EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012H0154

2012/154/EU: Priporočilo Komisije z dne 15. marca 2012 o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani Besedilo velja za EGP

UL L 77, 16.3.2012, str. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2012/154/oj

16.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/20


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 15. marca 2012

o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani

(Besedilo velja za EGP)

(2012/154/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (1) prepoveduje uporabo proizvodov, namenjenih za živalsko krmo, pri katerih vrednosti nezaželenih snovi presegajo mejne vrednosti iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Za krmo, ki vsebuje nezmleta žita, je bila določena mejna vrednost 1 000 mg/kg sklerocija rženega rožička (Claviceps purpurea).

(3)

Znanstveni odbor za onesnaževalce v prehranjevalni verigi Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 19. aprila 2005 (2) na zahtevo Komisije sprejel mnenje o rožičku kot nezaželeni snovi v živalski krmi.

(4)

Izraz rožiček se nanaša na glivno strukturo vrste Claviceps, ki se razvije namesto zrn na žitnem klasu ali semen na vršičkih trave in je videti kot velik temno obarvani sklerocij. Navedeni sklerocij vsebuje različne razrede alkaloidov, med katerimi so najpomembnejši ergometrin, ergotamin, ergozin, ergokristin, ergokriptin in ergokornin ter njihovi -inini. Količina in vzorec toksina se razlikujeta glede na glivično družino, odvisno od rastline gostiteljice in geografske regije.

(5)

Trenutno stopnja raznolikosti vzorcev alkaloidov rožička v povezavi z vrsto glivic, geografsko porazdeljenostjo ter glede na rastlino gostiteljico (na primer alkaloidni vzorec v rženem rožičku se razlikuje od tistega v drugem travnem rožičku) ni znana. Za opredelitev vseh dejavnikov, ki vplivajo na raznolikost vzorcev alkaloidov rožička na posameznih rastlinskih vrstah, je potrebnih več podatkov.

(6)

Fizična določitev stopnje okužbe žita z rženim rožičkom je pogosto nenatančna, saj se velikost in teža sklerocija lahko znatno razlikujeta. Poleg tega je stopnjo okužbe nemogoče določiti v predelani krmi in hrani. Zato je bilo predlagano, da se poleg nadzora potencialno okužene krme in hrane s fizičnimi metodami omogoči tudi nadzor s kemičnimi analizami, saj je na razpolago več kromatografskih metod za odkrivanje alkaloidov rožičkov v krmi in hrani. Metode pa so omejene na izbrano število alkaloidov rožičkov.

(7)

Treba je zbrati več podatkov o prisotnosti navedenih alkaloidov rožičkov, ne le v nezmletih žitih ampak tudi v žitnih izdelkih ter krmnih mešanicah in hrani, ter dobiti zanesljive podatke o vzorcih alkaloidov rožička v krmi in hrani ter povezati prisotnost alkaloidov rožička s količino prisotnega sklerocija. Spremljanje je primerno osredotočiti na šest večinoma prisotnih alkaloidov rožička, tj. na ergometrin, ergotamin, ergozin, ergokristin, ergokriptin in ergokornin ter njihove -inine –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Države članice naj z dejavno vključitvijo nosilcev krmne in živilske dejavnosti spremljajo prisotnost alkaloidov rožička v žitih in žitnih izdelkih, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali živalsko krmo, na pašnih/krmnih travah za živalsko krmo ter v krmnih mešanicah in hrani.

2.

Države članice naj analizirajo vzorce vsaj naslednjih alkaloidov rožička:

ergokristin/ergokristinin,

ergotamin/ergotaminin,

ergokriptin/ergokriptinin,

ergometrin/ergometrinin,

ergozin/ergozinin,

ergokornin/ergokorninin.

3.

Države članice naj po možnosti sočasno določijo vsebnost sklerocija v vzorcu z namenom boljšega poznavanja razmerja med vsebnostjo sklerocija in ravnijo posameznega alkaloida rožička.

4.

Analitične rezultate je treba redno pošiljati EFSA za ureditev v podatkovno zbirko.

V Bruslju, 15. marca 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(2)  Mnenje znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranski verigi na zahtevo Evropske komisije glede rožička kot nezaželene snovi v živalski krmi, The EFSA Journal (2005) 225, 1–27. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej225_ergot_en1.pdf


Na vrh