μαγνήσιο (κισερίτης)

Μόνο φυσικής προέλευσης

A

Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου

Θεραπεία φυλλώματος μηλιών μετά τον εντοπισμό έλλειψης ασβεστίου

A

Θειικό ασβέστιο (γύψος)

Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 1 του παρατήματος ΙΔ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003.

Μόνο φυσικής προέλευσης

A

Βιομηχανική άσβεστος για παραγωγή ζάχαρης

Υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα

A

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή ζάχαρης

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή αλατιού σε κενό

A

Στοιχειακό θείο

Προϊόντα που προσδιορίζονται στο παράρτημα IΔ.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A

Ιχνοστοιχεία

Ανόργανα μικροθρεπτικά στοιχεία που απαριθμούνται στο μέρος Ε του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A

Χλωριούχο νάτριο

Αποκλειστικά από ορυκτά άλατα.

A

Σκόνη πετρωμάτων και άργιλοι

 


(1)  ΕΕ L 304 της 20.7.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A

:

τα οποία επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκρισή τους ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B

:

Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

1.   Ουσίες φυτικής ή ζωικής παραγωγής

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την Azadirachta indica (δένδρο Neem)

Εντομοκτόνο

A

Κηρός μελισσών

Παράγοντας κλαδέματος

A

Ζελατίνη

Εντομοκτόνο

A

Υδρολυόμενες πρωτεΐνες

Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου

A

Λεκιθίνη

Μυκητοκτόνο

A

Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου του κυμινοειδούς)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της βλάστησης

A

Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefolium

Εντομοκτόνο

A

Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia amara

Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων (εντομοαπωθητικό)

A

Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et Terphrosia spp

Εντομοκτόνο

2.   Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και μύκητες)

 

3.   Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Spinosad

Εντομοκτόνο

Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βασικά παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής

4.   Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Όξινο φωσφορικό αμμώνιο

Μόνο σε παγίδες

A

Φερομόνες

Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε παγίδες και εξατμιστήρες

A

Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη)

Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά των Batrocera olea και Ceratitis capitata Wied.

5.   Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Φωσφορικός σίδηρος [ορθοφωσφορικός σίδηρος (III)]

Μαλακιοκτόνο

6.   Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θεϊκού χαλκού (τριβασικός), οξειδίου του χαλκού, οκτανικού χαλκού

Μυκητοκτόνο

μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο ετησίως

Για τις πολυετείς καλλιέργειες, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, να επιτρέψουν υπέρβαση του ορίου των 6 χλγ. χαλκού σε ένα δεδομένο έτος, υπό τον όρο ότι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη συνολική ποσότητα σε περίοδο 5 ετών, η οποία αποτελείται από αυτό το έτος και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα.

A

Αιθυλένιο

Ωρίμαση (αποπρασινισμός) μπανανών, ακτινιδίων και κάκι· ωρίμαση εσπεριδοειδών μόνο ως τμήμα στρατηγικής για την πρόληψη των ζημιών από τη μύγα των φρούτων στα εσπεριδοειδή· ανθική επαγωγή του ανανά· αναστολή της βλάστησης γεωμήλων και κρεμμυδιών.

A

Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό σαπούνι)

Εντομοκτόνο

A

Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης)

Επιβραδυντικό της ωρίμανσης

A

Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο)

Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A

Παραφινέλαιο

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A

Ορυκτέλαια

Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, αμπέλια, ελαιόδενδρα και τροπικές καλλιέργειες (όπως μπανάνες)

A

Υπερμαγγανικό κάλιο

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, ελαιόδενδρα και αμπέλια

A

Άμμος χαλαζία

Εντομοαπωθητικό

A

Θείο

Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό

7.   Άλλες ουσίες

Έγκριση

Ονομασία

Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A

Υδροξείδιο του ασβεστίου

Μυκητοκτόνο

Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, και στα φυτώρια αυτών, για τον έλεγχο της Nectria galligena

A

Όξινο ανθρακικό κάλιο

Μυκητοκτόνο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη και τύπους εκτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4

1.   Βοοειδή, ιπποειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι

 

Εντός των κτιρίων

(καθαρό εμβαδόν διατιθέμενο για τα ζώα)

Ύπαιθρο

(χώροι άσκησης, χωρίς τους βοσκοτόπους)

 

Ελάχιστο ζων βάρος (kg)

τ.μ./κεφαλή

τ.μ./κεφαλή

Βοοειδή και ιπποειδή αναπαραγωγής και πάχυνσης

μέχρι 100

1,5

1,1

μέχρι 200

2,5

1,9

μέχρι 350

4,0

3

μέχρι 350

5 και τουλάχιστον 1 τ.μ./100 kg

3,7 και τουλάχιστον 0,75 τ.μ./100 kg

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

 

6

4,5

Ταύροι αναπαραγωγής

 

10

30

Αιγοπρόβατα

 

1,5 ανά αιγοπρόβατο

2,5

 

0,35 ανά αμνοερίφιο

0,5

Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας έως 40 ημερών

 

7,5 ανά χοιρομητέρα

2,5

Χοίροι πάχυνσης

μέχρι 50

0,8

0,6

μέχρι 85

1,1

0,8

μέχρι 110

1,3

1

Χοιρίδια

άνω των 40 ημερών και μέχρι 30 kg

0,6

0,4

Χοίροι αναπαραγωγής

 

2,5 ανά θηλυκό

1,9

 

6 ανά αρσενικό

Εάν οι χώροι σταυλισμού χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία: 10 τ.μ./αρσενικό χοίρο

8,0

2.   Πουλερικά

 

Σε κλειστούς χώρους

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι

(τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)

 

αριθ. ζώων/τ.μ.

