EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1846R(01)

Поправка на Делегирана директива (ЕС) 2019/1846 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене (Официален вестник на Европейския съюз L 283 от 5 ноември 2019 г.)

OJ L 321, 12.12.2019, p. 178–178 (BG, CS, DA, ET, EL, HR, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/1846/corrigendum/2019-12-12/oj

12.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/178


Поправка на Делегирана директива (ЕС) 2019/1846 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене

(Официален вестник на Европейския съюз L 283 от 5 ноември 2019 г.)

На страница 42 член 2, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.“


Top