EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31983L0029

Padomes direktīva (1983. gada 24. janvāris), ar ko groza Direktīvu 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem

OV L 32, 3.2.1983., 28./28. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 83 - 83
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 83 - 83
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 120 - 120
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 120 - 120
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 207 - 207
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 133 - 133
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 133 - 133
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 032 Lpp. 5 - 5

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 06/01/2014; Iesaist. atcelta ar 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/29/oj

31983L0029Oficiālais Vēstnesis L 032 , 03/02/1983 Lpp. 0028 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0120
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0083
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0120
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0083


Padomes Direktīva

(1983. gada 24. janvāris),

ar ko groza Direktīvu 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem

(83/29/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 100. un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā Komisijai ir bijušas grūtības Direktīvas 78/176/EEK [3] 9. panta 3. punktā norādītajā termiņā iesniegt atbilstīgus priekšlikumus par vides piesārņojuma pakāpeniskas samazināšanas programmu saskaņošanu; tā kā attiecīgais termiņš tādēļ ir jāpagarina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 78/176/EEK 9. panta 3. punktā frāzi "šā panta 1. punktā minētās programmas nosūta Komisijai vēlākais līdz 1980. gada 1. jūlijam tā, lai sešu mēnešu laikā pēc visu valstu programmu saņemšanas tā var iesniegt Padomei piemērotus priekšlikumus…" aizstāj ar šo: "Vēlākais līdz 1980. gada 1. jūlijam 1. punktā minētās programmas nosūta Komisijai, kas līdz 1983. gada 15. martam iesniedz atbilstīgus priekšlikumus Padomei…".

2. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1983. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. W. Lautenschlager

[1] OV C 292, 8.11.1982., 101. lpp.

[2] OV C 326, 13.12.1982., 1. lpp.

[3] OV L 54, 25.2.1978., 19. lpp.

--------------------------------------------------

Augša