cm κούρνια/ζώο

φωλιά

Ωοπαραγωγές όρνιθες

6

18

7 ωοπαραγωγές όρνιθες ανά φωλιά ή, στην περίπτωση κοινής φωλιάς, 120 τετραγωνικά εκατοστά ανά πτηνό

4, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως

Πουλερικά πάχυνσης (σε ακίνητα ενδιαιτήματα)

10 με ανώτατο όριο 21 kg βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο

20 (μόνο για τις φραγκόκοτες)

 

4 κοτόπουλα κρέατος και φραγκόκοτες

4,5 πάπιες

10 γαλοπούλες

15 χήνες

Για όλα τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως

Νεοσσοί πάχυνσης σε κινητά ενδιαιτήματα

16 (1) 16 σε κινητές εγκαταστάσεις πουλερικών με ανώτατο όριο 30 kg βάρους ζώντος ζώου ανά τετραγωνικό μέτρο

 

 

2,5, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως


(1)  Μόνο στην περίπτωση κινητών χώρων στέγασης με εμβαδό δαπέδου κατώτερο των 150 τ.μ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

Κατηγορία ή είδος

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο

(ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως)

Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών

2

Μόσχοι για πάχυνση

5

Άλλα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους

5

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών

3,3

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών

3,3

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω

2

Δαμάλεις για εκτροφή

2,5

Δαμάλεις για πάχυνση

2,5

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

2

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ακατάλληλες για εκμετάλλευση

2

Άλλες αγελάδες

2,5

Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής

100

Προβατίνες

13,3

Αίγες

13,3

Χοιρίδια

74

Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής

6,5

Χοίροι για πάχυνση

14

Άλλοι χοίροι

14

Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή

580

Ωοπαραγωγές όρνιθες

230


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

αναφερόμενες στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 3

1.   ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.1.   Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα

Κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα

Ρύζι ως πλακούντες έκθλιψης φύτρων

Κεχρί ως σπόροι

Σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα

Σόργο ως σπόροι

Σίτος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, κτηνοτροφική γλουτένη, γλουτένη και φύτρα

Σίτος σπέλτα ως σπόροι

Τριτικάλε ως σπόροι

Αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πλακούντες έκθλιψης φύτρων και γλουτένη

Ριζίδια βύνης

Σπόροι ζυθοποιίας

1.2.   Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

Κραμβόσπορος ως σπόροι, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

Σπέρματα σόγιας ως σπέρματαψημένα, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

Ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

Βαμβάκι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

Λιναρόσπορος ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

Σπόροι σισαμιού ως πλακούντες έκθλιψης

Πλακούντες έκθλιψης ελαϊδος

Κολοκυθόσπορος ως πλακούντες έκθλιψης

Ελιές, ελαιάλευρο

Φυτικά έλαια (από φυσική εκχύλιση)

1.3.   Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

Ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Λάθυρος ως σπόροι που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Κουκιά ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Κύαμοι ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

Λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

1.4.   Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Πούλπα ζαχαρότευτλων

Γεώμηλα

Γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι

Πούλπα γεωμήλων (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αμύλου γεωμήλων)

Άμυλο γεωμήλων

Πρωτεΐνη γεωμήλων

Μανιόκα

1.5.   Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Χαρούπια

Λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους

Κολοκύθες

Πούλπα εσπεριδοειδών

Μήλα, κυδώνια, αχλάδια, ροδάκινα, σύκα, σταφύλια και οι πολτοί τους

Κάστανα

Πλακούντες έκθλιψης καρυδιών

Πλακούντες έκθλιψης φουντουκιών

Μεμβράνες και πλακούντες κακάου

Βελανίδια.

1.6.   Χονδροαλεσμένες ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα

Μηδική

Μηδικάλευρο

Τριφύλλι

Τριφυλλάλευρο

Χλόη (που λαμβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά)

Άλευρο χλόης

Σανός

Ενσιρωμένη ζωοτροφή

Άχυρο σιτηρών

Βολβοί λαχανικών για ζωοτροφή

1.7.   Άλλα φυτά, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

Μελάσες

Άλευρο φυκιών (που λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η περιεκτικότητά του σε ιώδιο)

Σκόνες και εκχυλίσματα φυτών

Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόμενα αποκλειστικά σε νεαρά ζώα)

Μπαχαρικά

Βότανα

2.   ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2.1.   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Νωπό γάλα

Γάλα σε σκόνη

Αποκορυφωμένο γάλα, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Βουτυρόγαλα, βουτυρόγαλα σε σκόνη

Ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, πρωτεΐνη ορού γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία)

Σκόνη καζεΐνης

Σκόνη λακτόζης

Τυρόπηγμα και ξινόγαλα

2.2.   Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Με τους ακόλουθους περιορισμούς: Προϊόντα που προέρχονται μόνο από την αειφόρο αλιεία και που χρησιμοποιούνται μόνο για είδη άλλα εκτός από τα φυτοφάγα

Ψάρια

Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο

Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών

Αυτολυτικά, υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα που λαμβάνονται με δράση ενζύμων, σε διαλυτή ή μη μορφή, αποκλειστικά για νεαρά ζώα

Ιχθυάλευρο

2.3.   Αυγά και προϊόντα αυγών

Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών, κατά προτίμηση προερχόμενα από την ίδια εκμετάλλευση

3.   ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

3.1.   Νάτριο:

ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι

αδρομερές ορυκτό αλάτι

θειικό νάτριο (sodium sulphate)

ανθρακικό νάτριο (sodium carbonate)

όξινο ανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate)

χλωριούχο νάτριο

3.2.   Κάλιο:

χλωριούχο κάλιο

3.3.   Ασβέστιο:

οι ασβεστούχες θαλάσσιες άλγες (lithotamnion και maerl)

