EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02019D1698-20201201

Konsolidirano besedilo: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1698 z dne 9. oktobra 2019 o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1698/2020-12-01

02019D1698 — SL — 01.12.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1698

z dne 9. oktobra 2019

o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 259 10.10.2019, str. 65)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1808 Besedilo velja za EGP z dne 30. novembra 2020

  L 402

140

1.12.2020


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 296, 15.11.2019, str.  64 (2019/1698)
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1698

z dne 9. oktobra 2019

o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Sklicevanja na evropske standarde za proizvode, pripravljene v podporo Direktivi 2001/95/ES, ki so navedena v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

▼C1

Sklicevanja na evropske standarde za proizvode, pripravljene v podporo Direktivi 2001/95/ES, ki so navedena v Prilogi II k temu sklepu, se umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije.

▼B

Člen 3

Odločba Komisije C(2004) 1493 ( 1 ), Odločba Komisije 2005/718/ES ( 2 ), Odločba 2006/514/ES, Odločba Komisije 2009/18/ES ( 3 ), Izvedbeni sklep 2011/496/EU, Izvedbeni sklep Komisije 2012/29/EU ( 4 ), Izvedbeni sklep 2013/390/EU, Izvedbeni sklep 2014/357/EU, Izvedbeni sklep Komisije 2014/358/EU ( 5 ), Izvedbeni sklep 2014/359/EU, Izvedbeni sklep Komisije 2014/531/EU ( 6 ), Izvedbeni sklep 2014/875/EU, Izvedbeni sklep (EU) 2015/681, Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1345 ( 7 ) in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1014 ( 8 ) se razveljavijo.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA IŠt.

Sklicevanje na standard

1.

EN 581-1:2006

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 1. del: Splošne varnostne zahteve

2.

EN 913:2018

Gimnastična oprema – Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

3.

EN 914:2008

Gimnastična oprema – Bradlja in dvovišinska bradlja – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo

4.

EN 915:2008

Gimnastična oprema – Dvovišinska bradlja – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo

5.

EN 916:2003

Gimnastična oprema – Švedske skrinje – Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo

6.

EN 957-2:2003

Nepremična oprema za vadbo – 2. del: Oprema za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Nepremična oprema za vadbo – 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

8.

EN 957-7:1998

Nepremična oprema za vadbo – 7. del: Naprave za veslanje, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

9.

EN 1129-1:1995

Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 1. del: Varnostne zahteve

10.

EN 1129-2:1995

Pohištvo – Sklopne postelje – Varnostne zahteve in preskušanje – 2. del: Preskusne metode

11.

EN 1130-1:1996

Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve

12.

EN 1130-2:1996

Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo – 2. del: Preskusne metode

13.

EN 1273:2005

Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode

14.

EN 1466:2014

Izdelki za otroke – Prenosne posteljice in podstavki – Varnostne zahteve in preskusne metode

15.

EN 1651:1999

Jadralno padalstvo – Pasovi – Varnostne zahteve in trdnostni preskusi

16.

EN 1930:2011

Izdelki za otroke – Varnostne pregrade – Varnostne zahteve in preskusne metode

17.

EN ISO 4210-1:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 1. del: Izrazi in definicije (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 2. del: Zahteve za mestna in treking kolesa, kolesa za mlade, gorska in tekmovalna kolesa (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 3. del: Splošne preskusne metode (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 4. del: Preskusne metode za zavore (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 5. del: Preskusne metode za krmila (ISO 4210-5:2014, popravljena različica z dne 1. februarja 2015)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 6. del: Preskusne metode za okvirje in vilice koles (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 7. del: Preskusne metode za kolesa in obroče (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 8. del: Preskusne metode za pedala in gonilke (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 9. del: Preskusne metode za sedeže in nosilce sedežev (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa za mlajše otroke (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Vžigalniki – Varnostna specifikacija (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Kolesa – Prtljažniki za kolesa – Zahteve in preskusne metode (ISO 11243:2016)

29.

EN 12196:2003

Gimnastična oprema – Konji in koze – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

30.

EN 12197:1997

Gimnastična oprema – Drogovi – Varnostne zahteve in preskusne metode

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Izdelki za otroke – Previjalne mize za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Izdelki za otroke – Previjalne mize za domačo uporabo – 2. del: Preskusne metode

33.

EN 12346:1998

Gimnastična oprema – Letveniki, plezalne lestve in plezalni sestavi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

34.

EN 12432:1998

Gimnastična oprema – Gredi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

35.

EN 12491:2001

Jadralno padalstvo – Varnostna padala – Varnostne zahteve in preskusne metode

36.

EN 12655:1998

Gimnastična oprema – Krogi – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

▼M1

37.

EN ISO 12863:2010

Standardna preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/AC:2011

EN ISO 12863:2010/A1:2016

▼B

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Notranja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

39.

EN 13209-1:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Oprema za nošenje dojenčkov – Varnostne zahteve in preskusne metode – 1. del: Nahrbtniki z ogrodjem

40.

EN 13209-2:2015

Izdelki za otroke – Oprema za nošenje dojenčkov – 2. del: Oprema za nošenje brez ogrodja

41.

EN 13219:2008

Gimnastična oprema – Prožne ponjave – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode

42.

EN 13319:2000

Potapljaška oprema – Globinomeri in kombinirane naprave za merjenje globine in časa – Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode

43.

EN 13869:2016

Vžigalniki – Vžigalniki, varni za otroke – Varnostne zahteve in preskusne metode

44.

EN 13899:2003

Oprema za športe na koleščkih – Kotalke – Varnostne zahteve in preskusne metode

45.

EN 14059:2002

Dekorativne oljne svetilke – Varnostne zahteve in preskusne metode

46.

