EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31993L0079

Komisijas Direktīva 93/79/EEK (1993. gada 21. septembris), kas nosaka izpildes papildu noteikumus augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu šķirņu sarakstiem, kurus piegādātāji veido saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK

OV L 256, 14.10.1993., 25./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 17 - 23
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 17 - 23
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 115 - 121
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 3 - 9
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 014 Lpp. 3 - 9
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 056 Lpp. 103 - 109

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2016; Atcelts ar 32014L0097

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/79/oj

31993L0079Oficiālais Vēstnesis L 256 , 14/10/1993 Lpp. 0025 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0017
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0017


Komisijas Direktīva 93/79/EEK

(1993. gada 21. septembris),

kas nosaka izpildes papildu noteikumus augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu šķirņu sarakstiem, kurus piegādātāji veido saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/34/EEK par augļu audzēšanai paredzēto augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu laišanu tirgū [1], kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 93/401/EK [2], un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā starptautiskā līmenī jau pastāv šķirņu aprakstu sistēma; tā kā Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskā savienība (UPOV) ir izstrādājusi šādu sistēmu;

tā kā ir vēlams starptautiskā līmenī gūto pieredzi izmantot par pamatu Kopienas sistēmai;

tā kā piegādātājiem, kas nodarbojas tikai ar augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu laišanu tirgū, būtu jāpiemēro mazāk ierobežojošas prasības;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļaugu ģinšu un sugu pavairošanas materiāla un stādu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva paredz izpildes papildu noteikumus augļaugu stādu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu šķirņu sarakstiem, ko piegādātāji veido saskaņā ar Direktīvas 92/34/EEK 9. panta 2. punkta ii) apakšpunktu.

2. pants

1. Piegādātāju veidotajos sarakstos iekļauj šādu informāciju:

i) šķirnes nosaukums, vajadzības gadījumā kopā ar pazīstamiem sinonīmiem;

ii) norādes par šķirnes uzturēšanu un izmantoto pavairošanas sistēmu;

iii) šķirnes apraksts, par pamatu ņemot vismaz šīs direktīvas pielikumā norādītās īpašības un to izpausmes;

iv) ja iespējams, norādes par to, kā šķirne atšķiras no tai līdzīgām šķirnēm.

2. Šā panta 1. punkta ii) un iv) apakšpunktu nepiemēro piegādātājiem, kuru darbība ir saistīta tikai ar augļaugu pavairošanas materiāla vai augļaugu stādu laišanu tirgū.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 1994. gada 30. jūnijam. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 21. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.

[2] OV L 177, 21.7.1993., 28. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ŠĶIRŅU ĪPAŠĪBAS UN IZPAUSMES

Citrus sp.

Jauns dzinums: galotnes krāsojumu veido antocianīns (10 līdz 15 cm attālumā no galotnes)

nav

ir

Augļi: augļa apakšējā gala forma

iedobts

nošķelts

apaļš

ar nelielu izaugumu

ar izteiktu izaugumu

Augļi: ārējā krāsa

zaļa

zaļi dzeltena

dzeltena

dzelteni oranža

oranža

oranži sarkana

sārta

sarkana

purpursarkana

Augļa nobriešanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Corylus avellana L.

Lapu pumpura atvēršanās laiks (kad redzamas divas lapas)

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Vīrišķo ziedu ziedēšanas laiks

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Sievišķo ziedu ziedēšanas laiks

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Kauslapas: salīdzinājumā ar augļa garumu

īsākas

vienādas

garākas

Kauslapas: robojums

neizteikts

vidēji izteikts

stipri izteikts

Kauslapas: robojuma zobiņi

neizteikti

vidēji izteikti

stipri izteikti

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: forma

apaļi

koniski

olveidīgi

īsi cilindriski

gari cilindriski

Nogatavošanās laiks

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Augļi: kodola svars procentos

ļoti mazs

mazs

vidējs

liels

ļoti liels

Cydonia Mill.

Augs: izskats

stāvs

daļēji stāvs

lozņājošs (spreading)

Lapa: forma

eliptiska

otrādi olveidīga

olveidīga

apaļa

Augļi: parastā forma

sfēriski

olveidīgi

bumbierveida

sašaurināti vidusdaļā

neregulāri

iegareni

Fragaria x. ananassa Duch.

