Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0083

Padomes Direktīva 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu

OV L 304, 30.9.2004., 12./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 96 - 107
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 52 - 63
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 007 Lpp. 52 - 63
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 19 Sējums 012 Lpp. 64 - 75

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 21/12/2013; Atcelts ar 32011L0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/83/oj

30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/2


PADOMES DIREKTĪVA 2004/83/EK

(2004. gada 29. aprīlis)

par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


Augša