κελύφη υδρόβιων ζώων (συμπεριλαμβανομένων των οστών σουπιάς)

ανθρακικó ασβéστιο

γαλακτικό ασβέστιο (calcium lactate)

γλυκονικό ασβέστιο (calcium gluconate)

3.4.   Φωσφόρος:

αποφθοριωμένο φωσφορικόν μονοδιασβέστιο

αποφθοριωμένο φωσφορικό μονοασβέστιο

Φωσφορικό νάτριο

Φωσφορικό άλας ασβεστίου μαγνησίου

φωσφορικό ασβεστιονάτριο (calcium-sodium phosphate)

3.5.   Μαγνήσιο:

οξείδιο του μαγνησίου (άνυδρη μαγνησία)

θειικό μαγνήσιο

χλωριούχο μαγνήσιο (magnesium chloride)

ανθρακικό μαγνήσιο (magnesium carbonate)

φωσφορικό μαγνήσιο

3.6.   Θείο:

θειικό νάτριο (sodium sulphate)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4

1.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Οι απαριθμούμενες πρόσθετες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων

1.1.   Διατροφικές πρόσθετες ύλες

1.1.1.   Βιταμίνες:

Οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες συνυπάρχουν εκ φύσεως στις ζωοτροφές.

Οι συνθετικές βιταμίνες ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα.

Συνθετικές βιταμίνες Α, D, και Ε, πανομοιότυπες με τις φυσικές βιταμίνες για μηρυκαστικά με προηγούμενη έγκριση των κρατών μελών, βάσει της αξιολόγησης της δυνατότητας των μηρυκαστικών βιολογικής εκτροφής να λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες των εν λόγω βιταμινών μέσα από το σιτηρέσιό τους.

1.1.2.   Ιχνοστοιχεία:

E1

Σίδηρος

 

ανθρακικός σίδηρος (II)

 

θειικός σίδηρος (II) μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

 

τριοξείδιο του σιδήρου (III)

E2

ιώδιο:

 

ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο

 

ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο

 

ιωδιούχο νάτριο

E3

Κοβάλτιο

 

θειικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο ή/και επταένυδρο

 

βασικό ανθρακικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο

E4

Χαλκός

 

οξείδιο του χαλκού (II)

 

βασικός ανθρακικός χαλκός (II), μονοένυδρος

 

θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος

E5

Μαγγάνιο

 

ανθρακικό μαγγάνιο (II)

 

οξείδιο και τριοξείδιο του μαγγανίου

 

θειικό μαγγάνιο (II), μονοένυδρο ή/και τετραένυδρο

E6

Ψευδάργυρος

 

ανθρακικός ψευδάργυρος

 

οξείδιο του ψευδαργύρου

 

θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

E7

Μολυβδαίνιο

 

μολυβδαινικό αμμώνιο, μολυβδαινικό νάτριο

E8

Σελήνιο

 

σεληνικό νάτριο

 

σεληνιώδες νάτριο.

1.2.   Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Ένζυμα και μικροοργανισμοί

1.3.   Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες

1.3.1.   Συντηρητικά

E 200

Σορβικό οξύ

E 236

Μυρμηκικό οξύ (2)

E 260

Οξικό οξύ (2)

E 270

Γαλακτικό οξύ (2)

E 280

Προπιονικό οξύ (2)

E 330

Κιτρικό οξύ

1.3.2.   Αντιοξειδωτικές ουσίες

E 306 — Εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης πλούσια σε τοκοφερόλη που χρησιμοποιούνται και ως αντιοξειδωτικά

1.3.3.   Συνδετικά και αντισυσσωματωτικά μέσα

E 470

Στεατικό ασβέστιο φυσικής προέλευσης

E 551b

Διοξείδιο του πυριτίου

E 551c

Γη διατόμων

E 558

Μπεντονίτης — μοντμοριλονίτης

E 559

Καολινιτική άργιλος

E 560

Φυσικά μείγματα στεατίτη και χλωρίτη

E 561

Βερμικουλίτης:

E 562

Σεπιόλιθος

E 599

Περλίτης

1.3.4.   Πρόσθετες ύλες ενσιρωμένων ζωοτροφών

Τα ένζυμα, οι ζύμες και τα βακτηρίδια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών

Επιτρέπεται η χρήση γαλακτικού, μυρμηκικού, προπιονικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

2.   ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Οι απαριθμούμενες ουσίες πρέπει να έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου για ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές (3).

Ζυμομύκητες:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

θαλάσσιο άλας

αδρομερές ορυκτό αλάτι

ορός γάλακτος

ζάχαρη

πούλπα ζαχαροτεύτλων,

αλεύρι σιτηρών,

μελάσες


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

(3)  ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής

Σαπούνι καλίου και νατρίου

Νερό και ατμός

Γάλα ασβέστου

Άσβεστος

Καυστική άσβεστος

Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη)

Καυστική σόδα

Καυστική ποτάσα

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Αιθέρια έλαια φυτών

Κιτρικό, υπεροξικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ

Οινόπνευμα

Νιτρικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

Φωσφορικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

Φορμαλδεΰδη

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης των θηλών και των συσκευών Αμέλγματος

Ανθρακικό νάτριο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μη βιολογικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Σημειώσεις:

A

:

επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 834/2007

B

:

επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

ΤΜΗΜΑ A — ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα πρόσθετα τροφίμων που σημειώνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού πρέπει να υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής προέλευσης.