Ziedkopa: attiecībā pret lapotni

zem

vienādā līmenī

virs

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: dominējošā forma

nieres forma

saspiestas lodes forma

apaļi

koniski

abi augļa gali ir koniski

gandrīz cilindriski

ķīļveida

olveidīgi

sirdsveida

Augļi: krāsa

bāli dzeltena

gaiši oranža

oranža

oranži sarkana

sarkana

purpursarkana

tumši purpursarkana

Nogatavošanās laiks (50 % augu ar gataviem augļiem)

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Raža

vienu reizi sezonā

dažreiz vairākas reizes sezonā

vairākas reizes sezonā

Juglans regia L.

Pumpuru izplaukšanas laiks

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Koks: sievišķās ziedkopas veids

vienkārša

salikta

Koks: sievišķo ziedu ķekara veids

nenoteikts

noteikts

Nobriešanas laiks

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidēji agrs

vidēji agrs vai vēls

vēls

Malus Mill.

Koks: dzīvotspēja

vāja

vidēja

spēcīga

Augļi: forma

sfēriski

sfēriski koniski

īsi sfēriski koniski

plakani

saspiestas lodes formā

koniski

gari un koniski

nošķelta konusa

elipsoīdi

olveidīgi

iegareni

iegareni koniski

iegareni un vidusdaļā sašaurināti

Augļi: mizas ārējā krāsa

oranža

sarkana

purpursarkana

brūngana

Ziedēšanas sākums (10 % izplaukušu ziedu)

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Potcelmu šķirnes

Koks: dzīvotspēja (apdobē)

vāja

vidēja

spēcīga

Koks: sakneņu atvašu skaits (apdobē)

ļoti maz

dažas

vidēji daudz

daudz

ļoti daudz

Olea europe L.

Augļi: forma

gareni

eliptiski

sfēriski

Augļi: ērkšķi

nav

ir

Augļi: pamatnes forma

apaļa

nošķelta

iedobta

Augļi: kāta iedobuma platums

šaurs

vidējs

plats

Prunus amygdalus Batsch.

Ziedēšanas sākums

ļoti agrs

ļoti agrs vai agrs

agrs

agrs vai vidēji agrs

vidējs

vidēji agrs vai vēls

vēls

vēls vai ļoti vēls

ļoti vēls

Zieds: ziedlapu krāsa

balta

sārti balta

sārta

tumši sārta

Nobriešanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Sausie augļi: virsotnes forma

plakana

apaļa

asa

Kodols: forma

šaurs eliptisks

eliptisks

plats eliptisks

ļoti plats un eliptisks

Prunus armeniaca L.

Augļu lielums

mazi

vidēji

lieli

Augļi: kātiņa iedobuma dziļums

sekls

vidējs

dziļš

Augļi: mizas pamatkrāsa

balta

krēmkrāsa vai dzeltena

gaiši oranža

oranža

tumši oranža

Augļi: mīkstuma krāsa

balta

krēmkrāsa

gaiši oranža

oranža

tumši oranža

Ziedēšanas sākums (kad kokam ir daži pilnībā izplaukuši ziedi)

agrs

vidēji agrs

vēls

Nobriešanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Prunus avium L. un Prunus cerasus L.

Ziedēšanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: mizas krāsa

dzeltena

oranži sarkana

cinobra krāsa uz bāli dzeltena pamata

cinobra krāsa

mahagonija krāsa

melna

Augļi: nobriešanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Prunus domestica L.

Augļi: lielums (augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: parastā forma profilā (augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

noapaļoti saplacināti

apaļi

iegareni

gareni

Augļi: mizas pamatkrāsa (ieskaitot apsarmi uz augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

bālgana (caurspīdīga)

zaļa

dzelteni zaļa

dzeltena

oranži dzeltena

sarkana

purpursarkana

violeti zila

Augļi: mīkstuma krāsa (augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

bālgana

dzeltena

dzelteni zaļa

zaļa

oranža

sarkana

Kauliņš: sasaiste ar mīkstumu (augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

atdalīts

daļēji atdalīts

neatdalīts

Kauliņš: lielums, salīdzinot ar augli (augļiem, kas nogatavojušies dabiski)

mazs

vidējs

liels

Nogatavošanās sezona

ļoti agri

agri

vidēji agri

vēlu

ļoti vēlu

Prunus persica (L.) Batsch.

