EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007L0068

Komisijas Direktīva 2007/68/EK ( 2007. gada 27. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu attiecībā uz dažām pārtikas sastāvdaļām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 310, 28.11.2007., 11./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 022 Lpp. 141 - 144

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/12/2014; Iesaist. atcelta ar 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/68/oj

28.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/11


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/68/EK

(2007. gada 27. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu attiecībā uz dažām pārtikas sastāvdaļām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) un jo īpaši tās 6. panta 11. punkta trešo daļu un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā uzskaitītas pārtikas sastāvdaļas, kas jānorāda pārtikas produktu marķējumā, jo tās uzņēmīgiem indivīdiem var izraisīt blakusparādības.

(2)

Direktīvā 2000/13/EK paredzēta iespēja neattiecināt marķēšanas prasību uz sastāvdaļām vai vielām, kas atvasinātas no IIIa pielikumā uzskaitītajām sastāvdaļām, par kurām ir zinātniski konstatēts, ka tās konkrētos apstākļos nevar izraisīt blakusparādības.

(3)

Ar Komisijas Direktīvu 2005/26/EK (2) izveidots to pārtikas sastāvdaļu vai vielu saraksts, uz kurām pagaidām (līdz 2007. gada 25. novembrim) neattiecina marķēšanas prasību.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) ir iesniegti vairāki pieteikumi, lai saņemtu pastāvīgu atbrīvojumu no marķēšanas prasības. Šie pieteikumi attiecas uz vielām, kurām ar Direktīvu 2005/26/EK piešķirts pagaidu atbrīvojums. Pamatojoties uz EFSA atzinumiem un citu pieejamo informāciju, var secināt, ka dažas sastāvdaļas vai vielas, kas atvasinātas no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā uzskaitītajām sastāvdaļām, uzņēmīgiem indivīdiem konkrētos apstākļos nevar izraisīt blakusparādības.

(5)

Tāpēc šīs sastāvdaļas vai no tām atvasinātas vielas neatgriezeniski jāsvītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma.

(6)

Attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikums.

(7)

Ievērojot Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 11. punkta otrajā daļā noteikto termiņu, no 2007. gada 26. novembra jāatceļ Direktīva 2005/26/EK.

(8)

Lai nepieļautu tirgus traucējumus, no 2007. gada 26. novembra jāpiemēro šī direktīva.

(9)

Bija iecerēts, ka šo direktīvu varētu pieņemt un publicēt savlaicīgi pirms 2007. gada 26. novembra, lai nozarei būtu laiks pielāgoties jaunajiem noteikumiem. Praktiski tas nebija iespējams, tādēļ ir vajadzīgi pagaidu pasākumi, lai atvieglotu jauno noteikumu piemērošanu. Marķēšanas noteikumu izmaiņas ietekmēs nozari, galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem vajadzīgs adaptēšanās laiks, lai pāreja uz jaunām marķēšanas prasībām noritētu raitāk.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

No 2007. gada 26. novembra Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2008. gada 31. maijam. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

No 2007. gada 26. novembra ir atcelta Direktīva 2005/26/EK.

Dalībvalstis ļauj pārdot pārtikas produktus, kas laisti tirgū un marķēti pirms 2009. gada 31. maija un atbilst Direktīvas 2005/26/EK noteikumiem, kamēr beidzas krājumi.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/142/EK (OV L 368, 23.12.2006., 110. lpp.).

(2)  OV L 75, 22.3.2005., 33. lpp. Direktīvā labojumi izdarīti ar Direktīvu 2005/63/EK (OV L 258, 4.10.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

“IIIa PIELIKUMS

6. panta 3. punkta a) apakšpunktā, 10. punktā un 11. punktā minētās sastāvdaļas

1.

Labība, kas satur lipekli, (t. i., kvieši, rudzi, mieži, auzas, speltas kvieši, triticum turgidum polonicum vai to hibridizēti celmi) un tās produkti, izņemot:

a)

glikozes sīrupus uz kviešu bāzes, ieskaitot dekstrozi (1);

b)

maltodekstrīnus uz kviešu bāzes (1);

c)

glikozes sīrupus uz miežu bāzes;

d)

labību, ko izmanto, lai iegūtu destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko dzērienu ražošanai.

2.

Vēžveidīgie un to produkti.

3.

Olas un to produkti.

4.

Zivis un to produkti, izņemot:

a)

zivju želatīnu, ko izmanto vitamīnu vai karotinoīdu preparātiem;

b)

zivju želatīnu vai zivju līmi, ko izmanto alus un vīna dzidrināšanai.

5.

Zemesrieksti un to produkti.

6.

Sojaspupas un to produkti, izņemot:

a)

pilnībā rafinētu sojaspupu eļļu un taukus (1);

b)

no sojaspupām iegūtus dabiskus jauktus tokoferolus (E306), dabisku D-alfa tokoferolu, dabisku D-alfa tokoferola acetātu, dabisku D-alfa tokoferola sukcinātu;

c)

fitosterolus un fitosterolesterus, kas atvasināti no augu eļļas, kas iegūta no sojaspupām;

d)

fitostanolesterus, kas iegūti no tādas augu eļļas steroliem, kas iegūta no sojaspupām.

7.

Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), izņemot:

a)

sūkalas, ko izmanto, lai iegūtu destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko dzērienu ražošanai;

b)

laktitolu.

8.

Rieksti, t.i., mandeles (Amygdalus communis L.), lazdu rieksti (Corylus avellana), valrieksti (Juglans regia), Indijas rieksti (Anacardium occidentale), pekanrieksti (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazīlijas rieksti (Bertholletia excelsa), pistāciju rieksti (Pistacia vera), makadāmijas rieksti un Queensland rieksti (Macadamia ternifolia) un to produkti, izņemot:

a)

riekstus, ko izmanto, lai iegūtu destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko dzērienu ražošanai.

9.

Selerijas un to produkti.

10.

Sinepes un to produkti.

11.

Sezama sēklas un to produkti.

12.

Sēra dioksīds un sulfīti, ja to koncentrācija pārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, izteikts kā SO2.

13.

Lupīna un tās produkti.

14.

Gliemji un to produkti.”


(1)  un to produktus, ja vien to apstrādes procesā nevar palielināties alergēniskuma līmenis, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde izvērtējusi atbilstošajam produktam, no kura tie iegūti.


Augša