EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0030

Padomes Direktīva 94/30/EK (1994. gada 23. jūnijs), ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi

OV L 189, 23.7.1994., 70./83. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 128 - 144
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 128 - 144
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 288 - 301
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 135 - 148
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 135 - 148
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 063 Lpp. 80 - 93

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/30/oj

31994L0030Oficiālais Vēstnesis L 189 , 23/07/1994 Lpp. 0070 - 0083
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0128
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0128


Padomes Direktīva 94/30/EK

(1994. gada 23. jūnijs),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus, un paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus [1], un jo īpaši tās 1. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Komisija saskaņā ar Direktīvu 90/642/EEK ir saņēmusi pilnvaru sagatavot pesticīdu atlieku un to maksimāli pieļaujamo daudzumu sarakstu, kas jāapstiprina Padomei;

tā kā lauksaimniecības prakses rezultātā augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus, var rasties pesticīdu atliekas; tā kā, lai tiem noteiktu maksimāli pieļaujamos daudzumus, jāņem vērā atbilstoši dati gan attiecībā uz atļautajiem pesticīdu izmantojumiem, gan kontrolētiem izmēģinājumiem; tā kā pieejamie dati pēc esošajiem standartiem bieži vien ir nepietiekami, lai noteiktu maksimāli pieļaujamos daudzumus;

tā kā, lai labāk novērtētu pesticīdu atlieku devu, ja iespējams, būtu saprātīgi vienlaikus noteikt maksimāli pieļaujamos atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumus visās galvenajās uztura sastāvdaļās; tā kā minētie daudzumi atspoguļo pesticīdu minimālo daudzumu, ko izmanto, lai sasniegtu atbilstošu kontroli, piemērojot to tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu pēc iespējas mazāks un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa;

tā kā tagad ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamos dažu pesticīdu, proti, daminozīda, lambda-cihalotrīna, propikonazola, karbofurāna, karbosulfāna, benfurakarba, furatiokarba, ciflutrīna, metalaksila, benalaksila, fenarimola un etefona daudzumus augu izcelsmes produktos; tā kā nepietiekamu datu dēļ tomēr nav iespējams noteikt maksimāli pieļaujamos daudzumus visām pesticīdu atlieku un produktu kombinācijām;

tā kā nepietiekamas datu pieejamības gadījumā būtu jāpiešķir laiks vajadzīgo datu ieguvei; tā kā laika posms, kas nepārsniedz četrus gadus, šim nolūkam šķiet piemērots; tā kā tāpēc vēlākais līdz 1999. gada 30. jūnijam uz tādu datu pamata jānosaka maksimāli pieļaujamie daudzumi; tā kā, ja netiek sniegti pietiekami dati, daudzumus parasti nosaka atbilstošās kvantitatīvās noteikšanas robežās;

tā kā maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, kas noteikti šajā direktīvā, būs jāpārskata aktīvo vielu atkārtotas novērtēšanas procesā, kas paredzēts darba programmā, kura noteikta 8. panta 2. punktā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [2],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā pievieno šādas pesticīdu atliekas:

a, b, c No 1999. gada 30. jūnija, ja nepieņem citus daudzumus, piemēro šādus maksimāli pieļaujamos daudzumus:

a 0,02

b 0,05

c 0,1

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus | Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Daminozīds (daminozīda un 1,1-dimetilhidrazīna summa, ko nosaka kā daminozīdu) | Lambda — cihalotrīns | Propikonazols |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | 0,02 | a | 0,05 |

greipfrūti | | | |

citroni | | | |

laimi | | | |

mandarīni (ieskaitot klementīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | | |

apelsīni | | | |

pampelmūzes | | | |

pārējie | | | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

mandeles | | | |

Brazīlijas rieksti | | | |

Indijas rieksti | | | |

ēdamie kastaņi | | | |

kokosrieksti | | | |

lazdu rieksti | | | |

makadāmijas rieksti | | | |

pekanrieksti | | | |

priežu rieksti | | | |

pistācijas | | | |

valrieksti | | | |

pārējie | | | |

iii)SĒKLEŅI | | 0,1 | 0,05 |

āboli | 0,02 | | |

bumbieri | | | |

cidonijas | | | |

pārējie | 0,02 | | |

iv)KAULEŅI | 0,02 | | |

aprikozes | | 0,2 | 0,2 |

ķirši | | | b |

persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | 0,2 | 0,2 |

plūmes | | | b |

pārējie | | 0,1 | 0,05 |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI | 0,02 | | |

