EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016H2115

Priporočilo Komisije (EU) 2016/2115 z dne 1. decembra 2016 o spremljanju prisotnosti Δ9-tetrahidrokanabinola, njegovih predhodnih sestavin in drugih kanabinoidov v živilih (Besedilo velja za EGP )

C/2016/7693

UL L 327, 2.12.2016, str. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj

2.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/103


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2016/2115

z dne 1. decembra 2016

o spremljanju prisotnosti Δ9-tetrahidrokanabinola, njegovih predhodnih sestavin in drugih kanabinoidov v živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odbor za onesnaževala v prehranski verigi (CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je sprejel znanstveno mnenje o tetrahidrokanabinolu (THC) v mleku in drugih živilih živalskega izvora (1).

(2)

Tetrahidrokanabinol, natančneje delta-9-tetrahidrokanabinol (Δ9-THC), je najpomembnejši sestavni del rastline konoplje Cannabis sativa. EFSA je določila akutni referenčni odmerek (ARfD) v višini 1 μg Δ9-THC/kg telesne teže.

(3)

O prisotnosti Δ9-THC v živilih živalskega izvora ter o stopnji prenosa iz krme v živila živalskega izvora je na voljo malo podatkov. Zato bi bilo potrebnih več podatkov o prisotnosti v živilih živalskega izvora, za katera obstajajo dokazi, da živila živalskega izvora proizvajajo živali, ki se krmijo s krmo, ki vsebuje konopljo ali iz nje pridobljena posamična krmila.

(4)

Poleg tega je potrebnih več podatkov o prisotnosti Δ9-THC v živilih, pridobljenih iz konoplje, in živilih, ki vsebujejo konopljo ali sestavine, pridobljene iz konoplje. Če je mogoče, je primerno analizirati tudi nepsihoaktivne predhodne sestavine, kot sta delta-9-tetrahidrokanabinolni kislini (2-COOH-Δ9-THC, ki se imenuje Δ9-THCA-A, in 4-COOH-Δ9-THC, ki se imenuje Δ9-THCA-B), ter druge kanabinoide (kot so delta-8-tetrahidrokanabinol (Δ8-THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) in delta-9-tetrahidrokanabivarin (Δ9-THCV).

(5)

Zato je primerno priporočiti spremljanje prisotnosti Δ9-tetrahidrokanabinola, njegovih predhodnih sestavin in drugih kanabinoidov v živilih –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice bi morale z aktivnim sodelovanjem nosilcev živilske dejavnosti in drugih zainteresiranih strani spremljati prisotnost Δ9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) v živilih živalskega izvora ter Δ9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC), njegovih nepsihoaktivnih predhodnih sestavin delta-9-tetrahidrokanabinolnih kislin (2-COOH-Δ9-THC, ki se imenuje Δ9-THCA-A, in 4-COOH-Δ9-THC, ki se imenuje Δ9-THCA-B) ter drugih kanabinoidov (kot so delta-8-tetrahidrokanabinol (Δ8-THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) in delta-9-tetrahidrokanabivarin (Δ9-THCV) v živilih, pridobljenih iz konoplje, in živilih, ki vsebujejo konopljo ali sestavine, pridobljene iz konoplje.

Za spremljanje živil živalskega izvora bi morali biti na voljo dokazi, da živila živalskega izvora proizvajajo živali, ki se krmijo s krmo, ki vsebuje konopljo ali iz nje pridobljena posamična krmila.

2.

Za zagotovitev reprezentativnosti vzorcev iz vzorčenega lota bi morale države članice upoštevati postopke vzorčenja iz Uredbe Komisije (ES) št. 401/2006 (2).

3.

Metoda analize, ki se uporabi za spremljanje, je po možnosti kromatografsko ločevanje v povezavi z masno spektrometrijo (LC-MS ali GC-MS), in sicer po ustreznem čiščenju (tekoče-tekoče (LLE) ali ekstrakcija trdne faze (SPE)). Prednost je treba dati kromatografskim tehnikam, ki omogočajo ločeno določanje deleža Δ9-THC, njegovih predhodnih sestavin in drugih kanabinoidov v živilskih proizvodih, ki vsebujejo konopljo.

4.

Države članice, nosilci živilske dejavnosti in druge zainteresirane strani bi morali zagotoviti, da se izsledki analiz redno in najpozneje do oktobra 2018 sporočijo agenciji EFSA v obliki za predložitev podatkov v skladu z njenimi navodili o standardnem opisu vzorca (Standard Sample Description – SSD) za živila in krmo (3) ter njenimi dodatnimi posebnimi zahtevami glede poročanja.

V Bruslju, 1. decembra 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Odbor CONTAM agencije EFSA, 2015. Znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje ljudi zaradi prisotnosti tetrahidrokanabinola (THC) v mleku in drugih živilih živalskega izvora (Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin). EFSA Journal 2015;13(6):4141, 125 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/data/toolbox.


Na vrh