EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016D1359

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1359 z dne 8. avgusta 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5038)

C/2016/5038

UL L 215, 10.8.2016, str. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1359/oj

10.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1359

z dne 8. avgusta 2016

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5038)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/270/EU (2) so bili določeni nujni ukrepi za preprečevanje vnosa v Unijo in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita in Epitrix tuberis, saj navedeni organizmi niso navedeni v prilogah I ali II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Po sprejetju Izvedbenega sklepa Komisije 2014/679/EU (3) o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU je nacionalni referenčni laboratorij Španije v uradnem laboratorijskem poročilu na podlagi znanstvenega članka, ki ga je objavila Marina J. Orlova-Bienkowskaja (4), razkril, da je bil škodljivi organizem napačno identificiran kot Epitrix similaris (Gentner). Identificiran bi moral biti kot Epitrix papa sp. n. Poleg tega in po zadnjih informacijah Španije in Portugalske je organizem, ki povzroča škodo krompirju na nekaterih območjih in je bil prej identificiran kot Epitrix similaris (Gentner), zdaj identificiran kot Epitrix papa sp. n. Nadalje je bilo potrjeno, da Epitrix similaris (Gentner) nikoli ni bil navzoč na ozemlju Unije. Zato Izvedbeni sklep 2012/270/EU ne bi smel več zajemati organizma Epitrix similaris (Gentner), temveč škodljivi organizem Epitrix papa sp. n.

(3)

Po sprejetju Izvedbenega sklepa 2014/679/EU o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU izkušnje, pridobljene v Španiji in na Portugalskem, kažejo, da bi bilo treba za učinkovito zaščito ozemlja Unije vzpostaviti varovalni pas s širino najmanj 500 metrov od meje napadenega območja.

(4)

Izvedbeni sklep 2012/270/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Izvedbenega sklepa 2012/270/EU

Izvedbeni sklep 2012/270/EU se spremeni:

1.

v naslovu se besede „Epitrix similaris (Gentner)“ nadomestijo z besedami „Epitrix papa sp. n.“;

2.

v členu 1 se besede „Epitrix similaris (Gentner)“ nadomestijo z besedami „Epitrix papa sp. n.“;

3.

v Prilogi II se točka (b) oddelka 1(1) nadomesti z naslednjim:

„(b)

varovalni pas s širino najmanj 500 metrov od meje napadenega območja; kadar je del polja znotraj navedene širine, je celo polje del varovalnega pasu.“

Člen 2

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. avgusta 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/270/EU z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 132, 23.5.2012, str. 18).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/679/EU z dne 25. septembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede obdobja njegove uporabe in glede premeščanja v obrate za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z območij, razmejenih zaradi preprečevanja širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 283, 27.9.2014, str. 61).

(4)  http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php


Na vrh