EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31968R0316

Padomes Regula (EEK) Nr. 316/68 (1968. gada 12. marts), ar ko nosaka kvalitātes standartus svaigi grieztiem ziediem un svaigiem dekoratīviem zaļumiem

OV L 71, 21.3.1968., 8./16. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1968(I) Lpp. 52 - 58
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1968(I) Lpp. 53 - 60
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 14 - 21
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 109 - 117
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 109 - 117
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 16 - 23
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 16 - 23
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 86 - 93
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 86 - 93

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2008; Atcelts ar 32007R1234 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/03/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/316/oj

31968R0316Oficiālais Vēstnesis L 071 , 21/03/1968 Lpp. 0008 - 0016
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0016
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1968(I) Lpp. 0052
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0016
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1968(I) Lpp. 0053
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 33 Lpp. 0014
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 2 Lpp. 0109
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 2 Lpp. 0109


Padomes Regula (EEK) Nr. 316/68

(1968. gada 12. marts),

ar ko nosaka kvalitātes standartus svaigi grieztiem ziediem un svaigiem dekoratīviem zaļumiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 234/68 par veģetējošu koku un citu augu, sīpolu, sakņu un tamlīdzīgi, grieztu ziedu un dekoratīvo zaļumu tirgus kopīgās organizācijas izveidošanu [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā pastāv nozīmīga svaigu, grieztu ziedu un svaigu dekoratīvo zaļumu tirdzniecība gan Kopienā, gan starp Kopienu un trešām valstīm; tā kā ir vēlama tirgojamās produkcijas uzlabošana un kvalitātes standartizācija; tā kā tādēļ būtu jāpieņem kopēji kvalitātes standarti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Kvalitātes standartus nosaka:

- svaigi grieztiem ziediem un pumpuriem, kas ir piemēroti pušķiem vai dekoratīviem mērķiem un uz ko attiecas Kopējā muitas tarifa apakšpozīcija Nr. 06.03 A,

- svaigiem dekoratīviem zaļumiem, lapām, zariem un citām augu daļām, uz ko attiecas Kopējā muitas tarifa apakšpozīcija Nr. 06.04 A II.

2. Šie kvalitātes standarti ir noteikti pielikumos.

2. pants

1. No 1968. gada 1. jūlija 1. pantā noteikto produkciju, kas neatbilst kvalitātes standartiem, nevar:

- Kopienā izlikt pārdošanai vai pārdot vairumtirdzniecībā ne tirgotāji, ne tieši ražotāji,

- importēt no trešās valsts,

- eksportēt uz trešo valsti.

2. Dalībvalstīm var atļaut veikt pasākumus, atkāpjoties no 1. punkta trešā ievilkuma noteikuma attiecībā uz dažām kvalitātes standartu prasībām, lai ļautu eksportētājiem izpildīt atsevišķu trešo valstu tirdzniecības prasības.

Šādu atļauju piešķir saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 234/68 14. pantā noteikto kārtību, un atļaujas izdošanas nosacījumus nosaka saskaņā ar to pašu kārtību.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1968. gada 12. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. Faure

[1] OV L 55, 2.3.1968., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Kopējie kvalitātes standarti grieztiem ziediem

I. PRODUKCIJAS DEFINĪCIJA

Šos standartus piemēro svaigiem, grieztiem ziediem un ziedu pumpuriem, kas ir piemēroti pušķiem vai dekoratīviem mērķiem un uz ko attiecas Kopējā muitas tarifa apakšpozīcija Nr. 06.03 A.

II. KVALITĀTES PRASĪBAS

A. Obligātās prasības

Produkcijai jābūt rūpīgi nogrieztai vai noplūktai atbilstoši sugai, un tai jābūt sasniegušai vajadzīgo augšanas stadiju.

B. Klasifikācija

i) I šķira

Šīs šķiras produkcijai jābūt labas kvalitātes. Tai jābūt ar sugai raksturīgām īpašībām un attiecīgā gadījumā ar šķirnes (kultivāra) īpašībām.