EN 14344:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Otroški sedeži za kolesa – Varnostne zahteve in preskusne metode

47.

EN 14350-1:2004

Izdelki za otroke in nego otrok – Pripomočki za pitje – 1. del: Splošne in mehanske zahteve in preskusi

48.

EN 14682:2014

Varnost otroških oblačil – Vrvice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije

49.

EN 16156:2010

Cigarete – Ocenjevanje nagnjenosti k vžigu – Varnostne zahteve

50.

EN 16281:2013

Izdelki za zaščito otrok – Zapirala za varnost otrok, ki jih potrošniki namestijo na okna in balkonska vrata – Varnostne zahteve in preskusne metode

51.

EN 16433:2014

Notranje žaluzije – Zaščita pred tveganjem zadušitve – Preskusne metode

52.

EN 16434:2014

Notranje žaluzije – Zaščita pred tveganjem zadušitve – Zahteve in preskusne metode za varnostne naprave

▼M1

52a.

EN 16890:2017

Pohištvo za otroke – Posteljni vložki za posteljice in zibelke – Varnostne zahteve in preskusne metode

52b.

EN 17022:2018

Izdelki za otroke – Kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode

52c.

EN 17072:2018

Izdelki za otroke – Kopalne kadi, stojala za kadi in nesamostojni kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode

▼B

53.

EN ISO 20957-1:2013

Nepremična oprema za vadbo – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Nepremična oprema za vadbo – 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Nepremična oprema za vadbo – 5. del: Nepremična sobna kolesa in oprema za vadbo zgornjega dela telesa, dodatne posebne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Nepremična oprema za vadbo – 8. del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki. Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-8:2017)

▼M1

57.

EN ISO 20957-9:2016

Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-9:2016)

EN ISO 20957-9:2016/A1:2019

▼B

58.

EN ISO 20957-10:2017

Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 2. del: Informacije za potrošnika (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda A (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda B (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda C (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda E (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne zahteve IEC 60065:2001 (Spremenjen)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve IEC 60950-1:2005 (Spremenjen)

EN 60950-1:2006/A12:2011
PRILOGA IIŠt.

Sklicevanje na standard

1.

EN 913:2008

Gimnastična oprema – Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Nepremična oprema za vadbo – 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

3.

EN 957-5:2009

Nepremična oprema za vadbo – 5. del: Nepremična sobna kolesa in oprema za vadbo zgornjega dela telesa, dodatne posebne zahteve in preskusne metode

4.

EN 957-8:1998

Nepremična oprema za vadbo – 8. del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki. Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

5.

EN 957-9:2003

Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

6.

EN 957-10:2005

Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode

7.

EN ISO 4210-2:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 2. del: Zahteve za mestna in treking kolesa, kolesa za mlade, gorska in tekmovalna kolesa (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Kolesa – Varnostne zahteve za kolesa – 6. del: Preskusne metode za okvirje in vilice koles (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Standardna preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Kolesa – Kolesarska oprema – Prtljažniki

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 2. del: Informacije za potrošnika

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda A

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda B

15.

EN 15649-5:2009

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda C

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D

17.

EN 15649-7:2009

Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej – 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda E( 1 ) Odločba Komisije C(2004) 1493 z dne 23. aprila 2004 o skladnosti določenih standardov s splošno varnostno zahtevo Direktive 2001/95/ES in objavi njihovih sklicevanj v Uradnem listu.

( 2 ) Odločba Komisije 2005/718/ES z dne 13. oktobra 2005 o skladnosti določenih standardov s splošno varnostno zahtevo Direktive 2001/95/ES in objavi njihovih sklicevanj v Uradnem listu (UL L 271, 15.10.2005, str. 51).

( 3 ) Odločba Komisije 2009/18/ES z dne 22. decembra 2008 o skladnosti standarda EN 1273:2005 v zvezi z otroškimi hojcami s splošno varnostno zahtevo Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta in objavi sklicevanja na standard v Uradnem listu (UL L 8, 13.1.2009, str. 29).

( 4 ) Izvedbeni sklep Komisije 2012/29/EU z dne 13. januarja 2012 o skladnosti standarda EN 60065:2002/A12:2011 „Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne zahteve“ in standarda EN 60950-1:2006/A12:2011 „Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve“ z zahtevo po splošni varnosti Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o objavi sklicevanj navedenih standardov v Uradnem listu Evropske unije (UL L 13, 17.1.2012, str. 7).

( 5 ) Izvedbeni sklep Komisije 2014/358/EU z dne 13. junija 2014 o skladnosti evropskega standarda EN 16281:2013 za zapirala za okna in balkonska vrata, ki jih potrošniki namestijo za varnost otrok, s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter objava sklicevanja na navedeni standard v Uradnem listu Evropske unije (UL L 175, 14.6.2014, str. 43).

( 6 ) Izvedbeni sklep Komisije 2014/531/EU z dne 14. avgusta 2014 o skladnosti evropskih standardov EN 16433:2014 in EN 16434:2014 ter nekaterih določb evropskega standarda EN 13120:2009+A1:2014 za notranja senčila s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o objavi sklicevanj na navedene standarde v Uradnem listu Evropske unije (UL L 243, 15.8.2014, str. 54).

( 7 ) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1345 z dne 31. julija 2015 o objavi sklicevanj na standarde za vrvice in vezalke na otroških oblačilih, prenosne posteljice in podstavke, varnostne pregrade in previjalne mize za domačo uporabo v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 207, 4.8.2015, str. 73).

( 8 ) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1014 z dne 15. junija 2017 o objavi sklicevanj na evropska standarda EN 13869:2016 o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke, in EN 13209-2:2015 o opremi za nošenje dojenčkov v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 16.6.2017, str. 36).

Na vrh