Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=745 AND DTA=2004 AND FM_CODED=REG AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Komisijas Regula (EK) Nr. 745/2004 (2004. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 122, 26.4.2004., 1./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 478 - 486
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32004R0745(01)
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
16/04/2004