a)galda un vīna vīnogas | | 0,2 | 0,5 |

galda vīnogas | | | |

vīna vīnogas | | | |

b)zemenes (izņemot meža zemenes) | | a | 0,05 |

c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas) | | 0,02 | 0,05 |

kazenes (Rubus fruticosus) | | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | | |

kazeņavenes | | | |

avenes | | | |

pārējie | | | |

d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | | | 0,05 |

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | |

dzērvenes | | | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | 0,1 | |

ērkšķogas | | 0,1 | |

pārējie | | 0,02 | |

e)meža ogas un savvaļas augļi | | 0,02 | 0,05 |

vi)DAŽĀDI | 0,02 | 0,02 | |

avokado | | | |

banāni | | | |

dateles | | | |

vīģes | | | |

kivi | | | |

kumkvati | | | |

ličī | | | |

mango | | | |

olīvas | | | |

pasifloru augļi | | | |

ananasi | | | |

granātāboli | | | |

pārējie | | | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

sarkanās bietes | | | |

burkāni | | | |

sakņu selerijas | | | |

mārrutki | | | |

topinambūri | | | |

pastinaki | | | |

sakņu pētersīļi | | | |

redīsi | | | |

puravlapu plostbārži | | | |

batātes | | | |

kāļi | | | |

lauka rāceņi | | | |

jamsi | | | |

pārējie | | | |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,02 | | 0,05 |

ķiploki | | | |

sīpoli | | | |

šalotes | | | |

loki | | a | |

pārējie | | 0,02 | |

iii)AUGĻUS NESOŠI | 0,02 | | |

a)nakteņaugi | | a | |

tomāti | | | |

pipari | | | |

baklažāni | | | b |

pārējie | | | 0,05 |

b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | | 0,1 | b |

gurķi | | | |

kornišoni | | | |

tumšzaļie kabači | | | |

pārējie | | | |

c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | | a | b |

melones | | | |

kabači | | | |

arbūzi | | | |

pārējie | | | |

d)cukurkukurūza | | 0,02 | 0,05 |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | 0,02 | | 0,05 |

a)ziedoši kāpostu dārzeņi | | a | |

sparģeļkāposti | | | |

ziedkāposti | | | |

pārējie | | | |

b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | | | |

Briseles kāposti | | 0,05 | |

galviņkāposti | | 0,2 | |

pārējie | | 0,02 | |

c)krustziežu dzimtas lapu dārzeņi | | a | |

Ķīnas kāposti | | | |

lapu kāposti | | | |

pārējie | | | |

d)kolrābji | | a | |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI | 0.02 | | 0,05 |

a)dārza salāti un tamlīdzīgi | | 1 | |

kressalāti | | | |

salātu baldriņi | | | |

dārza salāti | | | |

platlapu cigoriņi | | | |

pārējie | | | |

b)dārza spināti un tamlīdzīgi | | a | |

lapu bietes (mangoldi) | | | |

c)ūdens kreses | | 0,02 | |

d)lapu cigoriņi | | a | |

e)garšaugi | | 1 | |

kārveles | | | |

maurloki | | | |

pētersīļi | | | |

lapu selerijas | | | |

pārējie | | | |

vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,02 | | 0,05 |

pupiņas (ar pākstīm) | | 0,2 | |

pupiņas (bez pākstīm) | | | |

zirņi (ar pākstīm) | | 0,2 | |

zirņi (bez pākstīm) | | 0,2 | |

pārējie | | 0,02 | |

vii)KĀTU DĀRZEŅI | 0,02 | | |

sparģeļi | | 0,02 | |

lapu artišoki | | | b |

kātu (smaržīgās) selerijas | | | |

fenheļi | | | b |

artišoki | | | |

puravi | | | |

rabarberi | | | |

pārējie | | a | 0,05 |

viii)SĒNES | 0,02 | | 0,05 |

šampinjoni | | a | |

savvaļas sēnes | | 0,02 | |

3.Pākšaugi | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

pupas | | | |

lēcas | | | |

zirņi | | | |

pārējie | | | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 | 0,02 | |

linsēklas, | | | b |

zemesrieksti | | | |

magoņu sēklas | | | |

sēzama sēklas | | | |

saulgriežu sēklas (nelobītas) | | | |

rapšu sēklas | | | |

sojas pupas | | | |

baltās sinepes | | | |

kokvilnas sēklas | | | |

pārējie | | | 0,05 |

5.Kartupeļi | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

agrīnie un galda | | | |

kartupeļi | | | |

6.Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no camellia sinensis lapām) | 0,1 | 1 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētu pulveri | 0,1 | 10 | 0,1 |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus | Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksikarbofurāna summa, ko nosaka kā karbofurānu) | Karbosulfāns | Benfurakarbs | Furatiokarbs |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | c | b | b | 0,05 |

