EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 01994L0011-20130701

Konsolidirano besedilo: Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/11/ES z dne 23. marca 1994 o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/2013-07-01

1994L0011 — SL — 01.07.2013 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 94/11/ES

z dne 23. marca 1994

o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom

(UL L 100, 19.4.1994, p.37)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA SVETA 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M2

DIREKTIVA SVETA 2013/15/EU z dne 13. maja 2013

  L 158

172

10.6.2013


spremenjena z:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 94/11/ES

z dne 23. marca 1994

o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikomEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

skladno s postopkom iz člena 189b Pogodbe,

ker v nekaterih državah članicah obstajajo predpisi o oznakah za obutev, katerih namen je varovati in obveščati javnost ter zagotavljati zakonite interese panoge;

ker je zaradi različnosti teh predpisov lahko ovirana trgovina znotraj Skupnosti, kar lahko vpliva na delovanje notranjega trga;

ker bi bilo treba točno določiti postavke skupnega sistema označevanja obutve, da bi se izognili težavam zaradi različnih sistemov;

ker resolucija Sveta z dne 9. novembra 1989 o prihodnjih prednostnih nalogah pri ponovnem uvajanju politike varstva potrošnika ( 3 ) zahteva, da se vloži več truda v boljšo obveščenost potrošnika o izdelkih;

ker je v interesu potrošnika in obutvene panoge, da se uvede sistem, ki bi z natančno navedbo vrste materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, zmanjšal možnost prevare;

ker po resoluciji Sveta z dne 5. aprila 1993 o prihodnjih ukrepih v zvezi z označevanjem izdelkov v korist potrošnika ( 4 ) označevanje velja za enega od najpomembnejših načinov za doseganje boljše obveščenosti in preglednosti za potrošnika in za zagotavljanje usklajenega delovanja notranjega trga;

ker je usklajevanje nacionalne zakonodaje ustrezen način za odpravljanje teh ovir za prosto trgovino; ker države članice same ne morejo v zadovoljivem obsegu doseči zgoraj omenjenega cilja; ker ta direktiva določa le zahteve, ki so nujno potrebne za prosti pretok izdelkov, za katere se uporablja,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

1.  Ta direktiva se uporablja za označevanje materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom.

V tej direktivi „obutev“ pomeni vse izdelke s podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo stopalo, skupaj z deli, ki se prodajajo posebej, kakor je navedeno v Prilogi I.

Priloga II primeroma našteva izdelke, ki jih ureja Direktiva.

Ta direktiva ne ureja:

 rabljene, nošene obutve,

 zaščitne obutve, ki jo ureja Direktiva 89/686/EGS ( 5 ),

 obutve, ki jo ureja Direktiva 76/769/EGS ( 6 ),

 obutve kot igrače.

2.  Oznake sporočajo sestavo obutve, kakor je določeno v členu 4.

(i) Oznaka vsebuje podatke o treh delih obutve, kakor je določeno v Prilogi I, in sicer:

(a) zgornji del,

(b) podloga in vložek ter

(c) podplat.

(ii) Kakor je določeno v členu 4, se sestava obutve prikaže s piktogrami ali s pisnimi navedbami specifičnih materialov, kakor je prikazano v Prilogi I.

(iii) Pri zgornjem delu se razvrstitev materialov določa na podlagi določb člena 4(1) in Priloge I, ne glede na dodatke ali ojačene dele, kot so dodatki na gležnjih, robovi, okrasi, zaponke, okovice, dodatki za luknjice ali podobni dodatki.

(iv) Pri podplatu razvrstitev temelji na količini materialov, ki jih vsebuje, v skladu s členom 4.

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da vsa obutev na trgu ustreza zahtevam te direktive o označevanju, brez vpliva na druge ustrezne določbe Skupnosti.

2.  Kadar je na trg poslana obutev, ki ne ustreza določbam v zvezi z zahtevami o označevanju, pristojna država članica sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v nacionalni zakonodaji te države.

