Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0701

2012/701/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii, Irlandii Północnej i prowincji Bolzano we Włoszech do wykazu państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7976) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 318, 15.11.2012, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/701/oj

15.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/68


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 listopada 2012 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii, Irlandii Północnej i prowincji Bolzano we Włoszech do wykazu państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7976)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/701/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady mające zastosowanie do unijnego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego. Ponadto art. 10 tej dyrektywy stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, że jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od takich chorób, w tym od choroby Aujeszkyego, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

(3)

Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego.

(4)

Irlandia, Irlandia Północna i włoska prowincja Bolzano wymienione są obecnie w załączniku II do decyzji 2008/185/WE jako państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego.

(5)

Irlandia, Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej i Włochy w odniesieniu do prowincji Bolzano przekazały dokumentację na poparcie wniosków o uznanie tych państw członkowskich i prowincji Bolzano za wolne od choroby Aujeszkyego.

(6)

W wyniku oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Irlandię, Zjednoczone Królestwo i Włochy należy uznać, że Irlandia, Irlandia Północna i prowincja Bolzano nie powinny być już wymienione w załączniku II do decyzji 2008/185/WE, powinny być natomiast wymienione w załączniku I do tej decyzji.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

Maroš ŠEFČOVIČ

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

CZ

Republika Czeska

Wszystkie regiony

DK

Dania

Wszystkie regiony

DE

Niemcy

Wszystkie regiony

IE

Irlandia

Wszystkie regiony

FR

Francja

Departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

CY

Cypr

Wszystkie regiony

LU

Luksemburg

Wszystkie regiony

NL

Niderlandy

Wszystkie regiony

AT

Austria

Wszystkie regiony

SI

Słowenia

Wszystkie regiony

SK

Słowacja

Wszystkie regiony

FI

Finlandia

Wszystkie regiony

SE

Szwecja

Wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

HU

Węgry

Wszystkie regiony

PL

Polska

Wszystkie regiony


Top