Koks: veids

parasts

atvases, uz kurām veidojas augļi

Ziedoša atvase: antocianīna krāsojums

nav

ir

Ziedēšanas sākums

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Zieds: forma

rožu dzimtai raksturīga

zvanveida

Ziedlapa: lielums

ļoti maza

maza

vidēja

liela

ļoti liela

Kāts: nektārijs

nav

ir

Ziedkāts: nektārija forma

apaļa

nierveida

Augļi: pūkojums

nav

ir

Augļi: mīkstuma pamatne

balta

dzelteni oranža

sarkana

Kauliņš: sasaiste ar mīkstumu

nav

ir

Nobriešanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Prunus Salicina L.

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: mizas pamatkrāsa

bālgana (caurspīdīga)

zaļa

dzelteni zaļa

dzeltena

dzelteni oranža

sarkana

purpursarkana

violeti zila

tumši zila

Augļi: mīkstuma krāsa

bālgana

dzeltena

dzelteni zaļa

zaļa

oranža

sarkana

Ziedēšanas laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Nogatavošanās laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Pyrus communis L.

Ziedēšanas laiks (diena, kad ziedi ir pilnīgi izplaukuši)

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: forma profilā (garengriezumā)

ieliekti

taisni

izliekti

Augļi: garums attiecībā pret maksimālo diametru

ļoti īsi

īsi

vidēji

gari

ļoti gari

Augļi: mizas pamatkrāsa (nobriešanas laikā)

zaļa

dzelteni zaļa

dzeltena

sarkana

Augļi: kātiņa garums

īss

vidējs

garš

Nobriešanas sezona, kad notiek novākšana

ļoti agri

agri

vidēji agri

vēlu

ļoti vēlu

Ribes silvestre Mert et Koch, Ribes niveum Lindl. (sarkanās un baltās jāņogas); (Ribes sylvestre)

Augļu nogatavošanās laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Augļu čemurs: garums, ieskaitot kātiņu

ļoti īss

īss

vidējs

garš

ļoti garš

Oga: lielums

ļoti maza

maza

vidēja

liela

ļoti liela

Oga: krāsa

balta

gaiši dzeltena

sārta

sarkana

Ribes uva crispa L. (ērkšķoga)

Dzinums: forma

olveidīga

sfēriska

gareniski elipsoīda

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: forma

lodveida

elipsoīdi

bumbierveida

Augļi: krāsa

dzeltena

dzelteni zaļa

zaļa ar baltu nokrāsu

zaļa

sarkana

Augļu nogatavošanās laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Ribes nigrum L. (upenes)

Augs: attiecība: augstums/diametrs

zems

vidējs

augsts

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļu nogatavošanās laiks

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi un Ursini (mellenes) un hibrīdi

Augs: augšana

stāvs

stāvs vai daļēji stāvs

daļēji stāvs

daļēji stāvs vai ložņājošs

ložņājošs

Pasīvais kāts: ērkšķi

nav

ir

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Nogatavošanās sākums

ļoti agrs

agrs

vidēji agrs

vēls

ļoti vēls

Rubus idaeus L. (avenes)

Augs: jauno dzinumu skaits

ļoti maz

daži

vidēji daudz

daudz

ļoti daudz

Tikai tās šķirnes, kam vairums ogu ienākas uz iepriekšējā gada dzinumiem vasarā

Pasīvais kāts: krāsa

pelēki brūna

pelēki brūna un brūna

brūna

brūna un purpursarkanbrūna

purpursarkanbrūna

Augļi: krāsa

dzeltena

bāli sarkana

koši sarkana

tumši sarkana

oranža

purpursarkana

melna

Augļi: lielums

ļoti mazi

mazi

vidēji

lieli

ļoti lieli

Augļi: attiecība: garums/platums

platums vienāds ar garumu

garums pārsniedz platumu

garums ievērojami pārsniedz platumu

Vairums ogu ienākas

uz iepriekšējā gada dzinumiem vasarā

uz jaunajiem dzinumiem tā paša gada rudenī

Laiks, kad nogatavojas ogas uz iepriekšējā gada dzinumiem

ļoti agri

agri

vidēji agri

vēlu

ļoti vēlu

--------------------------------------------------

Augša