Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31980L0368

Padomes Vienpadsmitā Direktīva (1980. gada 26. marts) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — Direktīvas 77/388/EEK nepiemērošana Francijas aizjūras departamentiem

OV L 90, 3.4.1980., 41./41. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 120 - 120
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 125 - 125
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 125 - 125
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 01 Sējums 002 Lpp. 3 - 3
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 01 Sējums 002 Lpp. 3 - 3
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 99 - 99
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 36 - 36
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 36 - 36

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/368/oj

31980L0368Oficiālais Vēstnesis L 090 , 03/04/1980 Lpp. 0041 - 0041
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 1 Sējums 2 Lpp. 0003
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0120
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 1 Sējums 2 Lpp. 0003
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0125
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0125


Padomes Vienpadsmitā direktīva

(1980. gada 26. marts)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — Direktīvas 77/388/EEK nepiemērošana Francijas aizjūras departamentiem

(80/368/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā saskaņā ar Līguma 227. panta 2. punkta trešo daļu Kopienas iestādēm, ievērojot Līgumā paredzētās procedūras, jārūpējas par to, lai būtu iespējama Francijas aizjūras departamentu attīstība ekonomikā un sociālā jomā;

tā kā saskaņā ar Tiesas 1978. gada 10. oktobra nolēmumu Lietā 148/77 Līgumu un sekundāros tiesību aktus piemēro Francijas aizjūras departamentos, ja vien ar Kopienas iestāžu lēmumu nav noteikti pasākumi, kas īpaši piemēroti šo departamentu ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem;

tā kā ar Francijas aizjūras departamentu ģeogrāfisko, ekonomisko un sociālo stāvokli saistītu iemeslu dēļ uz tiem nebūtu jāattiecina pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma, kas noteikta Padomes Direktīvā 77/388/EEK [1];

tā kā, lai īstenotu šo direktīvu, nav jāgroza dalībvalstu tiesību akti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"— Francijas Republikā:

- aizjūras departamenti"

2. pants

Šo direktīvu piemēro no 1979. gada 1. janvāra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1980. gada 26. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Marcora

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša