EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02006R0765-20230805

Konsolidirano besedilo: Uredba sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2023-08-05

02006R0765 — SL — 05.08.2023 — 039.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

▼M46

UREDBA SVETA (ES) št. 765/2006

z dne 18. maja 2006

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

▼B

(UL L 134 20.5.2006, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1587/2006 z dne 23. oktobra 2006

  L 294

25

25.10.2006

 M2

UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

UREDBA SVETA (ES) št. 646/2008 z dne 8. julija 2008

  L 180

5

9.7.2008

►M4

UREDBA SVETA (EU) št. 84/2011 z dne 31. januarja 2011

  L 28

17

2.2.2011

 M5

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 271/2011 z dne 21. marca 2011

  L 76

13

22.3.2011

 M6

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 505/2011 z dne 23. maja 2011

  L 136

48

24.5.2011

►M7

UREDBA SVETA (EU) št. 588/2011 z dne 20. junija 2011

  L 161

1

21.6.2011

►M8

UREDBA SVETA (EU) št. 999/2011 z dne 10. oktobra 2011

  L 265

6

11.10.2011

 M9

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1000/2011 z dne 10. oktobra 2011

  L 265

8

11.10.2011

 M10

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1320/2011 z dne 16. decembra 2011

  L 335

15

17.12.2011

 M11

UREDBA SVETA (EU) št. 114/2012 z dne 10. februarja 2012

  L 38

3

11.2.2012

 M12

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 170/2012 z dne 28. februarja 2012

  L 55

1

29.2.2012

 M13

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 265/2012 z dne 23. marca 2012

  L 87

37

24.3.2012

►M14

UREDBA SVETA (EU) št. 354/2012 z dne 23. aprila 2012

  L 113

1

25.4.2012

►M15

UREDBA SVETA (EU) št. 1014/2012 z dne 6. novembra 2012

  L 307

1

7.11.2012

 M16

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1017/2012 z dne 6. novembra 2012

  L 307

7

7.11.2012

 M17

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 494/2013 z dne 29. maja 2013

  L 143

1

30.5.2013

 M18

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M19

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1054/2013 z dne 29. oktobra 2013

  L 288

1

30.10.2013

 M20

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 46/2014 z dne 20. januarja 2014

  L 16

3

21.1.2014

 M21

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 740/2014 z dne 8. julija 2014

  L 200

1

9.7.2014

 M22

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1159/2014 z dne 30. oktobra 2014

  L 311

2

31.10.2014

 M23

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1133 z dne 13. julija 2015

  L 185

1

14.7.2015

 M24

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1326 z dne 31. julija 2015

  L 206

16

1.8.2015

 M25

UREDBA SVETA (EU) 2015/1948 z dne 29. oktobra 2015

  L 284

62

30.10.2015

 M26

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1949 z dne 29. oktobra 2015

  L 284

71

30.10.2015

 M27

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/276 z dne 25. februarja 2016

  L 52

19

27.2.2016

►M28

UREDBA SVETA (EU) 2016/277 z dne 25. februarja 2016

  L 52

22

27.2.2016

 M29

UREDBA SVETA (EU) 2017/331 z dne 27. februarja 2017

  L 50

9

28.2.2017

 M30

UREDBA SVETA (EU) 2018/275 z dne 23. februarja 2018

  L 54

1

24.2.2018

 M31

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M32

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1387 z dne 2. oktobra 2020

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1648 z dne 6. novembra 2020

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/2129 z dne 17. decembra 2020

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/339 z dne 25. februarja 2021

  L 68

29

26.2.2021

►M36

UREDBA SVETA (EU) 2021/907 z dne 4. junija 2021

  L 197I

1

4.6.2021

►M37

UREDBA SVETA (EU) 2021/996 z dne 21. junija 2021

  L 219I

1

21.6.2021

►M38

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/997 z dne 21. junija 2021

  L 219I

3

21.6.2021

 M39

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/999 z dne 21. junija 2021

  L 219I

55

21.6.2021

►M40

UREDBA SVETA (EU) 2021/1030 z dne 24. junija 2021

  L 224I

1

24.6.2021

►M41

UREDBA SVETA (EU) 2021/1985 z dne 15. novembra 2021

  L 405

1

16.11.2021

►M42

UREDBA SVETA (EU) 2021/1986 z dne 15. novembra 2021

  L 405

3

16.11.2021

►M43

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/2124 z dne 2. decembra 2021

  L 430I

1

2.12.2021

►M44

UREDBA SVETA (EU) 2022/212 z dne 17. februarja 2022

  L 37

4

18.2.2022

►M45

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/300 z dne 24. februarja 2022

  L 46

3

25.2.2022

►M46

UREDBA SVETA (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022

  L 67

1

2.3.2022

►M47

UREDBA SVETA (EU) 2022/398 z dne 9. marca 2022

  L 82

1

9.3.2022

►M48

UREDBA SVETA (EU) 2022/577 z dne 8. aprila 2022

  L 111

67

8.4.2022

►M49

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M50

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/876 z dne 3. junija 2022

  L 153

1

3.6.2022

►M51

UREDBA SVETA (EU) 2022/877 z dne 3. junija 2022

  L 153

11

3.6.2022

►M52

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/1231 z dne 18. julija 2022

  L 190

5

19.7.2022

►M53

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/419 z dne 24. februarja 2023

  L 61

20

27.2.2023

►M54

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2023/1591 z dne 3. avgusta 2023

  L 195I

1

3.8.2023

►M55

UREDBA SVETA (EU) 2023/1594 z dne 3. avgusta 2023

  L 196

3

4.8.2023


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 299, 17.10.2014, str.  32 (46/2014)

 C2

Popravek, UL L 328, 13.11.2014, str.  60 (740/2014)

 C3

Popravek, UL L 176, 7.7.2015, str.  40 (740/2014)

 C4

Popravek, UL L 057, 18.2.2021, str.  95 (2020/1648)

►C5

Popravek, UL L 079, 9.3.2022, str.  38 (2021/1030)

►C6

Popravek, UL L 083I, 10.3.2022, str.  2 (2022/398)

►C7

Popravek, UL L 189, 18.7.2022, str.  24 (2022/355)

 C8

Popravek, UL L 323, 19.12.2022, str.  107 (2021/997)

 C9

Popravek, UL L 071, 9.3.2023, str.  44 ((EU) 2023/419)

►C10

Popravek, UL L 090, 28.3.2023, str.  65 ((EU) 2023/419)
▼B

▼M46

UREDBA SVETA (ES) št. 765/2006

z dne 18. maja 2006

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

▼BČlen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. 

„Sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a) 

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b) 

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c) 

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d) 

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e) 

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f) 

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g) 

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov.

2. 

„Zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev.

3. 

„Gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

4. 

„Zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko.

▼M7

5. 

„Ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, vključno z njihovim zračnim prostorom, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

▼M7

6. 

„Tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči.

▼C5

7. 

„Beloruski letalski prevoznik“ pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki so jo izdali pristojni organi Belorusije.

▼M46

8. 

„Blago in tehnologija z dvojno rabo“ pomeni blago iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ).

▼C5

9. 

„Investicijske storitve“ pomeni naslednje storitve in dejavnosti:

(i) 

sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti;

(ii) 

izvrševanje naročil v imenu strank;

(iii) 

poslovanje za svoj račun;

(iv) 

upravljanje portfeljev;

(v) 

investicijsko svetovanje;

(vi) 

izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;

(vii) 

plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa;

(viii) 

kakršno koli storitev v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu ali trgovanje v večstranskem sistemu trgovanja.

▼C6

10. 

„Prenosljivi vrednostni papirji“ pomeni naslednje razrede vrednostnih papirjev, ki se lahko tržijo na kapitalskem trgu, razen plačilnih instrumentov:

(i) 

delnice družb in drugi vrednostni papirji, enakovredni delnicam ali deležem v družbah, osebnih družbah ali drugih subjektih, ter delniški certifikati;

(ii) 

obveznice ali druge oblike listinjenega dolga, vključno s potrdili o izdanih takih vrednostnih papirjih;

(iii) 

kateri koli drugi vrednostni papirji, ki dajejo pravico do pridobitve ali prodaje kakršnega koli takega prenosljivega vrednostnega papirja.

▼C5

11. 

„Kreditna institucija“ pomeni podjetje, čigar poslovanje predstavlja sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanje kreditov za svoj račun.

12. 

„Kreditna institucija“ pomeni podjetje, čigar poslovanje predstavlja sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanje kreditov za svoj račun.

▼M44

13. 

„Posredniške storitve“ pomeni:

(i) 

pogajanja o transakcijah ali ureditve transakcij za nakup, prodajo ali dobavo blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo, ali

(ii) 

prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo;

14. 

„Družba v javni lasti“ pomeni podjetje s sedežem v Belorusiji, ki ni kreditna institucija in katerega več kot 50-odstotni delež je od 1. junija 2021 v javni lasti ali pod javnim nadzorom.

15. 

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, na ta datum ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i) 

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii) 

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) 

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv) 

nasprotni zahtevek;

(v) 

zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na to, kje je bila oblikovana ali izdana;

16. 

„Pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančna jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi.

▼M46

17. 

„financiranje ali finančna pomoč“ pomeni vsakršno dejanje, s katerim ne glede na izbran poseben način zadevna oseba, subjekt ali organ pogojno ali brezpogojno izplača oziroma se zaveže izplačilu lastnih sredstev ali gospodarskih virov, med drugim tudi nepovratnih sredstev, posojil, garancij, jamstev, obveznic, akreditivov, dobaviteljskih kreditov, kreditov kupcu, uvoznih ali izvoznih predplačil in vseh vrst zavarovanj in pozavarovanj, tudi zavarovanj izvoznih kreditov. Plačilo in pogoji plačila dogovorjene cene za blago ali storitev, ki so v skladu z običajno poslovno prakso, niso financiranje ali finančna pomoč.

18. 

„partnerska država“ pomeni državo, ki uporablja vrsto ukrepov za nadzor izvoza, ki so vsebinsko enakovredni ukrepom iz te uredbe, navedenim v Prilogi Vb.

19. 

„komunikacijske naprave za potrošnike“ pomeni naprave, ki jih uporabljajo fizične osebe, kot so osebni računalniki in zunanje naprave (vključno s trdimi diski in tiskalniki), mobilni telefoni, pametni televizorji, pomnilniške naprave (USB pomnilniki) in programska oprema za široko porabo za te naprave.

▼M47

20. 

„centralna depotna družba“ pomeni pravno osebo, kot je opredeljena v členu 2(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ).

21. 

„depozit“ pomeni pozitivni saldo, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in jih mora kreditna institucija vrniti po veljavnih pravnih in pogodbenih pogojih, vključno z vezanim depozitom in hranilno vlogo, razen pozitivnega salda, kadar:

(i) 

se da njegov obstoj dokazati le s finančnim instrumentom, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 15, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), razen če gre za varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati s potrdilom o vlogi, ki se glasi na določeno ime, in ki obstaja v državi članici 2. julija 2014,

(ii) 

njegova glavnica ni odplačljiva po nominalni vrednosti,

(iii) 

njegova glavnica je odplačljiva samo s posebnim jamstvom ali sporazumom s strani kreditne institucije ali tretje osebe.

22. 

„sheme državljanstva za vlagatelje“ (ali „zlati potni listi“) pomenijo postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo njeno državljanstvo v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe.

23. 

„sheme prebivanja za vlagatelje“ (ali „zlati vizumi“) pomenijo postopke, ki jih vzpostavi država članica in ki državljanom tretjih držav omogočajo, da pridobijo dovoljenje za prebivanje v državi članici v zameno za vnaprej določena plačila in naložbe.

24. 

„mesto trgovanja“, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 24, Direktive 2014/65/EU, pomeni regulirani trg, večstranski sistem trgovanja ali organizirani sistem trgovanja.

▼M48

25. 

„podjetje za cestni prevoz“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s prevozom tovora z motornimi vozili ali kombinacijami vozil s komercialnim namenom.

▼M7

Člen 1a

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo iz Priloge III, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali vsem drugim osebam, subjektom ali organom za uporabo v Belorusiji;

(b) 

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točke (a).

2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih izključno za osebno uporabo v Belorusijo začasno izvozijo osebje Združenih narodov (ZN), osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ali humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.
3.  
Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, lahko z odstopanjem od odstavka 1 odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, pod pogoji, za katere menijo, da so primerni, če ugotovijo, da je ta oprema namenjena izključno za humanitarne namene ali zaščito.

▼M40 —————

▼M7

Člen 1b

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ( 4 ) (v nadaljnjem besedilu: „Skupni seznam vojaškega blaga“) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo iz Priloge III, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, vsem osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(c) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge III, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(d) 

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (c).

2.  

Z odstopanjem od odstavka 1, se te prepovedi ne uporabljajo za:

(a) 

nesmrtonosno vojaško opremo ali opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, namenjeno izključno za humanitarne namene ali zaščitno uporabo ali programe ZN in Unije za vzpostavljanje institucij, ali operacije EU in ZN za krizno upravljanje; ali

(b) 

nebojna vozila, opremljena z materiali za balistično zaščito, ki so namenjena izključno zaščiti osebja Unije in njenih držav članic v Belorusiji,

če pristojni organ države članice, naveden na spletnih straneh iz Priloge II, predhodno odobri takšno zagotavljanje.

3.  
Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih izključno za osebno uporabo v Belorusijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ali humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.

▼M40 —————

▼M55

Člen 1ba

1.  
Brez poseganja v člen 1a te uredbe je prepovedano neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati strelno orožje, njegove dele in pomembne sestavne dele ter strelivo s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) ter strelno orožje in drugo orožje s seznama v Prilogi XVI k tej uredbi, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji ali

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.

▼M40

Člen 1c

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo, tehnologijo ali programsko opremo iz Priloge IV, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji, razen če je pristojni organ zadevne države članice, naveden na spletnih mestih iz Priloge II, dal predhodno odobritev.
2.  
Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, ne dajo odobritve na podlagi odstavka 1, če utemeljeno sklepajo, da bodo beloruska vlada, javni organi, družbe ali agencije ali fizične ali pravne osebe oziroma subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, uporabljali zadevno opremo, tehnologijo ali programsko opremo za represijo.
3.  
V Prilogi IV je navedena oprema, tehnologija ali programska oprema, ki se uporablja predvsem za spremljanje ali prestrezanje spletnih ali telefonskih komunikacij.
4.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena, v roku dveh tednov po odobritvi.

Člen 1d

1.  

Razen če je pristojni organ zadevne države članice, kot je naveden na spletnih mestih iz Priloge II, dal predhodno odobritev v skladu s členom 1c(2), je prepovedano:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz Priloge IV ali z vgradnjo, zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo opreme in tehnologije iz Priloge IV ali z zagotavljanjem, vgradnjo, uporabo ali posodabljanjem katere koli programske opreme iz Priloge IV, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, ki je povezana z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz Priloge IV, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(c) 

zagotavljati kakršne koli storitve v zvezi s spremljanjem ali prestrezanjem spletnih ali telefonskih komunikacij beloruski vladi, javnim organom, družbam in agencijam ali fizičnim ali pravnim osebam oziroma subjektom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali v njihovo neposredno ali posredno korist.

2.  
V točki (c) odstavka 1 „storitve v zvezi s spremljanjem ali prestrezanjem spletnih ali telefonskih komunikacij“ pomeni storitve, ki zlasti z uporabo opreme, tehnologije ali programske opreme iz Priloge IV omogočajo dostop do posameznikovih dohodnih ali odhodnih telekomunikacij in podatkov v zvezi s klici ter njihovo zagotavljanje za ekstrakcijo, dekodiranje, snemanje, obdelavo, analizo ali shranjevanje ali kakršno koli drugo sorodno dejavnost.

▼M55

Člen 1e

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo z dvojno rabo, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji ali

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.

3.  

Brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, namenjenih za:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

uporabo kot komunikacijske naprave za potrošnike ali

(f) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Belorusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

Z izjemo točke (f) prvega pododstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 lahko pristojni organi držav članic dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč:

(a) 

namenjeni sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Belorusije v izključno civilne namene;

(b) 

namenjeni medvladnemu sodelovanju pri vesoljskih programih;

(c) 

namenjeni upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

namenjeni pomorski varnosti;

(e) 

namenjeni civilnim elektronskim komunikacijskim omrežjem, ki niso javno dostopna in niso v lasti subjekta, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti;

(f) 

namenjeni izključni uporabi s strani subjektov, ki jih posamično ali skupno nadzira pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo ene od držav članic ali partnerske države;

(g) 

namenjeni diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali

(h) 

namenjeni zagotavljanju kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Belorusiji, razen za vlado Belorusije in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade Belorusije.

5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 in brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja na podlagi Uredbe (EU) 2021/821 lahko pristojni organi dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da je tako blago ali tehnologijo ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 3. marcem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se za dovoljenje zaprosi pred 1. majem 2022.
6.  
Pristojni organi vsa dovoljenja, ki se zahtevajo na podlagi tega člena, izdajo v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (EU) 2021/821, ki se smiselno uporabljajo. Dovoljenja veljajo po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če utemeljeno sklepajo, da:

(i) 

bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge V ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene, razen če so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 tega člena ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi člena 1fa(1), točka (a), ali

(ii) 

so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji, razen če so taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi odstavka 4, točka (b).

8.  
Pristojni organ lahko razveljavi, začasno prekliče, spremeni ali odvzame dovoljenje, ki ga je izdal na podlagi odstavkov 4 in 5, če meni, da so taka razveljavitev, začasen preklic, sprememba ali odvzem dovoljenja potrebni za učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 1f

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Belorusije ali k razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja, s seznama v Prilogi Va, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
2.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji ali

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.

3.  

Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali za s tem povezano zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči za nevojaško rabo in za nevojaške končne uporabnike, namenjenih za:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasni izvoz predmetov za potrebe novičarskih medijev;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

uporabo kot komunikacijske naprave za potrošnike ali

(f) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Belorusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

Z izjemo točke (f) prvega pododstavka izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od datuma, ko se je prvi izvoz izvedel.

4.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovi, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč:

(a) 

namenjeni sodelovanju med Unijo, vladami držav članic in vlado Belorusije v izključno civilne namene;

(b) 

namenjeni medvladnemu sodelovanju pri vesoljskih programih;

(c) 

namenjeni upravljanju, vzdrževanju in varnosti civilnih jedrskih zmogljivosti, predelavi jedrskega goriva ter civilnemu jedrskemu sodelovanju, zlasti na področju raziskav in razvoja;

(d) 

namenjeni pomorski varnosti;

(e) 

namenjeni civilnim elektronskim komunikacijskim omrežjem, ki niso javno dostopna in niso v lasti subjekta, ki je pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50-odstotni delež je v javni lasti;

(f) 

namenjeni izključni uporabi s strani subjektov, ki so v lastništvu oziroma pod posamičnim ali skupnim nadzorom pravne osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi zakonodaje ene od držav članic ali partnerske države;

(g) 

namenjeni diplomatskim predstavništvom Unije, držav članic in partnerskih držav, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami, ali

(h) 

namenjeni zagotavljanju kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične in pravne osebe, subjekte in organe v Belorusiji, razen za vlado Belorusije in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade Belorusije.

4a.  
Brez poseganja v odstavek 4, točka (e), in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovijo, da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč namenjeni temu, da se do 6. februarja 2024 iztečejo pogodbe in operacije, ki so v teku 5. avgusta 2023] in so potrebne za zagotavljanje civilnih telekomunikacijskih storitev beloruskemu civilnemu prebivalstvu.
5.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organ dovoli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči za nevojaško uporabo in za nevojaške končne uporabnike, potem ko ugotovi, da je tako blago ali tehnologijo ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 3. marcem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje take pogodbe, če se dovoljenje zahteva pred 1. majem 2022.
5a.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organ države članice dovoli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga, ki se uvršča pod oznake KN 8536 69 , 8536 90 , 8541 30 , 8541 60 , s seznama v Prilogi Va do 6. februarja 2024, ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, če je to potrebno za predelavo tega blaga v Belorusiji v okviru skupnega podjetja, ki je v večinski lasti podjetja s sedežem v Uniji dne 5. avgusta 2023, za namene naknadnega uvoza v Unijo in poznejše proizvodnje v Uniji blaga, namenjenega uporabi v zdravstvenem ali farmacevtskem sektorju oziroma na področju raziskav in razvoja.
6.  
Zadevni pristojni organi vsa dovoljenja, ki se zahtevajo na podlagi tega člena, izdajo v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (EU) 2021/821, ki se smiselno uporabljajo. Dovoljenja veljajo po vsej Uniji.
7.  

Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenja iz odstavkov 4 in 5 pristojni organi ne izdajo dovoljenja, če utemeljeno sklepajo, da:

(i) 

bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ naveden v Prilogi V ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene, razen če so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 tega člena ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi člena 1fa(1), ali

(ii) 

so prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in tehnologij iz odstavka 1 ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči namenjeni letalski ali vesoljski industriji, razen če so taka prodaja, dobava, prenos ali izvoz ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči dovoljeni na podlagi odstavka 4, točka (b).

8.  
Pristojni organi lahko razveljavijo, začasno prekličejo, spremenijo ali odvzamejo dovoljenje, ki so ga izdali na podlagi odstavkov 4 in 5, če menijo, da so taka razveljavitev, začasen preklic, sprememba ali odvzem dovoljenja potrebni za učinkovito izvajanje te uredbe.

▼M46

Člen 1fa

1.  

Kar zadeva subjekte iz Priloge V, lahko pristojni organi z odstopanjem od člena 1e(1) in (2) ter člena 1f(1) in (2) in brez poseganja v zahteve glede dovoljenja na podlagi Uredbe (EU) 2021/821 dovolijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije iz Priloge Va ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči šele, ko ugotovijo:

(a) 

da so tako blago ali tehnologija ali s tem povezana tehnična ali finančna pomoč potrebni za nujno preprečevanje ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje; ali

(b) 

da je tako blago ali tehnologijo ali s tem povezano tehnično ali finančno pomoč treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 3. marcem 2022, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb, če se takšno dovoljenje zahteva pred 1. majem 2022.

2.  
Pristojni organi države članice dovoljenja, ki se zahtevajo na podlagi tega člena, izdajo v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (EU) 2021/821, ki se smiselno uporabljajo. Takšna dovoljenja veljajo po vsej Uniji.
3.  
Pristojni organi lahko razveljavijo, začasno prekličejo, spremenijo ali odvzamejo dovoljenje, ki so ga izdali v skladu z odstavkom 1, če menijo, da so takšna razveljavitev, začasen preklic, sprememba ali odvzem dovoljenja potrebni za učinkovito izvajanje te uredbe.

▼C7

Člen 1fb

1.  
Uradno obvestilo pristojnemu organu iz členov 1e(3) in 1f(3) se po možnosti predloži z elektronskimi sredstvi na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz vzorcev iz Priloge Vc v vrstnem redu iz navedenih vzorcev.
2.  
Vsa dovoljenja iz členov 1e in 1f se po možnosti izdajo z elektronskimi sredstvi na obrazcih, ki vsebujejo vsaj vse elemente iz vzorcev iz Priloge Vc v vrstnem redu iz navedenih vzorcev.

▼M46

Člen 1fc

1.  
Pristojni organi izmenjajo informacije o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih v skladu s členi 1e, 1f in 1fa z drugimi državami članicami in Komisijo. Taka izmenjava informacij poteka z uporabo elektronskega sistema, razvitega v skladu s členom 23(6) Uredbe (EU) 2021/821.
2.  
Informacije, prejete na podlagi uporabe tega člena, se uporabijo samo za namen, za katerega so bile zahtevane, vključno z izmenjavami iz odstavka 4. Države članice in Komisija zagotovijo varovanje zaupnih podatkov, pridobljenih pri uporabi tega člena, v skladu s pravom Unije in zadevnim nacionalnim pravom. Države članice in Komisija zagotovijo, da se stopnja tajnosti tajnih podatkov, ki se predložijo ali izmenjajo na podlagi tega člena, ne zniža ali prekliče brez predhodnega pisnega soglasja avtorja tajnega podatka.
3.  
Preden država članica izda dovoljenje v skladu s členom 1e, 1f ali 1fa za posel, ki je skoraj povsem enak poslu, ki so ga zavrnile druge države članice in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim predloži vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.
4.  
Komisija si po posvetovanju z državami članicami po potrebi in na vzajemni podlagi izmenjuje informacije s partnerskimi državami, da bi prispevala k učinkovitosti ukrepov za nadzor izvoza iz te uredbe in k dosledni uporabi ukrepov za nadzor izvoza, ki jih izvajajo partnerske države.

▼M40

Člen 1g

1.  
Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago s seznama iz Priloge VI, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.

▼M46

1a.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavka 1

▼M44

2.  
Priloga VI vključuje blago, ki se uporablja za proizvodnjo ali izdelavo tobačnih izdelkov.

▼M46 —————

▼M40

Člen 1h

▼M44

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati ►M46  mineralni izdelki ◄ s seznama v Prilogi VII v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Belorusije ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Belorusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati ►M46  mineralni izdelki ◄ s seznama v Prilogi VII, ki se nahajajo v Belorusiji ali iz nje izvirajo;

(c) 

prevažati ►M46  mineralni izdelki ◄ s seznama v Prilogi VII, če izvirajo iz Belorusije ali se iz nje izvažajo v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz točk (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nakupe ►M46  mineralni izdelki ◄ s seznama v Prilogi VII v Belorusiji, ki so potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb kupca v Belorusiji ali humanitarnih projektov v Belorusiji.

▼M46 —————

▼M44

4.  
Odstavek 1 ne posega v prosti tranzit ►M46  mineralni izdelki ◄ s seznama v Prilogi VII, ki izvirajo iz tretje države, čez Belorusijo.

▼M40

Člen 1i

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno uvažati, kupovati ali prenašati iz Belorusije proizvode iz kalijevega klorida („pepelika“) iz Priloge VIII, ne glede na to, ali izvirajo iz Belorusije ali ne.

▼M46

1a.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavka 1

▼M46 —————

▼M40

Člen 1j

Prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so bili izdani po 29. juniju 2021, je prepovedano neposredno ali posredno kupovati, prodajati, zagotavljati investicijske storitve zanje ali pomoč pri njihovi izdaji ali drugem poslovanju z njimi, ta prepoved pa velja za:

▼M44

(a) 

Republiko Belorusijo, njeno vlado, njene javne organe, družbe ali agencije;

(b) 

veliko kreditno institucijo s seznama v Prilogi IX s sedežem v Belorusiji, katere več kot 50-odstotni delež je od 1. junija 2021 v javni lasti ali pod javnim nadzorom;

(c) 

pravno osebo, subjekt ali organ s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) ali (b) tega člena ali

(d) 

fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a), (b) ali (c) tega člena.

▼M47

Člen 1ja

1.  
Prepovedane so transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev centralne banke Belorusije, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih centralne banke Belorusije.
2.  
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi odobrijo transakcijo, če je to nujno potrebno za zagotovitev finančne stabilnosti Unije kot celote ali zadevne države članice.
3.  
Zadevna država članica nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala odobritev na podlagi odstavka 2.

Člen 1jb

Od 12. aprila 2022 je prepovedano uvrstiti delnice, kot tudi opravljati storitve v zvezi z njimi, na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, za prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Belorusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti.

▼M40

Člen 1k

1.  

Prepovedano je neposredno ali posredno sklepanje kakršnih koli dogovorov ali udeležba v dogovorih za dajanje novih posojil ali kreditov, katerih zapadlost je daljša od 90 dni, po 29. juniju 2021:

▼M44

(a) 

Republiki Belorusiji, njeni vladi, njenim javnim organom, družbam ali agencijam;

(b) 

veliki kreditni instituciji s seznama v Prilogi IX s sedežem v Belorusiji, katere več kot 50-odstotni delež je od 1. junija 2021 v javni lasti ali pod javnim nadzorom;

(c) 

pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem zunaj Unije, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka ali

(d) 

fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a), (b) ali (c) tega odstavka.

▼M40

2.  
Prepoved ne velja za posojila ali kredite, ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financiranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančne storitve med Unijo in katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni za izvrševanje izvozne ali uvozne pogodbe.
3.  

Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, izda dovoljenje za dajanje posojil ali kreditov iz odstavka 1 ali za udeležbo pri njih, če ugotovi, da:

(i) 

so zadevne dejavnosti namenjene zagotavljanju podpore beloruskemu civilnemu prebivalstvu, kot so humanitarna pomoč, okoljski projekti in jedrska varnost ali je posojilo ali kredit potreben za izpolnjevanje zakonskih ali regulativnih obveznosti obveznih rezerv ali podobnih obveznosti, da se izpolnijo merila solventnosti in likvidnosti za finančne subjekte v Belorusiji, ki so v večinski lasti finančnih institucij Unije; ter

(ii) 

zadevne dejavnosti ne prinašajo sredstev ali gospodarskih virov, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago osebi, subjektu ali organu iz člena 2 ali v njegovo korist.

Pristojni organ pri uporabi pogojev iz točk (i) in (ii) zahteva ustrezne informacije glede uporabe izdanega dovoljenja, vključno z informacijami o namenu zadevnih dejavnosti ter o drugih strankah, udeleženih v teh dejavnostih.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena v roku dveh tednov od odobritve.

▼M46 —————

▼M42

Člen 1l

1.  

Prepovedano je zagotavljanje zavarovalniških ali pozavarovalniških storitev:

▼M44

(i) 

Republiki Belorusiji, njeni vladi, njenim javnim organom, družbam ali agencijam ali

▼M42

(ii) 

kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, ki deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (i).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za zagotavljanje obveznega zavarovanja odgovornosti ali zavarovanja odgovornosti do tretjih oseb beloruskim osebam, subjektom ali organom, kadar se zavarovano tveganje nahaja v Uniji, ali za zagotavljanje zavarovanja za beloruska diplomatska ali konzularna predstavništva v Uniji.

