EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008R1272R(17)

Popravek Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008)

ST/7725/2018/INIT

UL L 117, 3.5.2019, str. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/corrigendum/2019-05-03/oj

3.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/8


Popravek Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

( Uradni list Evropske unije L 353 z dne 31. decembra 2008 )

Stran 324, Priloga IV, del 2, tabela 1.5 „Previdnostni stavki – odstranjevanje“, tretji stolpec, vnos za LT:

besedilo:

„Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į …“

se glasi:

„Turinį/talpyklą šalinti …“


Na vrh