EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (BF = "32009L0157" AND DD = 10/12/2009) OR (RESOURCE_LEGAL_CORRECTS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" AND DD >= 10/12/2009 AND DD < 01/06/2020 AND (EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE > 10/12/2009 OR EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE = NULL)) OR ((RESOURCE_LEGAL_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_IMPLICITLY_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_RENDERS_OBSOLETE_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_REPLACES_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_PARTIALLY_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157" OR RESOURCE_LEGAL_AMENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0157") AND DD > 10/12/2009 AND DD <= 01/06/2020), Meklēšanas valoda: latviešu

Konsolidēts teksts: The consolidated text does not concern the current linguistic version.

CELEX numurs:
02009L0157-20091210
Autors:
Nav pieejams
Dokumenta datums:
10/12/2009