EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007L0039

Komisijas Direktīva 2007/39/EK ( 2007. gada 26. jūnijs ), ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem diazinona atliekvielu daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 165, 27.6.2007., 25./32. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/39/oj

27.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/39/EK

(2007. gada 26. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem diazinona atliekvielu daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Ziņotāja dalībvalsts ir informējusi Komisiju par to, ka, ņemot vērā radušās bažas par patērētāju uzņemto devu, iespējams, būtu jāpārskata Direktīvā 90/642/EEK paredzētie maksimāli pieļaujamie diazinona atliekvielu daudzumi. Komisijai tika iesniegti priekšlikumi par Kopienā noteikto maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu (MRL) pārskatīšanu.

(2)

Kopienas MRL, kā arī Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Pārtikas kodeksā diazinonam ir noteikti vairāki maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi. Ziņotāja dalībvalsts, pamatojoties uz kodeksā noteiktajiem MRL un ņemot vērā jauno informāciju par apdraudējumu patērētājiem, ir novērtējusi arī Kopienas MRL.

(3)

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (2), saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi ir atkārtoti izvērtēta diazinona iedarbība uz patērētāju īslaicīgi un visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus. Pamatojoties uz iepriekšminēto, ir lietderīgi noteikt jaunus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, kas nodrošinās to, ka nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz patērētājiem.

(4)

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi ir apstiprināta un novērtēta diazinona akūtā iedarbība uz patērētājiem, kuru attiecīgā gadījumā rada katrs atsevišķais pārtikas produkts, kurā var būt atliekvielas. Ir secināts, ka pesticīdu atliekvielu esība tādā daudzumā, kas ir vienāds ar jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem vai mazāks par tiem, neizraisīs akūtu toksisku iedarbību.

(5)

Tādēļ ir jāgroza MRL, kas noteikti Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā, lai radītu iespēju atbilstīgi uzraudzīt un kontrolēt šīs vielas izmantošanas aizliegumu, kā arī lai aizsargātu patērētājus.

(6)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, un ir ņemtas vērā minēto personu izteiktās piezīmes par šiem daudzumiem.

(7)

Tādēļ Direktīvas 90/642/EEK II pielikums ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 90/642/EK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 27. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstu un minēto noteikumu un šīs direktīvas noteikumu atbilstības tabulu.

Tās piemēro šos noteikumus no 2007. gada 28. decembra.

Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/28/EK (OV L 135, 26.5.2007., 6. lpp.).

(2)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules Veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).


PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ierakstus attiecībā uz diazinonu aizstāj ar šādu tekstu:

Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

“Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus

Diazinons

1.   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

0,01 (1)

Greipfrūti

 

Citroni

 

Laimi

 

Mandarīni (tostarp klementīni un citi hibrīdi)

 

Apelsīni

 

Pampelmūzes

 

Citi

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

Mandeles

0,05

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Ēdamie kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmiju rieksti

 

Pekanrieksti

 

Pīniju rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Citi

0,01 (1)

iii)

SĒKLEŅI

0,01 (1)

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Citi

 

iv)

KAULEŅI

0,01 (1)

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi)

 

Plūmes

 

Citi

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

a)

Galda un vīna vīnogas

0,01 (1)

Galda vīnogas

 

Vīna vīnogas

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,01 (1)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,01 (1)

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

Ziemeļu kaulenes

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Citi

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

Mellenes

 

Dzērvenes

0,2

Jāņogas (sarkanās, baltās) un upenes

 

Ērkšķogas

 

Citas

0,01 (1)

e)

Savvaļas ogas un augļi

0,01 (1)

vi)

DAŽĀDI

 

Avokados

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

Papaijas

 

Pasifloras augļi

 

Ananasi

0,3

Granātāboli

 

Citi

0,01 (1)

2.   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

Galda bietes

 

Burkāni

 

Manioka

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

0,1

Plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Citi

0,01 (1)

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

Ķiploki

 

Sīpoli

0,05

Šalotes

 

Lielie loksīpoli

 

Citi

0,01 (1)

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

Tomāti

 

Pipari

0,05

Baklažāni

 

Okras

 

Citi

0,01 (1)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,01 (1)

Gurķi

 

Kornišoni

 

Kabači

 

Citi

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,01 (1)

Melones

 

Kabači

 

Arbūzi

 

Citi

 

d)

Cukurkukurūza

0,02

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

0,01 (1)

Brokoļi

 

Ziedkāposti

 

Citi

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

Briseles kāposti

 

Galviņkāposti

0,5

Citi

0,01 (1)

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

0,05

Lapu kāposti

 

Citi

0,01 (1)

d)

Kolrābji

0,2

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,01 (1)

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Salātu baldriņi

 

Dārza salāti

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

Rukolas salāti

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

Citi

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

Dārza spināti

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

Citi

 

c)

Ūdenskreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Citi

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)

Pupas (ar pākstīm)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Citi

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,01 (1)

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Selerijas

 

Fenheļi

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Citi

 

viii)

SĒNES

0,01 (1)

a)

Kultivētas sēnes

 

b)

Savvaļas sēnes

 

3.

Pākšaugi

0,01 (1)

Pupas

 

Lēcas

 

Zirņi

 

Lupīnas

 

Citi

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,02 (1)

Linsēklas

 

Zemesrieksti

 

Magoņu sēklas

 

Sezama sēklas

 

Saulespuķu sēklas

 

Rapšu sēklas

 

Sojas pupas

 

Sinepju sēklas

 

Kokvilnas sēklas

 

Kaņepju sēklas

 

Citas

 

5.

Kartupeļi

0,01 (1)

Jaunie kartupeļi

 

Galda kartupeļi

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,02 (1)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,5


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


Augša