EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0304-20080403

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/2008-04-03

02008R0304 — EL — 03.04.2008 — 000.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 092 της 3.4.2008, σ. 12)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 068, 8.3.2019, σ.  16 (304/2008)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών εκδιδόμενων σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για προσωπικό ασχολούμενο με τις ακόλουθες εργασίες που έχουν σχέση με συστήματα πυροπροστασίας:

α) έλεγχος διαρροής για εφαρμογές στις οποίες υπεισέρχεται ποσότητα 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή μεγαλύτερη·

β) ανάκτηση, περιλαμβανόμενης της περίπτωσης των πυροσβεστήρων·

γ) εγκατάσταση·

δ)  ►C1  συντήρηση ή τεχνική εξυπηρέτηση. ◄

2.  Επίσης ισχύει για επιχειρήσεις που εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες όσον αφορά συστήματα πυροπροστασίας:

α) εγκατάσταση·

β)  ►C1  συντήρηση ή τεχνική εξυπηρέτηση. ◄

3.  Ο παρόν κανονισμός δεν ισχύει για εργασίες παραγωγής και επισκευής που αναλαμβάνονται σε χώρους του κατασκευαστή και αφορούν περιέκτες ή συναφή συστατικά στοιχεία μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας οποία περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «εγκατάσταση» σημαίνει σύνδεση, για πρώτη φορά, στο χώρο στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσουν, ενός ή περισσοτέρων περιεκτών που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν πυροσβεστική ύλη συνιστάμενη σε φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με συναφή συστατικά στοιχεία, εξαιρουμένων των συστατικών στοιχείων τα οποία δεν επηρεάζουν τη συγκράτηση της πυροσβεστικής ύλης πριν την ελευθέρωσή της για κατάσβεση πυρκαγιάς·

2.  ►C1  «συντήρηση ή τεχνική εξυπηρέτηση» ◄ σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται εργασία στους περιέκτες όπου υπάρχει ή προορίζεται να τοποθετηθεί πυροσβεστική ύλη με φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου ή σε συναφή συστατικά μέρη, με εξαίρεση τα συστατικά μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν τη συγκράτηση της πυροσβεστικής ύλης πριν την ελευθέρωσή της για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Άρθρο 4

Πιστοποίηση προσωπικού

1.  Προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να κατέχει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 ή στο άρθρο 6.

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν επί χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους για προσωπικό που ασκεί κάποια από τις δραστηριότητες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το οποίο έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει τη σχετική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό εκτελεί την εν λόγω εργασία υπό την επίβλεψη προσώπου που κατέχει πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει τη σχετική εργασία.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 σε προσωπικό που ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Κατά το χρονικό διάστημα το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται ως πιστοποιημένο όσον αφορά τις υπόψη εργασίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 5

Πιστοποιητικά προσωπικού

1.  Για το προσωπικό που συμμετέχει επιτυχώς σε θεωρητική και πρακτική εξέταση την οποία διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 εκδίδει πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που ορίζεται στο παράρτημα.

2.  Στο πιστοποιητικό περιέχονται τουλάχιστον:

α) η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός του πιστοποιητικού καθώς και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του, εφόσον υπάρχει·

β) οι εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ) η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

3.  Σε περίπτωση που υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις καλύπτει το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα και πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11, αλλά η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο των σχετικών προσόντων πιστοποιητικό από οργανισμό πιστοποίησης αναφερόμενο στο άρθρο 10, χωρίς επανάληψη της εξέτασης.

4.  Όταν υφιστάμενο σύστημα πιστοποίησης βασιζόμενο σε εξετάσεις πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11 και καλύπτει μερικώς το ελάχιστο δεξιοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που δεν καλύπτονται στο υφιστάμενο πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συμμετέχει επιτυχώς για τις δεξιότητες αυτές σε συμπληρωματική εξέταση η οποία διοργανώνεται από οργανισμό αξιολόγησης αναφερόμενο στο άρθρο 11.

Άρθρο 6

Προσωρινά πιστοποιητικά προσωπικού

1.  Για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, ή των παραγράφων 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου του 2010.

2.  Προσωπικό που κατέχει βεβαίωση η οποία έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης καταλληλότητας για εργασίες αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 θεωρείται ότι κατέχει προσωρινό πιστοποιητικό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις βεβαιώσεις που αναγνωρίζονται ως προσωρινά πιστοποιητικά για όσες εργασίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχος.

3.  Προσωπικό με επαγγελματική πείρα στις εργασίες, η οποία έχει αποκτηθεί πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, λαμβάνει προσωρινό πιστοποιητικό από φορέα οριζόμενο από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι καλυπτόμενες εργασίες καθώς και η ημερομηνία λήξης ισχύος.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση επιχειρήσεων

1.  Επιχειρήσεις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 κατέχουν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 8 ή στο άρθρο 9.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία την αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 8

Πιστοποιητικά επιχειρήσεων

1.  Ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 χορηγεί πιστοποιητικά σε επιχειρήσεις για μία ή περισσότερες από τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) απασχόληση προσωπικού πιστοποιημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, για τις εργασίες που απαιτούν πιστοποίηση, σε πλήθος επαρκές για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου εργασιών·

β) απόδειξη ότι το προσωπικό που ασχολείται με εργασίες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία εργαλεία και διαδικασίες.

2.  Στο πιστοποιητικό περιέχονται τουλάχιστον:

α) η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός πιστοποιητικού καθώς και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του, εφόσον υπάρχει·

β) οι εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ) η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του εκδότη.

Άρθρο 9

Προσωρινά πιστοποιητικά επιχειρήσεων

1.  Για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, ή των παραγράφων 2 και 3, του παρόντος άρθρου.

Τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 4 Ιουλίου του 2010.

2.  Επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με βάση υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης για εργασίες αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρούνται κάτοχοι προσωρινού πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις βεβαιώσεις που αναγνωρίζονται ως προσωρινά πιστοποιητικά για όσες από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχος.

3.  Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό το οποίο κατέχει πιστοποιητικό για τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 λαμβάνουν προσωρινό πιστοποιητικό από φορέα οριζόμενο από το κράτος μέλος.

Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφονται οι καλυπτόμενες εργασίες καθώς και η ημερομηνία λήξης ισχύος.

Άρθρο 10

Οργανισμός πιστοποίησης

1.  Για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε προσωπικό ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με μια ή περισσότερες από τις εργασίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2, συνιστάται με εθνική νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση ή ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς εξουσιοδοτημένους σχετικά οργανισμός πιστοποίησης.

Ο οργανισμός πιστοποίησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

2.  Ο οργανισμός πιστοποίησης καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες για την έκδοση, την αναστολή ισχύος και την ανάκληση πιστοποιητικών.

3.  Ο οργανισμός πιστοποίησης τηρεί φακέλους που παρέχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου ή πιστοποιημένης επιχείρησης. Οι φάκελοι δείχνουν ότι η διαδικασία πιστοποίησης έχει εκπληρωθεί επιτυχώς και τηρούνται τουλάχιστον επί χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Άρθρο 11

Οργανισμός αξιολόγησης

1.  Οργανισμός αξιολόγησης ο οποίος έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους φορείς που έχουν το σχετικό δικαίωμα διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Ως οργανισμός αξιολόγησης μπορεί να αναγνωριστεί και ο οργανισμός πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Ο οργανισμός αξιολόγησης ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

2.  Οι εξετάσεις προγραμματίζονται και διοργανώνονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των ελάχιστων δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα.

3.  Ο οργανισμός αξιολόγησης υιοθετεί διαδικασίες υποβολής αναφοράς και τηρεί φακέλους με σκοπό την τεκμηρίωση των ατομικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.  Ο οργανισμός αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι εξεταστές που ορίζονται για κάποια δοκιμασία να γνωρίζουν στον απαιτούμενο βαθμό τις σχετικές εξεταστικές μεθόδους και να διαθέτουν τα έγγραφα τα σχετικά με την εξέταση καθώς και την απαιτούμενη επάρκεια στον τομέα που αφορά η εξέταση. Επίσης εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των υλικών που είναι αναγκαία για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση

1.  Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2008 τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν σύστημα προσωρινής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 ή 9, ή αμφοτέρων.

2.  Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2009 τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, τους καθορισμένους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκδίδουν προσωρινά πιστοποιητικά καθώς και τις εφαρμοζόμενες εθνικές διατάξεις με βάση τις οποίες τα έγγραφα τα εκδιδόμενα από υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης θεωρούνται προσωρινά πιστοποιητικά.

3.  Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2009 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ονόματα και στοιχεία επαφής όσον αφορά τους οργανισμούς πιστοποίησης για προσωπικό και για επιχειρήσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών προσωπικού τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και επιχειρήσεων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8, με χρήση του μορφότυπου που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής.

4.  Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την κοινοποίηση που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 με σχετικές νέες πληροφορίες και την υποβάλλουν στην Επιτροπή πάραυτα.

Άρθρο 13

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.  Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των εκδιδόμενων σε άλλα κράτη μέλη ισχύει μόνο για πιστοποιητικά εκδιδόμενα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 για προσωπικό και του άρθρου 8 για επιχειρήσεις.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από κατόχους πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλλουν μετάφραση του πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕλάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι οργανισμοί αξιολόγησης

Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

Ελάχιστο γνώσεων και δεξιοτήτων

1.

Βασικές γνώσεις για τα σχετικά περιβαλλοντικά θέματα (κλιματική αλλαγή, πρωτόκολλο Κιότο, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη όσον αφορά τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου)

Θ

2.

Βασικές γνώσεις για σχετικά τεχνικά πρότυπα

Θ

3.

Βασικές γνώσεις σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 καθώς και των σχετικών κανονισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Θ

4.

Ικανοποιητική γνώση των διάφορων τύπων μέσων πυροπροστασίας που απαντούν στην αγορά και τα οποία περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Θ

5.

Ικανοποιητική γνώση για τύπους δικλείδων, για μηχανισμούς ενεργοποίησης, για τον ασφαλή χειρισμό, για την πρόληψη εκροών και διαρροών

Θ

6.

Ικανοποιητική γνώση του τεχνικού εξοπλισμού και των εργαλείων που απαιτούνται για ασφαλή χειρισμό καθώς και των εργασιακών πρακτικών

Θ

7.

Ικανότητα εγκατάστασης περιεκτών συστημάτων πυροπροστασίας προοριζόμενων να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Π

8.

Γνώσεις σχετικά με ορθές πρακτικές για τη μετακίνηση περιεκτών υπό πίεση που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Θ

9.

Ικανότητα ελέγχου των δεδομένων για τα συστήματα πριν από τον έλεγχο για διαρροή και προσδιορισμός των στοιχείων των σχετικών με κάθε επαναλαμβανόμενο θέμα ή προβληματικό σημείο όπου πρέπει να αποδίδεται προσοχή

Θ

10.

Ικανότητα οπτικού και χειρωνακτικού ελέγχου συστημάτων για διαρροή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1)

Π

11.

Γνώσεις σχετικά με περιβαλλοντικώς φιλικές πρακτικές για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα πυροπροστασίας και γόμωση συστημάτων πυροπροστασίας

Θ

(1)   ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 4.

Top