EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015H1381

Priporočilo Komisije (EU) 2015/1381 z dne 10. avgusta 2015 o spremljanju arzena v živilih

UL L 213, 12.8.2015, str. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2015/1381/oj

12.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/9


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2015/1381

z dne 10. avgusta 2015

o spremljanju arzena v živilih

EVROPSKA KOMISIJA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Arzen je naravno prisoten v tleh, podtalnici ter rastlinah. Pojavlja se v raznovrstnih arzenovih spojinah. Nahaja se v vodi, tleh in zemlji. Absorbirajo ga vse rastline in živali.

(2)

Glede na poročila so glavni škodljivi učinki, povezani z dolgoročnim vnašanjem anorganskega arzena v človeško telo, kožne lezije, rak, razvojna toksičnost, nevrotoksičnost, kardiovaskularne bolezni, nepravilna presnova glukoze in sladkorna bolezen.

(3)

Evropska komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) zaprosila za pripravo znanstvenega mnenja o tveganjih za zdravje ljudi, ki izvirajo iz prisotnosti arzena v živilih (vključno s pitno vodo).

(4)

V znanstvenem mnenju EFSA (1) se za oceno izpostavljenosti pri prehrani priporoča zbiranje podatkov na podlagi speciacije za različna živila, da se izboljša ocena tveganja v zvezi z anorganskim arzenom –

JE SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice v letih 2016, 2017 in 2018 spremljajo prisotnost arzena v živilih. Spremljanje bi moralo obsegati širok nabor živil, ki odražajo potrošniške navade, da se omogoči natančna ocena izpostavljenosti, vključno z živili, kot so žitna zrnja, živila na osnovi žit (vključno z otrobi in kalčki), sadni in zelenjavni sokovi, pitna voda (vključno z ustekleničeno vodo), kava, posušeni čajni listi, pivo, ribe in morski sadeži, zelenjava, živila iz alg (vključno z algami hijiki), mleko, mlečni izdelki, hrana za dojenčke in majhne otroke, hrana za posebne zdravstvene namene in nadomestki živil.

2.

Države članice uporabijo postopek vzorčenja, določen v Uredbi Komisije (ES) št. 333/2007 (2), da zagotovijo reprezentativnost vzorcev iz vzorčnega lota.

3.

Države članice opravijo analizo arzena, po možnosti z določitvijo vsebnosti anorganskega in skupnega arzena ter, če je možno, drugih pomembnih oblik arzena, v skladu s Prilogo III k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3), in sicer z uporabo analitske metode, ki dokazano zagotavlja zanesljive rezultate.

4.

Države članice EFSA redno pošiljajo podatke, ki jih pridobijo s spremljanjem, izražene glede na skupno težo, skupaj z informacijami in v elektronski obliki, kot jo je določila EFSA za zbiranje podatkov v enotni bazi.

V Bruslju, 10. avgusta 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Odbor EFSA za onesnaževalce v prehranjevalni verigi (CONTAM); Znanstveno mnenje o arzenu v živilih. EFSA Journal (2009); 7(10): 1351.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih (UL L 88, 29.3.2007, str. 29).

(3)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).


Na vrh