Člen 3

Brez vpliva na druge ustrezne predpise Skupnosti države članice z uporabo neusklajenih nacionalnih določb, ki urejajo označevanje določenih vrst obutve ali obutve na splošno, ne smejo prepovedati ali ovirati dajanje na trg obutve, ki ustreza zahtevam te direktive o označevanju.

Člen 4

1.  Oznaka v skladu s Prilogo I vsebuje podatke o materialu, ki predstavlja vsaj 80 % površine gornjega dela in podloge in vložka obutve ter vsaj 80 % prostornine podplata. Če nobeden od materialov ne predstavlja vsaj 80 %, je treba navesti podatke o dveh glavnih materialih, ki so uporabljeni v sestavi obutve.

2.  Podatki so prikazani na obutvi. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti lahko izbere piktogram ali pisni prikaz podatkov vsaj v jeziku ali jezikih, ki jih določi država članica potrošnje, v skladu s Pogodbo, kakor je določeno in slikovno prikazano v Prilogi I. Države članice s svojimi nacionalnimi določbami zagotovijo, da so potrošniki ustrezno obveščeni o pomenu teh piktogramov, pri tem pa skrbijo, da take določbe ne ustvarjajo ovire v trgovanju.

3.  V tej direktivi označevanje zajema pritrjevanje potrebnih podatkov na vsaj en kos obutve v vsakem paru. Za označevanje se lahko uporabi tisk, nalepka, žig ali priložena etiketa.

4.  Oznaka mora biti vidna, varno pritrjena in dostopna, dimenzije piktograma pa morajo biti dovolj velike, da so podatki na njem lahko razumljivi. Oznaka ne sme zavajati potrošnika.

5.  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti morata priskrbeti oznako in poskrbeti za točnost podatkov na oznaki. Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, ta dolžnost preide na osebo, odgovorno za prvo dajanje obutve na trg v Skupnosti. Prodajalec na drobno mora še naprej zagotavljati, da ima obutev, ki jo prodaja, ustrezno oznako, predpisano s to direktivo.

Člen 5

Podatkom, ki jih zahteva ta direktiva, se lahko na oznaki po potrebi dodajo drugi pisni podatki, vendar v skladu s členom 3 države članice ne smejo prepovedati ali ovirati dajanja na trg obutve, ki ustreza zahtevam te direktive.

Člen 6

1.  Države članice najkasneje do 23. septembra 1995 sprejmejo ali objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.  Države članice od 23. marca 1996 uporabljajo predpise iz odstavka 1. Zaloge, ki so bile kupljene ali dostavljene prodajalcu pred tem datumom, do 23. septembra 1997 ne bodo predmet omenjenih predpisov.

3.  Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

4.  Tri leta po začetku uporabe te direktive Komisija predloži Svetu ocenjevalno poročilo, ob tem pa upošteva vse težave, ki bi jih lahko imeli izvajalci pri izvrševanju določb te direktive, in po potrebi predstavi ustrezne predloge za njihovo ponovno preučitev.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

1.   Definicije in ustrezni piktogrami ali pisne označbe delov obutve za identifikacijo 

Piktogrami

Pisne označbe

(a)  Zgornji del

To je zunanje lice sestavnega dela, ki je pritrjen na, podplat.

image

F Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR EΠANΩ MEPOΣ

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO Față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

(b)  Podloga in vložek

To sta podloga zgornjega dela in notranjik, ki sestavljata notranjost obutve.

image

F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopied

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR ΦOΔPEΣ

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO Căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

(c)  Podplat

To je spodnji del obutvenega izdelka, ki je izpostavljen obrabi in pritrjen na zgornji del.

image

F Semelle extérieure

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Outer sole

DK Ydersål

GR ΣΟΛΑ

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Definicija in ustrezni piktogrami materialov 