 

Κωδικός

Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροι

Φυτικής προέλευσης

Ζωικής προέλευσης

A

E 153

Φυτικός άνθρακας

 

X

Κατσικίσιο τυρί με τέφρα

Τυρί Morbier

A

E 160b*

Ανάτο, βιξίνη, νορβιξίνη

 

X

Τυρί Red Leicester

Τυρί Double Gloucester

Cheddar

Τυρί Mimolette

A

E 170

Ανθρακικό ασβέστιο

X

X

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για χρώση ή εμπλουτισμό των προϊόντων με ασβέστιο

A

E 220

ή

Διοξείδιο του θείου

X

X

Σε οίνους από φρούτα (4) χωρίς προσθήκη ζάχαρης (όπου συμπεριλαμβάνονται ο μηλίτης και ο απιδίτης οίνος) ή σε υδρόμελι: 50 mg (5)

 

E 224

Πυροθειώδες κάλιο

X

X

Προκειμένου για μηλίτη και απιδίτη παρασκευαζόμενους με προσθήκη ζάχαρης ή συμπυκνωμένου χυμού μετά τη ζύμωση: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

ή

Νιτρώδες νάτριο

 

X

Προϊόντα κρέατος (1):

 

E 252

Νιτρικό κάλιο

 

X

Για το E 250: ενδεικτική προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO2: 80 mg/kg

Για το E 252: ενδεικτική προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO3: 80 mg/kg

Για το E 250: μέγιστη ποσότητα υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO2: 50 mg/kg

Για το E 252: μέγιστη ποσότητα υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Γαλακτικό οξύ

X

X

 

A

E 290

Διοξείδιο του άνθρακα

X

X

 

A

E 296

Μηλικό οξύ

X

 

 

A

E 300

Ασκορβικό οξύ

X

X

Προϊόντα κρέατος (2)

A

E 301

Ασκορβικό νάτριο

 

X

Προϊόντα κρέατος σε συνάρτηση (2) με τα νιτρικά άλατα και νιτρώδη άλατα

A

E 306*

Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλη

X

X

Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια

A

E 322*

Λεκιθίνη

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 325

Γαλακτικό νάτριο

 

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος

A

E 330

Κιτρικό οξύ

X

 

 

A

E 331

Κιτρικό νάτριο

 

X

 

A

E 333

Κιτρικό ασβέστιο

X

 

 

A

E 334

Τρυγικό οξύ [L(+)–]

X

 

 

A

E 335

Τρυγικό νάτριο

X

 

 

A

E 336

Τρυγικό κάλιο

X

 

 

A

E 341 (i)

Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο

X

 

Διογκωτικό για αλεύρι «που φουσκώνει μόνο του»

A

E 400

Αλγινικό οξύ

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 401

Αλγινικό νάτριο

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 402

Αλγινικό κάλιο

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 406

Άγαρ

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (2)

A

E 407

Καρραγινάνη

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 410*

Κόμμι από χαρούπια

X

X

 

A

E 412*

Κόμμι γκουάρ

X

X

 

A

E 414*

Αραβικό κόμμι

X

X

 

A

E 415

Ξανθανικό κόμμι

X

X

 

A

E 422

Γλυκερόλη (γλυκερίνη)

X

 

Για εκχυλίσματα φυτών

A

E 440(i) *

Πηκτίνη

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A

E 464

Υδροξυπροπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη

X

X

Υλικό εγκλεισμού για κάψουλες

A

E 500

Ανθρακικά άλατα νατρίου

X

X

«Dulce de leche» (3) και βούτυρο όξινου ανθογάλακτος και ξινοτύρι (2)

A

E 501

Ανθρακικό κάλιο

X

 

 

A

E 503

Ανθρακικό αμμώνιο

X

 

 

A

E 504

Ανθρακικό μαγνήσιο

X

 

 

A

E 509

Χλωριούχο ασβέστιο

 

X

Πήξη γάλακτος

A

E 516

Θειικό ασβέστιο

X

 

Φορέας

A

E 524

Υδροξείδιο του νατρίου

X

 

Επιφανειακή κατεργασία «Laugengebäck»

A

E 551

Διοξείδιο του πυριτίου

X

 

Αντισυσσωματωτικό μέσο για βότανα και καρυκεύματα

A

E 553b

Τάλκης

X

X

Επίχρισμα για προϊόντα κρέατος

A

E 938

Αργό

X

X

 

A

E 939

Ήλιο

X

X

 

A

E 941

Άζωτο

X

X

 

A

E 948

Οξυγόνο

X

X

 

ΤΜΗΜΑ B — ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σημειώσεις:

A

:

επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B

:

επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

 

Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων φυτικής προέλευσης

Παρασκευή τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ειδικοί όροι

A

Νερό

X

X

Πόσιμο νερό υπό την έννοια της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου

A

Χλωριούχο ασβέστιο

X

 

Πηκτικό μέσο

A

Ανθρακικό ασβέστιο

X

 

 

A

Υδροξείδιο του ασβεστίου

X

 

 

A

Θειικό ασβέστιο

X

 

Πηκτικό μέσο

A

Χλωριούχο μαγνήσιο (ή nigari)

X

 

Πηκτικό μέσο

A

Ανθρακικό κάλιο

X

 

Ξήρανση σταφυλιών

A

Ανθρακικό νάτριο

X

 

Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

A

Γαλακτικό οξύ

 

X

Για τη ρύθμιση του pH της άλμης κατά την παραγωγή τυρού (6)

A

Κιτρικό οξύ

X

X

Για τη ρύθμιση του pH της άλμης κατά την παραγωγή τυρού (6)

Παραγωγή ελαίων και υδρόλυση αμύλου

A

Υδροξείδιο του νατρίου

X

 

Παραγωγή ζάχαρης, παραγωγή ελαίου από κραμβόσπορο (Brassica spp)

A

Θειικό οξύ

X

X

Παραγωγή ζελατίνης (6)

Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων (7)

A

Υδροχλωρικό οξύ

 

X

Παραγωγή ζελατίνης

Για τη ρύθμιση του pH της άλμης στην επεξεργασία των τυρών Gouda-, Edam και Maasdammer, Boerenkaas, Friese και Leidse Nagelkaas

A

Υδροξείδιο του αμμωνίου

 

X

Παραγωγή ζελατίνης

A

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

 

X

Παραγωγή ζελατίνης

A

Διοξείδιο του άνθρακα

X

X

 

A

Άζωτο

X

X

 

A

Αιθανόλη

X

X

Διαλύτης

A

Ταννίνη

X

 

Βοηθητικό μέσο διήθησης

A

Ωοαλβουμίνη

X

 

 

A

Καζεΐνη

X

 

 

A

Ζελατίνη

X

 

 

A

Ιχθυόκολλα

X

 

 

A

Φυτικά έλαια

X

X

Λιπαντικό, αντικολλητικό ή αντιαφριστικό

A

Πήκτωμα ή κολλοειδές διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου

X

 

 

A

Ενεργός άνθρακας

X

 

 

A

Τάλκης

X

 

Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια καθαρότητας για το συμπλήρωμα διατροφής E 553Β

A

Μπεντονίτης

X

X

Κολλητικό μέσο για το υδρόμελι

Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια καθαρότητας για το συμπλήρωμα διατροφής E 558

A

Καολίνης

X

X

Πρόπολης (6)

Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια καθαρότητας για το συμπλήρωμα διατροφής E 559

A

Κυτταρίνη

X

X

Παραγωγή ζελατίνης (6)

A

Γη διατόμων

X

X

Παραγωγή ζελατίνης (6)

A

Περλίτης

X

X

Παραγωγή ζελατίνης (6)

A

Κελύφη φουντουκιών

X

 

 

A

Ρυζάλευρο

X

 

 

A

Κηρός μελισσών

X

 

Αντικολλητικό

A

Καρναουβικός κηρός

X

 

Αντικολλητικό


(1)  Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.

(2)  Το εν λόγω πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον έχει καταδειχθεί με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή ότι δεν υπάρχει τεχνολογική εναλλακτική λύση, η οποία παρέχει τα ίδια υγειονομικά εχέγγυα ή/και καθιστά δυνατή τη διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

(3)  Το «Dulce de leche» ή «Confiture de lait» αναφέρεται σε μια μαλακή, εύγευστη, καφέ κρέμα, που παράγεται από ζαχαρούχο πηγμένο γάλα.

(4)  Εν προκειμένω, ως «οίνοι από φρούτα» νοούνται οι οίνοι που παράγονται από άλλα φρούτα εκτός από σταφύλια

(5)  Μέγιστη περιεκτικότητα διαθέσιμη από όλες τις πηγές, εκφραζόμενη ως SO2 σε mg/l

(6)  Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.

(7)  Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα φυτικά προϊόντα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Συστατικά γεωργικής προέλευσης που δεν έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28

1.   ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.1.   Εδώδιμοι καρποί, κάρυα και σπόροι

Βελανίδια

Quercus spp

Καρύδια κόλα

Cola acuminata

Πράσινα φραγκοστάφυλα

Ribes uva-crispa

Μαρακούγια (φρούτο του πάθους)

Passiflora edulis

Σμέουρα (αποξηραμένα)

Rubus idaeus

Κόκκινα φραγκοστάφυλα (αποξηραμένα)

Ribes rubrum

1.2.   Εδώδιμα μπαχαρικά και βότανα

Πιπέρι (περουβιανό)

Schinus molle L.

Σπόροι κοχλιαρίου

Armoracia rusticana

Γαλάγγα

Alpinia officinarum

Άνθη ατρακτυλίδος

Carthamus tinctorius

Νεροκάρδαμο

Nasturtium officinale

1.3.   Διάφορα:

Φύκια, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών, των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά παρασκευάσματα τροφίμων.

2.   ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.1.   Λίπη και έλαια, ραφιναρισμένα ή μη, αλλά μη χημικά τροποποιημένα, τα οποία προέρχονται από άλλα φυτά εκτός από:

Κακάο

Theobroma cacao

Κοκοφοίνικα

Cocos nucifera

Ελιά

Olea europaea

Ηλιοτρόπιο

Helianthus annuus

Φοίνικας

Elaeis guineensis

Κράμβη

Brassica napus, rapa

Κνήκος

Carthamus tinctorius

Σουσάμι

Sesamum indicum

Σόγια

Glycine max

2.2.   Τα ακόλουθα σάκχαρα, άμυλα και άλλα προϊόντα από σιτηρά και βολβούς:

Φρουκτόζη

Ριζόχαρτο

Λεπτά φύλλα άζυμου άρτου

Άμυλο από ρύζι και κηρώδη αραβόσιτο μη χημικά τροποποιημένο.

2.3.   Διάφορα:

Πρωτεϊνούχα μπιζέλια Pisum spp.

Ρούμι: που παράγεται μόνον από χυμό ζαχαρότευτλων.

Απόσταγμα κερασιών (kirsch) που παρασκευάζεται με βάση τα φρούτα και τα αρωματικά που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

3.   ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Υδρόβιοι οργανισμοί που δεν προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια και των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά παρασκευάσματα τροφίμων.

Ζελατίνη

Ορρός γάλακτος σε σκόνη «herasuola»

Έντερα για παρασκευή αλλαντικών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Είδη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων βιολογικής παραγωγής και για σημαντικό αριθμό ποικιλιών σε ολόκληρη την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Κοινοτικός λογότυπος που αναφέρεται στο άρθρο 57

A.   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ

1.   Όροι παρουσίασης και χρησιμοποίησης του κοινοτικού λογότυπου

1.1.

