EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Vaicājums: (DTN_ELI=259 AND DTA=1968 AND FM_CODED=REG OR REG_DEL OR REG_IMPL AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

Šā dokumenta nav latviešu valodā

Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission (Staff Regulations of Officials)

FIRST PART : STAFF REGULATIONS OF OFFICIALS # CF 31968R0259

Spēkā

CELEX numurs:
31968R0259(01)
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
29/02/1968

Civildienesta noteikumi

Spēkā

CELEX numurs:
31968R0259
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
29/02/1968