Visām grieztu ziedu daļām jābūt:

- veselām,

- svaigām,

- bez dzīvnieku vai augu izcelsmes parazītiem un bez to radītiem bojājumiem,

- bez pesticīdu un citu svešas izcelsmes materiālu atlikumiem, kas ietekmē izskatu,

- nesaspiestiem,

- bez attīstības defektiem; neļķēm šķelts kausiņš netiek uzskatīts par attīstības defektu.

Tomēr attiecībā uz Amerikas neļķēm ziedi ar šķeltu kausiņu ir jāapņem ar gredzenu, jāliek atsevišķi vienveidīgās partijās un iepakojumi ir attiecīgi jāmarķē.

Kātiem atbilstīgi sugai un šķirnei (kultivāram) jābūt pietiekami stingriem un stipriem, lai balstītu ziedu(-us).

ii) II šķira

Šī šķira ietver visu produkciju, kas neatbilst visām I šķiras prasībām.

Visām grieztu ziedu daļām jābūt:

- veselām,

- svaigām,

- bez dzīvnieku izcelsmes parazītiem.

Ziedi tomēr var būt ar šādiem defektiem:

- nedaudz nepareizi veidoti,

- nedaudz saspiesti,

- ar nelieliem, piemēram, slimības vai dzīvnieku izcelsmes parazītu radītiem bojājumiem,

- ar vājākiem, mazāk stingriem kātiem,

- ar zīmēm pēc apstrādes ar pesticīdiem, kuru nav daudz.

Pieļaujami defekti nedrīkst pasliktināt produktu glabāšanas kvalitāti, izskatu vai izmantošanu.

C. Augstākā šķira

Produkciju, kuras kvalitāte atbilst I šķirai bez jebkādām kvalitātes pielaidēm, var marķēt kā EXTRA. Šo klasifikāciju tomēr nevar izmantot Amerikas neļķēm ar šķeltu kausiņu.

III. ĪPAŠI NOTEIKUMI

Dažiem ziedu veidiem paredzētos īpašos noteikumos, kas izklāstīti I A pielikumā, nav ņemti vērā šā pielikuma noteikumi.

IV. ŠĶIROŠANA PĒC LIELUMA

Grieztu ziedu lielumiem pēc šķirošanas jāatbilst vismaz šādai skalai:

Kods | Garums |

0 | mazāks par 5 centimetriem vai puķes tirgo bez kātiņiem |

5 | 5 – 10 centimetri |

10 | 10 – 15 centimetri |

15 | 15 – 20 centimetri |

20 | 20 – 30 centimetri |

30 | 30 – 40 centimetri |

40 | 40 – 50 centimetri |

50 | 50 – 60 centimetri |

60 | 60 – 80 centimetri |

80 | 80 – 100 centimetri |

100 | 100 – 120 centimetri |

120 | vairāk par 120 centimetriem |

Šie garumi doti, ieskaitot zieda galviņu.

Noformējuma vienībā (saišķī, pušķī, kārbā un tamlīdzīgi) mazākā un lielākā ziedu garuma atšķirība nevar pārsniegt:

- 2,5 centimetrus ziediem, kas atbilst 15. kodam un mazākiem,

- 5,0 centimetrus ziediem, kas atbilst 20. kodam (ieskaitot) līdz 50. kodam (ieskaitot),

- 10,0 centimetrus ziediem, kas atbilst 60. kodam un lielākiem.

Šo atšķirību var dubultot ziediem, ko noformē vēdekļa veidā. Vēdekļa veidā noformētām lielziedu krizantēmām šī atšķirība var sasniegt 20 centimetrus ziediem, kas atbilst 20. kodam līdz 50. kodam (ieskaitot).

Iepriekš noteikto lielumu skalu un garuma standartus nepiemēro mimozām.

Mimozu zaru mazākais garums ir noteikts 20 centimetri. Tomēr var pieļaut saišķus un pušķus, kas izveidoti tikai no maziem zariņiem, kuru garums ir mazāks par 20 centimetriem, ja uz iesaiņojuma ir marķējums "ar īsiem kātiem" vai līdzvērtīgs apzīmējums.

V. KVALITĀTES PIELAIDES

Katrā noformējuma vienībā ir atļautas šādas kvalitātes pielaides:

i) I šķira

5 % griezto ziedu var būt nelieli defekti ar nosacījumu, ka nav sabojāts ziedu vienveidīgums noformējuma vienībā.

ii) II šķira

10 % griezto ziedu var atšķirties no šķirai noteiktajām prasībām. Puse no šī daudzuma var būt cietuši no augu vai no dzīvnieku izcelsmes parazītiem.

