EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016D0586

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/586 z dne 14. aprila 2016 o tehničnih standardih za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2093) (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2093

UL L 101, 16.4.2016, str. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/586/oj

16.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 101/15


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/586

z dne 14. aprila 2016

o tehničnih standardih za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2093)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 20(13) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20(3)(g) Direktive 2014/40/EU zahteva, da države članice zagotovijo, da imajo elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.

(2)

Člen 20(13) Direktive 2014/40/EU pooblašča Komisijo, da z izvedbenim aktom sprejme tehnične standarde za mehanizem za polnjenje elektronskih cigaret.

(3)

Glede na toksičnost tekočin, ki vsebujejo nikotin in se uporabljajo v elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje, je primerno zagotoviti, da se elektronske cigarete lahko ponovno napolnijo na način, ki kar najbolj zmanjšuje tveganje stika s kožo in nenamernega zaužitja takšnih tekočin.

(4)

Na podlagi povratnih informacij zainteresiranih strani in dela, ki ga je opravil zunanji izvajalec, so bili opredeljeni tehnični standardi, katerih namen je zagotoviti, da skladni mehanizmi za ponovno polnjenje zagotavljajo zadostno zaščito pred puščanjem.

(5)

Opredeljeni tehnični standardi vključujejo tudi ukrepe, ki zagotavljajo, da so potrošniki ustrezno obveščeni o tem, kako uporabljati mehanizme za ponovno polnjenje, da se zagotovi ponovno polnjenje brez puščanja.

(6)

Zainteresirane strani lahko Komisiji predložijo informacije o alternativnih mehanizmih, ki so jih razvili za zagotovitev ponovnega polnjenja brez puščanja, kar lahko privede do revizije tega sklepa.

(7)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep določa tehnične standarde za mehanizem za ponovno polnjenje elektronskih cigaret, proizvedenih v Uniji ali uvoženih v Unijo.

Člen 2

Zahteve za mehanizem za ponovno polnjenje

1.   Države članice zagotovijo, da se elektronske cigarete, ki se lahko ponovno napolnijo, in posodice za ponovno polnjenje dajo na trg le, če mehanizem, s katerim se ponovno napolnijo, izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

vključuje uporabo posodice za ponovno polnjenje z varno pritrjeno šobo, dolgo najmanj 9 mm, ki je ožja od odprtine rezervoarja elektronske cigarete, s katero se uporablja, in se v to odprtino vstavi brez težav, ter ima mehanizem za nadzor pretoka, ki ob zgolj atmosferskem tlaku pri 20 °C ± 5 °C v navpičnem položaju odda največ 20 kapljic tekočine za ponovno polnjenje na minuto;

(b)

deluje prek priključnega sistema, ki tekočine za ponovno polnjenje oddaja v rezervoar elektronske cigarete le, kadar sta elektronska cigareta in posodica za ponovno polnjenje povezani.

2.   Države članice zagotovijo, da elektronske cigarete, ki se lahko ponovno polnijo, in posodice za ponovno polnjenje kot del navodil za uporabo v skladu s členom 20(4)(a)(i) Direktive 2014/40/EU vsebujejo ustrezna navodila za ponovno polnjenje, vključno z diagrami.

Pri elektronskih cigaretah, ki se lahko ponovno polnijo, in posodicah za ponovno polnjenje z mehanizmom za ponovno polnjenje vrste iz odstavka 1(a), se v navodilih za uporabo navede širina šobe ali širina odprtine rezervoarja na način, ki potrošnikom omogoča, da prepoznajo združljivost posodic za ponovno polnjenje in elektronskih cigaret.

Pri elektronskih cigaretah, ki se lahko ponovno polnijo, in posodicah za ponovno polnjenje z mehanizmom vrste iz odstavka 1(b) se v navodilih za uporabo navedejo vrste priključnega sistema, s katerimi so takšne elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje združljive.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. aprila 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.


Na vrh