Ο προαναφερόμενος κοινοτικός λογότυπος περιλαμβάνει τα υποδείγματα του μέρους Β.2 του παρόντος παραρτήματος.

1.2.

Οι ενδείξεις τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει ο λογότυπος απαριθμούνται στο μέρος B.3 του παρόντος παραρτήματος. Είναι δυνατός ο συνδυασμός του λογότυπου με την ένδειξη η οποία αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.

1.3.

Για τη χρησιμοποίηση του κοινοτικού λογότυπου και των ενδείξεων που αναφέρονται στο μέρος B.3 του παρόντος παραρτήματος, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες τεχνικής αναπαραγωγής που καθορίζονται στον οδηγό γραφικής εκτέλεσης του μέρους B.4 του παρόντος παραρτήματος.

B.2.   Υποδείγματα

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλάδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3.   Ενδείξεις τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει ο κοινοτικός λογότυπος

B.3.1.   Μία μόνο ένδειξη:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Συνδυασμός δύο ενδείξεων:

Επιτρέπονται οι συνδυασμοί δύο ενδείξεων για τις γλώσσες που αναφέρονται στο σημείο B.3.1, εφόσον έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα παραδείγματα:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Οδηγός γραφικής εκτέλεσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Εισαγωγή

2.

Η γενική χρήση του λογότυπου

2.1.

Έγχρωμος λογότυπος (χρώματα αναφοράς)

2.2.

Μονόχρωμος λογότυπος: λογότυπος σε μαυρόασπρο

2.3.

Αντίθεση με το χρώμα του φόντου

2.4.

Τυπογραφία

2.5.

Γλώσσα

2.6.

Μεγέθη σμίκρυνσης

2.7.

Ειδικοί όροι για τη χρήση του λογότυπου

3.

Βρωμιούχα πρωτότυπα

3.1.

Διχρωμία

3.2.

Περιγράμματα

3.3.

Μονοχρωμία: λογότυπος σε μαυρόασπρο

3.4.

Έγχρωμα δείγματα

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο οδηγός γραφικής εκτέλεσης είναι για τους εμπορευόμενους ένα μέσο για την αναπαραγωγή του λογότυπου.

2.   ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

2.1.   Έγχρωμος λογότυπος (χρώματα αναφοράς)

Όταν χρησιμοποιείται ο έγχρωμος λογότυπος πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα χρώματα (Pantone) ή τετραχρωμία. Κατωτέρω παρατίθενται τα χρώματα αναφοράς.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Μονόχρωμος λογότυπος: λογότυπος σε μαυρόασπρο

Ο λογότυπος σε μαυρόασπρο δύναται να χρησιμοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

Image

2.3.   Αντίθεση με το χρώμα του φόντου

Αν χρησιμοποιείται λογότυπος έγχρωμος ή σε έγχρωμο φόντο που τον καθιστά δυσανάγνωστο, χρησιμοποιείστε έναν εξωτερικό κύκλο ως περίγραμμα γύρω από το λογότυπο για μεγαλύτερη αντίθεση με τα χρώματα του φόντου, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

Λογότυπος σε έγχρωμο φόντο

Image

2.4.   Τυπογραφία

Για το κείμενο πρέπει να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Frutiger ή Myriad με έντονους κεφαλαίους χαρακτήρες.

Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου σμικρύνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο τμήμα 2.6.

2.5.   Γλώσσα

Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε τη γλωσσική διατύπωση ή διατυπώσεις της επιλογής σας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημείου Β.3.

2.6.   Μέγεθη σμίκρυνσης

Εφόσον η χρησιμοποίηση του λογότυπου σε διάφορα είδη σήμανσης καθιστά απαραίτητη τη σμίκρυνση, το ελάχιστο μέγεθος είναι:

α)

Για λογότυπους με μία μόνο ένδειξη: ελάχιστη διάμετρος 20 χιλιοστών.

Image

β)

Για λογότυπους με συνδυασμό δύο ενδείξεων: ελάχιστη διάμετρος 40 χιλιοστών

Image

2.7.   Ειδικοί όροι για τη χρήση του λογότυπου

Ο λογότυπος έχει στόχο να προσδώσει ειδική αξία στα προϊόντα. Συνεπώς, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται έγχρωμος λογότυπος, διότι με αυτό τον τρόπο θα είναι περισσότερο εμφανής και θα αναγνωρίζεται ευκολότερα και γρηγορότερα από τον καταναλωτή.

Η χρήση του μονόχρωμου λογότυπου (μαυρόασπρο), όπως καθορίζεται στο σημείο 2.2, συνιστάται μόνο σε περιπτώσεις που η χρήση χρώματος είναι πρακτικά ανέφικτη.

3.   ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

3.1.   Επιλογή δίχρωμης ένδειξης

Μία μόνο ένδειξη σε όλες τις γλώσσες

Παραδείγματα γλωσσικών συνδυασμών που αναφέρονται στο σημείο B.3.2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Παραδείγματα γλωσσικών συνδυασμών που αναφέρονται στο σημείο B.3.2.

Image

Image

Image

3.2.   Περιγράμματα

Image

3.3.   Μονοχρωμία: λογότυπος σε μαυρόασπρο

Image

3.4.   Δείγματα χρωμάτων

PANTONE REFLEX BLUE

Image

PANTONE 367

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Υπόδειγμα εγγράφων για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 που αναφέρεται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισμού

Αποδεικτικό έγγραφο για την επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Αριθμός εγγράφου:

Όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία:

Κύρια δραστηριότητα (παραγωγός, μεταποιητής, εισαγωγέας κ.λπ.):

Όνομα, διεύθυνση και κωδικός του φορέα/αρχής ελέγχου:

Ομάδες προϊόντων/δραστηριότητες:

Φυτά και φυτικά προϊόντα

Ζώα και ζωικά προϊόντα:

Μεταποιημένα προϊόντα:

Ορίζεται ως:

βιολογική παραγωγή, προϊόντα σε μετατροπή και επίσης μη βιολογική παραγωγή, σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής/μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος:

Φυτικά προϊόντα από …..έως ……..

