Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0024R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ( EUT L 88 av den 4.4.2011 )

OJ L 251, 21.9.2013, p. 33–34 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/corrigendum/2013-09-21/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/33


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

( Europeiska unionens officiella tidning L 88 av den 4 april 2011 )

På sidan 46, skäl 16, ska det

i stället för:

”Vad gäller ersättning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör detta direktiv inte omfatta endast situationer där en patient får hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten utan även förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel, i de fall då dessa tillhandahålls inom ramen för hälso- och sjukvård. Definitionen av gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör omfatta såväl situationer där en patient införskaffar sådana läkemedel och medicinska hjälpmedel i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten som situationer där en patient införskaffar sådana läkemedel och medicinska hjälpmedel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där förskrivningen skedde.”

vara:

”Vad gäller ersättning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör detta direktiv inte omfatta endast situationer där en patient får hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten utan även förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicintekniska produkter, i de fall då dessa tillhandahålls inom ramen för hälso- och sjukvård. Definitionen av gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör omfatta såväl situationer där en patient införskaffar sådana läkemedel och medicintekniska produkter i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten som situationer där en patient införskaffar sådana läkemedel och medicintekniska produkter i en annan medlemsstat än den medlemsstat där förskrivningen skedde.”

På sidan 47, skäl 17, ska det

i stället för:

”… och medicinska hjälpmedel på Internet.”

vara:

”… och medicintekniska produkter på internet.”

På sidan 52, skäl 53, sista meningen, ska det

i stället för:

”… bör också tillämpas på medicinska hjälpmedel som …”

vara:

”… bör också tillämpas på medicintekniska produkter som …”

På sidan 53, skäl 60, första meningen, ska det

i stället för:

”… läkemedel eller medicinska hjälpmedel från …”

vara:

”… läkemedel eller medicintekniska produkter från …”

På sidan 55, artikel 3 a, ska det

i stället för:

”… läkemedel och medicinska hjälpmedel.”

vara:

”… läkemedel och medicintekniska produkter.”

På sidan 55, artikel 3 j, ska det

i stället för:

medicinskt hjälpmedel: ett medicinskt hjälpmedel enligt definitionen i direktiv 90/385/EEG, direktiv 93/42/EEG eller direktiv 98/79/EG,”

vara:

medicinteknisk produkt: en medicinteknisk produkt enligt definitionen i direktiv 90/385/EEG, direktiv 93/42/EEG eller direktiv 98/79/EG,”

På sidan 55, artikel 3 k, ska det

i stället för:

”… eller ett medicinskt hjälpmedel som …”

vara:

”… eller en medicinteknisk produkt som …”

På sidan 56, artikel 3 l, ska det

i stället för:

”… läkemedel, medicinska hjälpmedel eller …”

vara:

”… läkemedel, medicintekniska produkter eller …”

På sidan 61, artikel 11.1 fjärde stycket, ska det

i stället för:

”… läkemedel eller medicinska hjälpmedel som …”

vara:

”… läkemedel eller medicintekniska produkter som …”

På sidan 61, artikel 11.1 femte stycket, ska det

i stället för:

”… tillämpas på medicinska hjälpmedel som …”

vara:

”… tillämpas på medicintekniska produkter som …”

På sidan 61, artikel 11.2 första stycket c, ska det

i stället för:

”… läkemedel och medicinska hjälpmedel som …”

vara:

”… läkemedel och medicintekniska produkter som …”

På sidan 61, artikel 11.5, ska det

i stället för:

”… läkemedel eller medicinska hjälpmedel från …”

vara:

”… läkemedel eller medicintekniska produkter från …”


Top