EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31991L0238

Padomes Direktīva (1991. gada 22. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju

OV L 107, 27.4.1991., 50./50. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 94 - 94
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 94 - 94
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 275 - 275
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 91 - 91
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 91 - 91

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/01/2012; Atcelts ar 32011L0091

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/238/oj

31991L0238Oficiālais Vēstnesis L 107 , 27/04/1991 Lpp. 0050 - 0050
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0094
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0094


Padomes Direktīva

(1991. gada 22. aprīlis),

ar kuru groza Direktīvu 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju

(91/238/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā jāņem vērā tas, ka dažu pārtikas produktu, piemēram, porcijsaldējuma, iegāde tūlītējai lietošanai nozīmē to, ka nebūtu lietderīgi norādīt partiju tieši uz katra iepakojuma; tā kā tādēļ jāgroza Direktīva 89/396/EEK [4];

tā kā attiecībā uz šiem produktiem partija obligāti jānorāda uz kopējā iepakojuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 89/396/EEK 2. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

"d) porcijsaldējumu. Norādei, kas ļauj identificēt partiju, jāparādās uz kopējā iepakojuma."

2. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1991. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Steichen

[1] OV C 267, 23.10.1990., 15. lpp.

[2] OV C 324, 24.12.1990., 246. lpp. unOV C 72, 1 8.3.1991.

[3] OV C 60, 8.3.1991., 4. lpp.

[4] OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp.

--------------------------------------------------

Augša