EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31984L0443

Komisijas direktīva (1984. gada 26. jūlijs), ar ko groza pielikumu Padomes Direktīvai 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā

OV L 245, 14.9.1984., 21./27. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 95 - 101
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 95 - 101
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 43 - 49
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 43 - 49
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 116 - 122
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 247 - 253
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 247 - 253

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Iesaist. atcelta ar 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/443/oj

31984L0443Oficiālais Vēstnesis L 245 , 14/09/1984 Lpp. 0021 - 0027
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 18 Lpp. 0043
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 32 Lpp. 0095
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 18 Lpp. 0043
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 32 Lpp. 0095


Komisijas direktīva

(1984. gada 26. jūlijs),

ar ko groza pielikumu Padomes Direktīvai 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā

(84/443/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1982. gada 30. jūnija Direktīvu 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā [1], un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā Direktīva 82/471/EEK nosaka, ka pielikumu saturs pastāvīgi jāpielāgo jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām;

tā kā ir lietderīgi izdalīt atsevišķi "neolbaltumvielu slāpekļa savienojumus un tiem līdzīgas vielas", lai skaidri nodalītu šos produktus no "neolbaltumvielu slāpekļa savienojumiem", "aminoskābēm un to sāļiem" un "aminoskābju hidroksianalogiem"; tā kā šī dalījuma un veikto pētījumu rezultātā jaunu produktu izmantošana var tikt atļauta, ievērojot noteiktus nosacījumus;

tā kā dažiem pielikumā iekļautajiem produktiem bija nepieciešams mainīt sastāvu un īpašos noteikumus;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 82/471/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs, vēlākais, 1985. gada 30. jūnijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta prasības. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Poul Dalsager

[1] OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1.2.3.4. 3. ailes virsrakstu

"Produkta ķīmiskais nosaukums vai mikroorganisma identitāte"

aizvieto ar

"Barības vielas nosaukums vai mikroorganisma identitāte"

.

Angļu tekstā 4. ailes virsrakstu

"Barības vielas substrāts (specifikācijas, ja tādas ir)"

aizvieto ar

"Kultūras substrāts (specifikācijas, ja tādas ir)"

.

Pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

"Sastāvs, ko nosaka vai deklarē saskaņā ar 5. un 7. aili, attiecas uz produktu kā tādu."

2. punktu

"neolbaltumvielu slāpekļa savienojumi un līdzīgie produkti šajās grupās"

aizvieto ar šādu:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Produktu grupas nosaukums | Produkta nosaukums | Barības vielas apzīmējums vai mikroorganisma identitāte | Kultūras substrāts (specifikācijas, ja tādas ir) | Produkta sastāva raksturojums | Dzīvnieku suga | Īpaši noteikumi |

2.Neolbaltumvielu slāpekļa savienojums2.1.Urīnviela un tās atvasinājumi | 2.1.1.Urīnviela, tehniski tīra | CO(NH2)2 | — | Urīnviela: minimāli 97 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma | Uz produkta etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums "urīnviela", "biurets", "urīnvielas fosfāts" vai "diureidoizobutāns", atkarībā no gadījuma,slāpekļa līmenis papildus attiecībā uz produktu 2.1.3, fosfora līmenis,dzīvnieku suga vai kategorija.Uz barības maisījuma etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums "urīnviela", "biurets", "urīnvielas fosfāts" vai "diureidoizobutāns", atkarībā no gadījuma,produkta daudzums, ko satur barības viela,kopproteīna procentuālais saturs, izteikts kā neolbaltumvielu slāpeklis,norāde lietošanas pamācībā par kopējā neolbaltumvielu slāpekļa līmeni, ko nedrīkst pārsniegt katras dzīvnieku sugas vai kategorijas dienas devā. |

2.1.2.Biurets, tehniski tīrs | (CONH2)2–NH | — | Biurets: minimāli 97 % |

2.1.3.Urīnvielas fosfāts, tehniski tīrs | CO(NH2)2 . H3PO4 | — | Slāpeklis: minimāli 16,5 % Fosfors: minimāli 18 % |

2.1.4.Diureidoizobutāns, tehniski tīrs | (CH3)2–(CH)2 – (NHCONH2)2 | — | Slāpeklis minimāli 30 % Izobutiraldehīds: minimāli 35 % |

2.2.Amonija sāļi | 2.2.1.Amonija laktāts, ko iegūst, raudzējot ar Lactobacillus bulgaricus | CH3CHOHCOONH4 | Sūkalas | Slāpeklis, izteikts kā kopproteīns: minimāli 44 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma | Uz produkta etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums "amonija laktāts no raudzēšanas",slāpeklis, izteikts kā kopproteīns,koppelni,mitrums,dzīvnieku suga vai kategorija.Uz barības maisījuma etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums "amonija laktāts no raudzēšanas",produkta daudzums, ko satur barības viela,kopproteīna procentuālais saturs, izteikts kā neolbaltumvielu slāpeklis,norāde lietošanas pamācībā par kopējā neolbaltumvielu slāpekļa līmeni, ko nedrīkst pārsniegt katras dzīvnieku sugas vai kategorijas dienas devā. |

