EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32007H0196

Priporočilo Komisije z dne 28. marca 2007 o spremljanju prisotnosti furana v živilih(Besedilo velja za EGP).

UL L 88, 29.3.2007, str. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
UL L 219M , 24.8.2007, str. 416–417 (MT)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/196/oj

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/56


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 28. marca 2007

o spremljanju prisotnosti furana v živilih

(Besedilo velja za EGP)

(2007/196/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ameriški organ „Food and Drug Administration (FDA)“ je maja leta 2004 objavil rezultate raziskave glede prisotnosti furana v izdelkih, ki se toplotno obdelujejo. Številna živila (kot npr. živila v pločevinkah in kozarcih za vlaganje, živila za otroke, kava, juhe in omake itd.) so vsebovala furan.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranjevalni verigi Evropske agencije za varno hrano (EFSA) meni, da ti rezultati nakazujejo na resno težavo in je 7. decembra 2004 pripravil znanstveno poročilo o furanu.

(3)

V tem poročilu je EFSA navedla, da trenutni razpoložljivi podatki kažejo, da je med morebitno izpostavljenostjo človeka in količino snovi, ki so jo zaužile poskusne živali in povzročajo nastanek raka, razmeroma majhna razlika in da so za zanesljivo oceno tveganja potrebni dodatni podatki o toksičnosti in izpostavljenosti.

(4)

Po vsej Evropski skupnosti je treba zbrati zanesljive podatke o vsebnosti furana v živilih, ki se toplotno obdelujejo, da se EFSA omogoči izvedbo zanesljive ocene tveganja. Zlasti se je treba osredotočiti na zbiranje podatkov za obdobje 2007–2008. Po tem obdobju je treba podatke zbirati redno.

(5)

Treba je zbirati podatke o živilih, ki so v prodaji, ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo (npr. kava v prahu, sokovi, kozarci za vlaganje in pločevinke, toplotno neobdelani pred uporabo) in o živilih v prodaji, ki se analizirajo kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi (npr. kuhana kava, izdelki v pločevinkah in v kozarcih za vlaganje, toplotno obdelani pred uporabo). V zadnjem primeru je treba pri pripravi upoštevati navodila za uporabo, če so na voljo. Doma pripravljena hrana s svežimi sestavinami (npr. zelenjavna juha s svežo zelenjavo, domača irska obara) ni zajeta v ta program spremljanja, saj se učinke načinov priprave hrane v gospodinjstvu na vsebnost furana v živilih lahko bolje razišče v okviru raziskovalnega projekta.

(6)

Za zagotovitev reprezentativnega vzorčenega lota je treba upoštevati postopke vzorčenja, kakor so določeni v delu B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o metodah vzorčenja in analize za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, neorganskega kositra, 3-MCPD in benz(o)pirena v živilih (1). Analiza vzorcev se izvaja v skladu s točko 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2).

(7)

Pomembno je, da se rezultati analiz in specifične dodatne informacije, potrebne za oceno rezultatov, redno poročajo EFSA. Obliko poročanja določi EFSA. Vnos podatkov v zbirko podatkov opravlja EFSA –

PRIPOROČA:

1.

Da države članice v obdobju 2007–2008 spremljajo prisotnost furana v živilih, ki se toplotno obdelujejo. Spremljanje vključuje živila v prodaji ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo (3), in živila v prodaji kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi (4).

2.

Države članice EFSA redno pošiljajo podatke o spremljanju in v obliki, ki jo je določila EFSA.

3.

Države članice uporabljajo postopke vzorčenja, kakor so določeni v delu B Priloge k Uredbi (ES) št. 333/2007, da se zagotovi reprezentativnost vzorčenega lota. Pred analizo je treba vzorec pripraviti natančno za zagotovitev, da ne bi prišlo do spremembe vsebnosti furana v vzorcu.

4.

Da države članice izvajajo analizo furana v skladu s točko 1 in 2 Priloge III k Uredbi (ES) št. 882/2004.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  Glej stran 29 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 191, 28.5.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  Živila v prodaji ne glede na kakršno koli nadaljnjo pripravo: npr. kava v prahu, sokovi, kozarci za vlaganje in pločevinke pred uporabo.

(4)  Živila v prodaji, kot bodo zaužita po nadaljnji laboratorijski pripravi: npr. kuhana kava, izdelki v pločevinkah in kozarcih za vlaganje, toplotno obdelani pred uporabo. Če so na voljo navodila za pripravo, jih je treba upoštevati. Doma pripravljena živila s svežimi sestavinami (npr. zelenjavna juha s svežo zelenjavo, domača irska obara) niso zajeta v ta program spremljanja.


Na vrh