EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Vaicājums: (DTN_ELI=259 AND DTA=1968 AND FM_CODED=REG OR REG_DEL OR REG_IMPL AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission (Staff Regulations of Officials)

Šā dokumenta nav latviešu valodā

FIRST PART : STAFF REGULATIONS OF OFFICIALS # CF 31968R0259

Spēkā

CELEX numurs:
31968R0259(01)
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
29/02/1968

Civildienesta noteikumi

Spēkā

CELEX numurs:
31968R0259
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
29/02/1968