Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=259 AND DTA=1968 AND FM_CODED=REG AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Civildienesta noteikumi

OV L 56, 4.3.1968., 1./7. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 002 Lpp. 5 - 118
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (DA, EN, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Spēkā

CELEX numurs:
31968R0259
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
29/02/1968