Ζωικά προϊόντα από …….έως …….

Μεταποιημένα προϊόντα από ……. έως …….

Ημερομηνία ελέγχου(-ων):

Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Οι δραστηριότητες του επιχειρηματία αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου και πληρούν τις απαιτήσεις των εν λόγω κανονισμών.

Ημερομηνία, τόπος:

Υπογραφή για λογαριασμό της εκδούσας αρχής/φορέα ελέγχου:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Υπόδειγμα δήλωσης του πωλητή που αναφέρεται στο άρθρο 69

Δήλωση του πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Όνομα, διεύθυνση του πωλητή:

 

Ταυτοποίηση (π.χ. αριθμός παρτίδας ή αποθέματος):

Ονομασία προϊόντος:

Συστατικά:

(Προσδιορίστε όλα τα συστατικά που υπάρχουν στο προϊόν/που χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία διαδικασία παραγωγής)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Δηλώνω ότι το προϊόν αυτό δεν παράχθηκε ούτε «από» ούτε «με» ΓΤΟ με την έννοια αυτών των όρων στα άρθρα 2 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Δεν γνωρίζω κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η δήλωση αυτή είναι ανακριβής.

Συνεπώς, δηλώνω ότι το ανωτέρω προϊόν είναι σύμφωνο με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ΓΤΟ.

Δεσμεύομαι να ενημερώσω αμέσως τον πελάτη μας και τον φορέα/αρχή ελέγχου στον οποίο υπάγεται, εάν η παρούσα δήλωση ανακληθεί ή τροποποιηθεί ή εάν προκύψουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ακρίβεια αυτής της δήλωσης.

Εξουσιοδοτώ την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, ο οποίος εποπτεύει τον πελάτη μας, να εξετάσει την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης και, εάν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει δειγματοληψίες για τη διενέργεια αναλύσεων. Αποδέχομαι επίσης ότι η εργασία αυτή μπορεί να διενεργηθεί από ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος έχει οριστεί εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου.

Ο υπογράφων αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια αυτής της δήλωσης.

Χώρα, τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του πωλητή:

Εταιρική σφραγίδα του πωλητή (κατά περίπτωση)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 96

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93

(2)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003

(3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

 

Άρθρο 1

 

Άρθρο 2(στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 15

 

Άρθρο 2(στοιχείο β)

Παράρτημα III, Γ (πρώτη παύλα)

 

Άρθρο 2(στοιχείο γ)

Παράρτημα III, Γ (δεύτερη παύλα)

 

Άρθρο 2(στοιχείο δ)

 

Άρθρο 2(στοιχείο ε)

 

Άρθρο 2(στοιχείο στ)

 

Άρθρο 2(στοιχείο ζ)

 

Άρθρο 2(στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 24

 

Άρθρο 2(στοιχείο θ)

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 7.1 και 7.2

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 7.4

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Παράρτημα I.A, 2.4

 

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Παράρτημα I.A, 2.3

 

Άρθρο 3 παράγραφος 5

 

Άρθρο 4

Άρθρο 6(1), Παράρτημα I.A, 3

 

Άρθρο 5

Παράρτημα I.A, 5

 

Άρθρο 6

Παράρτημα I.B και Γ (τίτλοι)

 

Άρθρο 7

Παράρτημα I.B, 3.1

 

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Παράρτημα I.Γ, 3.1

 

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 έως 4

Παράρτημα I.C, 3.6

 

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Παράρτημα I.B, 8.1.1

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.2.1

 

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 8.2.2

 

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 8.2.3

 

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 8.3.5

 

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.3.6

 

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 8.3.7

 

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 8.3.8

 

Άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5

Παράρτημα I.B, 6.1.9, 8.4.1 έως 8.4.5

 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 έως 4

Παράρτημα I.B, 6.1.9

 

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Παράρτημα I.Γ, 4, 8.1 to έως 8.5

 

Άρθρο 13

Παράρτημα I.B, 8.1.2

 

Άρθρο 14

Παράρτημα I.B, 7.1, 7.2

 

Άρθρο 15

Παράρτημα I.B, 1.2

 

Άρθρο 16

Παράρτημα I.B, 1.6

 

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 1.7

 

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 1.8

 

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 4.10

 

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 6.1.2

 

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 6.1.3

 

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Παράρτημα I.Γ, 7.2

 

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 6.2.1

 

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 4.3

 

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Παράρτημα I.Γ, 5.1, 5.2

 

Άρθρο 19 παράγραφος 2 έως 4

Παράρτημα I.B, 4.1, 4.5, 4.7 και 4.11

 

Άρθρο 20

Παράρτημα I.B, 4.4

 

Άρθρο 21

Άρθρο 7

 

Άρθρο 22

Παράρτημα I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 και 8.4.6

 

Άρθρο 23

Παράρτημα I.B, 5.3, 5.4, 5.7 και 5.8

 

Άρθρο 24

Παράρτημα I.Γ, 6

 

Άρθρο 25

Παράρτημα III, E.3 και B

 

Άρθρο 26

Άρθρο 5(3) και Παράρτημα VI, μέρος A και B

 

Άρθρο 27

Άρθρο 5 παράγραφος 3

 