greipfrūti | | | | |

citroni | | | | |

laimi | | | | |

mandarīni (ieskaitot klementīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | | | |

apelsīni | | | | |

pampelmūzes | | | | |

pārējie | | | | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | | 0,05 | | 0,05 |

mandeles | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | |

Indijas rieksti | | | | |

ēdamie kastaņi | | | | |

kokosrieksti | | | | |

lazdu rieksti | c | | b | |

makadāmijas rieksti | | | | |

pekanrieksti | | | | |

priežu rieksti | | | | |

pistācijas | | | | |

valrieksti | | | | |

pārējie | 0,1 | | 0,05 | |

iii)SĒKLEŅI | c | b | 0,05 | 0,05 |

āboli | | | | |

bumbieri | | | | |

cidonijas | | | | |

pārējie | | | | |

iv)KAULEŅI | c | b | 0,05 | 0,05 |

aprikozes | | | | |

ķirši | | | | |

persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | | | |

plūmes | | | | |

pārējie | | | | |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

a)galda un vīna vīnogas | 0,1 | | | |

galda vīnogas | | | | |

vīna vīnogas | | | | |

b)zemenes (izņemot meža zemenes) | c | | | |

c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas) | 0,1 | | | |

kazenes (Rubus fruticosus) | | | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | | | |

kazeņavenes | | | | |

avenes | | | | |

pārējie | | | | |

d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,1 | | | |

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | | |

dzērvenes | | | | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | | | |

ērkšķogas (cynorrhodon) | | | | |

pārējie | | | | |

e)meža ogas un savvaļas augļi | 0,1 | | | |

vi)DAŽĀDI | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

avokado | | | | |

banāni | | | | |

dateles | | | | |

vīģes | | | | |

kivi | | | | |

kumkvati | | | | |

ličī | | | | |

mango | | | | |

galda olīvas | | | | |

olīvas (eļļas ekstrakcijai) | | | | |

pasifloru augļi | | | | |

ananasi | | | | |

granātāboli | | | | |

pārējie | | | | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | | | 0,05 | 0,05 |

sarkanās bietes | | | | |

burkāni | 0,3 | 0,1 | | |

sakņu selerijas | c | | | |

mārrutki | | | | |

topinambūri | | | | |

pastinaki | 0,3 | 0,1 | | |

sakņu pētersīļi | | | | |

redīsi | 0,5 | | | |

puravlapu plostbārži | | | | |

batātes | | | | |

kāļi | c | b | | |

lauka rāceņi | c | b | | |

jamsi | | | | |

pārējie | 0,1 | 0,05 | | |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | | | 0,05 | 0,05 |

ķiploki | 0,3 | | | |

sīpoli | 0,3 | b | | |

šalotes | 0,3 | | | |

loki | | | | |

pārējie | 0,1 | 0,05 | | |

iii)AUGĻUS NESOŠI | | | | |

a)nakteņaugi | 0,1 | 0.05 | 0,05 | 0,05 |

tomāti | | | | |

pipari | | | | |

baklažāni | | | | |

pārējie | | | | |

b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

gurķi | | | | |

kornišoni | | | | |

tumšzaļie kabači | | | | |

pārējie | | | | |

c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | | b | b | 0,05 |

melones | c | | | |

kabači | | | | |

arbūzi | | | | |

pārējie | 0,1 | | | |

d)cukurkukurūza | c | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

iv)KĀPOSTAUGI | | | | |

a)ziedoši kāpostu dārzeņi | 0,2 | b | b | 0,1 |

sparģeļkāposti | | | | |

ziedkāposti | | | | |

pārējie | | | | |

b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | c | b | b | 0,05 |

Briseles kāposti | | | | |

galviņkāposti | | | | |

pārējie | | | | |

c)krustziežu dzimtas lapu dārzeņi | c | b | 0,05 | 0,05 |

Ķīnas kāposti | | | | |

lapu kāposti | | | | |

pārējie | | | | |

d)kolrābji | 0,2 | b | 0,05 | 0,05 |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