▼M46 —————

▼M40

Člen 1m

▼M47

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje prepovedim iz te uredbe.

▼M40

Člen 1n

Poleg prepovedi iz člena 1k, Evropska investicijska banka (EIB):

(a) 

ne sme izvesti nobenega izplačila ali plačila na podlagi veljavnih pogodb ali v povezavi s temi pogodbami, sklenjenimi z Republiko Belorusijo ali katerim koli beloruskim javnim organom ter EIB; ter

(b) 

ustavi izvajanje vseh veljavnih pogodb za storitve tehnične pomoči projektom, ki se izvajajo v Belorusiji in financirajo na podlagi pogodb iz točke (a) ter so namenjeni pridobivanju neposredne ali posredne koristi za Republiko Belorusijo ali kateri koli beloruski javni organ.

▼M46

Člen 1o

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati lesne izdelke s seznama iz Priloge X v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Belorusije; ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Belorusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati lesne izdelke s seznama iz Priloge X, ki se nahajajo v Belorusiji ali izvirajo iz Belorusije;

(c) 

prevažati lesne izdelke iz Priloge X, če izvirajo iz Belorusije ali se izvažajo iz Belorusije v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavkov (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 do 4. junija 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

Člen 1p

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati cementne izdelke s seznama iz Priloge XI v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Belorusije ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Belorusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati cementne izdelke s seznama iz Priloge XI, ki se nahajajo v Belorusiji ali izvirajo iz Belorusije;

(c) 

prevažati cementne izdelke iz Priloge XI, če izvirajo iz Belorusije ali se izvažajo iz Belorusije v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavkov (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 do 4. junija 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

Člen 1q

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XII v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Belorusije ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Belorusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XII, ki se nahajajo v Belorusiji ali izvirajo iz Belorusije;

(c) 

prevažati izdelke iz železa in jekla s seznama iz Priloge XII, če izvirajo iz Belorusije ali se izvažajo iz Belorusije v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavkov (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 do 4. junija 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

Člen 1r

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno uvažati izdelke iz kavčuka in gume s seznama iz Priloge XIII v Unijo, če:

(i) 

izvirajo iz Belorusije ali

(ii) 

so bili izvoženi iz Belorusije;

(b) 

neposredno ali posredno kupovati izdelke iz kavčuka in gume s seznama iz Priloge XIII, ki se nahajajo v Belorusiji ali izvirajo iz Belorusije;

(c) 

prevažati izdelke iz kavčuka in gume s seznama iz Priloge XIII, če izvirajo iz Belorusije ali se izvažajo iz Belorusije v katero koli drugo državo;

(d) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavkov (a), (b) in (c).

2.  
Prepovedi iz odstavka 1 do 4. junija 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

Člen 1s

1.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati stroje s seznama iz Priloge XIV ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji;

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v zvezi s prepovedmi iz odstavka (a).

2.  

Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz strojev iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične in finančne pomoči za nevojaško rabo in nevojaške končne uporabnike namenjene za:

(a) 

humanitarne namene, izredne zdravstvene razmere, nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resen in obsežen vpliv na zdravje in varnost ljudi ali na okolje ali v odziv na naravne nesreče;

(b) 

medicinske ali farmacevtske namene;

(c) 

začasno uporabo v novičarskih medijih;

(d) 

posodobitev programske opreme;

(e) 

uporabo kot komunikacijske naprave za potrošnike;

(f) 

zagotavljanje kibernetske varnosti in informacijske varnosti za fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe v Belorusiji, razen za rusko vlado in podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruske vlade, ali

(g) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Belorusijo, omejeno na osebne predmete, gospodinjske predmete, vozila ali delovno opremo, ki so v lasti navedenih posameznikov in niso namenjeni prodaji.

Z izjemo točk (f) in (g) izvoznik v carinski deklaraciji navede, da se predmeti izvažajo v okviru ustrezne izjeme, določene v tem odstavku, in pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvesti o prvi uporabi ustrezne izjeme v 30 dneh od tega prvega izvoza.

3.  
Prepovedi iz odstavka 1 do 4. junija 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.

▼M55

Člen 1sa

1.  
Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije, primerne za uporabo v letalski ali vesoljski industriji, s seznama v Prilogi XVII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
2.  
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati zavarovanje ali pozavarovanje v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XVII kateri koli osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
3.  
Prepovedano je izvajati eno ali več od naslednjih dejavnosti: neposredno ali posredno izvajati obnovo, popravilo, pregled, zamenjavo, spremembo ali odpravo okvare zrakoplova ali komponente, razen pregleda pred letom, v zvezi z blagom in tehnologijami iz Priloge XVII, za katero koli fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.
4.  

Prepovedano je:

(a) 

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologij kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji ali

(b) 

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijami iz odstavka 1 za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz tega blaga in tehnologij ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji.

5.  
Prepovedi iz odstavkov 1 in 4 do 4. septembra 2023 se ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 5. avgustom 2023, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.
6.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 4 lahko pristojni nacionalni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo izvedbo finančnega zakupa zrakoplova, sklenjenega pred 5. avgustom 2023, potem ko ugotovijo, da:

(a) 

je nujno treba zagotoviti odplačilo zakupa pravni osebi, subjektu ali organu, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava države članice in za katerega ne veljajo nobeni omejevalni ukrepi iz te uredbe, in

(b) 

beloruski strani ne bodo dani na voljo nobeni gospodarski viri, razen prenosa lastništva nad zrakoplovom po celotnem odplačilu finančnega zakupa.

7.  
Z odstopanjem od odstavkov 1 in 4 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga, ki se uvršča pod oznake KN 8517 71 00 , 8517 79 00 in 9026 00 00 , s seznama v Prilogi XVII ali zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči, potem ko ugotovijo, da je to potrebno za zdravstvene ali farmacevtske namene ali za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano ali s prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije.

Pri odločanju o zahtevkih za odobritve za zdravstvene, farmacevtske ali humanitarne namene v skladu s tem odstavkom nacionalni pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v Belorusiji, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.

8.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenih, izdanih na podlagi tega člena, v dveh tednih po odobritvi.
9.  
Prepoved iz odstavka 1 ne posega v člen 1e(4), točka (b) in člen 1f(4), točka (b).
10.  
Prepoved iz odstavka 4, točka (a), se ne uporablja za izmenjavo informacij, namenjenih razvoju tehničnih standardov v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1 tega člena.

▼M47

Člen 1t

1.  
Prepovedano je zagotavljati javno financiranje ali javno finančno pomoč za trgovino z Belorusijo ali vlaganje v Belorusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za:

(a) 

zavezujoče finančne obveznosti ali obveznosti finančne pomoči, sprejete pred 10. marcem 2022;

(b) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči do skupne vrednosti 10 000 000  EUR na projekt v korist malih in srednjih podjetij s sedežem v Uniji; ali

(c) 

zagotavljanje javnega financiranja ali javne finančne pomoči za trgovino s hrano in za kmetijske, medicinske ali humanitarne namene.

Člen 1u

1.  
Prepovedano je sprejemati depozite od beloruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Belorusiji, ali od pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Belorusiji, če skupna vrednost depozitov fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na kreditno institucijo presega 100 000  EUR.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice, države članice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, ali za fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici, državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali Švici.
3.  
Odstavek 1 se ne uporablja za depozite, ki so potrebni za neprepovedano čezmejno trgovino z blagom in storitvami med Unijo in Belorusijo.

Člen 1v

1.  

Z odstopanjem od člena 1u(1) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita:

(a) 

potreben za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 5u(1) in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za hrano, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b) 

namenjen izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

potreben za kritje izrednih izdatkov, če ustrezni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(d) 

potreben za uradne naloge diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, točke (a), (b) in (d), v dveh tednih po odobritvi.

Člen 1w

1.  

Z odstopanjem od člena 1u(1) lahko pristojni organi odobrijo sprejem takega depozita pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko se prepričajo, da je sprejem takega depozita:

(a) 

nujen za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacije, ali

(b) 

potreben za dejavnosti civilne družbe, ki neposredno spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno državo v Belorusiji.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

Člen 1x

1.  
Centralnim depotnim družbam Unije je prepovedano opravljati kakršne koli storitve, kot so opredeljene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 909/2014, za prenosljive vrednostne papirje, izdane po 12. aprilu 2022, kateremu koli beloruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Belorusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

Člen 1y

▼M48

1.  
Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v kateri koli uradni valuti države članice, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, kateremu koli beloruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Belorusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji.

▼M47

2.  
Odstavek 1 se ne uporablja za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici.

Člen 1z

Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti, kreditne institucije:

(a) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, ali Komisiji najpozneje do 27. maja 2022 predložijo seznam depozitov, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo beloruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Belorusiji, ali pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem v Belorusiji. Vsakih 12 mesecev predložijo posodobljene podatke o zneskih teh depozitov;

(b) 

pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri se nahajajo, predložijo informacije o depozitih, ki presegajo 100 000  EUR in jih imajo beloruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo v Belorusiji, ki so pridobili državljanstvo države članice ali pravico do prebivanja v državi članici prek sheme državljanstva za vlagatelje oziroma sheme prebivanja za vlagatelje.

▼M48

Člen 1za

1.  
Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v kateri koli uradni valuti države članice, Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji, vključno z vlado in centralno banko Belorusije, ali za uporabo v Belorusiji.
2.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v kateri koli uradni valuti države članice, če so takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz potrebni za:

(a) 

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Belorusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, ali

(b) 

uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Belorusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.

▼M51

Člen 1zb

1.  
Pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge XV ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XV, je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih podatkov.
2.  
Za vsako pravno osebo, subjekt ali organ iz Priloge XV se prepoved iz odstavka 1 uporablja od datuma, določenega v navedeni prilogi. Prepoved se od tega istega datuma uporablja za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ s sedežem v Belorusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama iz Priloge XV.

▼M48

Člen 1zc

1.  
Vsem podjetjem za cestni prevoz s sedežem v Belorusiji je prepovedan cestni prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno s tranzitom.
2.  
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za podjetja za cestni prevoz, ki prevažajo pošto kot univerzalno storitev.
3.  

Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja do 16. aprila 2022 za prevoz blaga, ki se je začel pred 9. aprilom 2022, pod pogojem, da za vozilo podjetja za cestni prevoz velja naslednje:

(a) 

na ozemlju Unije je bilo že dne 9. aprila 2022 ali

(b) 

za vrnitev v Belorusijo je potreben tranzit skozi Unijo.

4.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo prevoz blaga podjetju za cestni prevoz s sedežem v Belorusiji, če pristojni organi ugotovijo, da je tak prevoz potreben za:

(a) 

nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi derivati, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude v Unijo;

(b) 

nakup, uvoz ali prevoz farmacevtskih, medicinskih, kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s pšenico in gnojili, katerih uvoz, nakup in prevoz je dovoljen v skladu s to uredbo;

(c) 

humanitarne namene; ali

(d) 

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic v Belorusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in predstavništvi ali mednarodnimi organizacijami v Belorusiji, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

5.  
Zadevna država članica v dveh tednih po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 4.

▼M15

Člen 2

1.  
Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo ali so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti in organi, navedeni v Prilogi I.
2.  
Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom iz Priloge I niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.
3.  
Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.
4.  
Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, ki jih je Svet v skladu s točko (a) člena 4(1) Sklepa Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji ( 6 ) opredelil kot odgovorne za hude kršitve človekovih pravic ali izvajanje represivnih ukrepov nad civilno družbo in demokratično opozicijo, ali kot osebe, katerih dejavnosti kakor koli drugače resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji, ali kot katere koli fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, povezane z njimi, ter kot pravne osebe, subjekte ali organe, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.
5.  
Priloga I vsebuje tudi seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, ki jih je Svet v skladu s točko (b) člena 4(1) Sklepa 2012/642/SZVP opredelil kot tiste, ki izkoriščajo Lukašenkov režim ali ga podpirajo, ter pravnih oseb, subjektov in organov, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

▼M28 —————

▼M41

6.  

Priloga I vsebuje tudi seznam:

(a) 

fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere je Svet v skladu s členom 4(1), točka (c), Sklepa 2012/642/SZVP, ugotovil, da organizirajo ali prispevajo k dejavnostim Lukašenkovega režima, kar omogoča:

(i) 

nezakonit prehod zunanjih meja Unije ali

(ii) 

tihotapljenje prepovedanega blaga in nezakonit prenos omejenega blaga, vključno z nevarnim blagom, na ozemlje države članice in

(b) 

pravnih oseb, subjektov in organov, ki jih je Svet v skladu s členom 4(1), točka (d), Sklepa 2012/642/SZVP, opredelil kot pravne osebe, subjekte ali organe, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb, subjektov ali organov iz točke (a).

▼M44

Člen 2a

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe, določene v tej uredbi, za svoje ravnanje niso odgovorni.

▼M4

Člen 2b

1.  
►M15  Prilogi I ◄ so navedeni tudi razlogi za uvrstitev oseb, subjektov in organov na seznam.
2.  
►M15  Prilogi I ◄ so navedeni tudi razpoložljivi podatki, ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov. Pri fizičnih osebah lahko takšni podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih lahko takšni podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

▼M4

Člen 3

▼M37

1.  

Pristojni organ države članice, naveden v Prilogi II, lahko odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se mu zdi primerno, potem ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi I, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov.

▼M44

(d) 

namenjeni izključno za:

(i) 

humanitarne namene, vključno z opravljanjem letov za evakuacijo ali repatriacijo oseb ali za pobude, ki zagotavljajo podporo žrtvam naravnih, jedrskih ali kemičnih nesreč;

(ii) 

opravljanje letov v okviru postopkov mednarodne posvojitve;

(iii) 

opravljanje letov, potrebnih za udeležbo na srečanjih z namenom iskanja rešitve krize v Belorusiji ali spodbujanja političnih ciljev omejevalnih ukrepov ali

(iv) 

zasilni pristanek, vzlet ali prelet letalskega prevoznika EU;

▼M37

(e) 

potrebni za obravnavo kritičnih in jasno opredeljenih zadev v zvezi z varnostjo v zračnem prometu in po predhodnem posvetovanju z Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu.

▼M4

2.  
Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov pod takšnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko ugotovijo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da zadevna država članica o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba odobriti posebno dovoljenje, uradno obvesti vse ostale države članice in Komisijo najmanj dva tedna pred odobritvijo.
3.  
Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o kakršnem koli dovoljenju, izdanem v skladu z odstavkom 1 ali 2.

▼M44

Člen 3a

1.  

Z odstopanjem od člena 2(1) lahko pristojni organi odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščeni na seznam iz Priloge I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo zahtevkov, ki so zavarovani s tako odločbo ali so v taki odločbi priznani kot veljavni, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c) 

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ter

(d) 

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.  
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1, v dveh tednih po odobritvi.

▼B

Člen 4

1.  

Člen 2 (2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a) 

obresti ali drugih dohodkov na navedenih računih; ali

(b) 

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet določb te uredbe,

ob pogoju, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet člena 2(1).

2.  
Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v EU, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

▼M8

Člen 4a

Z odstopanjem od člena 2(1), kadar zapade plačilo fizične ali pravne osebe, subjekta ali organ s seznama iz ►M15  Priloge I ◄ , na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred datumom, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

zadevni pristojni organ je ugotovil, da plačilo ni, neposredno ali posredno, v korist osebe, subjekta ali organa s seznama iz ►M15  Priloge I ◄ , ter

(ii) 

zadevna država članica je najmanj dva tedna pred odobritivijo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo odobrila dovoljenje.

▼M14

Člen 4b

Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov, potem ko se prepričajo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

▼M3

Člen 5

1.  

Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a) 

pristojnim organom, ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, v državi, v katerih prebivajo ali se nahajajo, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izpolnjevanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, in neposredno ali posredno posredujejo te informacije Komisiji ter

(b) 

sodelujejo s pristojnimi organi, ki so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.  
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

▼B

Člen 6

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja z razpoložljivimi sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe oz. subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

▼M47

Člen 7

1.  

Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije v zvezi z:

(a) 

odobritvami, izdanimi na podlagi te uredbe;

(b) 

informacijami, prejetimi na podlagi člena 1z;

(c) 

kršitvami in težavami pri izvrševanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.  
Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih informacijah, ki so jim na voljo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.
3.  
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo za namene, za katere so bile poslane ali prejete, vključno z zagotavljanjem učinkovitosti ukrepov iz te uredbe.

▼M46

Člen 8

Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogi II in Vc na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

▼M4

Člen 8a

1.  
Kadar Svet sklene, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni ►M15  Prilogo I ◄ .
2.  
Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za vključitev na seznam, obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1 bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer taki fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.
3.  
Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.
4.  
Seznama iz ►M15  Priloge I ◄ se pregledata v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev.

▼M28 —————

▼M36

Člen 8b

1.  
Vsem zrakoplovom, ki jih upravljajo beloruski letalski prevozniki, tudi tisti, ki delujejo kot prevozniki, ki tržijo lete, v okviru dogovorov o letih pod skupno oznako ali skupinski prodaji, se prepove pristanek na in vzlet z ozemlja Unije, ali njegov prelet.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja v primeru zasilnega pristanka ali zasilnega preleta.

Člen 8c

1.  
Z odstopanjem od člena 8b lahko pristojni organi držav članic iz Priloge II zrakoplovu odobrijo pristanek na in vzlet z ozemlja Unije, ali njegov prelet, če so ti pristojni organi ugotovili, da je tak pristanek, vzlet ali prelet potreben zaradi humanitarnih ali katerih koli drugih namenov, ki so skladni s cilji te uredbe.
2.  
Države članice ali zadevne države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

▼M47

Člen 8ca

1.  
Upravitelj omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba podpira Komisijo in države članice pri izvajanju členov 2(2) in 8b te uredbe in zagotavljanju skladnosti z njima. Upravitelj omrežja zlasti zavrne vse načrte letov, ki jih vložijo letalski operaterji, v katerih je navedena namera za izvajanje dejavnosti nad ozemljem Unije ali Belorusije, ki pomenijo kršitev določb te uredbe, tako da pilotu ni dovoljeno leteti.
2.  
Upravitelj omrežja Komisiji in državam članicam na podlagi analize načrtov letov redno pošilja poročila o izvajanju člena 8b.

▼M44

Člen 8d

1.  

V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a) 

imenovana fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I;

▼M47

(b) 

subjekti iz členov 1j, 1k, 1l in 1zb ali s seznamov iz prilog V, IX in XV;

▼M44

(c) 

katera koli druga beloruska oseba, subjekt ali organ, vključno z belorusko vlado;

(d) 

katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a), (b) ali (c) tega odstavka.

2.  
V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi oseba, ki uveljavlja zahtevek.
3.  
Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 8e

1.  

Svet, Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) obdelujejo osebne podatke, potrebne za opravljanje nalog, ki jih imajo po tej uredbi. Te naloge vključujejo:

(a) 

kar zadeva Svet, pripravo sprememb in spremembe Priloge I;

(b) 

kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;

(c) 

kar zadeva Komisijo:

(i) 

dodajanje vsebine Priloge I na elektronski prečiščeni seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije Unije, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

▼M47

(ii) 

obdelavo informacij o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev, informacije o depozitih in informacije o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

▼M44

2.  
Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko po potrebi obdelujejo ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, s kazenskimi obsodbami teh oseb ali z varnostnimi ukrepi v zvezi s takimi osebami samo, kolikor je taka obdelava potrebna za pripravo Priloge I.
3.  
Za namene te uredbe so Svet, Komisija in visoki predstavnik določeni za „upravljavca“ v smislu točke 8 člena 3 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), da se zagotovi, da lahko zadevne fizične osebe uveljavljajo svoje pravice na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.

▼B

Člen 9

▼M51

1.  
Države članice določijo pravila o kaznih vključno s primernimi kazenskimi sankcijami, ki se uporabljajo za kršitve določbe te uredbe ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice zagotovijo tudi primerne ukrepe za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s takimi kršitvami.

▼B

2.  
Države članice po začetku veljavnosti uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o zadevnih pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

▼M3

Člen 9a

1.  
Države članice imenujejo pristojne organe iz členov 3, 4(2) in 5 ter jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II.
2.  
Države članice do 31. julija 2008 uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki, in jo sproti obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

▼M4

Člen 9b

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

▼B

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

— 
na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;
— 
na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;
— 
za vse fizične osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki imajo državljanstvo države članice;
— 
za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so registrirani v kateri od držav članic ali ustanovljeni z njenim zakonom;
— 
za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M35
PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 2(1)

A.   Fizične osebe iz člena 2(1) 

Ime (angleško prečrkovanje beloruskega zapisa)

(angleško prečrkovanje ruskega zapisa)

Ime

(belorusko črkovanje)

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Položaj(-i): nekdanji minister za notranje zadeve; nekdanji vodja varnostne službe predsednika

Datum rojstva: 7. 2. 1956

Kraj rojstva: Smolensk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Ni sprožil preiskave v primeru nepojasnjenih izginotij Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dmitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji minister za notranje zadeve in nekdanji vodja varnostne službe predsednika. Kot minister za notranje zadeve je bil do svoje upokojitve iz zdravstvenih razlogov 6. aprila 2009 odgovoren za represijo mirnih demonstracij. Predsednikova administracija mu je zagotovila stanovanje v okrožju nomenklature Drozdi v Minsku. Oktobra 2014 mu je predsednik Lukašenko podelil odlikovanje „za zasluge“ tretje stopnje.

24.9.2004

▼M45

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Položaj(i): Nekdanji poveljnik posebne odzivne skupine na ministrstvu za notranje zadeve (SOBR)

Poveljnik enote OMON

Datum rojstva: 1966

Kraj rojstva: Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Naslov: ‘Honour’, Belorusko združenje veteranov posebnih enot ministrstva za notranje zadeve, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belorusija

Spol: moški

Ključna oseba pri nepojasnjenih izginotjih Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji poveljnik posebne odzivne skupine na ministrstvu za notranje zadeve.

Poslovnež, vodja „Honour“, združenja veteranov posebnih enot ministrstva za notranje zadeve pri ministrstvu za notranje zadeve.

Med surovim zatiranjem protestnikov v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 je bil opredeljen kot poveljujoči enoti OMON.

24. 9. 2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Položaj(i): Nekdanji vodja direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika

Datum rojstva: 26. 5. 1958

Kraj rojstva: Soltanishki, regija/pokrajina Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Naslov: Direktorat za upravljanje premoženja beloruskega predsednika, 38 Karl Marx St., 220016 Minsk, Belorusija

Spol: moški

Nekdanji vodja direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika. Odgovoren za nepojasnjena izginotja Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji sekretar varnostnega sveta. Zdaj posebni pomočnik/pribočnik predsednika.

Še vedno je vpliven in dejaven član Lukašenkovega režima.

24. 9. 2004

▼M35

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Položaj(-i): nekdanji minister za notranje zadeve; nekdanji namestnik vodje predsednikove administracije

Datum rojstva: 5. 8. 1946

Kraj rojstva: Onor, regija/pokrajina Sakhalin, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Naslov: ‘Honour’, Belorusko združenje veteranov posebnih enot ministrstva za notranje zadeve (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belorusija

Spol: moški

Odgovoren za nepojasnjena izginotja Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dmitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji minister za turizem in šport, nekdanji minister za notranje zadeve in nekdanji namestnik vodje predsednikove administracije.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Položaj(-i): nekdanji minister za notranje zadeve, generalpodpolkovnik milice (policija); pomočnik predsednika Republike Belorusije – inšpektor za regijo/ pokrajino Grodno/Hrodna

Datum rojstva: 21. 6. 1966

Kraj rojstva: Ordzhonikidze, nekdanja ZSSR (zdaj Vladikavkaz, Ruska federacija)

Spol: moški

Kot nekdanji minister za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot pomočnik beloruskega predsednika – inšpektor za regijo/pokrajino Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Položaj(-i): nekdanji prvi namestnik ministra za notranje zadeve;

namestnik ministra za notranje zadeve – vodja kriminalistične milice, polkovnik milice (policija)

Datum rojstva: 14. 2. 1975

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji prvi namestnik ministra za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik ministra za notranje zadeve. Še naprej opravlja funkcijo vodje kriminalistične milice.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Položaj(-i): nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve; generalpodpolkovnik milice (policija);

pomočnik predsednika Republike Belorusije – inšpektor za regijo/pokrajino Minsk

Datum rojstva: 29. 4. 1965

Kraj rojstva: okrožje Vetkovski (Vetka), nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot pomočnik beloruskega predsednika – inšpektor za regijo/pokrajino Minsk.

2.10.2020

▼M45

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Položaj(i): Nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve, generalmajor milice (policija)

Minister za pravosodje

Datum rojstva: 21. 9. 1966

Kraj rojstva: Yasinovataya, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik ministra na ministrstvu za notranje zadeve je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot minister za pravosodje.

2. 10. 2020

▼M35

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Položaj(-i): nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve, nekdanji poveljnik sil notranjega ministrstva;

prvi namestnik ministra za notranje zadeve, vodja policije za javno varnost, generalmajor milice (policija)

Datum rojstva: 17. 4. 1976

Kraj rojstva: Slonim, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik ministra na ministrstvu za notranje zadeve in poveljnik notranjih enot pri ministrstvu za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve, zlasti notranjih enot pod njegovim nadzorom, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot prvi namestnik ministra za notranje zadeve in vodja policije za javno varnost.

2.10.2020

▼M53

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Položaj(i): nekdanji namestnik poveljnika notranjih enot

Datum rojstva: 18.3.1967

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik poveljnika notranjih enot pri ministrstvu za notranje zadeve je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve, zlasti notranjih enot pod njegovim nadzorom, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Marca 2022 je bil z odlokom Aleksandra Lukašenka premeščen v rezervno sestavo. Ima pravico nositi vojaško uniformo in oznake.

2.10.2020

▼M35

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Položaj(-i): poveljnik posebne enote za hitro odzivanje, podpolkovnik

Spol: moški

Kot poveljnik posebne enote za hitro odzivanje na ministrstvu za notranje zadeve je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom sil navedene posebne enote po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Položaj(-i): vodja oddelka za varnost in varovanje pri ministrstvu za notranje zadeve

Datum rojstva: 14. 10. 1975

Kraj rojstva: vas Rublevsk, okrožje Kruglyanskiy, regija/pokrajina Mogilev/Mahiliou , nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot vodja oddelka za varnost in varovanje pri ministrstvu za notranje zadeve sodeluje v kampanji represije in ustrahovanja pod vodstvom sil ministrstva za notranje zadeve po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Položaj(-i): vodja OMON („Policijski odred za posebne namene“) za izvršni odbor mesta Minsk

Datum rojstva: 1. 6. 1972

Kraj rojstva: vas Gorodilovo, regija/pokrajina Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot poveljnik sil OMON v Minsku je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom navedenih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Položaj(-i): nekdanji vodja glavnega direktorata za notranje zadeve izvršnega odbora mesta Minsk;

minister za notranje zadeve, generalmajor milice (policija)

Datum rojstva: 5. 5. 1975

Kraj rojstva: vas Malinovka, regija/pokrajina Mogilev/Mahiliou, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji vodja glavnega direktorata za notranje zadeve izvršnega odbora mesta Minsk je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom policijskih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot minister za notranje zadeve.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Položaj(-i): nekdanji vodja policijskega oddelka v okrožju Moskovski v Minsku;

namestnik vodje mestne policije v Minsku, vodja kriminalistične policije

Spol: moški

Kot nekdanji vodja policijskega oddelka v okrožju Moskovski v Minsku je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedenem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik vodje mestne policije v Minsku in vodja kriminalistične policije.

2.10.2020

▼M45

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Položaj(i): Nekdanji namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v okrožju Moskovski (Moskovsky) v Minsku, vodja kriminalistične policije

Vodja okrožnega oddelka za notranje zadeve v Leninskem (Leninsky) okrožju v Minsku

Spol: moški

Kot nekdanji prvi namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v okrožju Moskovski v Minsku in vodja kriminalistične policije je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedenem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja okrožnega oddelka za notranje zadeve v Leninskem okrožju v Minsku.

2. 10. 2020

▼M53

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Položaj(i): prvi namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v okrožju Moskovski v Minsku, vodja policije za javni red

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v okrožju Moskovski v Minsku in vodja policije za javni red je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedenem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima in je prvi namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v okrožju Moskovski v Minsku, vodja policije za javno varnost.

2.10.2020

▼M45

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Položaj(i): Nekdanji vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel

Vodja akademije ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 24. 3. 1975

Kraj rojstva: Mahiliou/Mogilev, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedeni regiji/pokrajini po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja akademije ministra za notranje zadeve.

2. 10. 2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Položaj(i): Nekdanji prvi namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel, vodja kriminalistične policije

Vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Brest

Datum rojstva: 26. 7. 1977

Spol: moški

Kot nekdanji prvi namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel in vodja kriminalistične policije je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedeni regiji/pokrajini po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Brest.

2. 10. 2020

▼M53

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Položaj(i): prvi namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel, vodja policije za javni red

nekdanji namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel, vodja policije za javni red, nekdanji namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 26.1.1972

Kraj rojstva: Gomel/Homyel, regija/pokrajina Gomel/Homyel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel in vodja policije za javni red je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedeni regiji/pokrajini po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot prvi namestnik vodje oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Gomel/Homyel, vodja policije za javni red.

2.10.2020

▼M45

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Položaj(i): Nekdanji vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Brest, generalmajor milice (policija)

Vodja oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora regije/pokrajine Minsk

Datum rojstva: 22. 12. 1971

Kraj rojstva: Kapyl, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji vodja oddelka za notranje zadeve pri izvršnem odboru regije/pokrajine Brest in generalmajor milice je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja miroljubnih protestnikov v navedeni regiji/pokrajini po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja, prekomerno uporabo sile in grdo ravnanje, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora regije/pokrajine Minsk.

2. 10. 2020

▼M53

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Položaj(i): nekdanji vodja OMON („Policijski odred za posebne namene“) v kraju Vitebsk/Viciebsk

Datum rojstva: 20.9.1975

Spol: moški

Kot nekdanji poveljnik sil OMON v Vitebsku/Viciebsku je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom navedenih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi.

2.10.2020

▼M35

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Položaj(-i): vodja OMON („Policijski odred za posebne namene“) v kraju Gomel/Homyel

Spol: moški

Kot poveljnik sil OMON v Gomelu/Homyelu je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom navedenih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Položaj(-i): vodja OMON („Policijski odred za posebne namene“) v kraju Brest

Spol: moški

Kot poveljnik sil OMON v Brestu je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom navedenih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Položaj(-i): vodja oddelka za kazensko prevzgojo na ministrstvu za notranje zadeve, generalmajor milice (policija)

Spol: moški

Kot vodja oddelka za kazensko prevzgojo, ki ima pristojnost nad centri Ministerstva za notranje zadeve za pridržanje, je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje s priprtimi, vključno z mučenjem, v teh centrih za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020 ter za vsesplošno nasilno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Položaj(-i): vodja centra za pridržanje Akrestina v Minsku

Spol: moški

Kot vodja centra za pridržanje Akrestina v Minsku je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje s priprtimi, vključno z mučenjem, v tem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Položaj(-i): nekdanji predsednik odbora za državno varnost (KGB);

nekdanji državni sekretar varnostnega sveta;

pomočnik predsednika Republike Belorusije – inšpektor za regijo/pokrajino Brest

Datum rojstva: 19. 6. 1964

Kraj rojstva: Radostovo, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji predsednik KGB je odgovoren za sodelovanje KGB v kampanji represije in ustrahovanja po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in članov opozicije ter grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot pomočnik beloruskega predsednika – inšpektor za regijo/pokrajino Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Položaj(-i): prvi namestnik predsednika odbora za državno varnost (KGB)

Leto rojstva: 1972

Kraj rojstva: Borisov/Barisaw, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot prvi namestnik predsednika KGB je odgovoren za sodelovanje KGB v kampanji represije in ustrahovanja po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in članov opozicije ter grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Položaj(-i): namestnik predsednika odbora za državno varnost (KGB)

Spol: moški

Kot namestnik predsednika KGB je odgovoren za sodelovanje KGB v kampanji represije in ustrahovanja po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in članov opozicije ter grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

2.10.2020

▼M45

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Položaj(i): Nekdanji namestnik predsednika odbora za državno varnost (KGB)

Pomočnik predsednika Republike Belorusije – inšpektor za regijo/pokrajino Minsk

Spol: moški

Čin: generalmajor

Kot nekdanji namestnik predsednika KGB je bil odgovoren za sodelovanje KGB v kampanji represije in ustrahovanja po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in članov opozicije ter grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot pomočnik predsednika Republike Belorusije – inšpektor za regijo/pokrajino Minsk.

2. 10. 2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Položaj(i): Nekdanji namestnik predsednika odbora za državno varnost (KGB)

Namestnik predsednika prezidija Nacionalne akademije znanosti

Spol: moški

Čin: generalmajor

Kot nekdanji namestnik predsednik odbora za državno varnost (KGB) je bil odgovoren za sodelovanje KGB v kampanji represije in ustrahovanja po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in članov opozicije ter grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik predsednika prezidija Nacionalne akademije znanosti.

2. 10. 2020

▼M35

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Položaj(-i): nekdanji generalni tožilec Republike Belorusije;

veleposlanik Republike Belorusije v Armeniji

Datum rojstva: 11. 7. 1960

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji generalni tožilec je odgovoren za vsesplošno uporabo kazenskih postopkov z namenom diskvalifikacije opozicijskih kandidatov pred predsedniškimi volitvami leta 2020 in preprečitve osebam, da se vključijo v koordinacijski svet, ki ga je ustanovila opozicija, da bi izpodbijala izid volitev.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot veleposlanik Belorusije v Armeniji.

2.10.2020

▼M45

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Položaj(i): Nekdanja predsednica osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 29. 1. 1953

Kraj rojstva: Slutsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Kot nekdanja predsednica osrednje volilne komisije (CEC) je bila odgovorna za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njeno vodstvo sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2. 10. 2020

▼M35

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Položaj(-i): namestnik predsednice osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 30. 10. 1964

Kraj rojstva: Kolomyia, regija/pokrajina Ivano-Frankivsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: moški

Kot namestnik predsednice CEC je odgovoren za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njeno vodstvo sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M53

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Položaj(i): nekdanja sekretarka osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 1.7.1971

Spol: ženski

Kot nekdanja sekretarka CEC je bila odgovorna za njeno neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, njeno neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njeno vodstvo sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M35

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Položaj(-i): član osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 10. 10. 1975

Spol: moški

Kot član zbora CEC je odgovoren za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Položaj(-i): članica osrednje volilne komisije (CEC)

Leto rojstva: 1976

Spol: ženski

Kot članica zbora CEC je odgovorna za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Položaj(-i): član osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 3. 1. 1969

Spol: moški

Kot član zbora CEC je odgovoren za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M53

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Položaj(i): nekdanja članica osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 6.8.1959

Kraj rojstva: Podilsk, regija/pokrajina Odessa, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: ženski

Kot nekdanja članica zbora CEC je bila odgovorna za njeno neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, njeno neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M35

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Položaj(-i): član osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 21. 7. 1957

Spol: moški

Kot član zbora CEC je odgovoren za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M53

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Položaj(i): nekdanji član osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 19.2.1979

Kraj rojstva: Lyuban, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji član zbora CEC je bil odgovoren za njeno neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, njeno neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Položaj(i): nekdanja članica osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 26.9.1970

Spol: ženski

Kot nekdanja članica zbora CEC je bila odgovorna za njeno neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, njeno neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

▼M35

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Položaj(-i): član osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 16. 8. 1972

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot član zbora CEC je odgovoren za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Položaj(-i): članica osrednje volilne komisije (CEC)

Datum rojstva: 2. 11. 1976

Kraj rojstva: Zhlobin, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Kot članica zbora CEC je odgovorna za neustrezno vodenje volilnega procesa v okviru predsedniških volitev leta 2020, neupoštevanje osnovnih mednarodnih standardov poštenosti in preglednosti ter poneverbo volilnih rezultatov.

CEC in njen zbor sta zlasti poskrbela za zavrnitev nekaterih opozicijskih kandidatov iz neutemeljenih razlogov in za nesorazmerne omejitve za opazovalce na voliščih. CEC je poskrbela tudi, da so volilne komisije pod njenim nadzorom sestavljene pristransko.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Položaj(-i): predsednik Republike Belorusije

Datum rojstva: 30. 8. 1954

Kraj rojstva: naselje Kopys, regija/pokrajina Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik Belorusije, ki ima nadzor nad državnimi organi, je odgovoren za nasilno represijo, ki jo je državni aparat izvajal v času pred predsedniškimi volitvami leta 2020 in po njih, zlasti za zavrnitev ključnih opozicijskih kandidatov, samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki ter ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

6.11.2020

▼M45

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Položaj(i): Nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost, član Varnostnega sveta

Predsednik nacionalnega olimpijskega komiteja Belorusije

Datum rojstva: 28. 11. 1975

Kraj rojstva: Mahiliou/Mogilev nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Številka osebnega dokumenta: 3281175A014PB8

Kot nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost in član Varnostnega sveta, ki poleg tega neformalno nadzoruje tudi beloruske varnostne sile, je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot predsednik nacionalnega olimpijskega komiteja. Na tem položaju, na katerega je bil imenovan 26. februarja 2021, je odgovoren za slabo ravnanje uradnikov nacionalnega olimpijskega komiteja z atletinjo Kristino Timanovsko med poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2020.

6. 11. 2020

▼M35

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Položaj(-i): vodja kadrovske službe predsednikovega urada

Datum rojstva: 14. 1. 1963

Kraj rojstva: vas Stolitsa, regija/pokrajina Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot vodja kadrovske službe predsednikovega urada je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zagotovitev izvrševanja njegovih pooblastil na področju notranje in zunanje politike. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Položaj(-i): predsednik odbora za državno varnost (KGB), nekdanji predsednik odbora za državni nadzor

Datum rojstva: 8. 9. 1966

Kraj rojstva: vas Privalka/Privalki, regija/pokrajina Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na vodilnem položaju predsednika odbora za državno varnost (KGB) in kot nekdanji predsednik odbora za državni nadzor je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

6.11.2020

▼M45

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Položaj(i): Nekdanji vodja glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve

Vodja uprave Leninskega (Leninsky) okrožja v Minsku.

Datum rojstva: 29. 5. 1964

Spol: moški

Kot nekdanji vodja glavnega direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru na ministrstvu za notranje zadeve je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja uprave Leninskega okrožja v Minsku.

6. 11. 2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Položaj(i): Nekdanji namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Član rezerve preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 25. 3. 1970

Kraj rojstva: vas Cierabličy, regija/pokrajina Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji predsednik preiskovalnega odbora je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu in miroljubnim protestnikom.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot član rezerve preiskovalnega odbora.

6. 11. 2020

▼M35

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Položaj(-i): nekdanji prvi namestnik predsednika preiskovalnega odbora, trenutno predsednik državnega odbora za forenziko

Datum rojstva: 7. 9. 1973

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji prvi namestnik predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu in miroljubnim protestnikom.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Položaj(-i): namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 17. 7. 1974

Kraj rojstva: Rechitsa, regija/pokrajina Gomel/Homyel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot namestnik predsednika preiskovalnega odbora je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu in miroljubnim protestnikom.

6.11.2020

▼M45

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Položaj(i): Nekdanji namestnik predsednika preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 1. 8. 1973

Kraj rojstva: Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik predsednika preiskovalnega odbora je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani tega odbora po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za preiskave, sprožene proti koordinacijskemu svetu in miroljubnim protestnikom.

6. 11. 2020

▼M35

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Položaj(-i): vodja operativno-analitičnega centra

Datum rojstva: 1. 8. 1971

Spol: moški

Kot vodja operativno-analitičnega centra je tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za prekinitev povezave s telekomunikacijskimi omrežji kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Položaj(-i): namestnik ministra za informiranje

Datum rojstva: 10. 7. 1972

Kraj rojstva: vas Koshelevo, regija/pokrajina Hrodna/Grodno, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot namestnik ministra za informiranje je odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za odločitev ministrstva za informiranje, da se v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev onemogoči dostop do neodvisnih spletnih mest in omeji dostop do interneta.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Položaj(-i): tiskovna predstavnica predsednika Belorusije

Datum rojstva: 16. 2. 1984

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Dekliški priimek: Kirsanova (rusko črkovanje: Кирсанова) ali Selyun (rusko črtkovanje: Селюн)

Spol: ženski

Kot tiskovna predstavnica predsednika Belorusije je tesno povezana s predsednikom in odgovorna za usklajevanje njegovih medijskih dejavnosti, med drugim za pripravo izjav in organizacijo javnih nastopov. To pomeni, da podpira Lukašenkov režim, tudi pri kampanji represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020. Predvsem s svojimi javnimi izjavami, ki jih je dala po predsedniških volitvah leta 2020 in v katerih je branila predsednika, hkrati pa kritizirala opozicijske aktiviste in miroljubne protestnike, je prispevala k resnemu ogrožanju demokracije in pravne države v Belorusiji.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Položaj(-i): poveljnik enote Alfa

Datum rojstva: 21. 8. 1975

Spol: moški

Kot poveljnik sil v enoti Alfa je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani teh sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Položaj(-i): nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta

Veleposlanik Republike Belorusije v Azerbajdžanu

Datum rojstva: 25. 6. 1967

Kraj rojstva: vas Revyaki, regija/pokrajina Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji državni sekretar Varnostnega sveta je tesno povezan s predsednikom in je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja s strani državnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot veleposlanik Belorusije v Azerbajdžanu.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Položaj(-i): predsednik ustavnega sodišča Republike Belorusije

Datum rojstva: 18. 10. 1954

Kraj rojstva: regija/pokrajina Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik ustavnega sodišča je odgovoren za odločitev, sprejeto 25. avgusta 2020, v kateri je ustavno sodišče rezultate potvorjenih volitev razglasilo za zakonite. S tem je podpiral in omogočal dejanja v sklopu kampanje represije in ustrahovanja s strani državnega aparata, uperjene proti miroljubnim protestnikom in novinarjem, zato je odgovoren za resno ogrožanje demokracije in pravne države v Belorusiji.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Položaj(-i): podpredsednik vlade; nekdanji predsednik izvršnega odbora mesta Minsk

Datum rojstva: 19. 7. 1962

Kraj rojstva: Zavoit, okrožje Narovlya, regija/pokrajina Gomel/Homyel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji predsednik izvršnega odbora mesta Minsk je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnih organov v Minsku, ki so bili pod njegovim nadzorom, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi. Večkrat je javno kritiziral miroljubne proteste v Belorusiji.

Na svojem sedanjem vodilnem položaju podpredsednika vlade še naprej podpira Lukašenkov režim.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Položaj(-i): predsednik beloruske radiotelevizije, direktor družbe Belteleradio

Datum rojstva: 20. 1. 1977

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na sedanjem položaju direktorja beloruske nacionalne radiotelevizije je odgovoren za širjenje državne propagande v javnih medijih in stalno podporo Lukašenkovemu režimu. Pri tem med drugim uporablja medije, da bi podprl nadaljevanje predsednikovega mandata navkljub potvorjenim predsedniškim volitvam 9. avgusta 2020 ter kasnejšemu in ponavljajočemu se nasilnemu ukrepanju proti miroljubnim in legitimnim protestom.

Eismont je javno kritiziral miroljubne protestnike in zavrnil medijsko poročanje o protestih. Prav tako je odpustil stavkajoče zaposlene v družbi Belteleradio, ki jo vodi, zato je odgovoren za kršenje človekovih pravic.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Položaj(-i): guverner regije/pokrajine Grodno/Hrodna ; nekdanji minister za zdravstvo

Datum rojstva: 30. 11. 1973

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Na nekdanjem vodilnem položaju ministra za zdravstvo je bil odgovoren za uporabo zdravstvenih služb pri represalijah nad miroljubnimi protestniki, med drugim z uporabo rešilcev za prevoz protestnikov, ki so potrebovali zdravniško pomoč, v pripor in ne v bolnišnico. Večkrat je javno kritiziral miroljubne proteste v Belorusiji, pri čemer je v eni od izjav enega od protestnikov obtožil, da je pod vplivom alkohola.

Na svojem sedanjem vodilnem položaju guvernerja regije/pokrajine Grodno/Hrodna še naprej podpira Lukašenkov režim.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Položaj(-i): predsednica državnega sveta beloruske narodne skupščine

Datum rojstva: 25. 9. 1960

Kraj rojstva: Polotsk, regija/pokrajina Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Na sedanjem vodilnem položaju predsednice državnega sveta beloruske narodne skupščine je odgovorna za podporo odločitvam predsednika na področju notranje politike. Odgovorna je za organizacijo potvorjenih volitev 9. avgusta 2020. Javno je zagovarjala nasilno ukrepanje varnostnih služb proti miroljubnim protestnikom.

17.12.2020

▼M53

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Položaj(i): svetovalec ministra na beloruskem veleposlaništvu v Moskvi v Rusiji, nekdanji prvi namestnik ministra za informiranje

Datum rojstva: 30.5.1972

Kraj rojstva: Baranavichy, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji prvi namestnik ministra za informiranje je odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za odločitev ministrstva za informiranje, da se v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev onemogoči dostop do neodvisnih spletnih mest in omeji dostop do interneta.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot svetovalec ministra na beloruskem veleposlaništvu v Moskvi v Rusiji.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Položaj(i): namestnik vodje urada predsednika, nekdanji minister za informiranje

Datum rojstva: 31.10.1972

Kraj rojstva: Stolin, regija/pokrajina Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji minister za informiranje je bil odgovoren za zatiranje civilne družbe, zlasti za odločitev ministrstva za informiranje, da se v Belorusiji po predsedniških volitvah leta 2020 kot orodje za zatiranje civilne družbe, miroljubnih protestnikov in novinarjev onemogoči dostop do neodvisnih spletnih mest in omeji dostop do interneta.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik vodje urada predsednika.

17.12.2020

▼M35

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Položaj(-i): generalni tožilec Republike Belorusije

Datum rojstva: 21. 4. 1973

Kraj rojstva: Glushkovichi, regija/pokrajina Gomel/Homyel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot generalni tožilec je odgovoren za neprestano zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije, zlasti z odpiranjem številnih kazenskih postopkov proti miroljubnim protestnikom, opozicijskim voditeljem in novinarjem po predsedniških volitvah leta 2020. Poleg tega je udeležencem „nedovoljenih shodov“ javno grozil s kaznovanjem.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Položaj(i): namestnik vodje direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika

Datum rojstva: 8. 1. 1977

Spol: moški

Kot namestnik vodje direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika nadzoruje delovanje številnih podjetij. Organ, ki ga vodi, zagotavlja finančno, materialno in tehnično, socialno, gospodinjsko in zdravstveno podporo državnemu aparatu in republiškim organom. Tesno je povezan s predsednikom in še naprej podpira Lukašenkov režim.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Položaj(-i): načelnik štaba in prvi namestnik poveljnika sil notranjega ministrstva

Datum rojstva: 30. 9. 1968

Spol: moški

Kot prvi namestnik poveljnika sil notranjega ministrstva je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom notranjih sil, ki jim poveljuje, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Položaj(-i): višji inšpektor za posebne zadeve na oddelku za finančne preiskave pri odboru za državni nadzor

Datum rojstva: 8. 6. 1990

Spol: moški

Kot višji inšpektor za posebne zadeve na oddelku za finančne preiskave pri odboru za državni nadzor je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom državnega aparata po predsedniških volitvah 2020, zlasti s preiskavami opozicijskih voditeljev in aktivistov.

17.12.2020

▼M45

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgievich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Položaj(i): Nekdanji vodja oddelka za preventivo v okviru glavnega direktorata za kazenski pregon in preventivo v okviru policije za javno varnost na ministrstvu za notranje zadeve

Izredni profesor na Akademiji ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 1. 1. 1979

Kraj rojstva: regija/pokrajina Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot nekdanji vodja oddelka za preventivo v okviru glavnega direktorata za kazenski pregon in preventivo v okviru policije za javno varnost na ministrstvu za notranje zadeve je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom policijskih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot izredni profesor na Akademiji ministrstva za notranje zadeve.

17.12.2020

▼M53

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Položaj(i): namestnik vodje javne milice akademije ministrstva za notranje zadeve, policijski načelnik, nekdanji namestnik vodje glavnega direktorata in vodja oddelka za kazenski pregon na ministrstvu za notranje zadeve

Datum rojstva: 3.10.1974

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik vodje glavnega direktorata in vodja oddelka za kazenski pregon na ministrstvu za notranje zadeve je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom policijskih sil po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti za samovoljna pridržanja in grdo ravnanje z miroljubnimi protestniki, med drugim mučenje, pa tudi za ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik vodje javne milice akademije ministrstva za notranje zadeve in ostaja na položaju policijskega načelnika.

17.12.2020

▼M35

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Položaj(-i): predsednik regionalnega izvršnega odbora za Minsk

Datum rojstva: 2. 7. 1975

Kraj rojstva: Novogrudok, regija/pokrajina Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot predsednik regionalnega izvršnega odbora za Minsk je odgovoren za nadzor nad lokalno upravo, tudi nad različnimi odbori. S tem torej podpira Lukašenkov režim.

17.12.2020

▼M53

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Položaj(i): namestnik vodje direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru, nekdanji namestnik vodje oddelka za množične prireditve (glavni direktorat za notranje zadeve) v okviru izvršnega odbora za mesto Minsk

Datum rojstva: 26.7.1977

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik vodje oddelka za množične prireditve pod okriljem glavnega direktorata za notranje zadeve v okviru izvršnega odbora za mesto Minsk je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnega aparata po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Obstajajo dokumentirani dokazi o njegovi osebni udeležbi pri nezakonitem pridržanju miroljubnih protestnikov.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot namestnik vodje direktorata za varovanje in preventivo na področju javnega reda in miru glavnega direktorata za notranje zadeve v okviru izvršnega odbora za mesto Minsk.

17.12.2020

▼M35

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Položaj(-i): namestnik načelnika policije za javno varnost v Grodnem/Hrodnem

Datum rojstva: 5. 3. 1976

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Kot namestnik načelnika policije za javno varnost v Grodnem/Hrodnem je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnih policijskih sil, ki jim poveljuje, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Po pričevanju očividcev je osebno nadzoroval nezakonito pridržanje miroljubnih protestnikov.

17.12.2020

▼M53

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Položaj(i): nekdanji policijski načelnik, vodja policijskega oddelka Sovjetskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 23.7.1979

Spol: moški

Kot nekdanji vodja policijskega oddelka Sovjetskega okrožja v Minsku je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnih policijskih sil, ki jim poveljuje, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Po pričevanjih očividcev je osebno nadzoroval mučenje nezakonito pridržanih protestnikov in sodeloval pri njem.

17.12.2020

▼M35

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Položaj(-i): policijski podpolkovnik, načelnik okrožnega policijskega oddelka v Molodechnu

Datum rojstva: 31. 10. 1980

Spol: moški

Kot načelnik okrožnega policijskega oddelka v Molodechnu je odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnih policijskih sil, ki jim poveljuje, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Po pričevanjih očividcev je osebno nadzoroval pretepanje nezakonito pridržanih protestnikov. Prav tako je večkrat javno poniževal protestnike v medijih.

17.12.2020

▼M45

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Položaj(i): Nekdanji namestnik načelnika policijskega oddelka Sovjetskega okrožja v Minsku, vodja policije za javno varnost

Prvi namestnik vodje Centra za višje študije in specialiste ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 27. 1. 1971

Spol: moški

Kot nekdanji namestnik načelnika policijskega oddelka Sovjetskega okrožja v Minsku in vodje policije za javno varnost je bil odgovoren za kampanjo represije in ustrahovanja pod vodstvom lokalnih policijskih sil, ki jim poveljuje, po predsedniških volitvah leta 2020, zlasti samovoljna pridržanja miroljubnih protestnikov in grdo ravnanje z njimi, vključno z mučenjem, pa tudi ustrahovanje novinarjev in nasilje nad njimi.

Po pričanjih očividcev je osebno nadzoroval pridržanje miroljubnih protestnikov in pretepanje nezakonito pridržanih.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot prvi namestnik vodje Centra za višje študije in specialiste ministrstva za notranje zadeve.

17.12.2020

▼M53

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Položaj(i): predsednik sodišča Centralnega okrožja v Minsku, nekdanji predsednik sodišča Moskovskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 16.5.1988

Spol: moški

Kot nekdanji predsednik sodišča Moskovskega okrožja v Minsku je bil odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom. Med sojenji pod njegovim nadzorom je domnevno prihajalo do kršitev pravic do obrambe in zanašanja na pričanja lažnih prič.

Imel je ključno vlogo pri kaznovanju protestnikov, novinarjev in opozicijskih voditeljev z globami in njihovem pridržanju po predsedniških volitvah leta 2020.

Zato je odgovoren za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot predsednik sodišča Centralnega okrožja v Minsku.

17.12.2020

▼M35

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Položaj(-i): sodnik na sodišču Sovjetskega okrožja v Gomelu/Homyelu

Spol: moški

Kot sodnik na sodišču Sovjetskega okrožja v Gomelu/Homyelu je odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, aktivistom in protestnikom. Med sojenji pod njegovim nadzorom je domnevno prihajalo do kršitev pravic do obrambe in zanašanja na pričanja lažnih prič.

Zato je odgovoren za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Položaj(-i): sodnica na sodišču Leninskega okrožja v Mogilevu/Mahiliou

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču Leninskega okrožja v Mogilevu/Mahiliou je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom, zlasti zaradi obsodbe Sergeja Tihanovskega – opozicijskega aktivista in moža predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovskaje. Med sojenji pod njenim nadzorom je domnevno prihajalo do kršitev pravic do obrambe in zanašanja na pričanja lažnih prič.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Položaj(-i): sodnica na sodišču Centralnega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 27. 2. 1974

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču Centralnega okrožja v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom, zlasti zaradi obsodbe Sergeja Dilevskega – člana koordinacijskega sveta in vodje stavkovnega odbora. Poročalo se je, da je med sojenji pod njenim nadzorom prihajalo do kršitev pravic do obrambe.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Položaj(-i): sodnica na sodišču okrožja Oktyabrsky v Minsku

Datum rojstva: 9. 4. 1990

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču okrožja Oktyabrsky v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom. Poročalo se je, da je med sojenji pod njenim nadzorom prihajalo do kršitev pravic do obrambe.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Položaj(-i): sodnica na sodišču Partizanskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 2. 12. 1979

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču Partizanskega okrožja v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom, zlasti zaradi obsodbe vodje koordinacijskega sveta Marije Kolesnikove. Med sojenji pod njenim nadzorom je domnevno prihajalo do kršitev pravic do obrambe in zanašanja na pričanja lažnih prič.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Položaj(-i): sodnica na sodišču Sovjetskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 11. 9. 1965

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču Sovjetskega okrožja v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom. Med sojenji pod njenim nadzorom je domnevno prihajalo do kršitev pravic do obrambe in zanašanja na pričanja lažnih prič.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

▼M53

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Položaj(i): odvetnica na uradu za pravno pomoč v okrožju Kastrychnitski v Minsku, nekdanja sodnica na sodišču Centralnega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 14.1.1984

Spol: ženski

Kot nekdanja sodnica na sodišču Centralnega okrožja v Minsku je bila odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom, zlasti zaradi obsodbe opozicijskega predsedniškega kandidata Viktorja Babarike. Med sojenji pod njenim nadzorom je bila domnevno kršena pravica do obrambe.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

Še naprej je dejavna v okviru Lukašenkovega režima kot odvetnica na uradu za pravno pomoč v okrožju Kastrychnitski v Minsku.

17.12.2020

▼M35

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Položaj(i): sodnica na sodišču Zavodskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 26. 11. 1974

Spol: ženski

Kot sodnica na sodišču Zavodskega okrožja v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom. Poročalo se je, da je med sojenji pod njenim nadzorom prihajalo do kršitev pravic do obrambe.

Zato je odgovorna za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi prispevanje k represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17.12.2020

▼M53

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Položaj(i): poslovnež, predsednik upravnega odbora holdinga Amkodor, delničar družb SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO Iskamed, OOO PMI Inzhiniring,

Datum rojstva: 12.1.1959

Kraj rojstva: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, regija/pokrajina Vitebsk/Viciebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Je eden vodilnih poslovnežev v Belorusiji, s poslovnimi interesi v gradbeništvu, strojegradnji, kmetijstvu in drugih sektorjih.

Po poročanju naj bi bil eden od tistih, ki so se najbolj okoristili s privatizacijo med Lukašenkovim predsedovanjem. Je tudi nekdanji član prezidija javnega združenja „Belaya Rus“, ki podpira Lukašenka, in nekdanji član sveta za razvoj podjetništva Republike Belorusije.

Julija 2020 je v svojih javnih izjavah obsodil opozicijske proteste v Belorusiji, s čimer je podprl politiko represije, ki jo Lukašenkov režim izvaja nad miroljubnimi protestniki, demokratično opozicijo in civilno družbo.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

V Belorusiji ima poslovne interese.

17.12.2020

▼M45

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Položaj(i): Poslovnež, solastnik skupine Bremino

Datum rojstva: 4. 5. 1963

Kraj rojstva: Ukrajinska SSR (zdaj Ukrajina)

Spol: moški

Je eden vodilnih poslovnežev v Belorusiji s poslovnimi interesi v naftnem sektorju, premogovništvu, bančništvu in drugih sektorjih.

Je solastnik skupine Bremino – podjetja, ki mu je beloruska uprava omogočila davčne olajšave in druge oblike podpore. Njegovemu podjetju BelKazTrans je bila podeljena izključna pravica za prevoz premoga prek Belorusije. Decembra 2020 je del svojega premoženja prenesel na svoje tesne poslovne partnerje. Po poročilih medijev še vedno nadzoruje podjetji Interservice in Oil Bitumen Plant. Vzdržuje poslovne dejavnosti in tesne stike z beloruskimi oblastmi ter je Lukašenku podaril dva luksuzna avtomobila. Ima tudi poslovne interese v Ukrajini in Rusiji.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

17.12.2020

▼M53

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Položaj: sodnica na mestnem sodišču v Minsku, nekdanja sodnica na sodišču v Fruzenskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 19.12.1989

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanja sodnica na sodišču v Fruzenskem okrožju v Minsku je bila odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem in protestnikom, zlasti za obsodbo Katerine Bahvalove (Andrejeve) in Darije Čulcove. Med sojenji pod njenim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Še naprej je dejavna v okviru Lukašenkovega režima kot sodnica na mestnem sodišču v Minsku.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Položaj: tožilka na mestnem tožilstvu v Minsku, nekdanja pomočnica tožilca na sodišču v Frunzenskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 12.3.1998

Kraj rojstva:

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanja pomočnica tožilca na sodišču v Frunzenskem okrožju v Minsku je zastopala Lukašenkov režim v politično motiviranih zadevah proti novinarjem, aktivistom in protestnikom. Predvsem je na podlagi neutemeljenih obtožnic o „zaroti“ in „kršenju javnega reda in miru“ kazensko preganjala novinarki Katarino Bahvalovo (Andrejevo) in Darijo Čulcovo zaradi snemanja miroljubnih protestov. Kazensko je preganjala tudi člane beloruske civilne družbe, npr. zaradi sodelovanja na miroljubnih protestih ali in izražanje žalnih poklonov umorjenemu protestniku Aleksandru Tarajkovskemu. Vedno je zahtevala, da sodnik izreče dolgo zaporno kazen.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Še naprej je dejavna v okviru Lukašenkovega režima kot tožilka na mestnem tožilstvu v Minsku.

21.6.2021

▼M38

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Višji preiskovalec oddelka preiskovalnega odbora v Frunzenskem okrožju

Datum rojstva: 26. 9. 1990

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Igor Kurilovič je kot višji preiskovalec na sodišču v Fruzenskem okrožju v Minsku sodeloval pri pripravi politično motivirane kazenske zadeve proti novinarkama Katarini Bahvalovi (Andrejevi) in Dariji Čulcovi. Novinarki, ki sta snemali miroljubne proteste, sta bili obdolženi kršenja javnega reda in miru in obsojeni na dvoletno zaporno kazen.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Sodnik na sodišču v Sovetskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 13. 8. 1989

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Sergej Šatilo je kot sodnik na sodišču v Sovetskem okrožju v Minsku odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti protestnikom, zlasti za obsodbo Natalije Herše, Dmitrija Galka and Dmitrija Korotkeviča, ki jih beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna šteje za politične zapornike.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Sodnica na sodišču v Leninskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 15. 10. 1992

Kraj rojstva: Minsk, Belorusija

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Anastasija Ačalova je kot sodnica na sodišču v Leninskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, aktivistom in protestnikom, zlasti za obsodbo člana Koordinacijskega sveta Dmitrija Kruka, pa tudi sodbe zoper zdravstveno osebje in starejše. Glede na poročila so med sojenji pod njenim nadzorom uporabljali izjave anonimnih prič.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Sodnica na sodišču v Leninskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 4. 7. 1987

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Marija Jerohina je kot sodnica na sodišču v Frunzenskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, sindikalistom, športnikom in protestnikom, zlasti za obsodbo novinarja Vladimirja Gridina.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Namestnica predsedujočega/sodnica na sodišču v Frunzenskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 23. 9. 1971

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Julija Bliznjuk je kot namestnica predsedujočega in sodnica na sodišču v Frunzenskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, aktivistom in protestnikom, zlasti za obsodbo aktivistov Artema Hvaščevskega, Artema Savčuka in Maksima Pavljuščika. Beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna te osebe šteje za politične zapornike.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Sodnik na sodišču v Pervomajskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 28. 7. 1989

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Anastasija Kulik je kot sodnica na sodišču v Pervomajskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Aleksandra Zahareviča, ki ga beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna šteje za političnega zapornika.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Sodnik na sodišču v Pervomajskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 12. 8. 1989

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Maksim Trusevič je kot sodnik na sodišču Moskovskega okrožja v Minsku odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom. Med sojenji pod njegovim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Sodnica na sodišču v Moskovskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 20. 1. 1968

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Tatjana Motil je kot sodnica na sodišču v Moskovskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, opozicijskim voditeljem, aktivistom in protestnikom, zlasti zaradi obsodbe opozicijskega predsedniškega kandidata Viktorja Babarike. Med sojenji pod njenim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Namestnik predsedujočega sodišču v Oktjabrskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 1. 12. 1981

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksandr Rudenko je kot namestnik predsedujočega in sodnik na sodišču v Oktjabrskem okrožju v Minsku odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti novinarjem, aktivistom in protestnikom, zlasti za izrek denarne kazni starejšemu invalidnemu protestniku, pa tudi za obsodbo Ljudmile Kozak – odvetnice beloruske opozicijske voditeljice Marije Kolesnikove. Med sojenji pod njegovim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Sodnik na sodišču v Sovetskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 1. 8. 1979

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksandr Volk je kot sodnik na sodišču v Sovetskem okrožju v Minsku odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Anastasije in Viktorije Mironcev, ki ju beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna šteje za politični zapornici. Med sojenji pod njegovim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Sodnica na sodišču v Oktjabrskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 14. 2. 1991

Kraj rojstva:

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Olga Neborskaja je kot sodnica na sodišču v Oktjabrskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom in novinarjem, zlasti za obsodbo Sofije Malaševič in Tihona Kljukaša, ki ju beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna šteje za politična zapornika. Med sojenji pod njenim nadzorom je bila domnevno kršena pravica do obrambe.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Namestnica predsedujočega kazenskega sodišča v Leninskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 28. 3. 1982

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Marina Zapasnik je kot namestnica predsedujočega in sodnica na sodišču v Leninskem okrožju v Minsku odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo aktivistov Vladislava Zeneviča, Olge Pavlove, Olge Klaskovskaje, Viktorja Boruške, Sergeja Ratkeviča, Alekseja Červinskega, Andreja Hrenkova, študenta Viktorja Aktistova in mladoletnega Maksima Babiča. Beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna te osebe šteje za politične zapornike.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Sodnik sodišča v mestu Lida

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Maksim Filatov je kot sodnik na sodišču v mestu Lida odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo aktivista Vitolda Ašuroka, ki ga beloruska organizacija za človekove pravice Vjasna šteje za političnega zapornika.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

▼M53

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Položaj: namestnik predsedujočega na sodišču v Leninskem okrožju v Brestu, nekdanji sodnik na sodišču v Leninskem okrožju v Brestu

Datum rojstva: 24.1.1979

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot sodnik na sodišču v Leninskem okrožju v Brestu je odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbe aktivistov, ki so priznani kot politični zaporniki, in mladoletnikov.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Trenutno je namestnik predsedujočega na sodišču v Leninskem okrožju v Brestu.

21.6.2021

▼M38

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Predsednik Preiskovalnega odbora Belorusije (imenovan 11. marca 2021)

Nekdanji namestnik generalnega tožilca Republike Belorusije (do 11. marca 2021)

Datum rojstva: 4. 5. 1970

Dmitrij Hara je v funkciji namestnika generalnega tožilca, ki jo je opravljal do marca 2021, odgovoren za politično motivirane kazenske zadeve proti miroljubnim protestnikom, članom opozicije, novinarjem, civilni družbi in navadnim državljanom. Vpleten je bil tudi v začetek politično motiviranega kazenskega postopka proti Sergeju Tihanovskemu, opozicijskemu aktivistu in soprogu predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske.

21.6.2021

 

 

 

Kraj rojstva: Tbilisi, nekdanja SSR Gruzija (zdaj Gruzija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Dmitrij Hara je kot vodja medvladne komisije, ki jo je ustanovilo generalno tožilstvo za preiskovanje pritožb državljanov o zlorabi oblasti s strani policistov, odgovoren za nedelovanje te institucije, saj ni znan noben primer takšne preiskave, kljub vlogam za začetek kazenskih zadev zaradi uporabe nasilja, grdega ravnanja in mučenja.

Od marca 2021 je predsednik Preiskovalnega odbora Rusije. V tej funkciji je odgovoren za pregon zagovornikov človekovih pravic in udeležencev miroljubnih protestov.

 

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Namestnik generalnega tožilca Republike Belorusije

Datum rojstva: 1959

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksej Stuk je kot namestnik generalnega tožilca odgovoren za politično motivirane kazenske zadeve proti opoziciji, novinarjem, civilni družbi in navadnim državljanom. Odgovoren je za uvedbo strožjega nadzor tožilstva nad dejavnostmi državljanov na različnih krajih in na delovnem mestu, pa tudi prekomernih pravnih odgovornosti za udeležence na miroljubnih protestih. Javno je izjavil, da si bo generalno tožilstvo prizadevalo odkriti „nezakonita“ združenja državljanov ter zatreti njihove dejavnosti.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Namestnik generalnega tožilca Republike Belorusije, državni pravosodni svetnik tretjega ranga Datum rojstva: 22. 3. 1964

Kraj rojstva: Ošmjany, regija Grodno (nekdanja ZSSR), zdaj Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Genadij Dysko je kot namestnik generalnega tožilca odgovoren za politično motivirane kazenske zadeve proti opoziciji, novinarjem, civilni družbi in navadnim državljanom. Vpleten je bil tudi v začetek politično motiviranega kazenskega postopka proti Sergeju Tihanovskemu, opozicijskemu aktivistu in soprogu predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Članica predstavniškega doma nacionalne skupščine Republike Belorusije, predsedujoča stalni pravni komisiji

Datum rojstva: 3. 6. 1971

Kraj rojstva: nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Svetlana Ljubecka je kot predsedujoča parlamentarni pravni komisiji odgovorna za sprejetje novega zakonika o upravnih prekrških (veljati je začel 1. marca 2021), ki omogoča samovoljna pridržanja in izrekanje večje odgovornosti za sodelovanje na množičnih prireditvah, vključno z nošenjem političnih simbolov. Zaradi teh zakonodajnih dejavnosti je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, vključno s pravico do mirnega zbiranja, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije. Te zakonodajne dejavnosti tudi resno spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Belorusiji.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Član predstavniškega doma nacionalne skupščine Republike Belorusije, namestnik predsedujoče stalni pravni komisiji

Datum rojstva: 16. 12. 1969

Aleksej Jegorov je kot namestnik predsedujoče parlamentarni pravni komisiji odgovoren za sprejetje novega zakonika o upravnih prekrških (veljati je začel 1. marca 2021), ki omogoča samovoljna pridržanja in izrekanje večje odgovornosti za sodelovanje na množičnih prireditvah, vključno z nošenjem političnih simbolov. Zaradi teh zakonodajnih dejavnosti je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, vključno s pravico do mirnega zbiranja, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije. Te zakonodajne dejavnosti tudi resno spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Kraj rojstva: Novsokolniki, regija Pleskov, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Član predstavniškega doma nacionalne skupščine Republike Belorusije, namestnik predsedujoče stalni pravni komisiji

Datum rojstva: 6. 3. 1964

Aleksandr Omeljanjuk je kot namestnik predsedujoče parlamentarni pravni komisiji odgovoren za sprejetje novega zakonika o upravnih prekrških (veljati je začel 1. marca 2021), ki omogoča samovoljna pridržanja in izrekanje večje odgovornosti za sodelovanje na množičnih prireditvah, vključno z nošenjem političnih simbolov. Zaradi teh zakonodajnih dejavnosti je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, vključno s pravico do mirnega zbiranja, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije. Te zakonodajne dejavnosti tudi resno spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Kraj rojstva: Regija/pokrajina Kobrin, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politični komentator časnika „Sovjetskaja Belorusija – Belarus Segodnja“ („Belorusija danes“)

Datum rojstva: 13. 6. 1963

Kraj rojstva: Novosibirsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Andrej Mukovozčik je eden glavnih propagandistov lukašenkovega režima in redno objavlja v uradnem časniku predsedniške administracije „Belarus Today“. V svojih člankih demokratično opozicijo in civilno družbo sistematično označuje kot slabi in škodljivi ter v ta namen uporablja ponarejene informacije. Je eden glavnih virov državne propagande, ki podpira in upravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo.

21.6.2021

 

 

 

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka potnega lista: MP 3413113 in MP 2387911

Maja 2020 je Mukavozčik prejel nagrado „Zlato pero“, ki jo podeljuje provladna organizacija Beloruska zveza novinarjev. Decembra 2020 je prejel nagrado „Zlata črka“, ki so mu jo izročili predstavniki beloruskega ministrstva za informiranje. Januarja je Lukašenko podpisal ukaz, s katerim je bila Mukavozčiku podeljena medalja za „zasluge za delo“.

Zato ima Mukavozčik koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

 

▼M45

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO (Sergej GUSAČENKO)

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Položaj(i): Namestnik predsednika nacionalne radiotelevizije (družba Belteleradio)

Datum rojstva: 5. 11. 1983

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Tel. (služba): +375 (17) 3699015

Sergej Gusačenko je kot namestnik predsednika nacionalne radiotelevizije Belteleradio ter kot avtor in animator tedenske propagandne televizijske oddaje Glavni efir beloruski javnosti zavestno posredoval lažne informacije o volilnih rezultatih, protestih in represiji, ki jo izvajajo državni organi, in dejavnostih Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonito prečkanje zunanjih meja Unije. Neposredno je odgovoren za to, na kakšen način državna televizija predstavlja informacije o stanju v državi, ter s tem zagotavlja podporo oblastem in Lukašenku.

S tem torej podpira Lukašenkov režim.

21. 6. 2021

▼M38

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Član poslanske zbornice, predsednik Odbora za človekove pravice in medije

Predsednik beloruske politične organizacije Belaja Rus

Datum rojstva: 29. 9. 1955

Gjenadi Davidko je kot predsednik organizacije Belaja Rus, tj. ene od najpomembnejših organizacij, ki podpirajo Lukašenka, eden od glavnih propagandiste režima. Pri podpori Lukašenku je pogosto uporabljal hujskaški govor in spodbujal nasilje državnega aparata nad miroljubnimi protestniki.

S tem torej podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

 

 

 

Kraj rojstva: vas Popovka, Seno, regija Vitebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Potni list MP2156098

 

 

▼M45

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA (Olga ČAMODANOVA)

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Položaj(i): Nekdanja tiskovna predstavnica beloruskega ministrstva za notranje zadeve

Vodja glavnega direktorata za ideologijo in mladino izvršnega odbora mesta Minsk

Datum rojstva: 13. 10. 1977

Kraj rojstva: regija/pokrajina Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Čin: polkovnica

št. potnega lista: MC1405076

Olga Čamodanova je imela kot nekdanja najpomembnejša medijska osebnost beloruskega ministrstva za notranje zadeve ključno vlogo pri izkrivljanju informacij in odvračanju pozornosti od nasilnih dejanj, ki se izvajajo nad protestniki, ter širjenju lažnih informacij o njih. Grozila je miroljubnim protestnikom in stalno opravičevala nasilje nad njimi.

Ker je bila del varnostnih služb in govorila v njihovem imenu, torej podpira Lukašenkov režim.

Še naprej je dejavna v okviru Lukašenkovega režima kot vodja glavnega direktorata za ideologijo in mladino izvršnega odbora mesta Minsk.

21. 6. 2021

▼M38

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Prorektor beloruske Državne ekonomske univerze za pedagogiko

Datum rojstva: 21. 11. 1964 / 1965

Kraj rojstva: Kletsk, regija Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Elektronski naslov: skriba_s@bseu.by

Sergej Skriba je kot prorektor beloruske Državne ekonomske univerze za pedagogiko odgovoren za sankcije proti študentom zaradi njihovega sodelovanja na miroljubnih protestih, med drugim tudi za njihovo izključitev z univerze.

Nekatere od teh sankcij so bile izvedene potem, ko je Lukašenko 27. oktobra 2020 pozval k izključitvi študentov, ki so sodelovali na protestih in stavkah.

Zato je odgovoren za represijo nad civilno družbo in podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor beloruske Državne medicinske univerze Datum rojstva: 1974

Kraj rojstva: Kraj rojstva: Šarkausčina, regija/pokrajina Vitebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Sergej Rubnikovič je kot rektor beloruske Državne medicinske univerze – njegovo imenovanje je odobril Aleksander Lukašenko – odgovoren za odločitev upravne službe univerze o izključitvi študentov zaradi sodelovanja v miroljubnih protestih. Ti odloki o izključitvi so bili izdani potem, ko je Lukašenko 27. oktobra 2020 pozval k izključitvi študentov, ki so sodelovali na protestih in stavkah.

Zato je odgovoren za represijo nad civilno družbo in podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor državne tehnične univerze v Brestu

Datum rojstva: 1972

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksander Bakhanovič je kot rektor državne tehnične univerze v Brestu – njegovo imenovanje je odobril Aleksander Lukašenko – odgovoren za odločitev upravne službe univerze o izključitvi študentov zaradi sodelovanja v miroljubnih protestih. Ti odloki o izključitvi so bili izdani potem, ko je Lukašenko 27. oktobra 2020 pozval k izključitvi študentov, ki so sodelovali na protestih in stavkah.

Bakhanovič je zato odgovoren za represijo nad civilno družbo in podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor beloruske Državne akademije umetnosti

Datum rojstva: 20. 11. 1962

Kraj rojstva: Kraj rojstva: Rakuševa, regija/pokrajina Mogiljov, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Mihail Borozna je kot rektor beloruske Državne akademije umetnosti odgovoren za odločitev upravne službe univerze o izključitvi študentov zaradi sodelovanja v miroljubnih protestih.

Ti odloki o izključitvi so bili izdani potem, ko je Lukašenko 27. oktobra 2020 pozval k izključitvi študentov, ki so sodelovali na protestih in stavkah.

Mihail Borozna je zato odgovoren za represijo nad civilno družbo in podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Prvi namestnik vodje kadrovske službe predsednikovega urada

Datum rojstva: 19. 6. 1972

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Maksim Riženkov je kot prvi namestnik vodje kadrovske službe predsednikovega urada tesno povezan s predsednikom in odgovoren za zagotovitev izvrševanja njegovih pooblastil na področju notranje in zunanje politike. V več kot dvajsetletni karieri v beloruski javni upravi je opravljal različne funkcije, med drugim tudi na ministrstvu za notranje zadeve in v različnih ambasadah. S tem torej podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Poslovnež, predsednik združenja „Predsednikov športni klub“

Datum rojstva: 23. 3. 1980

Kraj rojstva: Mogiljov, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Dimitri Lukašenko je sin Aleksandra Lukašenka in poslovnež. Od leta 2005 je predsednik državnega javnega združenja „Predsednikov športni klub“, na funkcijo je bil ponovno izvoljen leta 2020. Prek tega subjekta izvaja poslovne dejavnosti in nadzira številna podjetja. Prisostvoval je tajni inavguraciji Aleksandra Lukašenka septembra 2020. Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21.6.2021

▼M45

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO) (Lilija LUKAŠENKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Položaj(i): Podjetnica, direktorica umetniške galerije

Datum rojstva: 29. 10. 1979

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Številka osebnega dokumenta: 4291079A047PB1

Lilija Lukašenko je soproga Viktorja Lukašenka in snaha Aleksandra Lukašenka. Tesno je bila povezana z vrsto zelo pomembnih podjetij, ki imajo koristi od Lukašenkovega režima, vključno s podjetjem Dana Holdings/Dana Astra in koncernom Belhudožpromisli. S soprogom Viktorjem Lukašenkom je prisostvovala tajni inavguraciji Aleksandra Lukašenka septembra 2020.

Trenutno je direktorica umetniške galerije Art Chaos. Njene poslovne dejavnosti spodbujajo mediji, povezani z režimom.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21. 6. 2021

▼M38

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Generalni direktor podjetja OJSC „MAZ“

Datum rojstva: 1971

Kraj rojstva: Novopolotsk, SSR Belorusija (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Valerij Ivankovič je kot generalni direktor podjetja OJSC „MAZ“ odgovoren za to, da so varnostne sile pridržale delavce „MAZ“ v prostorih podjetja, in za odpustitev zaposlenih v tem podjetju zaradi sodelovanja v miroljubnih protestih proti režimu. Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe.

Lukašenko ga je imenoval za člana odbora, pristojnega za pripravo sprememb beloruske ustave. Ivankovič torej podpira Lukašenkov režim.

21.6.2021

▼M53

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Položaj(i): poslovnež, delničar in nekdanji vodja podjetja Synesis LLC

Datum rojstva: 9.11.1978

Kraj rojstva: nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: rusko, belorusko

Številka osebnega dokumenta: 3091178A002VF5

Kot nekdanji vodja in nekdanji večinski delničar podjetja Synesis LLC je odgovoren za odločitev tega podjetja, da beloruskim oblastem zagotavlja platformo za nadzor (Kipod), ki omogoča pregledovanje in analizo videoposnetkov ter uporablja programsko opremo za prepoznavanje obrazov. Zato prispeva k zatiranju civilne družbe in demokratične opozicije, ki ga izvaja državni aparat. Podjetje Synesis trdi, da beloruskim oblastem ne zagotavlja več platforme Kipod, vendar po poročilih organizacije ByPOL državne agencije za varnost platformo Kipod še vedno uporabljajo.

Podjetje Synesis je eno od rezidentov visokotehnološkega parka, ki je bil ustanovljen z odlokom Aleksandra Lukašenka in je tako deležno številnih ugodnosti, vključno z oprostitvijo davka na dohodek, DDV, offshore dajatev, carin in drugih.

Synesis LLC in njegovo hčerinsko podjetje Panoptes sta imela koristi, ker sta del državnega sistema za nadzor varnosti. Tudi druga podjetja, katerih lastnik ali solastnik je bil Aleksander Šatrov, kot sta BelBet in Synesis Sport, imajo koristi zaradi državnih naročil.

Javno je kritiziral protestnike proti Lukašenkovemu režimu in relativiziral vprašanje pomanjkanja demokracije v Belorusiji. Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Še vedno je delničar podjetja Synesis LLC.

21.6.2021

▼M45

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN (Sergej TETERIN)

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Položaj(i): Poslovnež, lastnik podjetja BelGlobalStart, solastnik podjetja VIBEL, nekdanji predsednik Beloruske teniške zveze

Datum rojstva: 7. 1. 1961

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Sergej Teterin je eden vodilnih poslovnežev v Belorusiji in ima poslovne interese v sektorju distribucije alkoholnih pijač (v okviru svojega podjetja BelGlobalStart), prehrambnih proizvodov in pohištva. Pripada Lukašenkovemu ožjemu krogu.

Podjetje BelGlobalStart je leta 2019 dobilo priložnost, da začne izgradnjo večnamenskega poslovnega centra nasproti predsedniške palače v Minsku. Teterin je solastnik podjetja VIBEL, ki prodaja reklamni prostor na številnih beloruskih televizijskih kanalih. Bil je predsednik Beloruske teniške zveze in nekdanji Lukašenkov pomočnik za šport.

21. 6. 2021

▼M53

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Položaj(i): poslovnež, delničar in predsednik upravnega odbora Slavkali, predsednik upravnega odbora in delničar: JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad

Član upravnega odbora in delničar JSC NKNeftisa

►C10  Datum rojstva: 9.3.1958 ◄

Kraj rojstva: Akmolinsk, nekdanja ZSSR (zdaj Kazahstan)

Spol: moški

Državljanstvo: rusko

Mihail Gucerijev je pomemben ruski poslovnež s poslovnimi interesi v Belorusiji v energetskem sektorju, na področju pridobivanja in obdelave kalijevega klorida, v gostinstvu in drugih sektorjih. Je dolgoletni prijatelj Aleksandra Lukašenka in je na ta način pridobil veliko bogastvo in vpliv med politično elito v Belorusiji. Podjetje Safmar, ki ga je nadziral Gucerijev, je bila edina ruska naftna družba, ki je nadaljevala oskrbo z nafto za beloruske rafinerije med energetsko krizo med Belorusijo in Rusijo v začetku leta 2020.

Gucerijev je podpiral Lukašenka tudi v sporih z Rusijo glede dobave nafte. Gucerijev je bil predsednik upravnega odbora in delničar podjetja „Slavkali“, ki gradi objekt Nežinski za pridobivanje in obdelavo kalijevega klorida na nahajališču kalijeve soli Starobinski pri mestu Ljuban. To je največja naložba v Belorusiji, vredna dve milijardi USD. Lukašenko je obljubil, da bo mesto Ljuban v njegovo čast preimenoval v Gucerijevsk.

Druge poslovne dejavnosti Gucerijeva v Belorusiji so bile še bencinske postaje in naftna skladišča ter hotel, poslovni center in letališki terminal v Minsku. Lukašenko je posredoval v obrambo Gucerijeva v kazenski preiskavi, ki jo je proti slednjemu sprožila Rusija. Lukašenko se je Gucerijevu zahvalil za finančni prispevek v dobrodelne namene in naložbe v vrednosti več milijard dolarjev v Belorusiji. Gucerijev naj bi Lukašenku dajal luksuzna darila.

Gucerijev je poleg tega izjavil, da je lastnik rezidence, ki dejansko pripada Lukašenku, in mu je s tem zagotovil kritje, ko so novinarji začeli preiskovati Lukašenkovo premoženje. Prisostvoval je tajni inavguraciji Aleksandra Lukašenka 23. septembra 2020. Oktobra 2020 sta se z Lukašenkom pojavila na otvoritvi pravoslavne cerkve, ki jo je slednji sponzoriral.

Po poročanju medijev so avgusta 2020, ko so bili odpuščeni stavkajoči uslužbenci beloruskih državnih medijev, z Gucerijevimi letali v Belorusijo prišli ruski medijski delavci, ki so nadomestili odpuščene delavce, nastanjeni pa so bili v Minsk Renaissance Hotel, ki pripada Gucerijevu. Gucerijev je med krizo zaradi COVID-19 pomagal pri nakupu računalniških tomografov za Belorusijo. Mihail Gucerijev ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21.6.2021

▼M38

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Poslovnež, solastnik skupine Bremino

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksej Aleksin je eden od vodilnih podjetnikov v Belorusiji, ki ima poslovne interese v sektorjih nafte in energije, nepremičnin, razvoja, logistike, tobaka, trgovine na drobno in financ ter v drugih sektorjih. Vzdržuje tesne odnose z Aleksandrom Lukašenkom ter njegovim sinom in nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost Viktorjem Lukašenkom. Aktiven je v beloruskem kolesarskem gibanju, kar je tudi hobi Viktorja Lukašenka. Njegovo podjetje ima v lasti posestvo v „Aleksandriji 2“ (regija Mogiljov), imenovano „predsedniška rezidenca“, ki jo Aleksander Lukašenko pogosto obišče.

21.6.2021

 

 

 

 

Je solastnik podjetja Bremino Grup, ki je pobudnik in soupravljalec projekta posebne ekonomske cone Bremino-Orša, vzpostavljene s predsedniškim odlokom, ki ga je podpisal Aleksander Lukašenko. Podjetje je prejelo državno podporo za razvoj cone Bremino-Orša ter številne finančne, davčne in druge ugodnosti. Aleksin in drugi lastniki skupine Bremino so prejeli podporo Viktorja Lukašenka.

 

 

 

 

 

Podjetjema „Inter Tobacco“ in „Energo-Oil“, ki pripadata Aleksinu in njegovim ožjim družinskim članom, so bile na podlagi odloka, ki ga je podpisal Aleksander Lukašenko, dodeljene izključne pravice za uvoz tobačnih izdelkov v Belorusijo in sta prejeli državno podporo za ustanovitev kioskov Tabakierka. Po poročanju je Aleksin sodeloval pri ustanovitvi „GardServisa“, prvega privatnega vojnega podjetja v Belorusiji, ki ga je odobrila vlada in naj bi bilo povezano z beloruskimi varnostnimi službami. Zato ima koristi od Lukašenkovega režima.

 

▼M45

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV (Aleksander ZAJCEV)

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Položaj(i): Poslovnež, solastnik skupine Bremino in skupine Sohra

Datum rojstva: 22. 11. 1976

Kraj rojstva: Ruzhany, regija/pokrajina Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksander Zajcev je bivši pomočnik Viktorja Lukašenka, sina Aleksandra Lukašenka, in nekdanji svetovalec za nacionalno varnost. Zaradi povezave z družino Lukašenko dobiva dobičkonosna javna naročila za svoja podjetja. Imel je tesne povezave s skupino Sohra, ki ima pravico izvoza proizvodov podjetij v državni lasti (traktorji in kamioni) v zalivske in afriške države. Je tudi solastnik in predsednik sveta članov skupine Bremino. Navedeno podjetje je prejelo državno podporo za razvoj cone Bremino-Orša ter več finančnih, davčnih in drugih ugodnosti. Zajcev in drugi lastniki skupine Bremino so prejeli podporo Viktorja Lukašenka.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21. 6. 2021

▼M38

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Prvi namestnik vodje Oddelka za kazenske sankcije Ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 23. 10. 1976

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Ivan Mislicki je kot prvi namestnik vodje oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve, ki ima pristojnost nad centri za pridržanje, odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020, v skladu z navodili Lukašenka uradnikom Ministrstva za notranje zadeve.

21.6.2021

 

 

 

 

Na svojem položaju je odgovoren za pogoje pridržanja v beloruskih zaporih, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

▼M53

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Položaj: vodja oddelka za ideološko delo in kadrovsko podporo beloruskega ministrstva za notranje zadeve, nekdanji namestnik vodje oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji namestnik vodje oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve, ki ima pristojnost nad centri za pridržanje, je bil odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020, v skladu z navodili Lukašenka uradnikom Ministrstva za notranje zadeve.

Na svojem položaju je odgovoren za pogoje pridržanja v beloruskih zaporih, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja oddelka za ideološko delo in kadrovsko podporo na beloruskem ministrstvu za notranje zadeve.

21.6.2021

▼M38

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Vodja Oddelka za kazenske sankcije Ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 4. 7. 1971

Kraj rojstva:

Št. osebnega dokumenta: 3040771A125PB2; Potni list: MP3810311.

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot namestnik vodje Oddelka za kazensko prevzgojo Ministrstva za notranje zadeve, ki ima pristojnost nad centri za pridržanje, je Vladislav Mandrik odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020, v skladu z navodili Lukašenka uradnikom Ministrstva za notranje zadeve.

21.6.2021

 

 

 

 

Na svojem položaju je odgovoren za pogoje pridržanja v beloruskih zaporih, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

▼M53

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Položaj: vodja oddelka za zaledno podporo beloruskega ministrstva za notranje zadeve, nekdanji namestnik vodje oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 1.7.1974

Kraj rojstva:

Potni list: KH2133825

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji namestnik vodje oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve, ki ima pristojnost nad centri za pridržanje, je bil odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020, v skladu z navodili Lukašenka uradnikom Ministrstva za notranje zadeve.