Άρθρο 28

Άρθρο 5 παράγραφος 3

(1): Άρθρο 3

Άρθρο 29

Παράρτημα III, B.3

 

Άρθρο 30

Παράρτημα III.7

 

Άρθρο 31

Παράρτημα III, E.5

 

Άρθρο 32

Παράρτημα III.7a

 

Άρθρο 33

Παράρτημα III, Γ.6

 

Άρθρο 34

Παράρτημα III.8 και A.2.5

 

Άρθρο 35

Παράρτημα I.A, 1.1 έως 1.4

 

Άρθρο 36

Παράρτημα I.B, 2.1.2

 

Άρθρο 37

Παράρτημα I.B, 2.1.1, 2.2.1,2.3 και Παράρτημα I.Γ, 2.1, 2.3

 

Άρθρο 38

Παράρτημα I.B, 6.1.6

 

Άρθρο 39

Παράρτημα III, A1.3 και β

 

Άρθρο 40

Παράρτημα I.Γ, 1.3

 

Άρθρο 41

Παράρτημα I.B, 3.4(πρώτη περίπτωση και 3.6(β)

 

Άρθρο 42

Παράρτημα I.B, 4.8

 

Άρθρο 43

Παράρτημα I.Γ, 8.3

 

Άρθρο 44

Άρθρο 6 παράγραφος 3

 

Άρθρο 45

 

(3): Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2

 

(3): Άρθρο 3 παρ.2:

Άρθρο 45 παράγραφος 1

 

(3): Άρθρο 4

Άρθρο 45 παράγραφος 3

 

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 45 παράγραφος 4

 

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 45 παράγραφος 5

 

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 45 παράγραφος 6

 

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 45 παράγραφος 7

 

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 45 παράγραφος 8

Παράρτημα I.B, 8.3.4

 

Άρθρο 46

Παράρτημα I.B, 3.6(a)

 

Άρθρο 47 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 4.9

 

Άρθρο 47 παράγραφος 2

Παράρτημα I.Γ, 3.5

 

Άρθρο 47 παράγραφος 3

 

(3): Άρθρο 6

Άρθρο 48

 

(3): Άρθρο 7

Άρθρο 49

 

(3): Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 50 παράγραφος 1

 

(3): Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 50 παράγραφος 2

 

(3): Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 51 παράγραφος 1

 

(3): Άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 51 παράγραφος 2

 

 

Άρθρο 51 παράγραφος 3

 

(3): Άρθρο 10

Άρθρο 52

 

(3): Άρθρο 11

Άρθρο 53

 

(3): Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 54 παράγραφος 1

 

(3): Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 54 παράγραφος 2

 

(3): Άρθρο 13

Άρθρο 55

 

(3): Άρθρο 14

Άρθρο 56

 

 

Άρθρο 57

 

 

Άρθρο 58

 

(2): Άρθρο 1 και Άρθρο 5

Άρθρο 59

 

(2): Άρθρα 5 και 3

Άρθρο 60

 

(2): Άρθρο 4

Άρθρο 61

Άρθρο 5 παράγραφος 5

 

Άρθρο 62

Παράρτημα III.3

 

Άρθρο 63

Παράρτημα III.4

 

Άρθρο 64

Παράρτημα III.5

 

Άρθρο 65

Παράρτημα III.6

 

Άρθρο 66

Παράρτημα III.10

 

Άρθρο 67

 

Άρθρο 68

 

Άρθρο 69

Παράρτημα III, A.1.

 

Άρθρο 70

Παράρτημα III, A.1.2.

 

Άρθρο 71

 

Άρθρο 72

Παράρτημα III, A.1.3

 

Άρθρο 73

Παράρτημα III, A.2.1

 

Άρθρο 74

Παράρτημα III, A.2.2

 

Άρθρο 75

Παράρτημα III, A.2.3

 

Άρθρο 76

Παράρτημα I.B, 5.6

 

Άρθρο 77

Παράρτημα I.Γ, 5.5,6.7,7.7,7.8

 

Άρθρο 78

Παράρτημα III, A.2.4

 

Άρθρο 79

Παράρτημα III, B.1

 

Άρθρο 80

Παράρτημα III, Γ

 

Άρθρο 81

Παράρτημα III, Γ.1

 

Άρθρο 82

Παράρτημα III, Γ.2

 

Άρθρο 83

Παράρτημα III, Γ.3

 

Άρθρο 84

Παράρτημα III, Γ.5

 

Άρθρο 85

Παράρτημα III, D

 

Άρθρο 86

Παράρτημα III, E

 

Άρθρο 87

Παράρτημα III, E.1

 

Άρθρο 88

Παράρτημα III, E.2

 

Άρθρο 89

Παράρτημα III, E.4

 

Άρθρο 90

Παράρτημα III, 9·

 

Άρθρο 91

Παράρτημα III, 11·

 

Άρθρο 92

 

 

Άρθρο 93

 

Άρθρο 94

Παράρτημα I.B, 6.1.5

 

Άρθρο 95 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.5.1

 

Άρθρο 95 παράγραφος 2

 

Άρθρο 95 παράγραφοι 3 έως 8

 

Άρθρο 95

 

Άρθρο 96

 

Άρθρο 97

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Παράρτημα ΙΙ μέρος Β

 

Παράρτημα II

Παράρτημα VIII

 

Παράρτημα III

Παράρτημα VII

 

Παράρτημα IV

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α

 

Παράρτημα V

Παράρτημα II, μέρος Δ

 

Παράρτημα VI

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α

 

Παράρτημα VII

Παράρτημα VI, μέρη A και B

 

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VI, μέρος Γ

 

Παράρτημα IX

 

Παράρτημα X

 

Παράρτημα XI

 

Παράρτημα XIII

 

Παράρτημα IX


Επάνω