a)lapu salāti un tamlīdzīgi | | | | |

kressalāti | | | | |

salātu baldriņi | | | | |

dārza salāti | | | | |

platlapu cigoriņi | | | | |

pārējie | | | | |

b)dārza spināti un tamlīdzīgi | | | | |

lapu bietes (mangoldi) | | | | |

c)ūdenskreses | | | | |

d)lapu cigoriņi | | | | |

e)garšaugi | | | | |

kārveles | | | | |

maurloki | | | | |

pētersīļi | | | | |

lapu selerijas | | | | |

pārējie | | | | |

vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,05 | 0,05 | |

pupiņas (ar pākstīm) | c | | | b |

pupiņas (bez pākstīm) | c | | | b |

zirņi (ar pākstīm) | | | | |

zirņi (bez pākstīm) | | | | |

pārējie | 0,1 | | | 0,05 |

vii)KĀTU DĀRZEŅI | | | 0,05 | |

sparģeļi | | | | |

lapu artišoki | | | | |

kātu selerijas | c | b | | b |

fenheļi | | | | |

artišoki | | | | |

puravi | c | b | | |

rabarberi | | | | |

pārējie | 0,1 | 0,05 | | 0,05 |

viii)SĒNES | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

šampinjoni | | | | |

savvaļas sēnes | | | | |

3.Pākšaugi | | 0,05 | 0,05 | |

pupas | c | | | b |

lēcas | | | | |

zirņi | | | | |

pārējie | 0,1 | | | 0,05 |

4.Eļļas augu sēklas | | 0,05 | | |

linsēklas | c | | | |

zemesrieksti | c | | | |

magoņu sēklas | | | | |

sēzama sēklas | c | | | |

saulgriežu sēklas | c | b | | |

rapšu sēklas | c | b | | b |

sojas pupas | c | | | b |

baltās sinepes | | | | |

kokvilnas sēklas | c | b | b | b |

pārējie | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

5.Kartupeļi | c | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

agrīnie un galda kartupeļi | | | | |

6.Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no camellia sinensis lapām) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētu pulveri | 10 | b | 5 | 5 |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus | Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Ciflutrīns, ieskaitot pārējo izomēru komponentu maisījumus (izomēru summa) | Metalaksils | Benalaksils | Fenarimols | Etefons |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i)CITRUSAUGĻI | 0,02 | b | 0,05 | 0,02 | b |

greipfrūti | | | | | |

citroni | | | | | |

laimi | | | | | |

mandarīni (ieskaitot klementīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | | | | |

apelsīni | | | | | |

pampelmūzes | | | | | |

pārējie | | | | | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,1 |

mandeles | | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | | |

Indijas rieksti | | | | | |

ēdamie kastaņi | | | | | |

kokosrieksti | | | | | |

lazdu rieksti | | | | | |

makadāmijas rieksti | | | | | |

pekanrieksti | | | | | |

priežu rieksti | | | | | |

pistācijas | | | | | |

valrieksti | | | | | |

pārējie | | | | | |

iii)SĒKLEŅI | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,3 | 3 |

āboli | | | | | |

bumbieri | | | | | |

cidonijas | | | | | |

pārējie | | | | | |

iv)KAULEŅI | | | 0,05 | a | |

aprikozes | | | | | |

ķirši | 0,2 | b | | | 3 |

persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus) | | b | | | |

plūmes | 0,2 | | | | |

pārējie | a | 0,05 | | | 0,05 |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI | | | | | |

a)galda un vīna vīnogas | 0,3 | | 0,2 | 0,3 | b |

galda vīnogas | | 2 | | | |

vīna vīnogas | | 1 | | | |

b)zemenes (izņemot meža zemenes) | a | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,05 |

c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas) | 0,02 | b | 0,05 | | 0,05 |

kazenes (Rubus fruticosus) | | | | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | | | | |

kazeņavenes | | | | | |

avenes | | | | a | |

pārējie | | | | 0,02 | |

d)pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | | 0,05 | 0,05 | | |

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | | | |

dzērvenes | | | | | |

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | a | | | 1 | 5 |

ērkšķogas | a | | | 1 | |

pārējie | 0,02 | | | 0,02 | 0,05 |

e)meža ogas un savvaļas augļi | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

vi)DAŽĀDI | 0,02 | | 0,05 | 0,02 | |

avokado | | b | | | |

banāni | | | | | |

dateles | | | | | |

vīģes | | | | | b |

kivi | | b | | | |

kumkvati | | | | | |

ličī | | | | | |

mango | | | | | |

galda olīvas | | | | | b |

olīvas (eļļas ekstrakcijai) | | | | | b |

pasifloru augļi | | | | | |

ananasi | | | | | b |

granātāboli | | | | | |

pārējie | | 0,05 | | | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,02 | | | 0,02 | 0,05 |

sarkanās bietes | | | | | |

burkāni | | 0,1 | | | |

sakņu selerijas | | | | | |

mārrutki | | | | | |

topinambūri | | | | | |

pastinaki | | 0,1 | | | |

sakņu pētersīļi | | | | | |

redīsi | | | | | |

puravlapu plostbārži | | | b | | |

batātes | | | | | |

kāļi | | | | | |

lauka rāceņi | | | | | |

jamsi | | | | | |

pārējie | | 0,05 | 0,05 | | |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,02 | b | | 0,02 | |

ķiploki | | | | | |

sīpoli | | | 0,2 | | b |

šalotes | | | | | |

loki | | | | | |

pārējie | | | 0,05 | | 0,05 |

iii)AUGĻUS NESOŠI | | | | | |

a)nakteņaugi | | | | a | |

tomāti | 0,05 | b | 0,2 | | 3 |

pipari | a | b | 0,2 | | 3 |

baklažāni | | | | | |

pārējie | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | a | b | 0,05 | a | 0,05 |

gurķi | | | | | |

kornišoni | | | | | |

tumšzaļie kabači | | | | | |

pārējie | | | | | |

c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,02 | | | a | 0,05 |

melones | | b | b | | |

kabači | | | | | |

arbūzi | | b | b | | |

pārējie | | 0,05 | 0,05 | | |

d)cukurkukurūza | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | b |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | | | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

a)ziedoši kāpostu dārzeņi | | a | | | |

sparģeļkāposti | a | | | | |

ziedkāposti | 0,05 | | | | |

pārējie | 0,02 | | | | |

b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | 0,2 | | | | |

Briseles kāposti | | | | | |

galviņkāposti | | 1 | | | |

pārējie | | 0,05 | | | |

c)krustziežu dzimtas lapu dārzeņi | a | | | | |

Ķīnas kāposti | | b | | | |

lapu kāposti | | b | | | |

pārējie | | 0,05 | | | |

d)kolrābji | 0,02 | 0,05 | | | |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI | | | 0,02 | 0,05 | |

a)dārza salāti un tamlīdzīgi | 0,5 | b | | | |

kressalāti | | | | | |

salātu baldriņi | | | | | |

dārza salāti | | | b | | |

platlapu cigoriņi | | | | | |

pārējie | | | 0,05 | | |

b)dārza spināti un tamlīdzīgi | 0,02 | b | 0,05 | | |

lapu bietes (mangoldi) | | | | | |

c)ūdens kreses | 0,02 | b | 0,05 | | |

d)lapu cigoriņi | 0,02 | b | 0,05 | | |

e)garšaugi | 0,02 | b | 0,05 | | |

kārveles | | | | | |

maurloki | | | | | |

pētersīļi | | | | | |

lapu selerijas | | | | | |

pārējie | | | | | |

vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

pupiņas (ar pākstīm) | | | | | |

pupiņas (bez pākstīm) | | | | | |

zirņi (ar pākstīm) | | | | a | |

zirņi (bez pākstīm) | | | | a | |

pārējie | | | | 0,02 | |

vii)KĀTU DĀRZEŅI | | | 0,05 | | 0,05 |

sparģeļi | | | | | |

lapu artišoki | | | | | |

kātu (smaržīgās) selerijas | | | | | |

fenheļi | | | | | |

artišoki | | b | | a | |

puravi | a | b | | | |

rabarberi | | | | | |

pārējie | 0,02 | 0,05 | | 0,02 | |

viii)SĒNES | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

šampinjoni | | | | | |

savvaļas sēnes | | | | | |

3.Pākšaugi | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

pupas | | | | | |

lēcas | | | | | |

zirņi | | | | | |

pārējie | | | | | |

4.Eļļas augu sēklas | | | | 0,02 | 0,05 |

linsēklas | | b | | | |

zemesrieksti | | | | | |

magoņu sēklas | | | | | |

sēzama sēklas | | | | | |

saulgriežu sēklas | | | | | |

rapšu sēklas | 0,05 | | b | | |

sojas pupas | | | b | | |

baltās sinepes | | | | | |

kokvilnas sēklas | | | | | |

pārējās | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | |

5.Kartupeļi | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

agrīnie un galda kartupeļi | | | | | |

6.Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no camellia sinensis lapām) | b | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētu pulveri | 20 | 10 | 0,1 | 5 | 0,1 |

2. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz 1995. gada 30. jūnijam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1994. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Moraitis

[1] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 93/58/EEK (OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.).

[2] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 93/71/EEK (OV L 221, 31.8.1993., 27. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša