EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Search Results [lv]

Query [lv]: ((DN = "32002L0073" AND DD <= 17/01/2021) OR (RESOURCE_LEGAL_CORRECTS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" AND DD >= 23/09/2002 AND DD < 17/01/2021 AND (EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE > 23/09/2002 OR EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE = NULL)) OR ((RESOURCE_LEGAL_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_IMPLICITLY_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_RENDERS_OBSOLETE_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_REPLACES_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_PARTIALLY_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073" OR RESOURCE_LEGAL_AMENDS_RESOURCE_LEGAL = "32002L0073") AND DD > 23/09/2002 AND DD <= 17/01/2021)) AND (EMBEDDED_WHE_EXPRESSION_LG=LAV), Search language [lv]: latviešu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK ( 2006. gada 5. jūlijs ) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)

In force [lv]

CELEX numurs:
32006L0054
Autors:
Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
05/07/2006

Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2002/73/EK (2002. gada 23. septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiemDokuments attiecas uz EEZ.

No longer in force [lv]

CELEX numurs:
32002L0073
Autors:
Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
23/09/2002