Na svojem položaju je odgovoren za pogoje pridržanja v beloruskih zaporih, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje. Za svoje delo kot namestnik vodje Oddelka za kazensko prevzgojo ministrstva za notranje zadeve je decembra 2020 prejel predsedniško odlikovanje za zasluge za domovino, zato je imel koristi od Lukašenkovega režima.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot vodja oddelka za zaledno podporo beloruskega ministrstva za notranje zadeve.

21.6.2021

▼M38

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Nekdanji namestnik vodje Oddelka za kazenske sankcije Ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 12. 5. 1963

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji namestnik vodje Oddelka za kazenske sankcije, ki ima pristojnost nad centri Ministrstva za notranje zadeve za pridržanje, je Oleg Laščinovski odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020 v skladu z navodili Lukašenka uradnikom Ministrstva za notranje zadeve.

21.6.2021

 

 

 

 

Na svojem nekdanjem položaju je odgovoren za pogoje v beloruskih zaporih in represivne ukrepe, ki so bili tam uporabljeni, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Vodja Direktorata za izvrševanje kazni Oddelka za kazensko prevzgojo Ministrstva za notranje zadeve

Datum rojstva: 20. 4. 1972

Kraj rojstva:

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja Direktorata za izvrševanje kazni Oddelka za kazensko prevzgojo Ministrstva za notranje zadeve, ki ima pristojnost nad centri za pridržanje, je Žana Baruticka odgovorna za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v teh centrih po predsedniških volitvah leta 2020, v skladu z navodili Lukašenka uradnikom notranjega ministrstva.

21.6.2021

 

 

 

 

Na svojem položaju je odgovorna za pogoje pridržanja v beloruskih zaporih, vključno s kategorizacijo zapornikov, ki ustreza različnim oblikam slabega ravnanja in mučenja, ki so jim podvrženi priporniki, kot so verbalne zlorabe, kazenska izolacija, prepoved klicev in obiskov, pohabljanje, pretepanje in brutalno mučenje.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Vodja Zapora št. 8 v Žodinoju

Datum rojstva: 19. 3. 1977

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja Zapora št. 8. v Žodinu je Dmitri Strebkov odgovoren za grozljive razmere v centru za pridržanje ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v tem centru ter začasnem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Vodja centra za osamitev prestopnikov Akrestina

Datum rojstva: 30. 3. 1989

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja centra za osamitev prestopnikov Akrestina je Jevgenij Šapetko odgovoren za grozljive razmere v centru za osamitev ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, ki so sodelovali v miroljubnih protestih in bili pridržani v tem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Vodja začasnega centra za pridržanje Akrestina

Datum rojstva: 21. 1. 1980

Kraj rojstva: Regija/pokrajina Gomel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja začasnega centra za pridržanje Akrestina je Igor Kenjuh odgovoren za grozljive razmere v tem centru za pridržanje ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno s pretepanjem in mučenjem državljanov, ki so bili pridržani v tem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Vršil je pritisk na medicinsko osebje, da bo odpustil zdravnike, ki simpatizirajo s protestniki. Glede na pričevanje več žensk, vključenih v poročilo Centra za spodbujanje pravic žensk Njene pravice (Ёe права) je bilo najbolj nečloveško ravnanje v centru za pridržanje v Akrestini v Minsku, kjer so bili policisti odreda OMON še posebej kruti in so se zatekali k mučenju.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Namestnik vodje začasnega centra za pridržanje Akrestina

Datum rojstva: 12. 5. 1980

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot namestnik vodje centra za pridržanje Akrestina je Gleb Dril odgovoren za grozljive razmere v tem centru za pridržanje ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno s pretepanjem in mučenjem državljanov, ki so bili pridržani v tem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Po pričevanjih prič so bile nekatere ženske, pridržane od 9. do 12. avgusta 2020, v centrih za pridržanje hudo pretepene. Glede na pričevanje več žensk, vključenih v poročilo Centra za spodbujanje pravic žensk Njene pravice (Ёe права) je bilo najbolj nečloveško ravnanje v centru za pridržanje v Akrestini v Minsku, kjer so bili policisti odreda OMON še posebej kruti in so se zatekali k mučenju.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Namestnik vodje začasnega centra za pridržanje Akrestina

Datum rojstva: 21. 8. 1977

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja začasnega centra za pridržanje Akrestina je Vladimir Lapir odgovoren za grozljive razmere v tem centru za pridržanje ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno s pretepanjem in mučenjem državljanov, ki so bili pridržani v tem centru za pridržanje po predsedniških volitvah leta 2020. Glede na pričevanje več žensk, vključenih v poročilo Centra za spodbujanje pravic žensk Njene pravice (Ёe права) je bilo najbolj nečloveško ravnanje v centru za pridržanje v Akrestini v Minsku, kjer so bili policisti odreda OMON še posebej kruti in so se zatekali k mučenju.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Vodja preiskovalne enote Preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 8. 5. 1975

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja preiskovalne enote beloruskega Preiskovalnega odbora je Aleksandr Vasiljuk odgovoren za politično motivirane pregone in pridržanja, predvsem članov opozicijskega koordinacijskega sveta, vključno z belorusko opozicijsko voditeljico Marijo Kolesnikovo, ki so jo organizacije za človekove pravice razglasile za politično zapornico. Odgovoren je tudi za pridržanje več predstavnikov opozicijskih medijev.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Vodja Glavnega preiskovalnega oddelka, Centralni urad Preiskovalnega odbora

Datum rojstva: 1. 7. 1977

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja Glavnega preiskovalnega oddelka beloruskega Preiskovalnega odbora je Jevgenij Arhirejev odgovoren za sprožitev politično motiviranih kazenskih postopkov in preiskave v zvezi z njimi, predvsem članov opozicijskega koordinacijskega sveta in drugih protestnikov. Cilj takih preiskav je prestrašiti protestnike ter inkriminacija udeležencev miroljubih protestov.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Vodja preiskovalne enote Glavnega preiskovalnega oddelka, Preiskovalni odbor

Datum rojstva: 3. 11. 1981

Kraj rojstva: Bobruisk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja preiskovalne enote beloruskega Preiskovalnega odbora je Aleksej Kovrižkin odgovoren za politično motivirane pregone in pridržanja, predvsem organizatorjev predsedniške kampanje Viktorja Babarika in članov koordinacijskega sveta, vključno s pravnikom Maksimom Znakom, ki so ga organizacije za človekove pravice proglasile za političnega zapornika.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Prvi namestnik vodje Glavnega preiskovalnega oddelka, Preiskovalni odbor

Datum rojstva: 13. 3. 1982

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot prvi namestnik vodje Glavnega preiskovalnega oddelka beloruskega Preiskovalnega odbora je Aleksander Agafonov odgovoren za politično motivirane pregone in aretacije predsedniškega kandidata Sergeja Tihanovskega – opozicijskega aktivista in moža predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske ter drugih političnih aktivistov, vključno z Mikalajem Statkevičem in Dmitrijem Kozlovom. Viasna, beloruska organizacija za človekove pravice Sergeju Cihanovskemu, Dmitriju Kozlovu in Mikalaju Statkeviču priznava status političnih zapornikov.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Vodja službe Preiskovalnega urada KGB

Datum rojstva: 20. 9. 1985

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja službe Preiskovalnega urada KGB je Konstantin Biček nadzoroval politično motivirano preiskavo predsedniškega kandidata Viktorja Babarike. Babarikovo kandidaturo je Centralna volilna komisija zavrnila. Ta odločitev je temeljila na poročilu KGB in uradnih TV-izjavah Bička, v katerih je Babariko še pred koncem preiskav razglasil za krivega pranja denarja.

Biček je 26. oktobra 2020 miroljubnim protestnikom na vladni televiziji zagrozil z izjavo, da bodo njihova dejanja opredeljena kot teroristična dejanja.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

▼M45

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH (Andrej BAKAČ)

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Položaj(i): Nekdanji vodja policijskega oddelka Prvomajskega (Pervomaysky) okrožja v Minsku

Prvi namestnik vodje direktorata za notranje zadeve regionalnega izvršnega odbora za Grodno/Hrodna.

Datum rojstva: 19. 11. 1983

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji vodja Oddelka za notranje zadeve uprave Prvomajskega okrožja v Minsku je bil Andrej Bakač odgovoren za ukrepe policijskih enot tega okrožja in za dejanja, ki so se zgodila na tamkajšnji policijski postaji. V času njegovega vodenja oddelka se je nad miroljubni protestniki v Minsku vršilo kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje na policijski postaji, za katero je bil pristojen.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot prvi namestnik vodje direktorata za notranje zadeve regionalnega izvršnega odbora za Grodno/Hrodna.

21. 6. 2021

▼M38

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Vodja policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 25. 6. 1979

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja Direktorata za notranje zadeve uprave Frunzenskega okrožja v Minsku je Aleksandr Poluleh odgovoren za zatiranje miroljubnih protestnikov s strani policijskih sil po predsedniških volitvah leta 2020 v tem okrožju, predvsem za slabo ravnanje, vključno z mučenjem miroljubnih protestnikov, ki so bili pridržani na policijski postaji, za katero je pristojen.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Namestnik vodje policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 1. 1. 1977

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot namestnik vodje policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku Aleksandr Zahvicevič nadzoruje policijo za javno varnost in je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, pridržanih v Frunzenskem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, ter za vsesplošno nasilno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom v tem okrožju. Policisti, ki jih nadzoruje Zahvicevič, so mučili pridržane.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Namestnik vodje policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 22. 8. 1980

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot namestnik vodje policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku Sergej Ušakov nadzoruje kriminalistično policijo in je odgovoren za dejanja svojih podrejenih, predvsem nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem državljanov, pridržanih v Frunzenskem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, ter za vsesplošno nasilno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom. Policisti, ki jih neposredno nadzoruje Ušakov, so mučili pridržane.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Namestnik vodje policijskega oddelka Prvomajskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 26. 3. 1973

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot namestnik vodje policijskega oddelka Prvomajskega okrožja v Minsku, ki nadzoruje policijo za javno varnost, je Sergej Artjomenko odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, ki ga njegovi podrejeni izvajajo na državljanih, pridržanih v policijskem oddelku Prvomajskega okrožja v Minsku po predsedniških volitvah leta 2020, ter za vsesplošno brutalno ukrepanje proti miroljubnim protestnikom. Žrtev takega slabega ravnanja je bil tudi Maksim Garošin, lastnik cvetličarne, ki je bil pridržan, potem ko je dal rože udeleženkam Pohoda žensk 13. oktobra 2020. Artjomenko je vršil pritisk na državljane, naj ne sodelujejo na miroljubnih demonstracijah.

21.6.2021

 

 

 

 

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Nekdanji vodja policijskega oddelka Oktobrskega okrožja v Minsku, vodja Direktorata za notranjo varnost pri Državnem forenzičnem preiskovalnem odboru

Datum rojstva: 14. 8. 1978

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji vodja policijskega oddelka Oktobrskega okrožja v Minsku je Aleksandr Ridecki odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, ki ga njegovi podrejeni izvajajo na državljanih, pridržanih v tem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Vodja policijskega oddelka v Oktjabrskem okrožju, nekdanji vodja policijskega oddelka v Partizanskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 31. 1. 1980

Kraj rojstva: regija Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Dmitrij Burdjuk je bil kot nekdanji vodja policijskega oddelka v Partizanskem okrožju v Minsku odgovoren za nadziranje surovega pretepanja in mučenja miroljubnih protestnikov in mimoidočih v navedenem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020.

Decembra 2020 je bil imenovan za vodjo policijskega oddelka v Oktjabrskem okrožju.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

 

 

 

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacija: 3310180C009PB7

Številka potnega lista: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Vodja policijskega oddelka v Leninskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 26. 11. 1988

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Vitalij Kapiljevič je kot vodja policijskega oddelka v Leninskem okrožju v Minsku odgovoren za nehumano in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v policijskem oddelku v Leninskem okrožju v Minsku, vključno z mučenjem. Pridržani niso imeli dostopa do medicinske pomoči; reševalnemu osebju, ki je prišlo na oddelek, je bilo z ustrahovanjem preprečeno nudenje zdravniške pomoči pridržanim.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Vodja policijskega oddelka v Zavodskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 2. 1. 1979

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kiril Kislov je kot vodja policijskega oddelka v Zavodskem okrožju v Minsku odgovoren za nehumano in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v prostorih te policijske postaje, vključno z mučenjem. Odgovoren je tudi za množično zatiranje miroljubnih protestnikov, novinarjev, aktivistov za človekove pravice, delavcev, predstavnikov akademske skupnosti in mimoidočih, ki ga izvajajo njegovi podrejeni.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Vodja policijskega oddelka v Moskovskem okrožju v Minsku, nekdanji namestnik vodje policijskega oddelka v Zavodskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 1. 2. 1980

Kraj rojstva:

Kot nekdanji namestnik vodje policijskega oddelka v Zavodskem okrožju v Minsku je Sergej Varejko odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v prostorih policijskega oddelka v Zavodskem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, vključno z mučenjem. Odgovoren je tudi za dejanja svojih podrejenih, ki so sodelovali v množičnem zatiranju miroljubnih protestnikov, novinarjev, aktivistov za človekove pravice, delavcev, predstavnikov akademske skupnosti in mimoidočih.

21.6.2021

 

 

 

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

21. decembra 2020 je bil imenovan za vodjo policijskega oddelka v Moskovskem okrožju v Minsku.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Namestnik vodje policijskega oddelka v Leninskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 1. 2. 1974

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Sergej Dubovik je kot namestnik vodje policijskega oddelka v Leninskem okrožju odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v prostorih policijskega oddelka v Leninskem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, vključno z mučenjem. Pridržani niso imeli dostopa do medicinske pomoči; reševalnemu osebju, ki je prišlo na oddelek, je bilo z ustrahovanjem preprečeno nudenje zdravniške pomoči pridržanim.

21.6.2021

 

 

 

 

Odgovoren je tudi za dejanja svojih podrejenih, ki so sodelovali v množičnem zatiranju miroljubnih protestnikov, novinarjev, aktivistov za človekove pravice, delavcev, predstavnikov akademske skupnosti in mimoidočih.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Namestnik vodje policijskega oddelka Frunzenskega okrožja v Minsku

Datum rojstva: 29. 4. 1982

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Aleksandr Andrijevski je kot namestnik vodje policijskega oddelka v Frunzenskem okrožju odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v prostorih policijskega oddelka v Frunzenskem okrožju po predsedniških volitvah leta 2020, vključno z mučenjem. Pridržani so ure klečali s sklonjenimi glavami, medtem ko so jih nasilno pretepali, na njih pa so uporabili tudi električne paralizatorje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Namestnik vodje policijskega oddelka v Oktjabrskem okrožju v Minsku (do 17. decembra 2020); od 17. decembra 2020 vodja policijskega oddelka v Partizanskem okrožju v Minsku

Datum rojstva: 17. 2. 1975

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Vitalij Makricki je bil v svoji nekdanji funkciji namestnika vodje policijskega oddelka v Oktjabrskem okrožju v Minsku odgovoren za nadziranje surovega pretepanja in mučenja miroljubnih protestnikov in mimoidočih v prostorih navedenega policijskega oddelka po predsedniških volitvah leta 2020.

Decembra 2020 je napredoval v vodjo policijskega oddelka v Partizanskem okrožju v Minsku.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Višji policijski narednik centra za osamitev prestopnikov Akrestina

Datum rojstva: 28. 1. 1966

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Jevgenij Vrublevski je kot višji policijski narednik centra za osamitev prestopnikov Akrestina odgovoren za nehumano in ponižujoče ravnanje z državljani, pridržanimi v centru za pridržanje prestopnikov, vključno z mučenjem. Po pričevanjih očividcev in medijskih prispevkih je osebno sodeloval v surovem pretepanju civilistov, pridržanih avgusta 2020.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Namestnik ministra za notranje zadeve, nekdanji vodja glavnega oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji na Ministrstvu za notranje zadeve

Datum rojstva: 6. 9. 1968

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Nikolaj Karpenkov je kot vodja glavnega oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji na Ministrstvu za notranje zadeve odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z državljani, ki so sodelovali na miroljubnih protestih, ter za njihovo samovoljno aretacijo in pridržanje. Številna pričevanja, slikovni in video dokazi kažejo skupino, ki ji poveljuje, kako pretepa in aretira miroljubne protestnike ter jim grozi s strelnim orožjem.

21.6.2021

 

 

 

 

Videoposnetek s 6. septembra 2020 kaže, kako Karpenkov s pendrekom razbije steklena vrata kavarne, kjer se skrivajo miroljubni protestniki, in jih brutalno pridrži. Objavljen je bil tudi posnetek, v katerem je izjavil, da bo njegov oddelek proti protestnikom uporabil strelno orožje.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Vodja glavnega oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora mesta Minsk

Datum rojstva: 29. 7. 1980

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Mihail Grib je bil od marca 2019 do oktobra 2020 vodja oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora regije Vitebsk, nato pa je bil imenovan za vodjo glavnega oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora mesta Minsk, poleg tega pa mu je bil podeljen naziv generalmajorja milice (policija).

21.6.2021

 

 

 

 

V tej funkciji je odgovoren za dejanja policijskih sil v regiji Vitebsk do oktobra 2020, od oktobra 2020 pa v Minsku. Ta dejanja vključujejo nasilno zatiranje miroljubnih protestnikov ter kršitve pravice do miroljubnega zbiranja in svobode govora s strani policijskih sil v Vitebsku in Minsku po beloruskih predsedniških volitvah leta 2020.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Minister za obrambo

Datum rojstva: 1. 8. 1971

Kraj rojstva: Novogrudek, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Čin: generalpodpolkovnik

Številka beloruskega potnega lista: KH2594621

Viktor Hrenin je kot minister za obrambo od 20. januarja 2020 odgovoren za odločitev, ki jo je po Lukašenkovih navodilih brez ustrezne utemeljitve sprejelo poveljstvo letalskih sil in sil zračne obrambe o napotitvi vojaških letal 23. maja 2021, da spremljajo potniški let FR4978 ob prisilnem pristanku na letališču v Minsku. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Osebna identifikacija: 3010871K003PB1

V svojih javnih izjavah je večkrat izrazil pripravljenost za uporabo vojske proti miroljubnim protestnikom avgusta 2020 in protestnike, ki so uporabljali zgodovinsko belo-rdečo zastavo, primerjal z nacističnimi kolaboratorji.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji ter podpira Lukašenkov režima.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Poveljnik letalskih sil in sil zračne obrambe oboroženih sil

Datum rojstva: 19. 11. 1967

Kraj rojstva: Černigov, Černigovskaja oblast, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Čin: generalmajor

Igor Golub je kot poveljnik letalskih sil in sil zračne obrambe oboroženih sil Republike Belorusije odgovoren za odločitev, ki jo je po Lukašenkovih navodilih brez ustrezne utemeljitve sprejelo poveljstvo letalskih sil in sil zračne obrambe o napotitvi vojaških letal 23. maja 2021, da spremljajo potniški let FR4978 ob prisilnem pristanku na letališču v Minsku.

Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Številka beloruskega potnega lista: KH2187962

Osebna identifikacija: 3191167E003PB1

Igor Golub je po incidentu skupaj z direktorjem oddelka za letalstvo na beloruskem ministrstvu za promet Artemom Sikorskijem v izjavah za javnost upravičeval dejanja beloruskih letalskih organov.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji ter podpira Lukašenkov režima.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Vodja glavnega štaba, prvi namestnik poveljnika zračnih sil

Datum rojstva: 27. 7. 1971

Kraj rojstva: Baranovič, oblast Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Čin: generalmajor

Andrej Gurcevič je kot vodja glavnega štaba in prvi namestnik poveljnika zračnih sil in sil zračne obrambe oboroženih sil odgovoren za odločitev, ki jo je po Lukašenkovih navodilih brez ustrezne utemeljitve sprejelo poveljstvo letalskih sil in sil zračne obrambe o napotitvi vojaških letal 23. maja 2021, da spremljajo potniški let FR4978 ob prisilnem pristanku na letališču v Minsku.

21.6.2021

 

 

 

Številka beloruskega potnega lista: MP3849920

Osebna identifikacija: 3270771C016PB2

Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji. Po incidentu je v izjavah za javnost upravičeval dejanja beloruskih letalskih organov.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji ter podpira Lukašenkov režima.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Generalni direktor podjetja v državni lasti BELAERONAVIGACIJA

Datum rojstva: 8. 7. 1956

Kraj rojstva:

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka beloruskega potnega lista: P4289481

Osebna identifikacija: 3080756A068PB5

Leonid Čuro je kot generalni direktor podjetja v državni lasti BELAERONAVIGACIJA odgovoren za belorusko kontrolo zračnega prometa. Zato je odgovoren za preusmeritev potniškega leta FR4978 na letališče v Minsku 23. maja 2021 brez ustrezne utemeljitve. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Mnister za promet in zveze

Datum rojstva: 11. 5. 1977

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka beloruskega potnega lista: MP3102183

Osebna identifikacija: 3110577A020PB2

Aleksej Avramenko je kot beloruski minister za promet in zveze odgovoren za državno upravljanje na področju civilnega letalstva in nadzor nad kontrolo zračnega prometa. Zato je odgovoren za preusmeritev potniškega leta FR4978 na letališče v Minsku 23. maja 2021 brez ustrezne utemeljitve. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji. Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktor oddelka za letalstvo na ministrstvu za promet in zveze

Datum rojstva: 1983

Kraj rojstva: Soligorsk, regija/oblast Gomel, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Artem Sikorski je kot direktor oddelka za letalstvo na ministrstvu za promet in zveze odgovoren za državno upravljanje na področju civilnega letalstva in nadzor nad kontrolo zračnega prometa. Zato je odgovoren za preusmeritev potniškega leta FR4978 na letališče v Minsku 23. maja 2021 brez ustrezne utemeljitve. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka beloruskega potnega lista: MP3785448

Osebna identifikacija: 3240483A023PB7

Po incidentu je skupaj s poveljnikom zračnih sil in sil zračne obrambe oboroženih sil Republike Belorusije Igorjem Golubom v izjavah za javnost upravičeval ukrepe beloruskih letalskih organov.

Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter podpira Lukašenkov režim.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Namestnik predsednika stalnega odbora za mednarodne zadeve v predstavniškem domu narodne skupščine, član delegacije narodne skupščine za stike s Parlamentarno skupščino Sveta Evrope

Datum rojstva: 26. 3. 1977

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Oleg Gajdukevič je namestnik predsednika stalnega odbora za mednarodne zadeve v predstavniškem domu narodne skupščine, član delegacije narodne skupščine za stike s Parlamentarno skupščino Sveta Evrope. V javnih izjavah je pozdravil preusmeritev potniškega leta FR4978 v Minsk 23. maja 2021. Ta politično motivirana odločitev je bila sprejeta brez ustrezne utemeljitve, njen namen pa je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

21.6.2021

 

 

 

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacija: 3260377A081PB9

Številka potnega lista: MP2663333

Poleg tega je Oleg Gajdukevič v javnih izjavah sugeriral, da bi bili lahko beloruski opozicijski voditelji pridržani v tujini in v Belorusijo prepeljani „v avtomobilskem prtljažniku“, ter tako podprl ukrepanje varnostnih sil proti beloruski demokratični opoziciji in novinarjem.

S tem torej podpira Lukašenkov režim.

 

▼M43

167.

Ihar Anatolevich KRIUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Vodja Posebne službe za aktivne ukrepe (ASAM) specialnih sil odbora za državno mejo

Datum rojstva: 13. 4. 1976

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 3130476M077PB6

Kot vodja Posebne službe za aktivne ukrepe (ASAM) specialnih sil odbora za državno mejo je odgovoren za dejavnosti sil pod njegovim vodstvom, vpletenih v prevoz migrantov znotraj Belorusije na mejo med Belorusijo in državami članicami Unije. Odred ASAM prepeljanim migrantom zaračuna prečkanje meje. Te dejavnosti potekajo v okviru t. i. ‚operacije Gate (vrata)“.

Zato prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Generalpolkovnik, predsednik odbora za državno mejo Republike Belorusije (imenovan 29. decembra 2016), vodja delegatov za državno mejo

Datum rojstva: 24. 5. 1963

Kraj rojstva: Kulakovka, regija/pokrajina Mogilev, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka potnega lista: MP4098888

Osebna identifikacijska številka: 3240563K033PB5

Anatol Lapo je kot predsednik odbora za državno mejo odgovoren za dejanja organov za nadzor meje pod njegovim poveljstvom, katerih mejna straža je bila posneta, kako usmerja, vodi in sili migrante, da nezakonito prečkajo mejo med Belorusijo in državami članicami Unije, in katerih namerno neustrezno izvajanje nalog migrantom dejansko olajšuje, da prečkajo to mejo.

Zato je odgovoren za organizacijo dejavnosti Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Polkovnik, vodja mejnega odseka Grodno (imenovan 1. oktobra 2014), vojaška enota 2141, delegat za državno mejo

Datum rojstva: 30. 5. 1970

Kraj rojstva: Krasnoarmejsk, regija Saratov, Ruska federacija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka potnega lista: KH2479999

Osebna identifikacijska številka: 3300570K025PB3

Kanstantsin Molastau je kot vodja mejnega odseka Grodno odgovoren za dejanja mejne straže pod njegovim poveljstvom. Namerno neustrezno izvajanje nalog mejnega odseka Grodno migrantom namreč olajšuje, da prečkajo mejo z državami članicami Unije.

Zato prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Vodja mejnega odseka Polotsk

Datum rojstva: 29. 3. 1981

Kraj rojstva: Čita, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Pavel Kharchanka je kot vodja mejnega odseka Polotsk odgovoren za dejanja mejne straže pod njegovim poveljstvom. Namerno neustrezno izvajanje nalog mejnega odseka Polotsk migrantom namreč olajšuje, da prečkajo mejo z državami članicami Unije.

Zato prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Vodja mejnega odseka Brest, polkovnik

Datum rojstva: 17. 12. 1974

Kraj rojstva: vas Zabolotje, okrožje Smoleviči, regija/pokrajina Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Naslov: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka potnega lista: BM1962867

Kot vodja mejnega odseka Brest je Ihar Gutnik, ki je leta 2018 postal namestnik pokrajinskega svetnika v Brestu kot eden od kandidatov, zvest Lukašenku, odgovoren za dejanja mejne straže pod njegovim poveljstvom. Namerno neustrezno izvajanje nalog mejnega odseka Brest migrantom namreč olajšuje, da prečkajo mejo z državami članicami Unije.

Zato prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Polkovnik, vodja mejnega odseka Lida, vojaška enota 1234 (imenovan 27. septembra 2016), delegat za državno mejo

Mestni svetnik 28. sklica v Lidi (od 2. februarja 2018)

Datum rojstva: 4. 5. 1973

Kraj rojstva: Novograd-Volinski, regija Žitomir, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka potnega lista: KH2613034

Osebna identifikacijska številka: 3040573E050PB7

Aliaksandr Davidziuk je kot vodja mejnega odseka Lida odgovoren za dejanja mejne straže pod njegovim poveljstvom. Namerno neustrezno izvajanje nalog mejnega odseka Lida migrantom namreč olajšuje, da prečkajo mejo z državami članicami Unije. Zato Aliaksandr Davidziuk prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Vodja mejnega odseka Smorgon, vojaška enota 2044 (imenovan marca 2018), delegat za državno mejo

Datum rojstva: 12. 12. 1978

Kraj rojstva: Sverdlovsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Maksim Butranets je kot vodja mejnega odseka Smorgon odgovoren za dejanja mejne straže pod njegovim poveljstvom. Namerno neustrezno izvajanje nalog mejnega odseka Smorgon migrantom namreč olajšuje, da prečkajo mejo z državami članicami Unije. Maksim Butranets je tudi izjavil, da število migrantov na belorusko-litovski meji ostaja na običajni ravni, čeprav je litovska stran opazila znatno povečanje. Zato prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2.12.2021

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Vodja oddelka za informacijsko in digitalno diplomacijo (uradni govorec) beloruskega ministrstva za zunanje zadeve

Datum rojstva: 31. 7. 1982

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Od 11. junija 2018 je Anatol Glaz vodja oddelka za informacije in digitalno diplomacijo ter uradni govorec beloruskega ministrstva za zunanje zadeve. V tej funkciji je dal več javnih izjav, v katerih je podprl politiko Lukašenkovega režima glede nedavnih poskusov omogočanja nezakonitega prehoda zunanjih meja držav članic Unije. Poleg tega je brez ustrezne utemeljitve javno zagovarjal preusmeritev potniškega letala na letu FR4978 na letališče v Minsku 23. maja 2021. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

S tem torej Anatol Anatolyevich Glaz podpira Lukašenkov režim.