Minētie defekti nedrīkst mazināt produktu derīgumu.

VI. IESAIŅOJUMS UN NOFORMĒJUMS

A. Noformējums

Noformējuma vienībā (saišķī, pušķī, kārbā un tamlīdzīgi) ir jābūt 5, 10 gabalu vai 10 daudzkārtņu ziedu gabalu. Tomēr ziedi, ko parasti pārdod pa vienam, un tie, ko parasti pārdod pēc svara, ir šā noteikuma izņēmums.

B. Vienveidīgums

Katrā noformējuma vienībā (saišķī, pušķī, kārbā un tamlīdzīgi) ir jābūt vienas ģints, sugas vai šķirnes (kultivāra) un vienas kvalitātes šķiras ziediem, un tiem jābūt sasniegušiem vienu un to pašu attīstības pakāpi.

Dažādu ģinšu, sugu vai šķirņu (kultivāru) ziedu maisījumi vai ziedu un zaļumu maisījumi tomēr ir atļauti, ja tiek izmantoti vienas un tās pašas kvalitātes šķiras produkti un ja tie tiek attiecīgi marķēti.

C. Iesaiņojums

Iesaiņojumam pienācīgi jāaizsargā produkcija. Papīram un citiem materiāliem, kas tieši saskaras ar grieztiem ziediem, jābūt jaunam.

VII. MARĶĒJUMS

Kopā ar precēm ir jābūt šādiem datiem:

A. Identifikācija

Ekspeditors vai | Uzvārds un adrese vai kodēts apzīmējums |

iesaiņotājs | |

B. Produkcijas veids

- ģints,

- ziedu suga vai šķirne (kultivārs), vai krāsa,

- attiecīgā gadījumā vārds "maisījums" (vai līdzvērtīgs apzīmējums).

C. Izcelsmes vieta (nav obligāti)

Izcelsmes apgabals vai valsts, apgabala vai vietas nosaukums.

D. Komerciālā specifikācija

- šķira,

- lielums (garuma kods) vai mazākais un lielākais garums,

- skaits vai neto svars.

E. Oficiālā atzīme par kontroli (nav obligāti)

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Svaigu dekoratīvo zaļumu kopējie kvalitātes standarti

I. PRODUKCIJAS APRAKSTS

Šie standarti ir piemērojami svaigiem, dekoratīviem zaļumiem, lapām, zariem un citām augu daļām, uz ko attiecas Kopējo muitas tarifu apakšpozīcija Nr. 06.04 A II.

II. KVALITĀTES PRASĪBAS

Produkcijai jābūt:

- svaiga izskata,

- bez pesticīdu un citu svešas izcelsmes vielu atlikumiem, kas ietekmē izskatu,

- bez dzīvnieku vai augu izcelsmes parazītiem un to radītiem bojājumiem, kas bojā vispārējo izskatu,

- bez defektiem, tādiem kā saspiedumi un savītums, kas bojā vispārējo izskatu,

- bez pārliecīga ārējā mitruma,

- ar sugai vai šķirnei tipisku krāsojumu.

Produkcijai jābūt rūpīgi nogrieztai, un tai jābūt sasniegušai pietiekamu brieduma pakāpi.

III. ĪPAŠI NOTEIKUMI

Īpaši noteikumi, kas attiecas uz asparagus lapotni un ir izklāstīti II A pielikumā, papildina šā pielikuma noteikumus.

IV. KVALITĀTES PIELAIDES

Katrā noformējuma vienībā ir atļautas šādas kvalitātes pielaides: 10 % svaigu dekoratīvo zaļumu var atšķirties no II punktā uzskaitītajām prasībām.

V. MARĶĒJUMS

Kopā ar precēm ir jābūt šādiem datiem:

A. Identifikācija

Ekspeditors vai | Uzvārds un adrese vai kodēts apzīmējums |

iesaiņotājs | |

B. Produkcijas veids

"Svaigi dekoratīvie zaļumi" vai suga, vai šķirne.

--------------------------------------------------

Augša