2.3.Blakusprodukti no aminoskābju raudzēšanas | 2.3.1.Koncentrēti šķidrie blakusprodukti no L-glutamīnskābesražošanas, raudzējot ar Corynebacterium melassecola | Amonija sāļi un citi slāpekļa savienojumi | Saharoze, melase, cietes produkti un to hidrolizāti | Slāpeklis, izteikts kā kopproteīns: minimāli 48 % Mitrums: maksimāli 28 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma | Uz produkta etiķetes un iepakojuma jānorāda: nosaukums "blakusprodukti no L-glutamīnskābes ražošanas" produkta 2.3.1 gadījumā, "blakusprodukti no L-lizīna ražošanas" produkta 2.3.2 gadījumā,slāpeklis, izteikts kā kopproteīns,koppelni,mitrums,dzīvnieku suga vai kategorija.Uz barības maisījuma etiķetes un iepakojuma jānorāda: nosaukums "blakusprodukti no L-glutamīnskābes ražošanas" produkta 2.3.1 gadījumā, nosaukums "blakusprodukti no L-lizīna ražošanas" produkta 2.3.2 gadījumā,kopproteīna procentuālais saturs, izteikts kā neolbaltumvielu slāpeklis,norāde lietošanas pamācībā par kopējā neolbaltumvielu slāpekļa līmeni, ko nedrīkst pārsniegt katras dzīvnieku sugas vai kategorijas dienas devā. |

2.3.2.Koncentrēti šķidrie blakusprodukti no L-lizīna monohidrohlorīda ražošanas, raudzējot ar Brevibacterium lactofermentum | Amonija sāļi un citi slāpekļa savienojumi | Saharoze, melase, cietes produkti un to hidrolizāti | Slāpeklis, izteikts kā kopproteīns: minimāli 45 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma |

3.Aminoskābes un to sāļi | 3.1DL-metionīns, tehniski tīrs | CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH | — | DL-metionīns: minimāli 98 % | Visas dzīvnieku sugas | Uz produkta etiķetes un iepakojuma jānorāda: nosaukums "DL-metionīns" produkta 3.1 gadījumā, "N-hidroksimetil-DL-metionīna kalcija sāls dihidrāts" produkta 3.2 gadījumā,DL-metionīns un mitruma saturs,īvnieku suga vai kategorija produkta 3.2 gadījumā. |

| 3.2N-hidroksimetil-DL-metionīna kalcija sāls dihidrāts, tehniski tīrs | (CH3S(CH2)2-CH(NH-CH2OH)-COO)2Ca.2H2O | — | DL-metionīns: minimāli 67 % Formaldehīds: maksimāli 14 % Kalcijs: minimāli 9 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma | |

| 3.3.L-lizīns, tehniski tīrs | NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH | — | L-lizīns minimāli 98 % | Visas dzīvnieku sugas | Uz produkta etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums "L — lizīns" produkta 3.3 gadījumā, "L-lizīna monohidrohlorīds" produkta 3.4 gadījumā, "L — lizīna sulfāts un tā fermentācijas blakusprodukti" produkta 3.2.5 gadījumā,L-lizīns un mitruma saturs |

| 3.4.L-lizīna monohidrohlorīds, tehniski tīrs | NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH. HCl | — | L-lizīns: minimāli 78 % | |

| 3.5.L-lizīna sulfāts, ko iegūst, raudzējot ar Corynebacteriumglutamicum | (NH2- (CH2)4-CH(NH2)-COOH). H2SO4 | Cukura sīrups, melase, graudaugi, cietes produkti un to hidrolizāti | L-lizīns: minimāli 40 % | |

| 3.6.L-treonīns, tehniski tīrs | CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH | — | L-treonīns: minimāli 98 % | Visas dzīvnieku sugas | Uz produkta etiķetes un iepakojuma jānorāda: nosaukums "L-treonīns",L-treonīns un mitruma saturs |

4.Aminoskābju hidroksianalogi. | 4.1DL-2-hidroksi-4-metilmerkaptosviestskābe | CH3S-(CH2)2- CH(OH)-COOH | — | Skābes monomērs: minimāli 65 % | Visas dzīvnieku sugas, izņemot atgremotājus | Uz produkta etiķetes vai iepakojuma jānorāda: nosaukums (2. aile),skābes monomēra un mitruma saturs,dzīvnieku suga vai kategorija. |

| 4.2.DL-2-hidroksi-4-metilmerkaptosviestskābes kalcija sāls | (CH3S-(CH2)2 – CH(OH)-COO)2Ca | — | Skābes monomērs: minimāli 83 % Kalcijs: minimāli 12 % | |

--------------------------------------------------

Augša