EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015D0893R(01)

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/893 z dne 9. junija 2015 o ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora glabripennis (Motschulsky) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 146, 11.6.2015)

UL L 312, 27.11.2015, str. 27–27 (SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/corrigendum/2015-11-27/oj

27.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/27


Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/893 z dne 9. junija 2015 o ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora glabripennis (Motschulsky) v Unijo in njenega širjenja v Uniji

( Uradni list Evropske unije L 146 z dne 11. junija 2015 )

Stran 23, Priloga II, točka 1, B (Zadevni les), odstavek 2, točka (c):

besedilo:

„(c)

da je les predelan v kose, ki so debelejši in širši od 2,5 cm.“

se glasi:

„(c)

da je les predelan v kose, ki niso debelejši in širši od 2,5 cm.“


Na vrh