Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31983L0129

Padomes direktīva (1983. gada 28. marts) par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs

OV L 91, 9.4.1983., 30./31. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 122 - 123
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 122 - 123
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 121 - 121
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 032 Lpp. 6 - 7

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pēdējā konsolidētā versija: <saite>. Jaunākā konsolidētā versija: 15/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/129/oj

31983L0129Oficiālais Vēstnesis L 091 , 09/04/1983 Lpp. 0030 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0121
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0121
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0122


Padomes Direktīva

(1983. gada 28. marts)

par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs

(83/129/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomika un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā Eiropas parlaments ir pieņēmis lēmumu par tirdzniecību Kopienā ar roņveidīgo ādas izstrādājumiem un jo īpaši ar izstrādājumiem, kas iegūti no Grenlandes un zilmuguraino roņu mazuļiem;

tā kā dažās dalībvalstīs jau pastāv brīvprātīgi vai ar likumu noteikti pasākumi, kas ierobežo importu vai tirdzniecību ar Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu ādām; tā kā viena dalībvalsts jau pieprasa visu roņveidīgo ādas izstrādājumu marķēšanu;

tā kā dažādi pētījumi izraisījuši šaubas par Grenlandes un zilmuguraino roņu populācijas stāvokli un sevišķi attiecībā uz netradicionālu medību iespaidu uz zilmuguraino roņu populācijas stāvokli un saglabāšanu;

tā kā roņu un citu sugu izmantošana, kas ir atkarīga no to spējas izturēt tādu attieksmi un pienācīgas attieksmes pret līdzsvaru dabā, ir dabiska un likumīga nodarbošanās, un noteiktos pasaules reģionos veido svarīgu daļu no tradicionālā dzīvesveida un tautsaimniecības; tā kā medības, ko tradicionāli piekopj eskimosi, atstāj ronēnus neskartus, tāpēc var uzskatīt, ka eskimosu intereses netiek aizskartas;

tā kā ir vēlami tālāki Grenlandes un zilmuguraino roņu mazuļu atšaušanas seku zinātnisko aspektu pētījumi; tā kā laikā līdz šādu pētījumu rezultātiem vajadzētu pieņemt vai saglabāt pagaidu pasākumus saskaņā ar Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 1983. gada 5. janvāra lēmumu [3];

tā kā ir atzīmēts, ka roņu mazuļu medīšana noteiktā apjomā ir ierobežota; tā kā Padome ir lūgusi Komisiju turpināt meklēt risinājumus, kā uzturēt kontaktus ar ieinteresētajām valstīm, lai padarītu importa ierobežojumus pieņemamus;

tā kā Padome no jauna pārvērtēs situāciju, pamatojoties uz Komisijas līdz 1983. gada 1. septembrim iesniegto ziņojumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis pieņem vai saglabā visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pielikumā uzskaitītie izstrādājumi netiktu komerciālos nolūkos importēti to teritorijās.

2. Par šādiem pasākumiem dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

2. pants

Šo direktīvu piemēro no 1983. gada 1. oktobra.

Šī direktīva attiecas tikai uz izstrādājumiem, kurus nav ieguvuši eskimosi tradicionālajās medībās.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1983. gada 28. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Ertl

[1] OV C 334, 20.12.1982., 132. lpp.

[2] OV C 346, 31.12.1982., 1. lpp.

[3] OV C 14, 18.1.1983., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Nr. | CCT Nr. | Apraksts |

1 | ex 43.01 ex 43.02 A | Jēlādas un miecētas vai apdarinātas kažokādas, ieskaitot dažādos veidos komplektētas: Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu,zilmuguraino roņu mazuļu. |

2 | ex 43.03 | Kažokādu izstrādājumi, kas attiecas uz 1. punktu. |

--------------------------------------------------

Augša