EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0062R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald ( EFT L 365 af 31.12.1994 )

OJ L 61, 5.3.2015, p. 26–26 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/corrigendum/2015-03-05/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

5.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/26


Berigtigelse til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 365 af 31. december 1994 )

Side 13, artikel 3, nr. 6):

I stedet for:

»6)   »genanvendelse«: enhver af de bortskaffelsesformer, der er anført i bilag II B til direktiv 75/442/EØF«

læses:

»6)   »nyttiggørelse«: enhver af de nyttiggørelsesoperationer, der er anført i bilag II B til direktiv 75/442/EØF«

.

Side 13, artikel 3, nr. 7):

I stedet for:

»7)   »genvinding«: oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialerne til deres oprindelige formål eller til andre formål, herunder også organisk genvinding, men ikke energiudnyttelse«

læses:

»7)   »genanvendelse«: oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialerne til deres oprindelige formål eller til andre formål, herunder også organisk genanvendelse, men ikke energiudnyttelse«

.

Side 13, artikel 3, nr. 9):

I stedet for:

»9)   »organisk genvinding«: aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) via mikroorganismer og under kontrollerede former af emballageaffaldets bionedbrydelige dele, hvorved der produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan. Nedgravning af affaldet betragtes ikke som organisk genvinding«

læses:

»9)   »organisk genanvendelse«: aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) via mikroorganismer og under kontrollerede former af emballageaffaldets bionedbrydelige dele, hvorved der produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan. Nedgravning af affaldet betragtes ikke som organisk genanvendelse«

.


Top