Piktogrami

Pisne označbe

(a)  (i) Usnje

To je splošni izraz za kožo z njeno originalno bolj ali manj nedotaknjeno vlakensko strukturo, strojeno s čreslom, da postane odporna proti trohnenju. Dlake ali volna so lahko odstranjene ali ne. Usnje je prav tako izdelano iz kože, ki se razcepi na plasti ali segmentira bodisi pred ali po strojenju. Vendar če se strojeno kožo mehanično in/ali kemično razkroji na vlakenske delce, koščke ali prah in se potem z vezivnim sredstvom ali brez njega predela v pole ali druge oblike, take pole ali oblike niso usnje. Če je na usnju površinski nanos, kakorkoli nanesen, ali je obdelano z lepilom, takšne površinske plasti ne smejo biti debelejše od 0,15 mm. Na ta način je urejeno vse usnje brez vpliva na druge pravne zaveze, na primer Washingtonsko konvencijo.Če se v neobveznem dodatnem informativnem besedilu iz člena 5 uporabi izraz „polno zrnasto usnje“, se uporabi za usnje z originalno zrnasto površino, ki se odkrije po odstranitvi povrhnjice, ne da bi bil kak del površine odstranjen z brušenjem, strganjem ali cepljenjem.

image

F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR ΔEPMA

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO Piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

(a)  (ii) Premazano usnje

Je usnje, na katerem debelina površinskega nanosa ne presega ene tretjine celotne debeline izdelka, presega pa 0,15 mm.

image

F: Cuir enduit;

D: Beschichtetes Leder;

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR EΠENΔEΔYMENO ΔEPMA

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO Piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

(b)  Naravni tekstilni materiali in sintetični ali netkani tekstilni materiali

„Tekstil“ pomeni vse proizvode, ki jih ureja Direktiva 71/307/EGS in njena dopolnila.

image

F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstil-materialer

GR YΦAΣMA

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textilia

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO Textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

(c)  Vsi drugi materiali

image

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR AΛΛA YΛIKA

ES Otros materiales

P: Outros materiais.

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál.

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO Alte materiale.

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄
PRILOGA II

PRIMERI OBUTVE, OBRAVNAVANE V TEJ DIREKTIVI

Naziv „obutev“ lahko zajema vse od sandal, pri katerih je gornji del sestavljen na preprost način iz- prilagodljivih trakov ali vrvic, do visokih škornjev, katerih gornji del pokriva nogo in stegno. Med te izdelke zato spadajo:

(i) običajni čevlji z nizko ali visoko peto za zaprte prostore ali uporabo na prostem,

(ii) škornji do gležnjev, do polovice meč, do kolen in do stegen,

(iii) sandale različnih vrst, „espadrile“ (čevlji s platnenim gornjim delom in podplatom iz pletenega materiala rastlinskega izvora), čevlji za tenis, športni čevlji za tek in drugi športni čevlji, sandale za v vodo in druga obutev za prosti čas,

(iv) posebna športna obutev, ki je namenjena športnim dejavnostim in ima oziroma je predvidena za pritrditev železnih konic, klinov, naprav za zaviranje, zaponk, naprav za pritrjevanje ali podobnega ter drsalke, smučarski škornji in obutev za tek na smučeh, škornji za rokoborbo in boks ter kolesarski čevlji; sem spada tudi sestavljena obutev s pritrjenimi drsalkami ali kotalkami,

(v) plesni copati,

(vi) obutev, narejena iz enega kosa, zlasti z oblikovanjem gume ali plastike, vendar so izključeni izdelki iz tankega materiala za enkratno uporabo (papir, plastični film, itd., brez dodanega podplata),

(vii) vrhnji čevlji, ki se obujejo prek druge obutve in so včasih brez pet,

(viii) izdelki, ki se odvržejo, z dodanimi podplati, ki so v glavnem namenjeni enkratni uporabi,

(ix) ortopedska obutev.

Zaradi homogenosti in jasnosti ter v skladu z določbami iz opisa izdelkov, ki jih obravnava ta direktiva, lahko izdelke iz poglavja 64 kombinirane nomenklature („CN“) na splošno razvrščamo na področje, ki ga ureja ta direktiva.( 1 ) UL C 74, 25.3.1992, str. 10.

( 2 ) UL C 287, 4.11.1992, str. 36.

( 3 ) UL C 294, 22.11.1989, str. 1.

( 4 ) UL C 110, 20.4.1993, str. 3.

( 5 ) UL L 399, 30.12.1989, str. 18.

( 6 ) UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

Na vrh