2.12.2021

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Sodnik na regionalnem sodišču v Minsku

Datum rojstva: 16. 5. 1966

Naslov: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belorusija;

59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belorusija;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 3160566B046PB4

Kot sodnik na regionalnem sodišču v Minsku je odgovoren za politično motivirane sodbe proti opozicijskim voditeljem in aktivistom, predvsem za obsodbo Marije Kolesnikove in Maksima Znaka, ki ju organizacije za človekove pravice štejejo za politična zapornika. Med sojenji pod njegovim nadzorom sta bili domnevno kršeni pravica do obrambe in pravica do poštenega sojenja.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Sodnik na vrhovnem sodišču Republike Belorusije

Datum rojstva: 21. 7. 1983

Naslov: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 3210783C002PB2

Kot sodnik na vrhovnem sodišču Republike Belorusije je odgovoren za politično motivirane sodbe proti opozicijskim voditeljem, aktivistom in novinarjem, predvsem za obsodbo Viktorja Babarike, predsedniškega kandidata opozicije, ki ga organizacije za človekove pravice štejejo za političnega zapornika.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Višji tožilec oddelka za javno tožilstvo urada generalnega državnega tožilca

Datum rojstva: 16. 6. 1978

Naslov: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 3160678H018PB5

Kot višji tožilec na oddelku za javno tožilstvo urada generalnega državnega tožilca je Siarhei Girgel zastopal Lukašenkov režim v politično motiviranih zadevah proti opozicijskim voditeljem in članom civilne družbe. Konkretno, vodil je sodni pregon opozicijskega predsedniškega kandidata Viktorja Babarike, ki ga organizacije za človekove pravice štejejo kot političnega zapornika. Siarhei Girgel je večkrat zahteval, da sodnik izreče dolgotrajno zaporno kazen.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Sodnica na vrhovnem sodišču Republike Belorusije

Datum rojstva: 15. 1. 1960

Naslov: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belorusija

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 4150160A119PB2

Kot sodnica na vrhovnem sodišču Republike Belorusije je Valiantsina Kulik odgovorna za politično motivirane odločitve proti aktivistom in opozicijskim voditeljem. Konkretno, zavrnila je pritožbo Viktorja Babarike, da se sproži civilna zadeva na podlagi njegovih pritožb zoper odločitev centralne volilne komisije, da zavrne registracijo za predsedniškega kandidata.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

▼M53

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Položaj: direktor republiškega unitarnega podjetja „Brest Center za standardizacijo, meroslovje in certificiranje“, nekdanji namestnik direktorja oddelka za finančne preiskave odbora za državni nadzor Republike Belorusije

Polkovnik finančne policije

Datum rojstva: 22.7.1973

Kraj rojstva: Kobrin, regija Brest, Belorusija

Naslov: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, regija Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka osebnega dokumenta: 3220773C061PB1

Kot nekdanji namestnik direktorja oddelka za finančne preiskave odbora za državni nadzor Republike Belorusije je bil odgovoren za politično motivirane kampanje navedenega oddelka proti novinarjem in neodvisnim beloruskim medijem. Osebno je odobril odločitev o preiskavi prostorov neodvisne medijske hiše TUT.by in sprožil sodni postopek v zvezi s to medijsko hišo in novinarji, zaposlenimi pri njej, ter v zvezi z blokiranjem dostopa do njene spletne strani.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije, pa tudi resno spodkopavanje pravne države.

Še naprej je dejaven v okviru Lukašenkovega režima kot direktor republiškega unitarnega podjetja „Brest Center za standardizacijo, meroslovje in certificiranje“.

2.12.2021

▼M43

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Namestnik predsednika odbora za državni nadzor, direktor oddelka za finančne preiskave odbora za državni nadzor

Generalmajor finančne policije

Datum rojstva: 12. 1. 1972

Kraj rojstva: Školv, regija/pokrajina Mogilev, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Naslov: 15 Shchukina St., Minsk, Belorusija;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau je namestnik predsednika beloruskega odbora za državni nadzor in direktor oddelka za finančne preiskave odbora za državni nadzor. V tej funkciji je odgovoren za sprožitev politično motiviranega postopka o davčni utaji proti medijski hiši TUT.by, ki naj bi temeljil na členu 243 kazenskega zakonika Republike Belorusije in ogrožal svobodo medijev v Belorusiji. Odgovoren je tudi za preiskave, izvedene maja 2021 na sedežu te medijske hiše v Minsku, v njenih regionalnih pisarnah in na domovih več njenih uslužbencev.

Odgovoren je tudi za pridržanje članov beloruskega društva novinarjev decembra 2020, iskanje in zaplembo predmetov v uradu za pravice invalidov, vključno z nasilnim zaslišanjem Olega Grablevskega in Sergeja Drazdovskega januarja 2021, pridržanjem in obtožbami davčne utaje članice koordinacijskega sveta Lilije Ulasove ter preiskavami in pridržanji zaposlenih v računalniški družbi PandaDoc, ki je septembra 2021 vodila pobudo „Protect Belarus“.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije, pa tudi resno spodkopavanje pravne države.

2.12.2021

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Sodnica sodnega kolegija za civilne zadeve na vrhovnem sodišču

Datum rojstva: 18. 9. 1955

Naslov: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belorusija

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Osebna identifikacijska številka: 4180955A015P80

Kot sodnica na vrhovnem sodišču Republike Belorusije je Hanna Sakalouskaya odgovorna za politično motivirano odločitev o likvidaciji beloruskega centra PEN – ene od beloruskih organizacij civilne družbe. Odgovorna je tudi za politično motivirano odločitev, ki je privedla do likvidacije beloruskega helsinškega odbora, saj je 2. septembra 2021 zavrnila njegovo pritožbo v zvezi s svarilom beloruskega ministrstva za pravosodje zoper ta odbor.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Predsednik upravnega odbora državnega televizijskega kanala ONT, voditelj oddaje „Markov: Nič osebnega“

Datum rojstva: 1. 5. 1969

Kraj rojstva: Luninec, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Marat Markau je predsednik upravnega odbora državnega televizijskega kanala ONT in voditelj oddaje „Markov: Nič osebnega“. V tej funkciji je beloruski javnosti namerno posredoval napačne informacije o izidu volitev, protestih in represiji, ki so jih izvajale oblasti, ter okoliščinah prisilnega pristanka potniškega letala na letu FR4978 na letališču Minsk 23. maja 2021. Neposredno je odgovoren za to, na kakšen način kanal ONT predstavlja informacije o stanju v državi, ter s tem zagotavlja podporo vladi in Lukašenku. S tem torej podpira Lukašenkov režim.

Markov je opravil prvi prisilni intervju z Romanom Protasevičem, potem ko so ga beloruske oblasti pridržale in glede na številna poročila mučile. Markov je tudi zagrozil in ustrahoval zaposlene na kanalu ONT, ki so stavkali zaradi potvorjenih predsedniških volitev leta 2020 in represivnih ukrepov oblasti. Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

2.12.2021

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Sodnik osrednjega okrožja mestnega sodišča v Minsku

Datum rojstva: 7. 7. 1995

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot sodnik osrednjega okrožja mestnega sodišča v Minsku je odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Jegorja Veršinina, Pavla Ljukanova, Artema Sakoviča in Mikolaja Šemetova, ki jih beloruska organizacija za človekove pravice Viasna priznava kot politične zapornike. Posameznike je zaradi udeležbe na miroljubnih protestih, objav na družbenih medijih, uporabe belo-rdečo-bele beloruske zastave in drugih poskusov uveljavljanja državljanskih pravic obsodil na kazensko kolonijo, zaporno kazen in hišni pripor.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije

2.12.2021

▼M50

184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO (Igor KARPENKO)

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Položaj(i): Predsednik Centralne komisije Republike Belorusije za volitve in organizacijo republiških referendumov

Datum rojstva: 28. 4. 1964

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Igor Karpenko je kot predsednik Centralne komisije Republike Belorusije za volitve in organizacijo republiških referendumov od 13. decembra 2021 odgovoren za organizacijo in izvedbo ustavnega referenduma 27. februarja 2022, ki ne izpolnjuje mednarodnih standardov pravne države, demokracije in človekovih pravic ter meril, ki jih je določila Beneška komisija. Zlasti postopek priprave ni bil pregleden in ni vključeval civilne družbe ali demokratične opozicije v izgnanstvu.

Odgovoren je torej za resno spodkopavanje demokracije in pravne države v Belorusiji.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN (Dmitrij ALEKSIN)

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Položaj(i): Sin Alekseja Aleksina, delničar družb Belneftgaz, Energo-Oil in Grantlo (prej Energo-Oil-Invest)

Datum rojstva: 25. 4. 1987

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Dmitrij Aleksin je sin Alekseja Aleksina, uglednega beloruskega poslovneža. Leta 2021 je postal solastnik družb, ki so v lasti njegovega očeta ali povezane z njim, vključno z družbami Energo-Oil, Belneftgaz in Grantlo (prej Energo-Oil-Invest). Ta podjetja so bila deležna prednostne obravnave na podlagi predsedniških odlokov, ki jih je podpisal Aleksander Lukašenko: družbi Inter Tobacco so bile podeljene izključne pravice za uvoz tobačnih izdelkov v Belorusijo, družba Belneftgaz pa je bila imenovana za nacionalnega izvajalca nadzora nad tranzitom.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN (Vitalij Aleksin)

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Položaj(i): Sin Alekseja Aleksina, delničar družb Belneftgaz, Energo-Oil in Grantlo (prej Energo-Oil-Invest)

Datum rojstva: 29. 8. 1997

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Vitalij Aleksin je sin Alekseja Aleksina, uglednega beloruskega poslovneža. Leta 2021 je postal solastnik družb, ki so v lasti njegovega očeta ali povezane z njim, vključno z družbami Energo-Oil, Belneftgaz in Grantlo (prej Energo-Oil-Invest). Ta podjetja so bila deležna prednostne obravnave na podlagi predsedniških odlokov, ki jih je podpisal Aleksander Lukašenko: družbi Inter Tobacco so bile podeljene izključne pravice za uvoz tobačnih izdelkov v Belorusijo, družba Belneftgaz pa je bila imenovana za nacionalnega izvajalca nadzora nad tranzitom.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Položaj(i): Srbski poslovnež in politik, povezan z družbo Dana Holdings.

Datum rojstva: 17. 1. 1954

Kraj rojstva: Peja/Peč, Kosovo

Spol: moški

Državljanstvo: srbsko

Številka potnega lista: 012830978 (veljavnost do 27.12.2026)

Bogoljub Karić je srbski poslovnež in politik. Skupaj z družinskimi člani je vzpostavil mrežo nepremičninskih podjetij v Belorusiji in goji stike z družino Aleksandra Lukašenka. Tesno je povezan zlasti z družbo Dana Holdings in njeno nekdanjo podružnico Dana Astra, ki naj bi ju zastopal na sestankih z Lukašenkom. Lukašenko je projekt Minsk World, ki ga je pripravilo podjetje, povezano s Karićem, opisal kot „primer sodelovanja slovanskega sveta“. Zaradi tesnih odnosov z Lukašenkom in njegovimi sodelavci Lukašenkov režim prednostno obravnava podjetja, povezana s Karićem, vključno z davčnimi olajšavami in zemljišči za razvoj nepremičnin.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH (Andrej SIČ)

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Položaj(i): Sovoditelj programa „Platform“ na državnem televizijskem kanalu „Belarus 1“

Član organizacije „Rusj molodaja“

Datum rojstva: 20. 9. 1990

Kraj rojstva: Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Andrej Sič je sovoditelj programa „Platform“ na državnem televizijskem kanalu „Belarus 1“. Na tem položaju podpira diskurz režima s ciljem diskreditacije neodvisnih medijev, spodkopavanja demokracije in upravičevanja represije. Podpira diskurz Lukašenkovega režima o nameri zahodnih držav, da organizirajo državni udar v Belorusiji, in poziva k strogim kaznim za domnevno vpletene, podpira kampanjo dezinformiranja o slabem ravnanju z migranti, ki v Unijo prihajajo iz Belorusije, in spodbuja podobo neodvisnih medijev kot agentov pod tujim vplivom, katerih dejavnost bi bilo treba omejiti.

S tem torej podpira Lukašenkov režim.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV (Denis MIKUŠEV)

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Položaj(i): Vodja oddelka za nadzor nad spoštovanjem zakona o sodnih odločbah v kazenskih zadevah v okviru tožilstva regije/pokrajine Gomel; višji pravni svetovalec.

Datum rojstva: 21. 3. 1980

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Denis Mikušev je vodja oddelka za nadzor nad spoštovanjem zakona o sodnih odločbah v kazenskih zadevah v okviru tožilstva regije/pokrajine Gomel in višji pravni svetovalec. Na tem položaju je odgovoren za začetek pregona Sergeja Cihanovskega, Artema Sakaua, Dmitrija Popova, Igorja Losika, Vladimirja Cihanoviča in Nikolaja Statkeviča. Prispeval je k samovoljnemu pridržanju Sergeja Cihanovskega, kot je bilo opisano v poročilu delovne skupine o samovoljnih pridržanjih pri Svetu za človekove pravice.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA (Nikolaj DOLJA)

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Položaj(i): Sodnik na regionalnem sodišču v Gomelu

Datum rojstva: 3. 7. 1979

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Št. beloruskega osebnega dokumenta: 3070379H041PBI

Nikolaj Dolja je sodnik regionalnega sodišča v Gomelu. V tej funkciji je odgovoren, ker je na nesorazmerno dolge zaporne kazni obsodil Sergeja Cihanovskega, Artema Sakaua, Dmitrija Popova, Igorja Losika, Vladimirja Cihanoviča in Nikolaja Statkeviča. Prispeval je k samovoljnemu pridržanju Sergeja Cihanovskega, kot je bilo predstavljeno v poročilu delovne skupine o samovoljnih pridržanjih pri Svetu za človekove pravice.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN (Andrej PARŠIN)

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Položaj(i): Vodja glavnega oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji v Belorusiji (GUBOPiK)

Datum rojstva: 19. 2. 1974

Naslov: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Andrej Paršin je od leta 2021 vodja glavnega oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji (GUBOPiK) na Ministrstvu za notranje zadeve. GUBOPiK je eden glavnih organov, odgovornih za politično preganjanje v Belorusiji, vključno s samovoljnimi in nezakonitimi aretacijami aktivistov in članov civilne družbe ter grdim ravnanjem z njimi, vključno z mučenjem.

GUBOPiK je na svojem profilu na omrežju Telegram objavil videoposnetke prisilnih priznanj beloruskih aktivistov in navadnih državljanov ter jih tako izpostavil beloruski splošni javnosti in uporabil kot orodje za politični pritisk. GUBOPiK je pridržal tudi Marka Bernsteina, enega glavnih urednikov Wikipedije v ruskem jeziku, ker je objavljal informacije o ruski agresiji na Ukrajino, pri katerih naj bi šlo za protiruske „lažne novice“.

Andrej Paršin je zato odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR (Igor TUR)

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Položaj(i): Uslužbenec pri državnem televizijskem kanalu „ONT“, avtor in voditelj več oddaj („Propaganda“, „To be completed“).

Datum rojstva: 26. 3. 1989

Kraj rojstva: Grodno/Hrodna, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Igor Tur je uslužbenec pri državnem televizijskem kanalu „ONT“ in eden glavnih propagandistov Lukašenkovega režima. Je voditelj oddaje „Propaganda“, v kateri poziva k nasilju, diskreditira opozicijske aktiviste in promovira videoposnetke s prisilnimi priznanji političnih zapornikov. Je avtor številnih lažnih poročil o protestih beloruske opozicije, in o dezinformacijah v zvezi z dogodki v Uniji in o napadih na civilno družbo. Odgovoren je tudi za širjenje dezinformacij in sporočil, ki spodbujajo nasilje, po spletu. Aleksander Lukašenko mu je za njegovo delo v medijih podelil medaljo.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna GLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA (Ljudmila GLADKAJA)

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Položaj(i): Posebna dopisnica časopisa „SB Belarus Segodnya“, voditeljica na državnem televizijskem kanalu „Belarus 1“

Datum rojstva: 30. 6. 1983

Naslov: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belorusija

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Ljudmila Gladkaja je ena najvidnejših propagandistk Lukašenkovega režima. Je uslužbenka časopisa „SB Belarus Segodnya“ in sodelavka drugih prorežimskih medijev, vključno z državno televizijsko postajo „Belarus 1“. Ko govori o demokratični opoziciji, pogosto uporablja sovražni govor in žaljiv jezik. Opravila je tudi številne „intervjuje“ z neupravičeno pridržanimi beloruskimi državljani, pogosto študenti, ki jih je prikazala v ponižujočih položajih in se iz njih norčevala. Promovirala je represijo varnostnega aparata Belorusije ter sodelovala v dezinformacijskih kampanjah in kampanjah manipulacij z informacijami. Javno izraža podporo Aleksandru Lukašenku in svoj ponos, da služi njegovemu režimu. Za njeno delo jo je Lukašenko javno pohvalil in ji podelil priznanja.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK (Grigorij AZARONAK)

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Položaj(i): Uslužbenec na državnem televizijskem kanalu „CTV“, avtor in voditelj več oddaj („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“)

Čin: Podpolkovnik (rezervist)

Datum rojstva: 18. 10. 1995

Kraj rojstva: Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Grigorij Azaronak je eden od glavnih propagandistov Lukašenkovega režima Je politični kolumnist, avtor in gostitelj tedenskih propagandnih oddaj na državnem televizijskem kanalu „CTV“. V svojih oddajah je podprl nasilje nad oporečniki Lukašenkovega režima in sistematično uporabljal žaljivi jezik, ko je govoril o aktivistih, novinarjih in drugih nasprotnikih Lukašenkovega režima. Aleksander Lukašenko ga je odlikoval z medaljo „Za pogum“.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

▼M53

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Položaj(i): Generalni direktor odprte delniške družbe „Belaruskali“, predsednik nadzornega sveta družbe JSC Belarusian Potash Company

Član stalnega odbora za zunanje zadeve in nacionalno varnost pri državnem svetu beloruske narodne skupščine

Datum rojstva: 15.6.1976

Kraj rojstva: naselje Pogost, okrožje Soligorsk, provinca Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Ivan Galavatij je generalni direktor podjetja v državni lasti Belaruskali, ki je pomemben vir prihodkov in tujih valut za Lukašenkov režim. Je član državnega sveta narodne skupščine, zaseda tudi številne druge visoke položaje v Belorusiji. Poleg tega je predsednik nadzornega sveta družbe JSC Belarusian Potash Company. V času svoje kariere je prejel več državnih nagrad, tudi neposredno od Aleksandra Lukašenka. Tesno je povezan z Lukašenkom in njegovimi družinskimi člani. Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Zaposleni pri odprti delniški družbi „Belaruskali“, ki so se udeležili stavk in mirnih protestov po potvorjenih predsedniških volitvah v Belorusiji avgusta 2020, so bili prikrajšani za plačilo in odpuščeni. Lukašenko je osebno grozil, da bo stavkajoče nadomestil z ukrajinskimi rudarji. Ivan Galavatij je tako odgovoren za zatiranje civilne družbe.

3.6.2022

▼M54

196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Položaj(i): nekdanji vodja kazenske kolonije IK-17 Shklov, podpolkovnik notranje službe

Trenutni položaj: okrožni inšpektor oddelka za notranje zadeve izvršnega odbora okrožja Slutsk

Datum rojstva: 9.1.1979

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji vodja kazenske kolonije IK-17 v Shklovu je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, s političnimi zaporniki in drugimi državljani, pridržanimi v tej kazenski koloniji po predsedniških volitvah leta 2020 in med mirnimi protesti, ki so sledili. V času smrti političnega zapornika Vitolda Ashuraka, ki je 21. maja 2021 v nepojasnjenih okoliščinah umrl v navedeni kazenski koloniji, je bil njen vodja.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Položaj(i): nekdanji vodja prevzgojne kolonije št. 1 v Novopolotsku

Datum rojstva: 3.3.1981

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji vodja prevzgojne kolonije št. 1 v Novopolotsku je odgovoren za sistematično prakso mučenja, grdega ravnanja s političnimi zaporniki in drugimi državljani, pridržanimi v tej kazenski koloniji, zlasti po predsedniških volitvah leta 2020 in med mirnimi protesti, ki so sledili, ter za njihovo kaznovanje, ki vključuje zlorabo, vključno z dolgotrajno in ponavljajočo se uporabo samice; pri teh dejanjih je tudi sam sodeloval. Kot vodja navedene kazenske kolonije je ne le odgovoren za odrejanje teh zlorab in nadzor nad njimi, temveč je dokazano osebno sodeloval pri mučenju zapornikov in izvajanju nasilja nad njimi. Prevzgojna kolonija št. 1 v Novopolotsku je v času, ko jo je vodil, tj. od leta 2017 do marca 2023, postala zloglasna zaradi izredno hudih pogojev pridržanja in slabega ravnanja z zaporniki, med katerimi so številni vodilni politični aktivisti in predstavniki civilne družbe, pridržani zaradi nasprotovanja režimu predsednika Lukašenka. Po premestitvi iz kazenske kolonije št. 1 je še naprej na aktivnem visokem položaju v drugem centru za pridržanje in tako še naprej služi represivnemu sistemu.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Položaj(i): višji tožilec na uradu generalnega državnega tožilca

Datum rojstva: 28.6.1992

Kraj rojstva: Bobruisk, regija Mogilev, Republika Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka osebnega dokumenta: 3280692M019PB8

Kot višji tožilec na uradu generalnega državnega tožilca Belorusije je odgovoren za številne politično motivirane kazenske zadeve proti beloruskim zagovornikom človekovih pravic. Zlasti je vpleten v politično motiviran pregon predstavnikov beloruske organizacije za človekove pravice Viasna, vključno z njenim predsednikom Alesom Bialiatskim, namestnikom predsednika Valiantsinom Stefanovicem, odvetnikom Uladzimirjem Labkovichem, koordinatorko mreže prostovoljcev Viasne Marfo Rabkovo, vodjo urada Viasne v Gomelu Leanidom Sudalenko ter prostovoljcem Andreiem Chapiukom in prostovoljko Tatsiano Lasitso, ki je bila 24. septembra 2022 izpuščena iz kazenske kolonije Gomel.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, kot tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Položaj(i): nekdanji namestnik vodje občinskega oddelka za notranje zadeve v občini Zhodino – vodja policije za javno varnost; prvi namestnik vodje okrožnega oddelka za notranje zadeve v Borisovu – vodja policije za javno varnost od 29. 10. 2021

Datum rojstva: 8.9.1989

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot nekdanji vodja policije za javno varnost v kraju Zhodino je policijskim enotam in policiji za obvladovanje izgredov OMON naročil, naj brutalno zatrejo mirne proteste, ki so sledili predsedniškim volitvam leta 2020, vključno s pretepanjem protestnikov in uporabo nasilja nad njimi. Vpleten je tudi v nezakonito večkratno pridržanje neodvisnih novinarjev, ki so poročali o protestih pred predsedniškimi volitvami.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji. Še vedno zaseda podobno visok položaj v oddelku za notranje zadeve.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Položaj(i): namestnik poveljnika milice za javno varnost, direktorat za notranje zadeve izvršnega odbora regije Minsk

Datum rojstva: 25.2.1977

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Naslov: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Številka osebnega dokumenta: 3250277M077PB2

Kot namestnik poveljnika milice za javno varnost pri direktoratu za notranje zadeve izvršnega odbora regije Minsk je odgovoren za brutalno zatrtje mirnih protestov pred predsedniškimi volitvami avgusta 2020 in po njih. Policiji za obvladovanje izgredov OMON je osebno ukazal, naj nasilno zatre demonstracije, pridrži protestnike in neodvisne novinarje, ki poročajo o teh dogodkih, ter jih med pridržanjem izpostavi slabim razmeram.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Položaj(i): sodnik na mestnem sodišču v Minsku

Datum rojstva: 6.4.1967

Kraj rojstva: Minsk, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Številka osebnega dokumenta: 3040667A088PB0

Naslov: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

Kot sodnik na mestnem sodišču v Minsku je v številnih politično motiviranih sojenjih zastopal Lukašenkov režim in je odgovoren za dolgoletne obsodbe več članov demokratične opozicije, izrečene v njihovi nenavzočnosti: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 let), Pavel Latushka (18 let) in Volha Kavalkova, Maryia Maroz in Siarhei Dyleuski (vsak po 12 let).

Odgovoren je tudi za politično motivirano sojenje in obsodbi blogerja Eduarda Palchysa (13 let zapora) in novinarke Katsiaryne Andreyeve (dve leti). Ti obsodbi sta del sistematičnega preprečevanja uveljavljanja svobode izražanja in kaznovanja zaradi tega uveljavljanja, ki ju izvajajo beloruske oblasti. Obsodbe, ki jih je izrekel, so primeri sistemskega zatiranja oporečnikov.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter dejavnosti, ki resno ogrožajo demokracijo in pravno državo v Belorusiji.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Položaj(i): nekdanji namestnik vodje kazenske kolonije št. 1; trenutni vodja kazenske kolonije št. 1

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja in nekdanji namestnik vodje kazenske kolonije št. 1 je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, s političnimi zaporniki in drugimi državljani, pridržanimi v tej kazenski koloniji po predsedniških volitvah leta 2020 in med mirnimi protesti, ki so sledili. V času smrti političnega zapornika Vitolda Ashuraka, ki je 21. maja 2021 v nepojasnjenih okoliščinah umrl v navedeni kazenski koloniji, je bil njen vodja.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Položaj(i): major in vodja režimskega oddelka kazenske kolonije št. 17 Shklow

Datum rojstva: 15.6.1983

Naslov: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Osebni dokument: 3150683MO74PB5

Kot vodja režimskega oddelka kazenske kolonije št. 17 v Shklowu je neposredno odgovoren za nečloveške pogoje pridržanja v koloniji, za nasilne prakse in grdo ravnanje z zaporniki, zlasti s političnimi zaporniki. Osebno je bil vpleten v pretepanje in druga dejanja skrajnega nasilja nad zaporniki; neposredno je vpleten v smrt političnega zapornika Vitolda Ashuraka v navedeni kazenski koloniji 21. maja 2021 in je za to tudi odgovoren.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Položaj(i): prvi polkovnik notranje službe izobraževalne kolonije št. 2 v Bobruysku

Kraj rojstva: Shklov, Belorusija

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Domnevni naslov: Bobruysk

Kot prvi polkovnik notranje službe izobraževalne kolonije št. 2 v Bobruysku je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z mladoletniki. Odgovoren je za to, da so otroci izpostavljeni lakoti, mučenju, prisilnemu delu ter različnim oblikam fizičnega in psihološkega nasilja. Odgovoren je tudi za to, da je obsojenim mladoletnikom onemogočen dostop do zdravstvene oskrbe.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Položaj(i): sodnica na sodišču v okrožju Moskovsky v Minsku

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Kot sodnica na sodišču v okrožju Moskovsky v Minsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe. Več beloruskih državljanov je obsodila zaradi sodelovanja v protestih in objave protivladnih komentarjev na Telegramu. Obsodila je tudi novinarko Ekaterino Borisevich in zdravnika nujne medicinske pomoči Artyoma Sorokina, ker sta razkrila tajne podatke o zdravstvenem stanju Romana Bondarenka, ki so ga varnostne sile preteple do smrti.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Položaj(i): vodja kazenske kolonije št. 4 za ženske v Gomelu

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Domnevna lokacija: Gomel

Kot vodja kazenske kolonije št. 4 za ženske v Gomelu je odgovorna za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, s političnimi zapornicami in drugimi državljankami, pridržanimi v tej kazenski koloniji za ženske. Položaj vodje kazenske kolonije je zasedala že v času kazenskega pregona Marie Kalesnikave, politične zapornice, ki je bila obsojena na 11 let zaporne kazni v kazenski koloniji, ker se je udeležila protestov proti avtoritarni vladavini Aleksandra Lukašenka. Bila je prikrajšana za vse pravice zapornikov, vključno s pravico do posvetovanja z odvetnikom.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Položaj(i): sodnica na sodišču v okrožju Moskovsky v Minsku

Datum rojstva: 8.1.1987

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Številka osebnega dokumenta: 4010887M019PB2

Kot sodnica na sodišču v okrožju Moskovsky v Minsku je obsodila več beloruskih državljanov iz političnih razlogov, tudi zaradi njihovega sodelovanja v protestih in objave protivladnih komentarjev na Telegramu. Dokazano je, da občasno izreka strožje kazni od tistih, ki jih zahteva tožilec.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Položaj(i): višja tožilka na regionalnem tožilstvu v Minsku za nadzor skladnosti z zakonom o sodnih odločbah v kazenskih zadevah, nižja sodna svetovalka

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Je beloruska tožilka, ki deluje na tožilstvu v regiji Minsk. Na tem položaju je v politično motiviranih zadevah proti novinarjem zastopala Lukašenkov režim. Zlasti je kazensko preganjala glavno urednico TUT.BY Maryno Zolatavo, ki je bila obsojena na 12 let zapora, in generalno direktorico TUT.BY Liudmilo Chekino, ki je bila marca 2023 obsojena na 12 let zapora na podlagi neutemeljenih obtožb o „škodovanju nacionalni varnosti Republike Belorusije“.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Položaj(i): sodni kolegij za kazenske zadeve mestnega sodišča v Minsku, sodnica

Datum rojstva: 8.1.1969

Spol: ženski

Državljanstvo: belorusko

Je beloruska sodnica, ki dela na pravosodnem kolegiju za kazenske zadeve mestnega sodišča v Minsku. Izdajala je politično motivirane sodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Marca 2023 je iz političnih razlogov obsodila vsaj sedem beloruskih državljanov, vključno z glavno urednico TUT.BY Maryno Zolatavo, ki je bila obsojena na 12 let zapora in generalno direktorico TUT.BY Liudmilo Chekino, ki je bila marca 2023 obsojena na 12 let zapora. Od leta 2022 je dokazano izdajala politično motivirane sodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Položaj(i): vodja kazenske kolonije št. 2; podpolkovnik notranje službe

Datum rojstva: 3.6.1979

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Naslov: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

Kot vodja kazenske kolonije št. 2 v Bobruysku je odgovoren za nečloveško in ponižujoče ravnanje z zaporniki, vključno z mučenjem, prisilnim delom ter fizičnim in psihičnim nasiljem nad njimi.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Položaj(i): vodja kazenske kolonije št. 14 v Novosadyju

Spol: moški

Državljanstvo: belorusko

Kot vodja kazenske kolonije št. 14 je odgovoren za slabo ravnanje s kaznjenci, pridržanimi pod njegovo pristojnostjo, ter za nečloveško in ponižujoče ravnanje, vključno z mučenjem, s političnimi zaporniki in drugimi državljani, pridržanimi v tej kazenski koloniji.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Položaj(i): tožilec.

Datum rojstva: 25.3.1986

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Številka osebnega dokumenta: 3250386H012PB7

Naslov: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

Kot tožilec na občinskem sodišču v Minsku je zastopal Lukašenkov režim v številnih politično motiviranih zadevah, zlasti v zadevi proti Marfi Rabkovi in Andreiju Chapyuku, ki sta bila obsojena na izjemno dolgih 15 oziroma šest let zaporne kazni, ter njunim osmim drugim soobtožencem, ki so bili obsojeni na med pet do 17 let zapora.

Marfa Rabkova je bila zaprta na podlagi politično motiviranih obtožb, da je z usklajevanjem prostovoljske službe v mednarodno priznani skupini za človekove pravice Viasna in organiziranjem spremljanja volitev v avgustu 2020 „usposabljala ljudi za sodelovanje v množičnih izgredih ali financirala take dejavnosti“. Dokumentirala je tudi primere mučenja in drugega slabega ravnanja s pridržanimi protestniki. Bila je ena od prvih članic Viasne, proti kateri so oblasti po protestih v avgustu 2020 vložile politično motivirane kazenske obtožbe.

Andrei Chapiuk je bil zaradi svojega delovanja kot prostovoljec v Viasni obtožen, da je sodeloval v hudodelski združbi in med drugim spodbujal sovraštvo.

Njihovo sojenje je zaradi domnevnega obstoja „gradiva ekstremistične narave“ v tej zadevi na zahtevo tožilca Ramana Biziuka in z odobritvijo sodnika Siarheija Khrypacha potekalo za zaprtimi vrati.

Raman Biziuk je odgovoren tudi za politično motiviran pregon soobtoženih na istem sojenju, in sicer Akihira Haeuskija-Hanade, Alyaksandra Frantaskevicha, Alykakseija Galauka, Alyaksandra Kazlyanke, Pavla Shptenyja, Mikite Dranetsa, Andreija Maracha in Daniila Chula. Prav tako je odgovoren za politično motivirane obtožbe proti Andreiju Linniku in Antonu Bialenskem, kot tudi proti Dzmitryju Kanapelki, Vitaliiju Kavalenki, Tsimurju Pipiyi, Dzianisu Boltutsu, Vitalu Shyshlouju in Emilu Huseinauju.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter dejavnosti, ki resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Položaj(i): sodnik na občinskem sodišču v Minsku

Datum rojstva: 16.4.1966

Kraj rojstva: Minsk, Belorusija

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Številka osebnega dokumenta: 3160466A077PB2

Naslov: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Kot sodnik na občinskem sodišču v Minsku je zastopal Lukašenkov režim v številnih politično motiviranih zadevah, zlasti v zadevi proti Marfi Rabkovi in Andreiju Chapyuku, ki sta bila obsojena na izjemno dolgih 15 oziroma šest let zaporne kazni, ter njunim osmim drugim soobtožencem, ki so bili obsojeni na med pet do 17 let zapora.

Marfa Rabkova je bila zaprta na podlagi politično motiviranih obtožb, da je z usklajevanjem prostovoljske službe v mednarodno priznani skupini za človekove pravice Viasna in organiziranjem spremljanja volitev v avgustu 2020 „usposabljala ljudi za sodelovanje v množičnih izgredih ali financirala take dejavnosti“. Dokumentirala je tudi primere mučenja in drugega slabega ravnanja s pridržanimi protestniki. Bila je ena od prvih članic Viasne, proti kateri so oblasti po protestih v avgustu 2020 vložile politično motivirane kazenske obtožbe.

Andrei Chapiuk je bil zaradi svojega delovanja kot prostovoljec v Viasni obtožen, da je sodeloval v hudodelski združbi in med drugim spodbujal sovraštvo.

Njihovo sojenje je zaradi domnevnega obstoja „gradiva ekstremistične narave“ v tej zadevi na zahtevo tožilca Ramana Biziuka in z odobritvijo sodnika Siarheija Khrypacha potekalo za zaprtimi vrati.

Siarhei Khrypach je odgovoren tudi za politično motivirano sojenje in obsodbe soobtožencev na istem sojenju, in sicer Akihira Haeuskija-Hanade, Alyaksandra Frantaskevicha, Alykakseija Galauka, Alyaksandra Kazlyanke, Pavla Shptenyja, Mikite Dranetsa, Andreija Maracha in Daniila Chula.

Prav tako je odgovoren za politično motivirano obsodbo Yegorja Dudnikova v maju 2021.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter dejavnosti, ki resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji.

3.8.2023

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Položaj(i): direktor beloruske narodne knjižnice, nekdanji vodja beloruske vladne družbe „Znanje“ in dekan fakultete za filozofijo in družbene vede na beloruski državni univerzi, kandidat za zgodovinsko znanost

Datum rojstva: 21.10.1977

Kraj rojstva: Minsk, bivša beloruska SSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je eden od najbolj glasnih in vplivnih članov beloruskega državnega propagandnega sistema. Sistematično podpira Lukašenkov režim in pogosto predstavlja svoja stališča na državnem televizijskem kanalu ONT in Belarus 1. Podpira in upravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo ter neodvisnimi mediji, zlasti po predsedniških volitvah avgusta 2020. Širi propagandni diskurz o „nacističnem režimu v Ukrajini“, diskreditaciji Zahoda in upravičevanju vojne agresije Rusije proti Ukrajini.

Do junija 2023 je vodil belorusko družbo „Znanje“, znano kot nevladno organizacijo pod pokroviteljstvom države, ki spodbuja Lukašenka in njegov režim. Od Lukašenka je septembra 2021 kot priznanje za prispevek k režimu prejel odlikovanje za „zasluge za delo“. Poleg tega je bil februarja 2023 imenovan za člana komisije, ki naj bi preučila pritožbe beloruskih državljanov v tujini v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so jih ti storili, vodil pa jo je beloruski generalni tožilec Andrei Shved.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Položaj(i): propagandistka in uslužbenka državnega kanala „Belarus 1“ in beloruske tiskovne agencije

Datum rojstva: 12.12.1987

Kraj rojstva: Mogilev, bivša beloruska SSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je ena od vodilnih propagandistk Lukašenkovega režima in je tesno povezana z režimskimi mediji. Je beloruska televizijska voditeljica na državnem kanalu „Belarus 1“. Od julija 2021 vodi informativni in analitični program „To je drugače“ na državnem televizijskem kanalu „Belarus 1“. V svoji kolumni in poročilih za televizijski kanal Belarus 1 širi rusko propagando o vojni agresiji Rusije proti Ukrajini in belorusko državno propagando, usmerjeno proti opoziciji in sosednjim državam. Širi idejo, da Ukrajina skupaj z Natom od leta 2020 izvaja posebne informacijske in psihološke operacije proti Belorusiji, ter Lukašenkov diskurz, da zahodne države financirajo predstavnike opozicije.

Dne 16. 1. 2021 je od predsednika Lukašenka prejela priznanje za „znaten prispevek k izvajanju državne informacijske politike, visoko strokovnost ter objektivno in celovito poročanje o dogodkih iz družbeno-političnega in družbeno-kulturnega življenja v državi“.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Položaj(i): sodnica mestnega sodišča v Navapolatsku

Spol: ženski

Kot sodnica mestnega sodišča v Navapolatsku je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo sindikalnega vodje Volhe Bytsikave ter aktivistov Hanne Tukave in Andreja Halavyrina. Zaradi javnega prikazovanja napisov „brez vojne“ ali neodvisnega poročanja o sojenjih je več ljudi obsodila na denarne kazni in aretacije.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Položaj(i): sodnica sodišča v okrožju Mazyr

Spol: ženski

Kot sodnica sodišča v okrožju Mazyr je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbe Hleba Koipisha, Uladzislaua Hancharouja, Aliaksandra Tsimashenke and Daniila Skipalskega. Zaradi udeležbe v miroljubnih protestih proti Lukašenkovemu režimu je več ljudi obsodila na zaporno kazen.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Položaj(i): sodnica sodišča v okrožju Leninsky v Hrodni/Grodnu

Datum rojstva: 7.10.1973

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Naslov: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Številka osebnega dokumenta: 4071073K000PB2

Kot sodnica sodišča v okrožju Leninski v Hrodni je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Alexandra Tyelege. Več ljudi je obsodila na denarno in zaporno kazen, ker so se zoperstavili nasilju in represiji.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Položaj(i): sodnik sodišča v okrožju Ivanovsky

Datum rojstva: 5.5.1973

Kraj rojstva: Tereblychi, okrožje Stolin, nekdanja beloruska SSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Kot sodnik sodišča v okrožju Ivanovsky je odgovoren za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Yuryija Holika. Zaradi protestiranja proti vladi ali neodvisnega poročanja je več ljudi obsodil na zaporno kazen, hišni pripor in denarno kazen.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Položaj(i): sodnica sodišča v okrožju Baranovichi

Datum rojstva: 29.7.1975

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Naslov: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Številka osebnega dokumenta: 4290775C016PB9

Kot sodnica na sodišču v okrožju Baranovichi je odgovorna za številne politično motivirane sodbe proti miroljubnim protestnikom, zlasti za obsodbo Vitalyja Korsaka in Anatolyja Pugacha. Več ljudi je obsodila na zaporno kazen in denarno kazen, ker so kritizirali predsednika Lukašenka in protestirali proti izidu predsedniških volitev leta 2020.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Položaj(i): sodnik na sodišču v okrožju Shklov v regiji Mogilev

Datum rojstva: 19.5.1965

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na sodišču v okrožju Shklov v regiji Mogilev. Aleksander Lukašenko ga je leta 2017 imenoval za nedoločen čas. Izrekel je zlasti obsodbe, s katerimi je zvišal kazni za politične nasprotnike beloruskih oblasti, predvsem tako, da je spremenil izrečene kazni v absolutno zaporno kazen ali določil strožji režim prestajanja takih kazni. Taka odločitev je bila sprejeta v primeru filozofa in novinarja Uladzimirja Matskievicha, povezanega z neodvisno televizijsko postajo Belsat. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Položaj(i): sodnik na regionalnem sodišču v Grodnu

Datum rojstva: 15.7.1985

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na sodišču v okrožju Grodno. Imenoval ga je Aleksander Lukašenko. Izdajal je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Dne 8. februarja 2023 je na osem let zapora obsodil Andrzeja Poczobuta, neodvisnega novinarja in aktivista poljske manjšine in je kritičen do vlade Republike Belorusije.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Položaj(i): sodnik na regionalnem sodišču v Gomelu

Datum rojstva: 22.5.1977

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na sodišču v okrožju Gomel. Imenoval ga je Aleksander Lukašenko. Izdal je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti, tudi zoper novinarko neodvisne televizijske postaje Belsat Katsiaryno Andrejevo, ki je prejela obsodbo na osem let in tri mesece v kazenski koloniji.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

224.

Anastastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Položaj(i): vodja poročevalskega oddelka pri televizijski tiskovni agenciji na nacionalnem televizijskem kanalu Belarus 1 TV

Datum rojstva: 31.10.1992

Kraj rojstva: Oshmyan, Belorusija

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je ena od vodilnih propagandistk Lukašenkovega režima in vodja poročevalskega oddelka pri televizijski tiskovni agenciji, ki pripravlja poročila za televizijski kanal Belarus 1.

Vodi informacijski program „Načrt B“ na državnem televizijskem kanalu „Belarus 1“. V svojem programu in poročilih za televizijski kanal Belarus 1 širi diskurz ruske propagande o „nacističnem režimu v Ukrajini“ in ukrajinskih oboroženih silah ter propagando predsednika Lukašenka proti beloruski opoziciji in bataljonu Kalinovskega. Širi tudi propagando proti zahodnim sankcijam.

Leta 2023 je od Lukašenka prejela uradno priznanje za „znaten prispevek k izvajanju državne informacijske politike, visoko strokovnost ter objektivno in celovito poročanje o dogodkih iz družbeno-političnega in družbeno-kulturnega življenja v državi“.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Položaj: beloruski propagandist in televizijska osebnost

Datum rojstva: 29.2.1984

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski propagandist, ki dela za enega od treh nacionalnih televizijskih kanalov v Belorusiji (Stolichnoye Televideniye) in za državni časopis Minskaya Prauda. Odgovoren je za širjenje propagande v podporo Lukašenkovim politikam in utemeljitev vojne agresije Rusije proti Ukrajini. Lukašenko ga je odlikoval za zasluge pri razvoju državne informacijske politike. Poleg tega je član državne komisije za preverjanje političnih beguncev, ki se želijo vrniti v Belorusijo. To komisijo je Lukašenko ustanovil, da bi begunce, ki se vračajo v Belorusijo, prikazali kot osebe, ki obžalujejo svoja dejanja proti Lukašenkovemu režimu.

Zato ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Položaj: sodnica na sodišču okrožja in mesta Bobruisk

Datum rojstva: 10.9.1967

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je beloruska sodnica, ki dela na sodišču okrožja in mesta Bobruisk. Izdajala je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Šest opozicijskih podpornikov in aktivistov je obsodila iz političnih razlogov. Od leta 2020 je dokazano izdajala politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Položaj: sodnik na sodišču okrožja Glubokoye

Datum rojstva: 10.11.1974

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na sodišču okrožja Glubokoye. Izdajal je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Vsaj 13 beloruskih državljanov je obsodil iz političnih razlogov. Od leta 2017 do leta 2023 je dokazano izdajal politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Položaj: sodnica na sodišču okrožja in mesta Bobruisk

Datum rojstva: 7.12.1982

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je beloruska sodnica, ki dela na sodišču okrožja in mesta Bobruisk. Izdajala je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Med letoma 2020 in 2023 je dejavno sodelovala pri kaznovanju političnih nasprotnikov režima. V tem obdobju je izrekla vsaj 13 kazni, vključno s primeroma dveh neodvisnih medijskih novinarjev.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Položaj: tožilka

Datum rojstva: 22.9.1972

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je beloruska tožilka. Z organi pregona je povezana vsaj od leta 2009, ko je bila višja tožilka v regiji Gomel. Leta 2022 je bila tožilka na sojenju neodvisni novinarki, povezani s TVP in Belsat TV. Takrat je za novinarko zahtevala štiriletno zaporno kazen. Sodelovala je tudi pri obravnavi pritožb zoper obsodbe, izrečene zaradi objav v beloruskih družbenih medijih, kritičnih do vlade in njenih uradnikov. Kot tožilka je podprla kazni, ki so bile po njenem mnenju ustrezne in poštene.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Položaj: sodnik na sodišču okrožja Glubokoye

Datum rojstva: 22.9.1972

Državljanstvo: belorusko

Spol: ženski

Je beloruska sodnica, ki dela na sodišču okrožja Glubokoye. Izdajala je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Od leta 2007 do leta 2023 je dokazano izdajala politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. V tem obdobju je iz političnih razlogov obsodila vsaj devet beloruskih državljanov, vključno s podporniki opozicije in aktivisti.

Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Položaj: sodnik vrhovnega sodišča Belorusije

Datum rojstva: 11.4.1967

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na beloruskem vrhovnem sodišču. Aleksander Lukašenko ga je leta 2014 imenoval za neomejen mandat. Odločal je predvsem o pritožbah v zvezi z zapornimi kaznimi za politične aktiviste in novinarje. Obsodb ni spreminjal. Tako je odločil v primeru novinarja Belsat Pavla Vinahradauja.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Položaj: sodnik na sodišču okrožja Dokshitsy

Datum rojstva: 10.4.1979

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je beloruski sodnik, ki dela na sodišču okrožja Dokshitsy. Izdajal je politično motivirane razsodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti. Iz političnih razlogov je obsodil 10 beloruskih državljanov. Od leta 2018 dokazano izdaja politično motivirane sodbe zoper nasprotnike beloruskih oblasti.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Položaj: glavni preiskovalec – preiskovalec za posebej pomembne primere glavnega direktorata za preiskovanje kaznivih dejanj na področju organiziranega kriminala in korupcije pri osrednjem organu preiskovalnega odbora, pravosodni major

Datum rojstva: 2.10.1989

Kraj rojstva: Minsk, Republika Belorusija

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Je preiskovalec glavnega direktorata za preiskovanje kaznivih dejanj na področju organiziranega kriminala in korupcije pri osrednjem uradu preiskovalnega odbora Republike Belorusije. Vodi kazenski postopek proti članom Viasne. Sodne postopke proti Alesu Bialiatskiju, Valianstinu Stefanovichu in Uladzimirju Labkovichu so zaznamovale številne nepravilnosti, uradni organi pa so obdobje preiskave umetno podaljšali, da bi zbrali izmišljene dokaze, pri tem pa so prekoračili rok, ki ga določajo belorusko pravo in mednarodni standardi, ki urejajo pravico do poštenega sojenja. Preiskava in sojenje v zadevi Viasna nista bila v skladu s pravno državo.

Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in resno spodkopavanje pravne države, pa tudi zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

3.8.2023

▼M35

B.   Pravne osebe, subjekti in organi iz člena 2(1)

▼M45 

Ime

(angleško prečrkovanje beloruskega

in ruskega zapisa)

Ime

(belorusko črkovanje)

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Naslov: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belorusija

Spletna stran: https://bte.by/

E-naslov: mail@bte.by

Beltechexport je zasebni subjekt, ki v Afriko, Južno Ameriko, Azijo in na Bližnji vzhod izvaža orožje in vojaško opremo, proizvedeno v beloruskih državnih podjetjih. Tesno je povezan z beloruskim ministrstvom za obrambo.

Zato ima Beltechexport koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira, saj zagotavlja koristi uradu predsednika.

17. 12. 2020

2.

Dana Holdings

ТАА „Дана Холдынгз“

ООО „Дана Холдингз“

Naslov: Peter Mstislavets St.. 9, pom. 3 (pisarna 4), 220076 Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 690611860

Spletne strani: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-naslov: info@bir.by

Tel.: +375 (29) 6362391

Dana Holdings je eden glavnih nepremičninskih investitorjev in gradbenikov v Belorusiji. To podjetje in njena hčerinska podjetja so prejela gradbene pravice za zemljišča ter zgradila več velikih stanovanjskih kompleksov in poslovnih središč.

Posamezniki, ki domnevno zastopajo Dano Holdings, imajo tesne stike s predsednikom Lukašenkom. Predsednikova snaha Lilija Lukašenka je imela v podjetju Dana Astra visok položaj.

Dana Holdings je v Belorusiji še vedno gospodarsko aktivna.

Dana Holdings ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

17. 12. 2020

3.

Dana Astra

ЗТАА „Дана Астра“

ИООО „Дана Астра“

Naslov: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9–13, 220076 Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 191295361

Spletne strani: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-naslov: PR@bir.by

Tel. +375 (17) 2693260; +375 (17) 2693251

Dana Astra, nekdaj hčerinsko podjetje Dane Holdings, je eden glavnih nepremičninskih investitorjev in gradbenikov v Belorusiji. Podjetje je prejelo gradbene pravice za zemljišča in gradi večnamenski center „Minsk World“, ki ga oglašuje kot največjo tovrstno naložbo v Evropi.

Posamezniki, ki domnevno zastopajo Dano Astra, imajo tesne stike s predsednikom Lukašenkom. Predsednikova snaha, Lilija Lukašenka, je imela v podjetju visok položaj.

Dana Astra ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

17. 12. 2020

4.

GHU – glavni gospodarski oddelek urada predsednika

Главное хозяйственное управление

Naslov: Miasnikova St. 37, Minsk, Belorusija

Spletna stran: http://ghu.by

E-naslov: ghu@ghu.by

Glavni gospodarski oddelek (GHU) urada predsednika je najmočnejši subjekt na trgu nestanovanjskih nepremičnin v Republiki Belorusiji in nadzira številna podjetja.

Predsednik Aleksander Lukašenko je Viktorja Šejmana, ki je kot nekdanji vodja direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika izvajal neposredni nadzor nad GHU, zadolžil za varnost na predsedniških volitvah leta 2020.

Zato ima GHU koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira.

17. 12. 2020

▼M53

5.

SYNESIS LLC

ООО „Синезис“

Naslov: 220005, Minsk, Platonova 20B, Belorusija; Mantulinskaya 24, Moskva 123100, Rusija.

Številka vpisa (УНН/ИНН): 190950894 (Belorusija); 7704734000/

770301001 (Rusija).

Spletni strani: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel. +375 (17) 2403650

Elektronski naslov: yuriy.serbenkov@synesis.by

Synesis LLC beloruskim organom zagotavlja nadzorno platformo Kipod, ki pregleduje in analizira videoposnetke ter uporablja programsko opremo za prepoznavanje obrazov, zaradi česar je podjetje odgovorno za represijo, ki jo beloruski državni aparat izvaja nad civilno družbo in demokratično opozicijo. Med uporabniki sistema, ki ga je ustvaril Synesis, sta navedena beloruski odbor za državno varnost (KGB) in ministrstvo za notranje zadeve.

Podjetje Synesis trdi, da beloruskim oblastem ne zagotavlja več platforme Kipod, vendar po poročilih organizacije ByPOL državne agencije za varnost platformo Kipod še vedno uporabljajo.

Podjetje Synesis je eno od rezidentov visokotehnološkega parka, ki je bil ustanovljen z odlokom Aleksandra Lukašenka in je tako deležno številnih ugodnosti, vključno z oprostitvijo davka na dohodek, DDV, offshore dajatev, carin in drugih.

Podjetje ima torej koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira.

17.12.2020

▼M45

6.

AGAT Electromechanical Plant OJSC (AGAT – Elektromehanski zavod OJSC)

Агат-электромеханический завод

Naslov: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belorusija

Spletna stran: https://agat-emz.by/

E-naslov: marketing@agat-emz.by

Tel.

+375 (17) 272-01-32;

+375 (17) 570-41-45

AGAT – Elektromehanski zavod OJSC spada pod okrilje beloruskega državnega organa za vojaško industrijo Republike Belorusije (tudi SAMI oz. državni odbor za vojaško industrijo), ki je odgovoren za izvajanje vojaško-tehnične politike države in podrejen ministrskemu svetu in predsedniku Belorusije.

Zato ima AGAT – Elektromehanski zavod OJSC koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira.

Podjetje proizvaja „Rubež“ – baražo za obvladovanje nemirov, ki je bila uporabljena v mirnih demonstracijah po predsedniških volitvah 9. avgusta 2020, zato je odgovorno za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17. 12. 2020

7.

140 Repair Plant (140 Remontni zavod)

140 ремонтный завод

Spletna stran: 140zavod.org

140 Remontni zavod spada pod okrilje beloruskega državnega organa za vojaško industrijo Republike Belorusije (tudi SAMI oz. državni odbor za vojaško industrijo), ki je odgovoren za izvajanje vojaško-tehnične politike države in podrejen ministrskemu svetu in predsedniku Belorusije. Zato ima koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira.

Podjetje proizvaja transportna in oklepna vozila, ki so bila uporabljena v mirnih demonstracijah po predsedniških volitvah 9. avgusta 2020, zato je odgovorno za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

17. 12. 2020

8.

MZKT (tudi VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Spletna stran: www.mzkt.by

MZKT (tudi VOLAT) spada pod okrilje beloruskega državnega organa za vojaško industrijo Republike Belorusije (tudi SAMI oz. državni odbor za vojaško industrijo), ki je odgovoren za izvajanje vojaško-tehnične politike države in podrejen ministrskemu svetu in predsedniku Belorusije. Zato ima koristi od povezave z Lukašenkovim režimom in ga podpira.

Zaposleni v MZKT, ki so protestirali med obiskom Aleksandra Lukašenka in stavkali po predsedniških volitvah leta 2020 v Belorusiji, so bili odpuščeni, zato je podjetje odgovorno za kršenje človekovih pravic.

17. 12. 2020

9.

Sohra Group / Sohra LLC (Skupina Sohra)

ООО Сохра

Naslov: Revolucyonnaya 17/19, št. pisarne 22, 220030 Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 192363182

Spletna stran: http://sohra.by/

E-naslov: info@sohra.by

Podjetje Sohra je bilo v lasti Aleksandra Zajceva, ki je eden izmed najvplivnejših poslovnežev v Belorusiji, tesno povezan z belorusko politično srenjo in bližnji pomočnik Lukašenkovega nastarejšega sina Viktorja. Sohra promovira belorusko industrijsko blago v državah v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Je soustanovitelj obrambnega podjetja BSVT-New Technologies, ki se ukvarja z izdelavo orožja in modernizacijo izstrelkov. Sohra izkorišča svoj privilegirani položaj in deluje kot posrednik med belorusko politično srenjo in državnimi podjetji ter tujimi partnerji v Afriki in na Bližnjem vzhodu. V afriških državah se ukvarja tudi s pridobivanjem zlata na podlagi koncesij, ki jih je pridobil Lukašenkov režim.

Skupina Sohra ima torej koristi od Lukašenkovega režima.

21. 6. 2021

10.

Bremino Group, LLC (Skupina Bremino)

ООО „Бремино групп“

Naslov: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belorusija; vas Bolbasovo, Zavodskaya 1k, regija/pokrajina Orsha (Orša), Belorusija

Številka vpisa: 691598938

Spletna stran: http://www.bremino.by

E-naslov: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Skupina Bremino je pobudnik in soupravljalec projekta posebne ekonomske cone Bremino-Orša, vzpostavljene s predsedniškim odlokom, ki ga je podpisal Aleksander Lukašenko. Podjetje je prejelo državno podporo za razvoj cone Bremino-Orša ter več finančnih, davčnih in drugih ugodnosti. Lastniki skupine Bremino (Aleksander Zajcev, Nikolaj Vorobej in Aleksej Oleksin) so del najožjega kroga poslovnežev, povezanih z Lukašenkom, in imajo tesne odnose z Lukašenkom in njegovo družino.

Skupina Bremino ima torej koristi od Lukašenkovega režima.

Skupina Bremino je lastnik centra za promet in logistiko (TLC) na belorusko-poljski meji – Bremino-Bruzgi, ki ga je Lukašenkov režim uporabljal kot zatočišče za migrante, ki so bili prepeljani na mejo med Belorusijo in Unijo z namenom, da bi jo nezakonito prečkali. Bremino-Bruzgi TLC je bil tudi kraj Lukašenkovega propagandnega obiska migrantov.

Skupina Bremino tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

21. 6. 2021

11.

Globalcustom Management LLC (Globalkastom-menedžment)

ООО „Глобалкастом-менеджмент“

Naslov: Nemiga 40/301, Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 193299162

Spletna stran: https://globalcustom.by/

E-naslov: info@globalcustom.by

Globalkastom-menedžment je povezan z direktoratom za upravljanje premoženja beloruskega predsednika, na čelu katerega je bil Viktor Šejman, ki je na seznamu oseb, za katere veljajo sankcije Unije, že od leta 2004. Podjetje se ukvarja s tihotapljenjem blaga v Rusijo, kar ne bi bilo mogoče brez privolitve Lukašenkovega režima, ki nadzira mejno stražo in carino. Od podpore režima je odvisen tudi privilegirani položaj v sektorju izvoza rož v Rusijo, od katerega ima podjetje koristi Podjetje Globalkastom-menedžment je bilo prvi lastnik podjetja GardServis, ki je edino zasebno podjetje, ki mu je Lukašenko dovolil uporabo orožja. Globalkastom-menedžment ima torej koristi od Lukašenkovega režima.

21. 6. 2021

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC „BELAZ“

Odprta delniška družba „BELAZ“ – družba za upravljanje „BELAZ-HOLDING“

ААТ „БЕЛАЗ“

ОАО „БЕЛАЗ“

Naslov: 40 let Octyabrya St. 4, 222161, Zhodino, regija/pokrajina Minsk, Belorusija

Spletna stran: https://belaz.by/

OJSC „BelAZ“ je eno vodilnih državnih podjetij v Belorusiji ter eden od največjih proizvajalcev velikih tovornjakov in velikih smetarskih tovornjakov na svetu. Je pomemben vir prihodkov Lukašenkovega režima. Lukašenko je izjavil, da bo vlada vedno podpirala podjetje, in podjetje opisal kot „belorusko blagovno znamko“ in „del nacionalne dediščine“. OJSC BelAZ je ponudil svoje prostore in opremo za politični shod v podporo Lukašenkovemu režimu. OJSC „BelAZ“ ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Vodstvo podjetja je zaposlenim v OJSC „BelAZ“, ki so sodelovali na stavkah in miroljubnih protestih po potvorjenih beloruskih volitvah avgusta 2020, grozilo z odpovedmi in jih ustrahovalo. OJSC „BelAZ“ je skupino zaposlenih zaklenilo v stavbo, da se ne bi mogli pridružiti ostalim protestnikom. Vodstvo podjetja je stavko medijem predstavilo kot delavski zbor. OJSC „BelAZ“ je tako odgovoren za zatiranje civilne družbe in podpira Lukašenkov režim.

21. 6. 2021

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC „MAZ“

Odprta delniška družba „ Minsk Automobile Works“ – družba za upravljanje “BELAVTOMAZ“

ААТ „Мiнскi аўтамабiльны завод“

ОАО „Минский автомобильный завод“

Naslov: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belorusija

Spletna stran: http://maz.by/

Datum vpisa: 16. 7. 1944

Tel. +375 (17) 2172222; +8000 2172222

OJSC „MAZ“ je eden največjih državnih proizvajalcev avtomobilov v Belorusiji. Lukašenko ga je opisal kot „eno najpomembnejših industrijskih podjetij v državi“. Je vir prihodkov Lukašenkovega režima. OJSC „MAZ“ je ponudil svoje prostore in opremo za politični shod v podporo režimu. Zato ima OJSC „MAZ“ koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Vodstvo OJSC „MAZ“ je zaposlene, ki so sodelovali na stavkah in miroljubnih protestih po potvorjenih beloruskih volitvah avgusta 2020, ustrahovalo in jim kasneje dalo odpoved. OJSC „MAZ“ je skupino zaposlenih zaklenil v stavbo, da se ne bi mogli pridružiti ostalim protestnikom. Zato je OJSC „MAZ“ odgovoren za zatiranje civilne družbe in podpira Lukašenkov režim.

21. 6. 2021

14.

Logex

ТАА „Лагекс“

ООО „Логекс“

Naslov: 24 Kommunisticheskaya St., pisarna 2, Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 192695465

Spletna stran: http://logex.by/

E-naslov: info@logex.by

Podjetje Logex je povezano z Aleksandrom Šakutinom, ki je poslovnež, tesno povezan z Lukašenkovim režimom, uvrščen na seznam oseb, za katere veljajo sankcije Unije.

Podjetje se ukvarja z izvozom rož v Rusko federacijo po dampinških cenah, kar ne bi bilo mogoče brez privolitve režima, ki nadzira mejno stražo in carino. Od podpore režima je odvisen privilegirani položaj v sektorju izvoza rož v Rusijo, od katerega ima podjetje koristi. Glavni beloruski dobavitelji rezanega cvetja so podjetja, ki so tesno povezana z vodstvom republike.

Logex ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21. 6. 2021

15.

JSC „NNK“ (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

ЗАТ „ННК“ (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО „ННК“ (Новая нефтяная компания)–

Naslov: Rakovska St. 14W, soba 7, 5. nadstropje, Minsk, Belorusija

Številka vpisa: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil company, je bila kot subjekt ustanovljena marca 2020. Je edino zasebno podjetje z dovoljenjem za izvoz naftnih derivatov iz Belorusije, kar kaže na tesne povezave z oblastmi in najvišjo raven državnih privilegijev. Njegov lastnik je Interservice, podjetje v lasti Nikolaja Vorobeja, ki je eden najpomembnejših poslovnežev, ki imajo koristi od Lukašenkovega režima in ga podpirajo. Podjetje NNK naj bi bilo povezano tudi z Aleksejem Aleksinom, še enim pomembnim beloruskim poslovnežem, ki ima koristi od Lukašenkovega režima. Po poročanju medijev sta ga ustanovila Aleksin in Vorobej. Beloruski organi so NNK uporabljali tudi za prilagajanje beloruskega gospodarstva omejevalnim ukrepom, ki jih je uvedla Unija.

NNK ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

21. 6. 2021

16.

Belaeronavigatsia

podjetje v državni lasti

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Naslov: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 1996

Spletna stran: http://www.ban.by/

E-naslov: office@ban.by

Tel. +375 (17) 2154051

Faks +375 (17) 2134163

Podjetje v državni lasti Belaeronavigacija je odgovorno za belorusko kontrolo zračnega prometa. Kot takšno je odgovorno za preusmeritev potniškega leta FR4978 na letališče v Minsku 23. maja 2021 brez ustrezne utemeljitve. Namen te politično motivirane odločitve je bila aretacija in pridržanje opozicijskega novinarja Romana Protaševiča in Sofije Sapega, kar je oblika zatiranja civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji.

Podjetje v državni lasti Belaeronavigacija je tako odgovorno za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.

21. 6. 2021

17.

Odprta delniška družba „Belavia Belarusian Airlines“

ААТ „Авiякампанiя Белавiя“

ОАО „Авиакомпания Белавиа“

Naslov: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 4. 1. 1996

Številka vpisa: 600390798

Odprta delniška družba „Belavia Belarusian Airlines“ je nacionalni letalski prevoznik v lasti države. Aleksander Lukašenko je obljubil, da bo njegova vlada zagotovila vso možno podporo družbi Belavia, potem ko se je Unija odločila za uvedbo prepovedi preletov zračnega prostora Unije in dostopa do letališč Unije za vse beloruske zračne prevoznike. V ta namen se je z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o načrtovanju odprtja novih letalskih linij za Belavio.

Uprava Belavie je svojim zaposlenim naročila, naj se ne udeležijo protestov proti volilnim nepravilnostim in množičnim priporom v Belorusiji zaradi dejstva, da je Belavia podjetje v državni lasti.

Belavia ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Belavia je vpletena v prevoz migrantov z Bližnjega vzhoda v Belorusijo. Migranti, ki želijo prečkati zunanjo mejo Unije, so v Minsk prileteli s potniškimi letali na letih, ki jih je opravila Belavia iz več bližnjevzhodnih držav, zlasti Libanona, Združenih arabskih emiratov in Turčije. Da bi jim Belavia pri tem pomagala, je odprla nove zračne linije in povečala število letov na obstoječih linijah. Lokalni organizatorji potovanj so delovali kot posredniki pri prodaji vozovnic Belavie bodočim migrantom, s čimer so pripomogli k temu, da delovanje te letalske družbe ni zbujalo sumov.

Belavia tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

18.

Republikansko unitarno podjetje „TSENTRKURORT“

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства „ЦЭНТРКУРОРТ“

Республиканское унитарное предприятие „ЦЕНТРКУРОРТ“

Naslov: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 12. 8. 2003

Številka vpisa: 100726604

Turistično podjetje v državni lasti Tsentrkurort spada pod direktorat za upravljanje premoženja beloruskega predsednika. Bilo naj bi eno od podjetij, ki koordinirajo tok migrantov, ki nameravajo prečkati mejo med Belorusijo in Unijo. Vsaj 51 iraškim državljanom je pomagalo pridobiti vizume za bivanje v Belorusiji in podpisalo pogodbo za storitve prevoza z beloruskim podjetjem „Strojtur“, ki daje v najem avtobuse, skupaj z vozniki. Avtobusi, ki jih je rezerviralo podjetje Tsentrkurort, so od letališča v Minsku do hotelov prevažali migrante, vključno z otroki.

Tsentrkurort tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Naslov: 25 Karl Marx St., soba 1n, Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 18. 10. 2016

Številka vpisa: 192721937

Oskartur je organizator potovanj, ki je olajšal pridobitev vizumov za migrante iz Iraka in nato organiziral njihovo potovanje v Belorusijo z letali iz Bagdada v Minsk. Ti iraški migranti so bili nato prepeljani na mejo med Belorusijo in Unijo z namenom, da bi jo nezakonito prečkali. Iraški zračni prevoznik je po zaslugi podjetja Oskartur ter njegovih stikov z iraškimi letalskimi prevozniki, beloruskimi oblastmi in podjetjem Tsentrkurort v državni lasti začel opravljati redne lete iz Bagdada v Minsk, da bi v Belorusijo prepeljal več oseb, ki bi nezakonito prečkale zunanje meje Unije. Oskartur je sodeloval v tem programu nezakonitega prečkanja meja, ki so ga izvajali beloruska obveščevalna služba in podjetja v državni lasti.

Oskartur tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

20.

Republikansko hčerinsko unitarno podjetje „Hotel Minsk“

Гатэль „Мiнск“

Республиканское дочернее унитарное предприятие Отель „Минск“

Naslov: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 26. 12. 2016 / 3. 4. 2017

Številka vpisa: 192750964

Spletna stran: http://hotelminsk.by

E-naslov: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Tel. +375 (17) 2099061

Faks +375 (17) 2000072

Hotel Minsk je hčerinsko podjetje direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika – vladne agencije, ki poroča neposredno predsedniku. Sodelovalo je v programu nezakonitega prečkanja meja, ki so ga izvajali beloruska obveščevalna služba in podjetja v državni lasti. Migranti so bili nastanjeni v njem, preden so bili prepeljani na mejo med Belorusijo in Unijo, da bi jo nezakonito prečkali. Iraški migranti so ga navedli kot začasno prebivališče v svojih vlogah za izdajo vizuma za Belorusijo, ki so bile vložene, tik preden so prispeli v Belorusijo.

Hotel Minsk tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

21.

Odprta delniška družba „Hotel Planeta“

ААТ „Гасцiнiца Планета“

OAO „Гостиница Планета“

Naslov: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 1. 2. 1994 / 6. 3. 2000

Številka vpisa: 100135173

Spletna stran: https://hotelplaneta.by/

E-naslov: planeta@udp.gov.by

Tel. +375 (17) 2267853

Faks +375 (17) 2267855

OJSC Hotel Planeta je hčerinsko podjetje direktorata za upravljanje premoženja beloruskega predsednika – vladne agencije, ki poroča neposredno predsedniku. Sodelovalo je v programu nezakonitega prečkanja meja, ki so ga izvajali beloruska obveščevalna služba in podjetja v državni lasti. Migranti so bili nastanjeni v njem, preden so bili prepeljani na mejo med Belorusijo in Unijo, da bi jo nezakonito prečkali. Ti so potovalnemu agentu v Bagdadu za let, turistični vizum in bivanje v hotelu plačali 1 000  USD.

Hotel Planeta tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Naslov: State Border Committee of the Republic of Belarus (Odbor za državno mejo Republike Belorusije), 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Belorusija

ASAM (Posebni odsek za aktivne ukrepe) je beloruska posebna enota mejne straže, ki jo nadzira Viktor Lukašenko in vodi Igor Kručkov. Sile ASAM v okviru posebne operacije „Gate“ organizirajo nezakonit prehod meje med Belorusijo in državami članicami Unije ter so neposredno vpletene v fizični prevoz migrantov na drugo stran meje. ASAM prepeljanim migrantom dodatno zaračuna prehod meje.

ASAM tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

▼M52 —————

▼M45

24.

VIP Grub

 

Naslov: Büyükdere Cad., No:201, Carigrad, Turčija

VIP Grub je služba za potne liste in vizume s sedežem v Carigradu, Turčija, ki organizira potovanja v Belorusijo z izrecnim namenom olajševanja izseljevanja v Unijo. Dejavno oglašuje izseljevanje v Unijo. VIP Grub tako prispeva k dejavnostim Lukašenkovega režima, ki omogočajo nezakonit prehod zunanjih meja Unije.

2. 12. 2021

25.

Odprta delniška družba „Grodno Azot“,

vključno s podružnico „Khimvolokno Plant“ JSC „Grodno Azot“

ААТ „Гродна Азот“

ОАО „Гродно Азот“

Фiлiял „Завод Хiмвалакно“ ААТ „Гродна Азот“

Филиал „Завод Химволокно“ ОАО „Гродно Азот“

Naslov: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belorusija

Datum vpisa: 1965

Številka vpisa: 500036524

Spletna stran: https://azot.by/en/

Naslov: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belorusija

Datum vpisa: 12. 5. 2000

Številka vpisa: 590046884

Spletna stran: www.grodno-khim.by

E-naslov: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Tel./faks +375 (152) 391900; +375 (152) 391944

OJSC Grodno Azot je velik proizvajalec dušikovih spojin v državni lasti s sedežem v Grodnu/Hrodnu. Lukašenko ga je opisal kot „zelo pomembno, strateško podjetje“. Grodno Azot ima v lasti tudi obrat Khimvolokno, ki je velik proizvajalec poliamida in poliestra ter kompozitnih materialov. Grodno Azot in njegov obrat Khimvolokno sta velik vir prihodkov Lukašenkovega režima. Grodno Azot torej podpira Lukašenkov režim.

Lukašenko je obiskal to podjetje in se srečal z njegovimi predstavniki; razpravljali so o posodobitvi obrata in različnih oblikah državne pomoči. Obljubil je tudi, da se bo gradnja novega obrata za proizvodnjo dušika v Grodnu/Hrodnu financirala s posojilom. Grodno Azot ima torej koristi od Lukašenkovega režima.

Delavci tega podjetja, vključno z zaposlenimi v obratu Khimvolokno, ki so sodelovali na miroljubnih protestih proti režimu in stavkali, so bili odpuščeni, vodstvo podjetja in predstavniki režima pa so jih ustrahovali in jim grozili. Podjetje Grodno Azot je tako odgovorno za zatiranje civilne družbe.

2. 12. 2021

26.

Državno združenje proizvajalcev „Belorusneft“

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне „Беларуснафта“

Государственное производственное объединение „Белоруснефть“

Naslov: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel/Homyel, Belorusija

Datum vpisa: 25. 2. 1966

Številka vpisa: 400051902

Belorusneft je podjetje v državni lasti, ki deluje v petrokemičnem sektorju. Vodstvo podjetja je odpustilo delavce, ki so stavkali, se udeležili protestov proti režimu ali javno podprli te proteste. Belorusneft je tako odgovoren za zatiranje civilne družbe.

2. 12. 2021

27.

Odprta delniška družba „Belshina“

AAT „Белшина“

ОАО „Белшина“

Naslov: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belorusija

Datum vpisa: 10. 1. 1994

Številka vpisa: 700016217

Spletna stran: http://www.belshinajsc.by/

OJSC Belshina je eno od vodilnih podjetij v državni lasti v Belorusiji in velik proizvajalec avtomobilskih pnevmatik. Zato je velik vir prihodkov Lukašenkovega režima. Beloruska država neposredno prejema dobiček iz zaslužka tega podjetja. Belshina torej podpira Lukašenkov režim.

Uslužbenci Belshine, ki so protestirali in stavkali po predsedniških volitvah leta 2020 v Belorusiji, so bili odpuščeni. Podjetje Belshina je tako odgovorno za zatiranje civilne družbe.

2. 12. 2021

▼M50

28.

Odprta delniška družba „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Беларуськалiй'

Открытое акционерное общество 'Беларуськалий'

Naslov: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710, regija/pokrajina Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 23. 12. 1996

Številka vpisa: 600122610

Odprta delniška družba „Belaruskali“ je podjetje v državni lasti in eden največjih proizvajalcev kalijevega klorida na svetu; podjetje proizvede 20 % svetovnega izvoza te snovi. Zato je pomemben vir prihodkov in tujih valut za Lukašenkov režim. Aleksander Lukašenko ga je opisal kot „nacionalno bogastvo, ponos in enega od stebrov beloruskega izvoza“. Zato ima odprta delniška družba „Belaruskali“ koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Vodstvo odprte delniške družbe „Belaruskali“ je zaposlene, ki so sodelovali na stavkah in mirnih protestih po potvorjenih predsedniških volitvah v Belorusiji avgusta 2020, ustrahovalo in jih odpustilo. Lukašenko je osebno grozil, da bo stavkajoče nadomestil z ukrajinskimi rudarji. Podjetje „Beloruskali“ je zato odgovorno za zatiranje civilne družbe v Belorusiji in podpira Lukašenkov režim.

3.6.2022

▼M53

29.

Delniška družba Belarusian Potash Company

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя“

ОАО „Белорусская калийная компания“

Naslov: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 13.9.2013

Številka vpisa: 192050251

Tel. +375 (17) 3093010; +375 (17) 3093030

Elektronski naslov: info@belpc.by

Delniška družba Belarusian Potash Company je izvozna podružnica beloruskega državnega proizvajalca kalijevega klorida Belaruskali. Je eden od najpomembnejših virov prihodkov Lukašenkovega režima. Dobava družbe Belarusian Potash Company predstavlja 20 % svetovnega izvoza kalijevega klorida.

Država je podjetju Belarusian Potash Company zagotovila monopolne pravice za izvoz kalijevih gnojil. Podjetje dobiva znaten prihodek, ker ga beloruske oblasti obravnavajo preferencialno. Zato ima delniška družba Belarusian Potash Company koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

▼M50

30.

Družba z omejeno odgovornostjo „Inter Tobacco“

Таварыства з абмежаванай адказнасцю 'Iнтэр Табак'

Общество с ограниченной ответственностью 'Интер Тобако'

Naslov: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, 223016 okrožke Minsk, regija/pokrajina Minsk, Belorusija (Prosta ekonomska cona Minsk)

Datum vpisa: 10. 10. 2002

Številka vpisa: 808000714

Inter Tobacco je del tobačne industrije v Belorusiji. Obvladuje znaten delež dobičkonosnega domačega trga cigaret v Belorusiji. Podjetju so bile z odlokom, ki ga je podpisal Aleksander Lukašenko, dodeljene izključne pravice za uvoz tobačnih izdelkov v Belorusijo. Poleg tega je Aleksander Lukašenko izdal predsedniški odlok, s katerim je na novo določil meje beloruskega glavnega mesta Minsk, da bi izločil zemljišča za tovarno podjetja Inter Tobacco – verjetno iz razlogov, povezanih z davčno utajo. Inter Tobacco pripada Alekseju Aleksinu in njegovim ožjim družinskim članom (je v lasti njegovega podjetja Energo-Oil.)

Inter Tobacco ima torej koristi od Lukašenkovega režima.

3.6.2022

31.

Odprta delniška družba „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'НАФТАН'

Открытое акционерное общество 'НАФТАН'

Naslov: Novopolotsk 1, 211440 regija/pokrajina Vitebsk, Belorusija,

Datum vpisa: 1992

Številka vpisa: 300042199

Odprta delniška družba „Naftan“ je kot podjetje v državni lasti pomemben vir prihodkov in tujih valut za Lukašenkov režim. Zato ima odprta delniška družba „Naftan“ koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Vodstvo odprte delniške družbe „Naftan“ je zaposlene, ki so sodelovali na stavkah in miroljubnih protestih po potvorjenih beloruskih predsedniških volitvah avgusta 2020, ustrahovalo in jim dalo odpoved. Zato je „Naftan“ odgovoren za zatiranje civilne družbe v Belorusiji in podpira Lukašenkov režim.

3.6.2022

32.

Odprta delniška družba „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман'

Oткрытое акционерное общество 'Гродненская табачная фабрика Неман'

Naslov: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belorusija

Datum vpisa: 30. 12. 1996

Številka vpisa: 500047627

Odprta delniška družba „Grodno Tobacco Factory Neman“ je belorusko podjetje v državni lasti in eden glavnih virov prihodkov za Lukašenkov režim. Podjetje obvladuje 70–80 % trga tobačnih izdelkov v Belorusiji. Odprta delniška družba „Grodno Tobacco Factory Neman“ ima torej koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

Blagovne znamke podjetja „Grodno Tobacco Factory Neman“, ki se proizvajajo v Belorusiji, so med cigaretami, ki se v EU najpogosteje tihotapijo kot del donosne trgovine s tihotapskim tobakom. V tihotapski shemi se uporabljajo vlaki, ki pripadajo beloruskima podjetjema v državni lasti „Belaruskali“ in „Grodno Azot“. Odprta delniška družba „Grodno Tobacco Factory Neman“ tako prispeva k omogočanju nezakonitega prenosa omejenega blaga na ozemlje Unije.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства 'БЕЛМЫТСЭРВIС'

Республиканское унитарное предприятие 'БЕЛТАМОЖСЕРВИС'

Naslov: 17. km, avtocesta Minsk-Dzerzhinsk, upravna zgradba, pisarna 75, Shchomyslitsky s / s, 223049 Minsk regija/pokrajina, Belorusija

Datum vpisa: 9. 6. 1999

Številka vpisa: 101561144

Beltamozhservice je podjetje v državni lasti in eno največjih logističnih podjetij v Belorusiji. Tesno je povezano z beloruskimi oblastmi ter se ukvarja s tihotapljenjem in ponovnim izvozom blaga iz Belorusije v Rusijo. Podjetje ima koristi od povezav z beloruskimi oblastmi in Lukašenkovemu režimu zagotavlja znatne prihodke. Zato ima Beltamozhservice koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.6.2022

34.

Odprta delniška družba „Managing Company of Holding ‚Belkommunmash“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу 'Белкамунмаш'"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга 'Белкоммунмаш'"

Naslov: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 13. 8. 1991

Številka vpisa: 100205408

Belkommunmash je beloruski proizvajalec vozil za javni prevoz. Aleksander Lukašenko spodbuja poslovanje Belkommunmasha, podaja jamstva, da podjetje izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do partnerjev, in uporablja svoj vpliv za podporo poslovni dejavnosti podjetja Belkommunmash. Belkommunmash ima zato koristi od Lukašenkovega režima.

Belkommunmash je odpustil zaposlene v povračilo zaradi njihovega sodelovanja na protestih proti ponarejenim izidom predsedniških volitev leta 2020, zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in podpira Lukašenkov režim.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / nacionalna državna radiotelevizija Republike Belorusije

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Naslov: 9 Makayonka St., Minsk, Belorusija

Datum vpisa: 14. 9. 1994

Številka vpisa: 100717729

Spletna stran: tvr.by

Belteleradio Company je državno podjetje za televizijo in radiodifuzijo ter nadzoruje sedem televizijskih kanalov in pet radijskih postaj v Belorusiji. Po potvorjenih predsedniških volitvah avgusta 2020 je Belteleradio Company odpustil zaposlene v medijskih hišah pod njegovim nadzorom, ki so sodelovali na protestih, in jih nadomestil z uslužbenci ruskih medijev. Tako je odgovoren za zatiranje civilne družbe.

Televizijske in radijske postaje, ki jih nadzoruje Belteleradio Company, dejavno širijo propagando in tako podpirajo Lukašenkov režim.

3.6.2022

▼M54

36.

Open Joint Stock Company "MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV"

Адкрытае акцыянернае таварыства "МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА"

Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" / ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"

Naslov: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republika Belorusija

Vrsta subjekta: družba v državni lasti

Kraj vpisa: 4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republika Belorusija

Datum vpisa: 1.3.1994

Številka vpisa: 100211261(УНП)

Sedež podjetja: Belorusija

Spletno mesto podjetja: www.metz.by

E-naslov podjetja: urist@metz.by

Telefonska številka podjetja: 8017 230 11 22

Je podjetje v državni lasti, eden največjih proizvajalcev električne opreme v Evropi ter eden od industrijskih velikanov Belorusije. Zato je pomemben vir prihodkov Lukašenkovega režima. Vodstvo podjetja je zaposlenim, ki so sodelovali na miroljubnih protestih in stavkah po potvorjenih beloruskih volitvah avgusta 2020, grozilo z odpovedmi in jih ustrahovalo. Delavci so bili pozneje odpuščeni zaradi sodelovanja na stavkah.

Zato ima podjetje koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira. Poleg tega je odgovorno za zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

37.

Open joint stock company „Byelorussian Steel Works – management company of „Byelorusssian Metallurgical Company“ holding“ tudi OJSC „BSW (BMZ) - management company of „BMC“ holding“

Адкрытае акцыянернае таварыства ‚Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу „Беларуская металургiчная кампанiя“ tudi ААТ ‚БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу „БМК“

Открытое акционерное общество ‚Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга „Белорусская металлургическая компания“ tudi ОАО ‚БМЗ- управляющая компания холдинга „БМК“

Naslov: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belorusija, 247210

Vrsta subjekta: odprta delniška družba

Kraj vpisa: Zhlobin, Gomel region, Belorusija

Datum vpisa: 24.4.1991 kot „БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД“,

11.9.1996 kot „Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод“,

1.12.1997 kot „Белорусский металлургический завод“,

3.11.1999 kot „Республиканское унитарное предприятие „Белорусский металлургический завод““,

1.1.2012 kot „Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод““

Številka vpisa: 400074854

Sedež podjetja: Zhlobin, Gomel region, Belorusija

Je edinstveno državno podjetje metalurške industrije v Belorusiji in je med največjimi podjetji v državi. Zato je velik vir prihodkov Lukašenkovega režima. Beloruska država ima neposredne koristi od njegovega dobička. Poleg tega podjetje prejema velika vladna nepovratna sredstva in politično podporo Lukašenkovega režima. Predsednik Lukašenko je osebno imenoval generalnega direktorja.

Uslužbenci podjetja, ki so protestirali in stavkali po predsedniških volitvah leta 2020 v Belorusiji, so bili odpuščeni. Od takrat podjetje še naprej sprejema ukrepe proti zaposlenim, ki poskušajo organizirati stavke, in sicer z grožnjami in odpuščanjem. Podjetje ima zato koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira. Poleg tega je odgovorno za zatiranje civilne družbe v Belorusiji.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – beloruski državni koncern za nafto in kemijo

Белнафтахiм — Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Naslov: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Vrsta subjekta: državno podjetje

Kraj vpisa: 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Datum vpisa: 21.7.1997

Številka vpisa: 101272253

Sedež podjetja: Minsk, Belorusija

Je eden največjih industrijskih kompleksov v Republiki Belorusiji, ki ga sestavlja več drugih podjetij v državni lasti, ustanovljen pa je bil leta 1997. Aleksander Lukašenko ga ima za enega najpomembnejših in strateških podjetij v Belorusiji. Zlasti je temeljno sredstvo beloruskega gospodarstva in zunanje politike, predvsem kar zadeva sodelovanje med Rusijo in Belorusijo pri razvoju skupnega naftnega trga. Podjetje in predsednik Lukašenko se redno posvetujeta. Podjetje ima koristi od podpore Lukašenkovega režima, zlasti kar zadeva sankcije Zahoda. Torej ima koristi od Lukašenkovega režima in ga podpira.

3.8.2023

▼M3
PRILOGA II

▼M4

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 3, 4(2) in 5 ter naslov za uradno obveščanje Evropske komisije

▼M49

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
PRILOGA III

Seznam opreme, ki se lahko uporablja za notranjo represijo iz členov 1a in 1b

1. Naslednje strelno orožje, strelivo in pripadajoči pribor:

1.1 

strelno orožje, ki ni zajeto v ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ( 8 ) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga);

1.2 

strelivo, posebej izdelano za strelno orožje iz točke 1.1, in posebej zanj izdelani sestavni deli;

1.3 

namerilne naprave za orožje, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

2. Bombe in granate, ki niso zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

3. Naslednja vozila:

3.1 

vozila, opremljena z vodnimi topovi, posebej izdelana ali prirejena za obvladovanje nemirov;

3.2 

vozila, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3 

vozila, posebej izdelana ali prirejena za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4 

vozila, posebej izdelana za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5 

vozila, posebej izdelana za razporeditev mobilnih ovir;

3.6 

sestavni deli za vozila iz točk 3.1 do 3.5, posebej izdelana za obvladovanje nemirov.

Opomba 1   Ta točka ne zajema vozil, ki so posebej namenjena gašenju požarov.

Opomba 2   V točki 3.5 izraz „vozila“ vključuje priklopnike.

4. Naslednje eksplozivne snovi in sorodna oprema:

4.1 

oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje izdelani sestavni deli; razen opreme in naprav, posebej izdelanih za določene komercialne namene, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo sprožitev ali delovanje druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2 

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga;

4.3 

drugi eksplozivi, ki niso zajeti v Skupnem seznamu vojaškega blaga, in naslednje sorodne snovi:

a. 

amatol;

b. 

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

c. 

nitroglikol;

d. 

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

e. 

pikril klorid;

f. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaškega blaga:

5.1 

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2 

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti.

Opomba: ta točka ne zajema

— 
opreme, posebej izdelane za športne dejavnosti;
— 
opreme, posebej izdelane za zahteve varnosti pri delu.

6. Simulatorji za vadbo uporabe strelnega orožja, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaškega blaga, ter posebej zanje razvita programska oprema.

7. Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, razen tistih, ki so zajete v Skupnem seznamu vojaškega blaga.

8. Bodeča žica.

9. Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

▼M40

9a Agensi za obvladovanje nemirov, kakor so opredeljeni v točki 1A004.a.4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

▼M7

10. Proizvodna oprema, posebej izdelana za vse predmete s tega seznama.

11. Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov, navedenih na tem seznamu.

▼M40
PRILOGA IV

OPREMA, TEHNOLOGIJA IN PROGRAMSKA OPREMA IZ ČLENOV 1C IN 1D

Splošna opomba

Ne glede na vsebino te priloge se ta ne uporablja za:

(a) 

opremo, tehnologijo ali programsko opremo, ki so navedene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 ( 9 ) ali na Skupnem seznamu vojaškega blaga; ali

(b) 

programsko opremo, ki je namenjena za vgradnjo s strani uporabnika brez nadaljnje znatne pomoči dobavitelja in je splošno dostopna javnosti prek prodaje iz zaloge brez omejitev na prodajnih mestih za prodajo na drobno na naslednje načine:

(i) 

prosta prodaja;

(ii) 

prodaja po pošti;

(iii) 

spletna prodaja; ali

(iv) 

telefonska prodaja; ali

(c) 

programsko opremo, ki je splošno dostopna.

Kategorije A, B, C, D in E ustrezajo kategorijam iz Uredbe (ES) št. 428/2009.

Oprema, tehnologija in programska oprema iz členov 1c in 1d zajema:

A. 

Seznam opreme:

— 
oprema za analizo paketnega prometa (sistemi DPI),
— 
oprema za prestrezanje omrežnega prometa, vključno z opremo IMS (angl. Interception Management Equipment) in opremo za shranjevanje podatkov (angl. Data Retention Link Intelligence equipment),
— 
oprema za nadzor radiofrekvenčnih komunikacij,
— 
oprema za motenje omrežnih in satelitskih komunikacij,
— 
oprema za daljinsko vnašanje virusov,
— 
oprema za razpoznavanje in obdelavo govora,
— 
oprema za prestrezanje in spremljanje IMSI ( 10 ), MSISDN ( 11 ), IMEI ( 12 ) in TMSI ( 13 ),

▼M44

— 
sistemi, oprema in pripadajoče komponente, posebej razviti ali prirejeni za oblikovanje, upravljanje in zagotavljanje „vdorne programske opreme“ ali nadzor nad njo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2021/821 ( 14 ),

▼M40

— 
oprema, izdelana ali prirejena za izvajanje kriptoanalize,
— 
taktična oprema za prestrezanje in nadzor SMS ( 15 )/GSM ( 16 )/GPS ( 17 )/GPRS ( 18 )/UMTS ( 19 )/CDMA ( 20 )/PSTN ( 21 ),
— 
informacijska oprema za prestrezanje in nadzor DHCP ( 22 )/SMTP ( 23 ), GTP ( 24 ),
— 
oprema za razpoznavanje in razvrščanje vzorcev,
— 
oddaljena forenzična oprema,
— 
oprema za semantično obdelavo,
— 
oprema za dešifriranje ključev WEP in WPA,
— 
oprema za prestrezanje za lastniške in standardne protokole za VoIP.
B. 

Se ne uporablja.

C. 

Se ne uporablja.

D. 

„Programska oprema“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točke A zgoraj in „programska oprema“, ki ima značilnosti ali opravlja ali simulira funkcije opreme iz točke A zgoraj.

E. 

„Tehnologija“ z